Pedagógiai Szemle, 1968. január-június (18. évfolyam, 1-6. szám)

1968 / 1. szám

A TARTALOMBÓL: A gazdasági mechanizmus reformja és a nevelés. — Báthory Zol­tán—Szokolszky István: Adalékok az érettségi vizsgaosztályzatok megítéléséhez. — Tímár Andrásné—Bácskai József­né: Fiatalkorú házasulandók. — Balogh László: Adatok az érettségi magyarországi történetéből.

Next