Parlando, 1995 (37. évfolyam, 1-6. szám)

1995 / 1. szám - A magyar zenepedagógia éve, 1995

A MAGYAR ZENEPEDAGÓGIA ÉVE, 1995. H­a 1994. a magyar külpolitika éve volt (lásd: EBEÉ csúcskonferencia Buda­pesten), akkor 1995-öt a MAGYAR ZENEPEDAGÓGIA ÉVÉNEK nevez­hetjük. Információink szerint ugyanis még egyetlen évben sem terveztek/ szer­veznek annyi fontosnak és jelentősnek ígérkező zenepedagógiai eseményt fő­városunkban, mint az idén. Ezek közül a IV. Európai Ifjúsági Zenei Fesztivál és az ESTA 22. konferenciája első ízben kerül megrendezésre egykori szocialista országban. A programok közül kiemelkedik a IV. EURÓPAI IFJÚSÁGI ZENEI FESZTIVÁL (V. 31.-VI. 5.), amelyet az Európai Zeneiskolák Uniója (EMU) fel­kérésére a Magyar Zeneiskolák Szövetsége szervez a budapestin kívül orszá­gos programokkal. Már a jelentkezések száma is minden előzetes várakozást felülmúlt, mivel több mint 400 zenekar, énekkar jelezte részvételi szándékát. A szervezőbizottság 35 országból mintegy 340 együttes jelentkezését fogadta el. Ez mintegy 11.000 résztvevőt jelent. A Fesztivál Szervezőbizottsága nagy erő­feszítéseket tesz, hogy a IV. Európai Ifjúsági Zenei Fesztiválon minél erőtelje­sebben megjelenhessen a magyar zenei nevelés magas színvonala és hogy to­vább erősödjön zenepedagógiai elismertségünk Európában. A Fesztivál meg­rendezéséhez kapcsolódóan kerül majd sor az Európai Zeneiskolák Uniója köz­gyűlésére és kongresszusára is. Április 6-11. között BARTÓK ÉS KORA címmel kerül megrendezésre Bu­dapesten az European String Teachers Association - ESTA­­ (Európai Vonós­tanárok Szövetsége) 22. Konferenciája. A helyszín és az időpontmegválasztás jelzi a fontos tanácskozás célkitűzését: tisztelgés az 50 éve elhunyt Bartók Béla előtt. A konferencia mottója is ezt a szándékot tükrözi.

Next