Városi polgári fiúiskola, Pécs, 1937

HoteltoivMmáfrtyoU­­ttytyxtUe Cc­mfrtyfrtotanutoU márnává. Magyar nyelv- és irodalomból. I. osztály. Olvasmányok. Mesék. Arany László gyűjt.: A kis ködmön. Erdélyi János gyűjt.: A kívánságok. Gyulai Pál gyűjt.: Igazság és hamisság. Arany László gyűjt.: A kis gömböc. Petőfi Sándor: János vitéz. Legendák. Arany László és Gyulai Pál gyűjt: Szt. Péter Isten akar lenni. Gyulai Pál: Krisztus és a madarak. Benedek Elek: Szent Péter és az ácsok. Tanítómesék. Gyulai Pál: Szél és a nap. Czuczor Gergely: A fel­hivalkodott béka. György Vilmos: A furfangos szamár .Kiss János: A méh és a galamb. Népmondák. Benedek Elek: Beckó vára. Benedek Elek: Mátyás király és az öreg szántóvető. Arany László—Gyulai Pál: A Tisza eredete. Hűn mondakör. Arany János: Rege a csodaszarvasról. Kézai krónikája után: Attila, Isten ostora. Thierry Amadé után: Attila és Leó pápa. Kézai után: Attila halála. Jókai Mór: Csaba királyfi. Magyar mondák. Anonymus után: Álmos. Márk barát kró­nikája után: A fehér ló mondája. Jókai Mór: Lehel kürtje. Márk krónikája után: Bolond. Eckehard krónikája után: A magyarok Szent Gál­lenben. Görög-római mondák. Schwab után: Trója pusztulása. Yonge—Pulszky P. után: Róma alapítása. A magyar földről. Szabolcska Mihály: Hortobágy. Eötvös Károly: A Balaton. Hermann Ottó: Hargitta. Simon Jenő: A Magas Tátra. Rajzok a magyar nép életéből. Petőfi Sándor: Falu végén kurta korcsma. Mikszáth Kálmán: Hetivásár. Feszty Árpád: A halász tanya. Népdalok, katonadalok. Tetszés szerint. Olvasmányok az ipar köréből. Komáromy Lajos: A papiros. Könyves Kálmán: Vidacs István: Egészségtan köréből. Tánczos B. után: Keljünk fel korán. A veserágó féreg. Elbeszélések. Jókai Mór után: Katonadolog. Mikszáth Kál­mán: A kis csizmák. Képek a világháborúból. Molnár Ferenc után: Ágyútűzben. A limanovai huszárok. Költemények. Kölcsey Ferenc: Himnusz. Vörösmarty Mihály: Szózat. Papp- Váry Elemérné: Hiszekegy. Kisfaludy Károly: Szülőföldem szép határa. Gyulai Pál: Hadnagy uram. Petőfi Sándor: Falu végén 69

Next