Parlando, 1995 (37. évfolyam, 1-6. szám)

1995 / 1. szám

TARTALOM A Magyar Zenepedagógia Éve , 1995 ..................................................1 Nagy Olivér: Kontraszthatások a barokk zenében................................3 Dolinszky Milós: Mozart: Mannheimi hegedűszonáták........................9 Büki Mátyás: A zenei historizmus...........................................................13 Régi billentyűs­ zene a zenepedagógiában, avagy csembalóz a zeneiskolákba (Horváth Anikó)..............................................................15 Miért a Johannis? (Travnik István)..............................................................17 Hollós Máté: Éremművészet a zenében. Chopin: h-moll mazurka, op. 33. No.4...............................................19 Neszlényi Judith hazatért (A Magyar Requiem ősbemutatója a Zeneakadémián, 1994. XI. 8.) (Zelinka Tamás)................................22 Az Osztrák Zenepedagógiai Társaság konferenciáján (Kovács Győző).............................................................................24 Új hanglemezek (Oldal Gábor)..................................................................26 Robert Schumann: Intermezzók zongorára op. 4. (Retkes Attila recenziója)........................................................................28 így láttuk Kodályt - harmadszor (Fittler Katalin recenziója a dr. Bónis Ferenc által szerkesztett könyvről)....................................31 Lendvay Ernő: Toscanini és Beethoven. A VII. szimfónia rekonstrukciója (Hutira Albin recenziója)............................................34 A Magyar zenekultúra kézikönyve (Vida Eszter tájékoztatója)........35 A folyóirat megjelenését a lapgazdán kívül a HUNGAROTON CLASSIC, a Nemzeti Kul­turális Alap, a Musica Goenczy Budapest, a Musica Omnium Alapítvány, a Rózsavölgyi Zeneműbolt és a QUINT Hanglemezkiadó Kft. segíti. TAHIJA JUVO A Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezete zenepedagógiai folyóirata. Megjelenik hatszor egy évben. Szerkeszti: a szerkesztőbizottság. Tagjai: Ábrahám Mariann, Dénes László, Fodor Ferenc, Gyöngyössy Zoltán, Laczó Zoltán, Madarász Iván. Felelős szerkesztő: Zelinka Tamás. Kiadja a Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezetének Elnöksége. Felelős kiadó: Gyimesi László titkár. A kiadó és a szerkesztőség címe: 1068 Budapest, Városligeti fasor 38. Tel.: 342-8927. Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Rt. Előfizethető a hírlapkézbesítő postahivataloknál, a kézbesítőknél és a Hírlapelőfizetési és Lapellátási Irodánál (HELIR 1900 Budapest, XIII., Lehel út 10/ A.) közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással a HELIR 215-96162 pénzforgalmi jelzőszámon. Előfizetési díj egy évre: 120 Ft. ISSN 0­133-2767 Szedés, tördelés, grafika: Zágoni Miklós, Miller László Készült az AKA Print Kft. nyomdaipari üzemében 1014 Budapest, Országház utca 30. Felelős vezető: dr. Héczey Lászlóné 9521921

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék