Pécsi Szemle, 1999 (2. évfolyam, 1-4. szám)

1999 / ősz - Kovács Sándor Iván: "Mennyi volt a pécsi várban fáradságom és bajom!". Csokonai Vitéz Mihály két pécsi látogatása

KOVÁCS SÁNDOR IVÁN „MENNYI VOLT A PÉCSI VÁRBAN FÁRADSÁGOM ÉS BAJOM!” Csokonai Vitéz Mihály két pécsi látogatása 2000 tavaszán lesz kétszáz esztendeje, hogy 1798 nyara után Csokonai Vitéz Mihály 1800 márciusában újból Pécsett járt. A két irodalomtörténeti érdekű ese­ménynek még több részlete pontosításra, feltárásra vár. Ideje, hogy szóljunk ezek­ről, és ha lehetséges, a millennium Baranya megyei és pécsi programjába iktassuk a róluk való megemlékezést. A X. Országos Zrínyi-konferencián, Szigetvárott, 1999. április végén vetődött fel a gondolat: azzal is óvhatnánk a várfalakat a végromlástól, hogy a Vörösmarty Mi­hály szigeti látogatását megörökítő márványtábla mellé rendre odaillesztjük azok emléktábláit is, akik Zrínyi Miklós dicsőségének színhelyét ugyancsak elhíresítet­­ték. A Várfal Pantheon első két megtiszteltjeként Csokonaira gondoltunk, aki tervez­te a költő Zrínyi műveinek új kiadását; és Illyés Gyulára, aki verssel hódolt a sziget­vári hős emlékének. Csokonai szigetvári látogatásának időpontját nem volt nehéz tisztázni: Csurgóról jövet 1800 márciusában járt a Szigeti veszedelem színhelyén, ahogy erről Kazinczynak későbbi levelében beszámolt: „Mikor Csurgóról hazautaz­tam [...], Szigetvár felé kerültem és a nemeslelkű Festetics Lajosnál 2 napot töltöt­tem. El is mentem a várhoz, a tábor helyéhez, a Szulimán tábori rezidenciájához az uraság kocsiján, aki azt is megígérte, hogy a szigeti parochiale templomnak [...] ku­poláján lévő pompás festést [értsd: Dorfmeister freskóját], mely a Zrinias foglalatát adja elő, a könyv [a tervezett új Zrínyi-kiadás] elibe lerajzoltatja."­ Csokonai nem va­lósíthatta meg nagyszabású Zrínyi-kiadástervét (ez majd a Csokonai ötletéből sokat merítő Kazinczynak sikerült), de erőfeszítésére mindenképpen emlékeztetnünk kell a második ezredév magyarságát: CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY/emlékére, /aki 1800 március végén Csurgóról jövet/két napot töltött / „a hérosz Zrínyi” dicsőségének színhelyén / „a poéta Zrínyi" munkái tervezett kiadása ügyében / gróf Festetics La­jos vendégeként / Ezt a táblát /a Szigetvári Várbaráti Kör és a Magyar Irodalomtör­téneti Társaság/állíttatta/Somogy és Baranya megye összefogásával /2000. már­cius 15-én. Ehhez a tervezett 2000. március 15-i megemlékezéshez kellene hozzákapcsol­ni (akár úgy, hogy megelőzné) Csokonai pécsi látogatásainak hasonló megörökíté­sét.3 1 1804. június 14. 2 Itt mondok köszönetet Bezerédy Győző, Borsy Károly, Rajczi Péter, Tüskés Tibor és Vargha Dezső kéziratomat jobbító észrevételeiért. Tüskés Tibor már 1957. évi Irodalmi séták című sorozatában foglalkozott a kérdéssel . A szigeti Várfal Pantheon tervezete már ott fekszik Ravaszdi László városi könyvtárigazgató és Kalányos Katalin, a Csorba Győző Megyei Könyvtár igazgató asztalán. Most Pécs város és Baranya megye szélesebb nyilvánossághoz fordulunk .

Next