Pécsi Lapok, 1860. október-december (27-51. szám)

1860-10-14 / 30. szám

r.é120 Plaezl árak. (Reeil mérő).­­Búza Kétszeres Rozs Árpa Zab Ku­koricza Haj­dina Szé­na Szal­ma jobbköz.jobb­­köz.jobbköz.jobbköz.jobbköz.jobb köz. mázsa Pécs oct. 13-án 4.704.503.503.403.203.00 2.20 2.10 1.351.30 2.20 2.00 2.20 1.20 0.80 Baja oct. 0-án 4.264.102.742.602.602.541.80 1.651.351.282.382.25— — — Bonyhád oct. 12-én 4.504.00— — 3.002.70— — — 1.50­1.60— — 0.70— D.-Földvár oct. 6. 4.404.203.203.002.40 2.20 2.20 2.00 1.40 1.20­— 0.80— Győr sept. 22-én 5.304.903.302.903.202.803.002.70 1.60 1.40— — — — N.-Kanisa oct. 3-án 5.255.00— — 3.202.803.002.80 1.601.503.002.80 3.20 0.90 0.72 Kaposvár oct. 5-én— 4.80— — — 3.00— 2.00— 1.40­— 1.30 0.60 Keszthely sept. 26. 4.624.20— — 2.942.72 2.20 2.10 1.57 1.473.30 3.00— 0.84 0.46 Marczali ,, 28-án 4.504.20— — 2.702.30 2.00— 1.10— 1.70— — — — Mohács oct. 10-én , ---4.50­3.60— 3.00— ---— 1.60— 2.00— 0.95— Pest sept. 29-én 5.205.00— — 3.303.203.152.701.80 1.453.102.60— — — Siklós oct. 4-én 3.503.203.203.002.502.401.401.301.40 1.20­2.00— — 0.70 0.40 Szegzárd oct. 6-án— 4.00— — — 3.00— 2.00— 1.50— 2.00— 1.00— Szigetvár oct. 5-én 4.20— 2.80— 2.00— 1.60— 1.20— 2.00— — — — Árfolyam a bécsi börzén October 12-én. KÖTELEZŐK és RÉSZVÉNYEK. 50­0 metalliques.........................................................63.10 5n­/p Nemzeti kölcsön..............................................76.00 Bankrészvények.................................................... 754.00 Hitelintézeti részvények ......................................170.40 VÁLTÓK. Augsburg ...................................................................112.26 London........................................................................132.00 PÉNZ. Császári arany..........................................................6.36 Ezüst...........................................................................A DUNAVSZ állása Mohácson oct. 10-én, 4' 6" a 0-on fölül. SCHIHÁZÁS BUDÁN oct. 3-án: 86, 54, 87, 13, 1. BÉCSBEN oct. 6-án : 35, 26, 38, 42, 7. Felelős szerkesztő : BÁNFFAY SIMON. MM B Mi MM JE T JE S MJ Mi. it § I) 1 [ első magyar általános biztosító társaság p m Á ft: % közelebb megkezdte a biztosítást az ember életére is. ( Bl ‘k «) I . , ennél fogva I. A biztosított halála után fizetendő tőkék és nyug­díjak biztosítását (I. programul). II. A biztosított életében fizetendő kiházasítási tőkék, elhalasztott évjáradékok (nyugdíjak) és közvetlen évjára­dékok biztosítását (II. programm). Ily biztosítások iránti bevallásokat elfogad az alál­­írt ügynökség, s a felek minden kérésére teljes kész­séggel és ingyen nyújt felvilágosítást. Bevallási minták az ügynökség irodájában ingyen kaphatók. Pécs és vidéke értelmes lakossága, mely ismeri az életbiztosítás üdvösségét s meggyőződhetik a hazai társa­ság dijainak előnyössége s föltételeinek lojalitása felől, hisszük, hogy e téren is bizodalommal, részvéttel fordu­ H­­­land a hazai intézethez. Pécsett, 1860. év augusztus hában, elvállalja. A biztosítottnak halála esetében fizetendő „ICO forint** tőke biztosításának díjjal (a nyerem­énykini részesüléssel). A biztosított korévre Évi díjjá beléptekor. a 85. korévig. 25 év..........................................................................1 ft. 94 kr. 30 36 40 45 50 60 22 54 99 59 31 A biztosított öszveg a családnak kifizettetik, történjék a biztosí­tott halála bár­mikor, így ha a biztosított az első befizetés után halna is meg, a biztosított tőke hiánytalanul és készpénzben fizettetik ki, s a biztosított fél, ha a kötvény 3 évig már érvényben állott, a társaság nyereményében is részesül, mely nyereményrész vagy az évi díj csök­kentésére vagy az eredetileg biztosított tőke növesztésére fordítathatik. Az első magyar általános biztosító társaság pécsi ügynöksége: A.Hijynt M*nr. 101. H­irdetés: Alulírt tisztelettel jelenti, hogy e hó 15-től kezdve a megváltoztatott hajójárások folytán a vasút­vonalak e következőképpen indulnak : fl. físzeg-.N­ohácsi Irányban­­ a) Mindennap reggel 8 órakor. b) Vasárnap, kedden és csütörtökön 1 óra 45 perc­ délután. *. lHoháti figzegi iránybant a) Mindennap 2 órakor délután. b) Hétfőn, szerdán és szombaton 1 óra­kor estve. Pécsett, 1860. okt. 12-én. A pécs-mohácsi vasut-ü­zlet vezetősége. lundmalpung. (3­1) Die gefertigte ^Betriebsleitung beehrt fídj hiermit begannt ju geben, baji mit SRüctfidjt auf bic oeränberte gabrorbnung ber ®ampffd)iffe oom • Asien Oft.ab, bie (Sifenbabnjüge folgenbermaaficn oerfebren : i. Slbfafjrt in bet SStcfttnnß ÜfcpflijDtoliflcä. a) 8 Ubr grub tá 9 l rdy b) 1 Ubr 45 Minuten 9iad)mittagS an ben Za­­gen: Sonn tag, Sienftag unb iDonnerftag. *. Abfahrt in ber Sliditunfl SOiof)ac««Uüi>a. a) 2 Ubr 9!acbmittagS täglich­b) 5 Ubr Tíbenbá an ben Sagen: M o n t a g , Mittmod) unb ©amftag. günftireben, am l2Gen Dftober 1860. Die 35etrieösfeituno ber )ltof)iics=fihi[Tiirdjner (üifenßaOu. Őszi és téli kelméket., úgymint Lamas, Turcos, Tahaiti, Cac­e­mir, Ripps, Papini Weltir, nemkülönben selyem kel­mék, úgymint : Paul de Soie, Tafft de Lieu, Latin, Grotgrain és több effélék, ruháknak, külö­nösen magyar testeknek és szoknyáknak alkalmas szö­veteket a t. ez. közönségnek tisztelettel ajál Hartmann Antal kereskedése. 99. (6—5) A pécsi határban a hold szántóföld eladatik. Bővebben értekezhetni a tulajdonosnál, Barátok utczájában 234. sz. a. HORVÁTH ANTAL-nál. 102. (3—1). Egy jól rendezett ke­reskedés nagy üzlettel a legjobb helyen szerződés sze­rént igen jó föltételek mellett kiadó. Bővebb tudósítást nyerhetni e Lapok kiadó hivatalában. @tn woíjlforttrteé ©cfd&dft mit gutem Slerfebr am bejben pofién ifi fontraftmeifig mit felír guten SBebfngnijTen ;u babén. ®aé Stá'bere ifi beim ■jxtauégebcr biefe3 SBlatteó }u erfragen.______________ Kiadó tulajdonos : ifj. MADARÁSZ ENDRE. Pécsett, nyomatott a lyc.­nyomdában, 1860.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék