Pécsi Napló, 1933. szeptember (42. évfolyam, 198-222. szám)

1933-09-19 / 212. szám

8. oldal. Otti PÉCSI NAPLÓ ,1833 szeptember 19. Ha gyermekének az iskolaévre jó, erős és mégis olcsó strapa­­cipőt akar venni, úgy forduljon biza­lommal P a 11 á­j Cipőáruház. Irgdm­isok uccája FOTO CIKKEK MEGTANÍTJUK FÉNYKÉPEZNI Urca bájos lesz! haEDEN CREM DROGÉRIÁBAN színház mellett PÚDER És SZAPPANNAL ápolja! Főraktár ! EDEN drogéria PÉCS, KIRÁLY UCCA 18. SZ. A Takarékosság bevásárló helye. évi 1OO,Fővárosi k. 1914. évi 36.4,1927. évi 31.37% Népszöv. k. 56 áru, Hadikölcsönk. 6%-os I—V. 0.34, Ví—Víí. 0.23, 5%%-os Íí—Víí. 0.24. Ferencvárosi sertésvásár déli jelentése: Fel­hajtás 4804. Árak: Zsirsertés fiatal, nehéz 74—76, közép 77—78, könnyű 70—74 fillér kg-onkénti élősúlyban. Zürich, szept. 18. (Devizazárlat.) Páris 20.22, London 1621%, Newyork 343.00, Brüsszel 72.05, Milano 27.15, Madrid 43.18, Amsterdam 208.30, Berlin 123.35, Wien 72.60, schilling 57.50, Prága 15.32%, Varsó 57.75, Belgrád 7.00, Bukarest 3.08. A Somogy Szegeden vezetett 1 : 0-ra a félidő­ben, de a debreceni bravúrt nem tudta megismé­telni, kikapott a Szeged FC-től 3 :1 arányban. Külföldi eredmények : Nagyvárad: Nagy­váradi AC—II. kerületi FC 7 :1 (2 : 0). — Bécs : Bécs—Prága 4:0 (2 : 0). — Prága : Ausztria— Csehszlovákia 3:3 (2 :1). A mérkőzés botrányba fúlt.—­ Bécs : Osztrák ifjúsági válogatott—Magyar ifjúsági válogatott 8:0 (4 : 0). A magyar—lengyel atlétikai viadalt 47%— 34% pontaránnyal a magyar atlétacsapat nyerte. Az olasz ITeccali 1500 méteren Milanóban 3,49 mp-re javította a világ­rekordot. TŐZSDE: Liverpooli gabonajegyzések 1 librára , 43,56 kilogrammra vonatkoznak. Chicagói zárlat­: Tartott, búza 92-es 95 öt­nyolcad—95%, 99%—­99 hetnyalcad, tengeri nyu­godt, 50—55—61 egynyolcad, zab tartott, 38 hét­nyolcad—41 hétnyolcad—45%, rozs alig tartott, 72%—76 hétnyolcad—83 egynyolcad. Budapest, szept. 18. TERMÉNYTŐZSDE: A határidős piac árjavulásának következtében, to­vábbá a kereslet megélénkülése miatt a készáru­piacon is barátságos volt az irányzat. A búza 5—10%, rozs 5 fillérrel javult. Néhány fillérrel barátságo­sabb a zab is. A többi cikk változatlan. A forgalom élénk volt. Határidős piacon az irányzat barátságos, a forgalom közepes. Búza okt. 7.82—78—82—­75, z. 7.77—78, leszám. 7.80, márc. 8.88—98—94, z. 8.95—96, leszámt. 9.00. Rozs okt. 5.100—02—08, 7. 5.08—5.09, leszám. 5.10, márc. 6.08—6.10— 6.02—09, 7. 6.OS—09, leszám. 6.10. Tengeri 7. 7.20—30, leszám. 7.20, máj. 7.98—8.12, 7. 8.12— 15, leszám. 8.10. Készárupiacon az irányzat barátságos, a for­galom élénk. Búza 77-es tv. 7.75—­8.00, ft. 7.40—• 55, egyéb 7.40—50, 73-as tv. 7.85—8.10, ft. 7.50 —65, egyéb 7.50—60, 77-es tv. 7.95—8.20, ft. 7.60—75, egyéb 7.60—70, 80-as tv. 8.05—8.30, ft. 7.70—85, egyéb 7.70—80. Rozs tv. és egyéb 4.65—75. Zab­la 6.80—7.Ш), Ha 6.65—75. A többi és lisztárak változatlanok. Fix kamatozásu papírok­. Pénztárjegy 1933. Felelős szerkesztő : dr.­­ HASZNA­Y MIKLÓS. Felelős kiadó­­ dr. WERNER ISTVÁN igazgató. Nyomatott a kiadótulajdonos Pécsi Irod. és Könyvnyomdai Részvénytársaságnál Hirdetésed. Belvárosban különbejáratu bútorozott szobát keres házaspár, fürdőszobahasználattal. Ajánlatokat „azonnal" jeligére a kiadóba. Keresek bőrbe v. megvételre fószer és festék árusításhoz berendezést, pultok­kal és mérlegekkel, úgyszintén a belvárosban ennek megfelelő üzlet­helyiséget Ajánlatokat Corvin áruház fiókjába Deák u. és Jókai tér sarok. 2103 PFAFF varrógép a család öröme. Legjobban alkalmas varrásra, hímzésre. PFAFF varrógépet vesz ház­tartás és ipar. Előre és hátra tökéletesen varr Gyári raktár: Tauszig Lajosnál Pécs, Ferenciek utca 6. Külön varrógép javító műhely a Pfaff gépraktárban. Javítás : gyors, olcsó és tökéletes. Munkáért garancia. Tel. 15­57. MOLNÁR ARTÚR műszerész-mester. Szenzációs kávé ! Sohasem ivott jobbat, legjobb kávéfajok, törme­­léke. 1 kg. 4 pengő pörkölve, darálva. Utána véttel küldi Amerikai Kávébehozatal Bu­­dapest, Tompa u. 1. 2 kg. már pertőmentesi iskola könyvek­­ legtartósabb kötését a legolcsóbban vállalja.­­ PÉCSI IRODALMI ÉS­­ KÖNYVNYOMDAI Rt. | Munkácsy M. 10. Telefon 20-27 .­siiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Pengés hirdetések Megyeri Kertváros Megyeri Kertváros Megyeri Kertváros Megyeri Kertváros Megyeri Kertváros Községek és tenyésztők figyelmébe! Telepünkön még 6 drb. fajtiszta 9 hónapos Yorks­­hir sertés tenyészkan eladó. Pannonia farm, Hird. Kertészeinek üvegázhoz 40 drb. 93 X 103 cm. nagy­ságú 16 fiókos üvegezett ujablak telepünkön eladó. Pannonia farm, Hird. Építkezéshez vasutisínek, kerítés-oszlop­­nak, vascsövek. Különféle villamosmotorok. Darálók eladók. ZJ Kovács, Lég­­szeszgyár ucca 10. Arany Újralánc Mátyás Flórián uccá­­ban elveszett. Kérem a hölgyet, ki azt meg­találta a rendőrségnél leadni. Tanulóleány felsőrészkészitéshez vagy egy fiatal zfizőnő felvétetik. Könyök u- 23. Szőrmeáruk dús választékban Höfler bőrüzletben, Ferenciek ucca 14. Férfi Imafilés IV. sorban olcsón Mr­­beidó az ünnepekre- Cim­a kiadóban 505 sz. Kemény ólmot magas áron vesz a Részvénynyomda Posztó és bélásáruk kizárólagos szaküzlet Páli Ödönnél, Pécs, Széchenyi tér 18. Főzó vaj Ж“» leszállított áron Sajthorddóban Boltiv-köz 2. Tel. 11-50. Vámos fest, tisztit Legnagyobb ruhafestő és vegytisztító gyárüzem. Mária u. 33. Tel. 24-37. Uj rendszerű nyugágyak, karosszéknek átalakítha­tó!., nyaralóknak, lába­dozóknak nélkülözhetetlen Megtekinthetők ROBUR vas- és fémbútor üzemben, Siklósi ucca 12. Hölgyek nézzék meg Steinbsch Sylvia ______kirakatát­ Re­álgi­mnázium­ban érettségizett, kereske­delmi akadémiát végzett, németül tüdő úri fiú vállal korreparálást­. irodai munkát Cim a kiadóban 501 sz. Frühweinzvölgy 19 szám alatt kiadó egy 3 szobás összkomfortos lakás. Szüleit figyelmébe! Középiskolás gyerme­kük lelkiismeretes tanítását olcsón vállalom. Érdeklődni lehet: Garay­­. huszonkettő szám alatt, az építési vállalkozónál. Szénsalak ingyen Justus olajgyárban* »JEGYZEK » -V у * lesujAbb adölerovAsi skAlAval l. • ' ' KAPHATÓ А КВЗЭТШГШМ0ХвХ14* |r\ ' • * I

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék