A Pécsi Magyar Királyi Állami Főreáliskola 1888/9. Tanévi Értesítője

Iskolai tudósítások - F) Írásbeli feladványok

— 67 — 3. Arany és Ilosvai »Toldi«-ja szerkezet tekintetében. (Aesth. fej­tegetés). 4. A Föld mint égi test. (Csillagászati értekezés). 5. Kiki maga szerencséjének kovácsa. (Mondattárgyalás). 6. Kisfaludy S. »Csobáncz«, »Somló« és »Tátika« cz. regéi aesth. tekintetben. 7. Pécs és környéke. (Leirás). 8. A házi állatok szerepe az emberiség életében. (Értekezés). 9. Miben nyilvánul az igazi hazaszeretet­? (Értekezés). 10. Az utazás haszna. (Értekezés). VIII. osztály. 1. Élj az idővel. (Mondattárgyalás). 2. A török uralom hatásai és emlékei Magyarországon, különösen Pécsett. (Tört. értekezés). 3. Kisfaludy Károly színműveinek kiválóbb alakjai. (Jellemzés). 4. A nap csillagászati tekintetben. (Csillagászati értekezés). 5. Ki az igazi művelt ember? (Értekezés). 6. Petőfi családi költeményei. (Aesthetikai fejtegetés). 7. A magnetismus a civilisatio szolgálatában. (Term. tud.­értekezés). 8. Lucifer szerepe »Az ember tragoediájá«-ban. (Aesth. fejtegetés). Érettségi tételeknek kijelöltettek: a) Petőfi szerelmi lyrája (Aesth. értekezés), b) Miféle politikai és társadalmi okok hátráltatták eddig Magyarországot haladásában? (Tört. tud. értekezés). c) A legnevezete­sebb légköri tünemények, mint eső, hó, jég, harmat, dér, jégeső, vil­lámlás, dörgés, szél stb. természeti okai és jelentősége a természet háztartásában, (Légtünettani értekezés). II. A német nyelvből. VII. osztály. 1. Der Clockenguss. (Nach Schillers »Glocke«). 2. Das hölzerne Pferd und Laokoon. (Erzählung). 3. Die Fabel. (Nach Lessing). 4. Inhalt des Schillerschen Dramas »Wallensteins Tod«. 5. Was gehört dazu, um mit Vortheil zu reisen ? 6. Die Technik des Dramas an Lessings »Minna von Barnhelm« nachgewiesen. 7. Lessings Einfluss auf die Gestaltung der deutshen Schauspiel­kunst. 8. Über die Grenzen der Malerei und Poesie. (Abhandlung nach Lessings Laokoon). 9. »Der Schatzgräber« von Goethe. (Würdigung des Gedichtes). 9*

Next