Pécsi Szemle, 2003 (6. évfolyam, 1-4. szám)

2003 / 3. szám - Petrétei József: Pécs város díszpolgára Ádám Antal

A Közgyűlés Lőcsei Attila úrnak, a Támasz Gondozási Központ vezetőjének, a pécsi hajléktalan-ellátórendszer kialakítása és működtetése, az elesettek, bajba jutottak élethelyzetének javítása érdekében végzett kiemelkedő munkája elismeréseként a PÉCS VÁROS SZOCIÁLIS DÍJA kitüntetést, és az ezzel járó 60 000 Ft jutalmat adományozza. A Közgyűlés dr. Szűcs Valéria asszony, köztisztviselő, a Gyámhivatal vezetője részére, közel három évtizedes, közigazgatásban végzett, példamutató, kiemelkedő munkájának elismeréseként a PÉCS VÁROS KÖZSZOLGÁLATI DÍJA kitüntetést, és az ezzel járó 60 000 Ft jutalmat adományozza. A Közgyűlés dr. Szépe György úrnak, nyelvésznek, professor emeritusnak a pécsi felsőoktatás fejlesztéséért, sokrétű tudományos munkásságáért, a tudományos utánpótlás nevelésében szerzett elévülhetetlen érdemeiért a PÉCS VÁROS TUDOMÁNYOS DÍJA kitüntetést, és az ezzel járó 60 000 Ft jutalmat adományozza. A Közgyűlés Pirisi Péterné asszony, a Munka Pécs-Baranyáért Tranzit Foglalkoztatási Közhasznú társaság ügyvezető igazgatója részére, sokrétű, emberközpontú, eredményes humánpolitikai munkájának elismeréseként a PÉCS VÁROS HUMANITÁRIUS DÍJA kitüntetést, és az ezzel járó 60 000 Ft jutalmat adományozza. A Közgyűlés Mandzurakisz Vaszilisz úr, a Pécsi Görög Kisebbségi Önkormányzat tiszteletbeli elnöke részére, a pécsi görög közösség összefogásáért, jelentős kisebbségi tevékenységéért, a pécsi gyermekek görög nyelvoktatásának megszervezéséért végzett kiemelkedő munkájának elismeréseként a PÉCS VÁROS KISEBBSÉGI DÍJA kitüntetést, és az ezzel járó 60 000 Ft jutalmat adományozza. PÉCS VÁROS DÍSZPOLGÁRA ÁDÁM ANTAL Dr. Ádám Antal 1930-ban született Jánoshalmán. 1949-ben érettségizett a bajai III. Béla Gimnáziumban. Egyetemi tanulmányait 1953-ban fejezte be a Pécsi Tudományegye­tem Állam- és Jogtudományi Karán, ugyanekkor egyetemi tanársegédi kinevezést kapott a Kar Alkotmányjogi Tanszékére. 1953 őszén behívóparancs alapján tartalékos katonai ügyé­szi képzésben részesült, amelynek sikeres befejezését követően tartalékos hadbíróvá minő­sítették. 1954-től 1957-ig aspiránsképzésben vett részt Budapesten az ELTE Jogi Karán. Az államfői funkcióról írt kandidátusi értekezését 1958 júniusában védte meg. 1958-tól ismét a pécsi Jogi Karon dolgozott először egyetemi adjunktusi, 1960-tól egyetemi docensi, 1967-től 124

Next