Pécsi Szemle, 2011 (14. évfolyam, 1-4. szám)

2011 / 1. szám - Tüskés Tibor: Pál József (1923-1997)

TÜSKÉS TIBOR PÁL JÓZSEF (*1923 -1997) „ Vagyok aki voltam / leszek aki vagyok / kérésre tárult tenyér / adni kinyújtott kéz” - írja Önarckép 1967-ből című négysorosában a negyvennégy éves költő. Ro­konszenves életprogram: a múlt, a jelen és a jövő közös vállalása, a kérés teljesítése, az adakozó szeretet. Sajnos, akik Pál Józsefet közelről ismerték, egy másféle, proble­matikus, nem éppen belső harmóniában élő, rejtőzködő, kettős személyiségre emlé­keznek. 1923. október 6-án született Zalaegerszegen. A Keleti Kereskedelmi Főiskolát a háborús években Újvidéken végezte. Visszatér szülővárosába, és a gumijavító ipar­ban helyezkedik el, tanonc, majd segéd. 1948 és 1951 között súlyos beteg, idejét jó­részt Zalaegerszegen és Dobronhegyen, egy göcseji hegyközségben tölti. Első verse (Hajnali munka előtt) a Válaszban jelenik meg. (1948. 8. sz.) A lapot Illyés, a versrova­tot Szabó Lőrinc szerkeszti. A fiatal kötőnek Szabó Lőrinchez írt és Szabó Lőrinc 1949-ből fennmaradt kéziratos hagyatékában talált három levele mintegy jelzi azt a tá­jékozódást és igényt, ami ekkor Pál Józsefet jellemezte: a Szabó Lőrinc-i lírában látta a mintát, a követendő eszményt. „Csak maradj hű magadhoz, csak írj valóságos érzé­seket és igaz gondolatokat, pontosan, tömören, reálisan (a maga hihetetlen gaz­dagságában és titokzatosságában értelmezve ezt a realizmust)” - adta a tanácsot leveleiben Szabó Lőrinc a fiatal kötőnek. A költő újabb verseket is küld, de a Válasz iro­dalompolitikai kényszerűségből 1949-ben beszüntette működését. Költői pályája és élete egyaránt jobbra fordul. 1951 -ben megjelenik a Szépirodal­mi Kiadó gondozásában a Három fiatal költő című kötet, amely Kövesi Endre és Tímár György mellett Pál József több versét tartalmazza. (Egy időben szokás volt, hogy a ki­

Next