Pedagógiai Szemle, 1968. július-december (18. évfolyam, 7-12. szám)

1968 / 7-8. szám

rv.­ A TARTALOMBÓL: Az ember küzdelme a tudásért. — Marx Károli születésének 150. évfordulóján (Varga Dénesné, Papp István, Zlinszky László). — Didaktikai tanácskozás. — Nagy Sándor: A didaktikai kutatások helyzete és a to­vábbi feladatok. — Székely Lajos: Az egészségneve­lés helyzete az iskolában. — Harsányi István: A peda­gógus szerepe a tömegkommunikációs eszközök kor­szakában. — Karlovitz János: Fiatal (kezdő) pedagó­gusok szakmai problémái. — Leveleinkből. XVIII. ÉVF. 19­6­8

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék