Pedagógiai Szemle, 1969. január-június (19. évfolyam, 1-6. szám)

1969 / 1. szám

A TARTALOMBÓL: Ünnepek és hétköznapok. — Illés Lajosné: Napjaink ifjúságának erkölcsi és politikai arculata. — A peda­gógia, a szociológia és a pszichológia tudományközi kapcsolatairól (Veress Judit, Harsányi István). — Ké­­riné Sós Júlia: Jegyzetek disszidált diákokról. — Hegedűs András: Juhász Gyula pedagógiai nézetei.

Next