Parlando, 2005 (47. évfolyam, 1-6. szám)

2005 / 1. szám

Dolinszky Miklós: Zenetörténet......................................................................................... 2 Részlet Christoph Wolff: Johann Sebastian Bach: A tudós zeneszerző c. könyvéből . . 6 Hollós Máté: Éremművészet a zenében. Beethoven: Für Elise...................................... 9 A Dohnányi-metodika (3.) Catherine A. Smith: Dohnányi, a tanár (fordította Kovács Ilona).......................................................................................... 13 LAUDÁCIÓK • Eckhardt Mária (Eősze László)................................................................................. 18 • Kerényi Mária (Hollós Máté).................................................................................... 19 • Pallagi János (Berlász Melinda)................................................................................. 20 • Dinnyés István (Strém Kálmán)............................................................................... 21 • Stark Tibor (Wolf Péter) .......................................................................................... 22 Levél Tihanyszegi Máriának, Mennyország (Zelinka Tamás).................................... 24 Kurtág György Salzburgban (Székely György)............................................................. 25 Nemzetközi Liszt Zongoraverseny, Los Angeles (Abrahám Mariann)..................... 27 A ZETA közgyűléséről (Laczó Zoltán).......................................................................... 29 Fürth Lívia: A verseny egy pillanatkép........................................................................ 31 Csembalózni jó! Beszélgetés egy fiatal csembalótanárral (Horváth Anikó)............... 35 A régizene és a népzene tanítása. Konferencia a Zenetanárok Társasága szervezésében, Paks/Szekszárd, 2004. november 5-6.£«pSl .KOD/. ............ 38­4 ► Hp4 A Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezete zenepedagógiai folyóirata. Megjelenik hatszor egy évben. Szerkeszti a ZETA választmánya által felkért szerkesztőbizottság. Tagjai: Ábrahám Mariann, Fodor Ferenc, Gyöngyössy Zoltán, Kertész István, Laczó Zoltán, Madarász Iván, Rápli Györgyi. Felelős szerkesztő: Zelinka Tamás. Alapító felelős szerkesztő: Szatmári László. Kiadja a Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezetének Elnöksége. Felelős kiadó: Dr. Gyimesi László főtitkár. A kiadó és a szerkesztőség címe: 1068 Budapest, Városligeti fasor 38. Tel.: 342-8927. Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Rt. Előfizethető a hírlapkézbesítő postahivataloknál, a kézbesítőknél és a Hírlapelőfizetési és Lapellátási Irodánál (HELIR 1089 Budapest, VIII. Orczi tér 1.) közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással a HELIR 11991102-02102799 pénzforgalmi jelzőszámon. Előfizetési díj egy évre: 960.- Ft. ISSN 0­133-2767 Készült az AKAPRINT Kft. nyomdaipari üzemében. Felelős vezető: Freier László NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA A folyóirat megjelenését a lapgazdán kí­vül a Nemzeti Kulturális Örökség Minisz­tériuma Nemzeti Kulturális Alapprogram, a Hungaroton Records Kft., az Universal és az EMB Zeneműkiadó segíti. www.parlando.hu ukk­ít. "PALIS­­­ T JAULAJSIDO

Next