A Pécsi Magyar Királyi Állami Főreáliskola Értesítője az 1889/90. tanévről

Iskolai tudósítások - F) Írásbeli feladványok

und sentimentalische Dichtung (Schiller), lieber den Charakter des Teil (Hörne). — A grammatikai szabályok ismétlésére s magyarból né­metre való fordításra : A nemzeti irodalom lendülete és a politikai élet ébredése, Reform mozgalmak, A kormány újabb sérelmei, Széchenyi hatása czimű fejezetek Ribáry-Mangold »Magyarország Történelméből.« — Házi olvasmányok Goethe »Faust«-ja és Schiller »Wallen­stein«-ja. 3. Franczia nyelv. Iskolai olvasmányok: Chénier: La jeune captive, Chateaubriand »Atala«-jából; Béranger : Les étoiles qui filent, Les Oiseaux, Le Marquis de Carabas ; Lamartine : Le lac és részlet Jocelyn-ból; De Vigny: Le cor; Victor Hugo: Encor à toi,. Lorsque l’ enfant párait, Soleils couchants; részletek a la légende des siècles-ből és Hernani-ból; Musset: La Nuit d’ Août; Il faut qu’une porte soit ouverte ou fermée. — Sous XIV. et sa cour (Henri Martin , Béranger (St. Beuve), La Poésie au XIX siecle (Nisard) ; részlet Reclus »La France«-jából; La formation des mots n’ est pas arbitraire (Renan) ; részlet Berthelot »La science idéale et la science positive«­­jából; La vie végétale (Emery). F) A VII. és VIII. osztály írásbeli dolgozatai a magyar és német nyelvből. I. A magyar nyelvből. VII. osztály. 1. A beköltöző magyarok műveltségének bizonyítékai rendszeresen összefoglalva. Értekezés. 2. A fa mint az ember képe. Elmélkedés. 3. A viz legnevezetesebb tulajdonságai mind a három halmaz­állapotban. Term. tud. értekezés. 4. A lelki betegek rajza Arany J. balladáiban. Aesth. tanulmány. 5. A bujdosó kuruczok sorsa Mikes levelei alapján. Történeti ér­tekezés. 6. Miféle okok hátráltatták és mozdították elő a fölfedezéseket? Értekezés. 7. A megújuló természet hatása az emberi kedélyre. Elmélkedés. 8. Berzsenyi ódáinak legfőbb tulajdonságai. Aesth. méltatás. 9. A könyvnyomás feltalálásának hatása a közművelődésre. Mű­velts. tört. értekezés. VIII. osztály. 1. Kisfaludi Károly valamely színműve elbeszélés alakjában. 2. Minden órádnak leszakaszd a virágát. Mondattárgyalás.

Next