Pedagógiai Szemle, 1975. július-december (25. évfolyam, 7-12. szám)

1975-07-01 / 7-8. szám

Pedagógiai Szemle A MAGYAR PEDAGÓGIAI TÁRSASÁG ÉS AZ ORSZÁGOS PEDAGÓGIAI INTÉZET FOLYÓIRATA A szerkesztő bizottság elnöke: BENKŐ LORÁND Felelős szerkesztő: BALOGH LÁSZLÓ * Szerkesztőség: 1406 Budapest, VII., Gorkij fasor 17—21. Telefon: 427-563. Szerkesztőségi fogadónapok: hétfő, péntek. * Kiadja az Ifjúsági Lapkiadó Vállalat, 1374 Budapest, VI., Révay utca 16. A kiadásért felelős: dr. Petrus György igazgató Terjeszti a Magyar Posta. Előfizet­hető bármely postahivatalnál, a kéz­besítőknél, a Posta hírlapüzleteiben és a Posta Központi Hírlap Irodánál (KHI. 1900 Budapest, V., József ná­dor tér 1.) közvetlenül vagy posta­­utalványon, valamint átutalással a KHI 216—961 162 pénzforgalmi jelző­­számra. Előfizetési díj 72,— Ft. Meg­jelenik havonta: 75.3543 Egyetemi Nyomda, Budapest Felelős vezető: Janka Gyula igazgató Számunk szerzői: dr. Abent Ferenc egyetemi docens (ELTE Neveléstudományi Tanszék) dr. Ádám Sándor főiskolai adjunktus (OPI) Arató Ágnes főiskolai tanársegéd (OPI) Balogh Tibor főiskolai tanársegéd (Szeged) dr. Bánó István tanszékvezető főiskolai tanár (OPI) Bellay László igazgató („Rajk László” ált. isk. Budapest) V. Binét Ágnes pszichológus (Főv. Pszichológiai Szakrendelő) dr. Bodó László főigazgató-helyettes (OPI) dr. Bogdány Ferenc főiskolai docens (OPI) Csiby Sándor oktatási csoportvezető (Magyar Rádió) dr. Daróczy Sándor tudományos csoportvezető (MTA Pedagógiai Kutató Csoport) dr. Elek, István főiskolai adjunktus (OPI) dr. Faludi Szilárd főiskolai tanár (OPI) Gál Erzsébet főiskolai adjunktus (OPI) dr. Hermann Alice pszichológus (Budapest) Kalmár Ernő pszichológus (Nevelési Tanácsadó) dr. Kanizsai Dezső ny. tanszékvezető főiskolai tanár (Budapest) Kedves Henrik, a Pedagógusok Szakszervezete Tolna megyei Bizottságának titkára (Szekszárd) dr. Kéri Henrik főiskolai docens (OPI) dr. Kiss Albert tanár, Budapest dr. Kosáry Domokos, a Történettudományi Intézet főmunkatársa Kőfalvi István igazgató (Entzbruder Dezső Szakközépiskola, Szombathely) dr. Kronstein Gábor tanár (Budapest) dr. Lénárd Ferenc tanszékvezető főiskolai tanár (OPI) dr. Misóczki Lajos ált. isk. igazgatóhelyettes (Gyöngyös) dr. Reichardt Imre tanár (Szombathely) dr. Sásdi Imréné főiskolai adjunktus (Tanárképző Főiskola, Pécs) dr. Szabolcs Ottó tanszékvezető főiskolai tanár (OPI) dr. Szirmay Endre intézeti tanár (Tanítóképző Intézet, Kaposvár) Szoboszlay Miklós főiskolai tanár (OPI) Tényi Sándor főiskolai docens (OPI) dr. Terray Barnabás gimnáziumi tanár (Dunakeszi) Török Imre tanár (MPT) Vass János adjunktus (Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola) dr. Voksán József, a Pedagógusok Szakszervezete főtitkára Zátonyi Sándor főiskolai docens (OPI)

Next