Parlando, 1996 (38. évfolyam, 1-6. szám)

1996 / 1. szám - Zenepedagógiai konferenciák az ELTE Tanárképző Főiskolai Karának Zenei Tanszékén

ZENEPEDAGÓGIAI KONFERENCIÁK AZ ELTE TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLAI KARÁNAK ZENEI TANSZÉKÉN 1995 január 20-án és 21-én, továbbá május 16-án Zenepedagó­giai Konferenciát tartott az ELTE Tanárképző Főiskolai Ka­rának Zenei Tanszéke megalakulása 10. évfordulóján, ze­nepedagógiánk aktuális kérdéseiről. A januári napirenden a „Zenetudo­mány a tanárképzésben” volt a fő téma, melyen a szakközépiskolai és főiskolai zenetörténet tanításáról hangzottak el előadások, hozzászólá­sok, míg tavasszal „Az iskolai énektanítás helyzete” és „A karvezetés fő kérdései” témakörök álltak a középpontban. Körber Tivadar kollégánk vállalkozott arra, hogy az előadásokat, jelentősebb hozzászólásokat az előadók közreműködésével sajtó alá ren­dezi. Több hónapos munka után a kézirat elkészült. Kiderült azonban, hogy terjedelmileg meghaladja a PARLANDO lehetőségeit, ezért csak néhány esetben tudjuk közzétenni a kiváló előadások szerkesztett kéz­iratát teljes terjedelmében. Sok esetben kényszerültünk viszont rövidí­tésre, illetve a kisebb terjedelmű hozzászólások elhagyására. Ismételten jelezni kívánom, hogy egyetlen esetben sem szakmai probléma, hanem terjedelmi-technikai gond áll a rövidítések (halasztá­sok) mögött. A PARLANDO egy későbbi számában kívánjuk megjelen­tetni Eősze László: Kodály Zoltán időszerűsége,Komlós Katalin: Musica theoretica és musica practica, továbbá dr.­­ijfalussy József: Miért taní­tunk esztétikát? című tanulmányát. Kivonatosan jelenik meg jelen számunkban Ittzés Mihály, Körber Tivadar, Gönczy László és Szesztay Zsolt előadása. Viszont sajnálato­san, terjedelmi okok miatt, el kell tekintenünk Kircsi László, Kontra István, Ordasi Péter, Lukin László, Sári József, Fazekas Pálné, Hraschek Katalin, Kóbor András, Wéber Gyula, Anker Antal, dr. Mil­­kovits István és Reményi János előadásainak, hozzászólásainak köz­léséről. Őszintén reméljük, hogy az ELTE Tanárképző Főiskolai Kará­nak Zenei Tanszéke egy későbbi időpontban megoldást talál majd a teljes „szövegkönyv” megjelentetésére, megismertetésére. A Szerkesztőség a mostani közzététellel kíván további sikeres peda­gógiai alkotómunkát a Kollár Éva tanszékvezetésével működő pedagó­giai kollektívának és a hallgatóknak. Egyúttal köszönjük Körber Tiva­dar szerkesztői közreműködését.

Next