Pásztortűz, 1943 (29. évfolyam, 1-12. szám)

1943-01-15 / 1. szám

A PÁSZTORTŰZ szerkesztőbizottságának tagjai CSÁSZÁR KÁROLY, JAROSI ANDOR, JÁSZ PÁL, KÉKI BÉLA, TAVASZT SÁNDOR. Felelős szerkesztő: VÁSÁRHELYI Z. EMIL. TAR­TALOM: Vásárhelyi Z. Emil: Haza és nagy­világ (Cs. Szabó László könyve) 1 Tóth Endre: Éjszaka (Vers. Andrássy Zoltán rajzával) — 5 Mihályi Sándor: Hóember (no­vella, Szolnay Sándor rajzaival) 6 Puszta Sándor: Somogyi éjben vonaton (vers) — — — — 10 Gál István: Magyar-horvát kul­­túrkapcsolatok — — — — 11 Tóth Endre: Alvó gyermek (vers. Andrássy Zoltán rajzával) — 20 Kolozsvári G. Emil: Vörös és fekete — — — — — — 21 Tóth Endre: Hóhullás (vers. Andrássy Zoltán rajzával — 26 Janovics Jenő: Csiky Gergely — 27 Angel Karalijcsev: A tatár kán (elbeszélés. Fordította Boikliev Dimo. Andrássy Zoltán rajzai­val) — — — — — — 33 A »Pásztortűz« megjelenik minden hónap 15-én. Lapzárta minden hónap utolsó napja. Cikkek, novellák, versek, ismertetésre szánt könyvek a szerkesztőség címére küldendők. Kolozsvár, Brassai­ utca 7. szám. Szerkesztőségünk gépírásos kéziratot kér. Kéziratokat, képeket nem őrzünk meg és nem adunk vissza. Minden cikkért írója felel. Ádám Zsigmond: Karácsony Bör­­kényben (vers) — — — — 40 Parajdi Incze Lajos: Bolond kis­város (Molter Károly könyve) 41 Parajdi Incze Lajos: Széchenyi (Németh László könyve) — — 42 Molter Károly: Zsuzsa (Illés Endre könyve) — — — — — 44 Heszke Béla: Téli zsoltár (Kovách Aladár színműve) — — — 46 Heszke Béla: A bolond Asvayné (Bajor Gizi vendégjátéka) — 47 Maksay Albert: Gy. Szabó Béla kolozsvári képkiállítása (Fuhr­mann Károly kalapált ezüst munkáinak képével) — — — 48 Olajos István: Incze János kép­kiállítása — — — — — 50 Kéki Béla: Turandot (Bemutató a kolozsvári Nemzeti Színházban) 51 Előfizetések, tudakozódások, könyvren­delések a kiadóhivatal címére küldendők. Kolozsvár, Brassai-ucca 7. szám. Előfizetési árak: Egész évre .­­...............18.— P. Félévre .........................9.— „ Negyedévre..........................450 „ Lelkészeknek, tanároknak, taní­tóknak egész évre .... 15 P. Vállalatoknak ....................36 P. Budapesti bizományos: Studium Rt. Budapest, Kecskeméti­ u. 8. Címlapképünk Gy. Szabó Béla »A vak gyógyítása« című fametszetének egyik részletét ábrázolja.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék