Pedagógiai Szemle, 1971. július-december (21. évfolyam, 7-12. szám)

1971 / 7-8. szám

I­I­I Г t­r­i­ p­i­d A TARTALOMBÓL Szabó Ferenc: A Magyar Úttörők Szövetségének tár­sadalmi funkciója. — Kiss László: Óvodáink ma. — Illés Lajosné: Az oktatási rendszer alakulása a Szov­jetunióban. — Ananyev az emberről mint a megis­merés tárgyáról (Körmöczi László). — „Diákszemmel a jövő iskolája” (Csőregh Éva). — „Modern nyelvészet és nyelvoktatás” (Kádárné Fülöp Judit). — Jean Pia­get: Válogatott tanulmányok (Fabricius Ferenc). I**­ XXI. ÉVE 19­7­1 Ife­­­s

Next