Pécsi Napló, 1930. november (39. évfolyam, 249-273. szám)

1930-11-07 / 253. szám

1930. november 7. Antennaszereléshez értő villanyszerelőt felvesz Molnár Artur rádiószaküzlet, Széchenyi tér 15 szám. Rövid táviratok. Budapest, nov. 6. A romániai bolgárok panasz­­szal fordultak a Népszövetséghez, mert a román hatóságok letartóztatták azokat a bolgárokat, akik kérni merészelték bolgár iskolák felállítását. Budapest, nov. 6. Lelkes Ferenc 11 éves fiú ma reggel menet közben akart a villamosra fel­ugrani. Megcsúszott és a kerekek alá került, amelyek mindkét lábát tőből levágták. Mire a mentők meg­érkeztek, a kis­fiú elvérzett. Budapest, nov. 6. A budapesti törvényszék ma kommunista szervezkedésért és röpcédulák oszto­gatásáért Gábor Béla pincért másfélévi, Nagy József kovácssegédet és Pál Mária éttermi alkalmazottat­­—6 hónapi, Lajos Dániel pincért pedig 5 hónapi fogházra ítélte. Szófia, nov. 6. (Bulgár Távirati Iroda.) A bulgár egyház Johanna királynőnek legközelebb ajándékul egy arany ereklyetokba foglalt szent­­képet nyújt, át, amely Szent Borist és rilói Szent Jánost ábrázolja. Zalaegerszeg, nov. 6. (MTI.) Csütörtökön a Zala és a Kerka folyókból, valamint a Principál csatornából kilépett víztömeg nagyrészt vissza­tért medrébe. Vágott ponty­os harcsa a Halcsarnokban Telefon 1­ 52 . — A temetői új harang és pécsi iparpártolás. Beszámoltunk a központi temető mellett most elhelyezett Szent Imre harang november 1-én megtörtént felavatásáról. A harang elhelyezése, illetőleg fölajánlása szép és helyes dolog volt és az adakozó Greksa Etelka ezzel bizonyára feled­hetetlen fivére, néhai Greksa Kázmér dr. volt cisztercita rendű egyetemi tanár emlékezetének akart áldozni. Ha ezen harangszentelésre még visszatérünk, azért történik, mert ezen harangot ismét nem a pécsi jóhitű, 170 éves múltra vissza­tekintő harangöntő műhelyben öntötték, melynek tulajdonosától még árajánlatot se kértek, hanem Budapesten rendelték azt meg. Ezen tény is közre­játszhatott a Ruprecht gyár utolsó tulajdonosának, Rudié Ignácnak azon lapunkban annak idején közölt elhatározásáról, hogy túladjon a gyáron, melyet a pécsiek és baranyavármegyeiek tán épen azért nem tudtak kellőképen megbecsülni, mivel az Pécsett volt, ahol ismeretlen fogalom a helyi ipar megbecsülése, előnyben való részesítése, pedig a pécsi gyár, sem a harang minőségében,­­ sem árában nem maradt el a dédelgetettt, mindig előnyben részesített más harangöntő műhelyek öntvényei mögött, de ezen közömbösség és meg­becsülés hiánya késztette a tulajdonost, hogy a régi harangöntő házát eladja, a műhelyeket most szerelik le és Pécs ismét szegényebb lett egy so­káig virágzott, országos hírnevű iparteleppel. — A bácskai asztaltársaság a szokásos havi ■összejövetelét november 8-án, szombaton este 8 órakor tartja a Nádor-szálló kéktermében. Kéret­nek a tagok, hogy családtagjaikkal együtt minél nagyobb számban megjelenni szíveskedjenek. — Somogy vármegyében­ négyszázötvenezer pen­­­­gőt fordítanak közmunkákra. Somogy vármegye törvényhatóságának tegnapi közgyűlésén az al­ispán bejelentette, hogy a vármegye 50 ezer pengőt ad a kadarkúti szegényház, 50 ezer pengőt a kaposvári kultúrház felépítésére. A belügyminisz­ter utak fásítására, út árkok rendezésére és ki nem épített utak befejezésére 150 ezer pengőt utalmányo­­zott, így a vármegye a kaposvári kórház szülé­szeti osztályának kiépítésére néhány héttel ko­rábban a kormánytól kapott 200 ezer pengővel együtt 450 ezer pengőt fordíthat közmunkákra. K Ősleletre bukkantak Kaposvárott. Ka­posvárott az ivánfai halmon, hol a vágóhíd fel­töltéséhez szükséges föld kiemelését végzik, ma reggel meglepően nagy állati csontokra bukkan­tak. Valószínű, hogy a csontok őseredetűek s mastodon vagy mammut maradványok. A cson­tokat egyelőre elhelyezték és szakértőkkel fogják megvizsgáltatni. PÉCSI NAPLÓ őszi pinkózás. Terelgetem nyájam őszi erdőszélen. Minden kis virágát összekeresgélem az őszi mezőnek. Élet­erdő mélyén méla zene szólal: muzsikál a Halál, sóhajos vonóval muzsikál a fákon. A vonó siklása, sorsoknak hullása... Színesen, dalosan örök elmúlásba hullnak a levelek. Riadoz a nyájam: szívemnek ezernyi aranyos bárányát de nehéz terelni őszi erdőszélen ! Már szét is bocsátom: kit erre, kit arra, magam meg ledű­lök a zörgő avarra halkan tilinkózni. Akinek átokként bánat ül a mellén, akinek könnye van, jöjjön ide mellém, üljön az avarra. Fölveszem tavaszról maradi til­inkámat s el fújom bánatát minden búsulónak, tavaszra várónak. Mécs László. — A LEGALACSONYABB ÁRAKON SZE­REZHETI MEG A LEGNAGYOBB MAGYAR FESTŐMŰVÉSZEK KÉPEIT A VIGADÓBAN. — Beszüntetett balatoni hajójáratok. A Bala­toni Hajózási R. T. közli, hogy a Siófokról 17.37 órakor induló és Balatonfüredre 18.25-kor érkező, valamint a Balatonfüredről 18.30-kor induló és Siófokra 19.20-kor érkező hajójáratokat november 5-től kezdődőleg beszüntette. A Tihanyból 13.55 órakor induló járatát 15.30-kor indítja, mely Balatonfüredre 15.50-kor érkezik, honnan 16 órakor indul Siófokra, lóvá 16.55-kor érkezik. A többi járat egyelőre változatlan marad. — Szr. Istentisztelet. A pécsi zsidó templomban a péntek esti istentisztelet további közlésig fél öt órakor kezdődik. — Összeesett az uccán. Vörös József 50 éves bicsérdi lakos tegnap délután a Siklósi-uccában hirtelen rosszul lett és összeesett. Mentők szállí­tották a belgyógyászati klinikára. — Bűntársa is van a mecsekszabolcsi tolvaj asszonynak. Keddi számunkban részletesen meg­írtuk, hogy a pécsi rendőrség elfogta özv. Decsi Józsefné mecsekszabolcsi asszonyt, aki az országos vásáron nagyobb arányú lopást követett el. A laká­sán megejtett házkutatás során közel 400 méter lopott szövetet találtak az asszonynál. A rendőrség tovább folytatta ez ügyben a nyomozást és meg­állapítást nyert az, hogy Decsinének bűntársa is volt. Ugyanis Bughammerné Sárközi Erzsébet pécsi lakossal együtt járták sorra az üzleteket és „közös számlára“ követték el a lopásokat. Bug­hammerné, amikor m­egnesze­lte bűntársa őrizetbe vételét, megszökött. Egyébként ma ismét ház­kutatást tartottak Decsiné lakásán és a padláson még egy csomó lopott árut találtak. És pedig különféle kisebb-nagyobb űrtartalmú zománc­edényeket . — A LEGNAGYOBB MAGYAR FESTŐMŰ­VÉSZEK ALKOTÁSAIT VÁSÁROLHATJA MEG A VIGADÓBELI KÉPKIAILITÁSON. ■— Étvágytalanságnál, rossz gyomornál, bél­­rekedésnél, renyhe emésztésnél, anyagcsere za­varoknál, csalánkiütésnél és bőr­viszketésnél a természetes „Ferenc József“ keserüviz rendbe­hozza a gyomor és a belek működését s megsza­badítja a testet a felgyülemlett rothadó anya­goktól. — Felmentette a törvényszék Singer Béla bádogosmestert zsebtolvajlás vádja alól. Singer Béla pécsi bádogosmestert a kir. ügyészség lopás bűntettével vádolta, mert — állítólag — a Majláth-téri piacon egy vidéki asszony kötény- Zsebéből kilopta annak pénztárcáját. A csütörtöki tárgyaláson Vass József egyesbíró Singer Bélát bizonyítékok hiánya miatt az ellene emelt vád és­­ következményei alól felmentette. Az ítélet jogerős. 5. oldal. — Az Izr. Niegylet clubdélutánja vasárnap a Pannóniában. ■— Az amerikai szlovákok gyűjtése Tuka és családja részére. Egyik cseh lap szerint T­uka Béla felesége kérést intézett az amerikai Tót Ligáhozz, kérve, hogy segítsenek Tuka Bélán és nyomorba jutott családján. A cseh lap szerint Tukáné kérel­mét Hlinka András is támogatja s a támogatók sorában ott van Buday József kanonok, tót nép­párti szenátor, Bazovszky Lajos volt nógrádi Zsupán és igen sok szlovák vezető ember. — Nyílttéri közleményért 14 napi fogház. Király József kaposvári lakos 1928. március 11-én nyílttéri közleményt adott le, amely szerint Vincze József dr. jogtalanul jutott az Erzsébet gőzfürdő részvényeinek birtokába. Vincze dr. sajtópert indított Király ellen. A sajtópert ma tárgyalta a kaposvári kir. törvényszék, mely — miután a Kúria kimondotta, hogy Vincze József dr. jogosan birtokolja szó alatti részvényeket . Király Józse­fet, aki rágalmazás miatt háromszor és magánlak­sértés miatt egyszer büntetett, sajtó útján elköve­tett rágalmazás vétségéért 14 napi fogházra ítélte. Király József és védője felebbezett, de felebbezett Vincze dr.is, mert a bíróság nem ítélte meg számára erkölcsi kártérítés fejében Királytól igényelt 25.000 pengőt. a H­ataalnokban törpeharcsa Telefonnám6-52 — Ellopták a télikabátját. Hősülyedést jósol a meteorológiai intézet, közeleg a tél, itt a télikabát tolvaj­lások ideje. Tegnapi számunkban írtuk meg, hogy egy biciklista télikabátját ellopták kerék­párjáról, ma pedig özv. Szabó Józsefné, Radnics­­ucca 4. szám alatti lakos tett hasonló ügyben fel­jelentést az államrendőrségen. Ugyanis bezárt lakásából elloptak egy sötétkék férfi télikabátot. A rendőrség keresi a tolvajt. — Szíven szúrtak egy földmives legényt Brunya­­pusztán. Elmúlt éjjel halálos szurkálás színhelye­­ volt a somogymegyei Brunya-puszta, hol Petz János fiatal földmiveslegényt, aki hazafelé tartott, s Mayer György ottani földmives zsebkésével sziven­­szúrta. A gyilkost a csendőrség letartóztatta. a legújabb Józsa-féle nagy átalakítható ággyá. Bemutatás egész nap. J­ózsa Bútor háza, Telefon 14­85. Színház, tér— A dombóvári színház nem tarthatta meg tegnap esti előadását. A vidéki színészet szomorú helyzetére világít rá ez az eset, mely tegnap Dom­bóváron történt. Remete Géza színigazgató jól szervezett társulata nem tarthatta meg az elő­adást, mert arra mindössze ketten váltottak jegyet. A szomorú jelenség oka, hogy a műsoron irodalmi értékű darab szerepelt. — Egykori pécsi színész halála. A magyar filmgyártásnak, de a magyar színészetnek is gyásza van. Forgács Antal, a jeles filmrendező, akinek nevéhez a magyar filmgyártás sok sikere fűződik, negyvenhét éves korában meghalt a budakeszi szanatóriumban. Amikor a magyar filmgyártás gyerekcipőkben járt, akkor tűnt már fel a film körül Forgács Antal, aki azelőtt színész volt, jó ideig vidéken, így Pécsett is, majd pedig kedvelt tagja a fővárosi színésztársadalomnak. Forgács Antal volt az, aki talán az első nagysikerű magyar hangos­filmet megcsinálta. Ez a Megfagyott gyermek volt, amelyet sok vidéki kis moziban még ma is ját­szanak. Harminc-negyven magyar film között ő csinálta a Rákosi Jenő Magdolnájából készített és néhány évvel ezelőtt bemutatott filmváltozatot és ő volt a rendezője a Mária nővérnek is. Amilyen mostoha sorsra jutott a magyar filmgyártás, ugyanolyan mostoha sors jutott osztályrészül Forgács Antalnak is, akinek az egészségét is a mestersége őrölte fel teljesen. A Mária nővér fel­vételei közben halt meg az amúgy is gyenge szer­vezetű ember és tüdőbajt kapott. Betegségéhez a sok nélkülözés is hozzájárult és mindezek kö­vetkezménye lett az, hogy a budakeszi tüdőbeteg szanatórium egyik kórágyán örök pihenésre hunyta le a szemeit, a legnagyobb nélkülözések közepette hagyva itt a családját. Pécsett egy időben mű­ködött Krasznay Arankával, akivel házasságot kötött és aki mindvégig hűséges osztályosa volt az életben és megpróbáltatások közepette is. For­gács Antal temetésén az egész magyar filmszakma testületileg jelenik meg.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék