A Pécsi Magyar Királyi Állami Főreáliskola Értesítője az 1889/90. tanévről

Iskolai tudósítások - E) Fölvett olvasmányok

VII. osztály. 1. Magyar nyelv. Iskolai olvasmányok: A »Halotti Be­széd«, részlet Katalin verses legendájából, mutatványok Erdőssy, Ká­rolyi, Heltai, Tinódi, Balassa, Ilosvai, Görgei, Pázmány, a kath. ének­költők, Gyöngyösi, Faludi, Amadé, Rádai, Orczy, Bessenyei, Báróczy, Ányos, Péczeli, Révai, Virág, Dugonics, Racsányi és Dajka műveiből. Kármán: »Fanni hagyományai”, Csokonai Mihály lyrai költeményei, Részletek Kisfaludy »Himfi szerelméből«, Kazinczy levelei, Berzsenyi Tibor és Kölcsey költeményeiből. — Házi olvasmányok: Mikes »l­evelei«, a »Zrinyiasz«, Csokonai »Dorottyá«-ja, Kisfaludy S. »Regéi«, Kazinczy »Utazásai« és »Pályám emlékezete«. 2. Német nyelv. Iskolai olvasmányok: Klopstock-től : Die Sommernacht, Die »Etats généraux«, a Messias 3-dik éneke; Wie­­land-tól: Oberon 5-dik éneke; Bürgertől: Lenore, Der wilde Jäger, ■Das Lied vom braven Manne; Lessingtől: Literaturbriefe (17, 18, 19.), Unterschied dichterischer und malerischer Gemälde (aus Laokoon), Der Geist in Voltaire’s Semiramis (Hamburgische Dramaturgie), Einige Fabeln; Voss-tól : Vulkan verfertigt den Schild des Achilles (Homers­­liade); Herdertől: Edward, Das Kind der Sorge, Griechenland nach Natur und Bevölkerung; Goethe-től: Schäfers Klagelied, Der Fischer, Das Göttliche, Grenzen der Menschheit, Mignon, Mignons Lied, Zweite Reise über den St. Gotthard ; Geibel-től: Der Zigeunerbuch im Norden. — Házi olvasmányok iskolai fejtegetéssel: Goethe-töl: Eg­mont, Lessing-töl: Emilia Galotti, Schiller-től: Die Braut von Messina. 3. Franczia nyelv. Racine-től: Andromaque acte I, scene 4, a IV. sc. 3, 5, a. V. sc. 1 ; Athalie a. I.—III.; Moliére-től : Misanthrope a. I. sc. 1, a. IV. sc. 3, a. V. sc. 7, 8; Tartuffe: a. I. sc. 5, a. III. sc. 3, 6, 7, a. IV. sc. 7 ; Lesage-tól: Gil Bias (részlet); Voltaire-tól: Le désastre de Lisbonne ; Bernardin de St. Pierre-től: Paul et Virginie (részlet); Lafontaine-től : Le Ghéne et le Roseau; Chénier-től: La jeune Captive; Beaumarchais-tól: Le Barbier de Séville a. I. se. 2, Le Mariage de Figaro a. V. se. 3. VUL osztály. 1. Magyar nyelv. Iskolai olvasmányok: Szemelvények Kisfaludy K., Katona, Fáy, Vörösmarty, Czuczor, Garay, Bajza, Vajda, Tompa, Petőfi, Arany, Szigligeti, Gyulai, Szász, Jókai, Széchenyi és Kossuth műveiből. — Házi o­lvasmányok: Kisfaludy K. »Csa­lódások« és »Kérők« cz. vigjátékai, Katona »Bánk Bán«-ja, Vörösmarty »Két szomszédvár«-a s »Csongor és Tündé­je, Petőfi költeményei, Arany prózai munkái és Madách »Az ember tragoediája.* 2. Német nyelv. Iskolai olvasmányok fejtegetéssel s a­­tartalom megbeszélésével : Iphigenie auf Tauris (Goethe), Ueber naive

Next