Pedagógiai Szemle, 1987. július-december (37. évfolyam, 7-12. szám)

1987-07-01 / 7-8. szám

A MAGYAR PEDAGÓGIAI TÁRSASÁG ÉS AZ ORSZÁGOS PEDAGÓGIAI INTÉZET FOLYÓIRATA A szerkesztőbizottság elnöke: BENKŐ LORÁND Felelős szerkesztő: BALOGH LÁSZLÓ * Szerkesztőség: Budapest VII., Gorkij fasor 17—21. 1406 Telefon: 427-563 Szerkesztőségi fogadónapok: hétfő, szerda, péntek * Kiadja az Országos Pedagógiai Intézet Budapest, Gorkij fasor 17—21. 1406 A kiadásért felelős: Dr. Vajó Péter főigazgató­helyettes * Terjeszti a Magyar Posta. Előfizet­hető bármely hírlapkézbesítő pos­tahivatalinál, a Posta hírlapüzletei­ben és a Hírlapelőfizetési és Lapel­látási Irodánál (HELIR, Budapest V., József nádor tér 1. 1900) köz­vetlenül vagy postautalványon, va­lamint átutalással a HELIR 215— 96 162 pénzforgalmi jelzőszámra. Előfizetési díj fél évre 78 Ft, egész évre 156 Ft. Megjelenik havonként. ISSN 0031—3785 87­609 Sylvester J. Ny., Szombathely Felelős vezető: Hanuszek Béla igazgató Számunk szerzői: dr. Báthory Zoltán tudományos tanácsadó (OPI) Benda József tudományos kutató (OKI) dr. Budai István főiskolai docens (Esztergomi Tanítóképző Főiskola) dr. Csapó Benő egyetemi adjunktus (JATE, Szeged) dr. Csepeli György egyetemi docens (ELTE Szociológiai Intézet) G. Donáth Blanka ny. tudományos főmunkatárs (Bp.) Dörnyei Zoltán tudományos ösztöndíjas (ELTE—ВТК) dr. Faludi Szilárd ny. tudományos főmunkatárs (Bp.) dr. Felkai László ny. osztályvezető (Bp.) dr. Földy Ferenc főigazgató (Sárospataki Comenius Tanítóképző Főiskola) dr. Gecső Ervin, az OPI főmunkatársa Heinz Heller professzor (Wilhelm-Pieck-Universität, Rostock, DDR) dr. Horváth Jenő főiskolai docens (Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola, Szombathely) Horváth Judit főiskolai adjunktus (ELTE Általános Iskolai Tanárképző Főiskolai Kar, Bp.) dr. Hölgye László vezető szakfelügyelő (II. Rákóczi F. Gimnázium, Bp.) if­j. Karlovitz János főiskolai hallgató (Bessenyei György­­ Tanárképző Főiskola, Nyíregyháza) Kereszty Zsuzsa osztályvezető (OPI) dr. Kerékgyártó István tudományos kutató (Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ, Szolnok) dr. Kiss Sándor főiskolai adjunktus (Bessenyei György Tanárképző Főiskola, Nyíregyháza) Kissné Spira Veronika gyakorlóiskolai vezetőtanár (ELTE Ságvári Endre Gyakorló Iskola, Bp.) Leandra Korczak adjunktus (Instytut Badan Pedagogicznych, Varsó) M. Kósa Katalin tanár (Bp.) dr. Eberhard Meumann főszerkesztő-helyettes (Pädagogik Szerkesztősége, Berlin) dr. Molnár Mária tudományos munkatárs (OKI) dr. Nagy Sándor, az OPI főmunkatársa Gy. Nagy Zsuzsa ny. nyelvtanár (BME, Bp.) Nanszákné dr. Cserfalvi Ilona főiskolai docens (Tanítóképző Főiskola, Debrecen) dr. Padi Tamásné vezetőtanár (Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Gimnázium) dr. Pazonyi Tamásné ny. vezető szakfelügyelő (Bp.) Ernst Pilz főszerkesztő (Pädagogik Szerkesztősége, Berlin) Schullerné Deák Mária tanár (Kulich Gyula Szakközépiskola, Bp.) dr. Szabó Béla főiskolai docens (Ho Si Minh Tanárképző Főiskola, Eger) Szoboszlay Miklós ny. főiskolai tanár (Bp.) dr. Tóth Béla ny. főiskolai tanár (Bp.)

Next