Pedagógiai Szemle, 1989. január-június (39. évfolyam, 1-6. szám)

1989-06-01 / 6. szám

XXXIX. évfolyam 6. szám 1989- június Tartalom Petró András: A Tankönyvkiadó múltja és jövője................................................................... 499 Seregi Judit—Tornai Éva—Szőke Katalin: Általános iskolás tanulók hétvégi szabadidős tevékenységei ............ 506 Flieghné Boda Sarolta: Az iskolai testnevelés néhány időszerű pedagógiai kérdése ............ 519 Bánfai József: A korai tehetségfelismerés korlátai.................................................................... 528 Mann Miklós: Eötvös és a minisztérium szervezése .......................................................... 536 PÁLYAVÁLASZTÁS Gulyás Lóránt—Sarlós Katalin: Hogyan tovább? ........................................................................................................ 541 Mikes Zdenkóné: A pályaválasztás előkészítése a tanórán kívül........................................... 549 Zakar András: Pályalélektani speciális képzés ............................................................................. 555 FIGYELŐ A magyar nevelés története I. Főszerkesztő: Horváth Márton (Szarka József) ........................................................................................................ 559 Dévai Margit: Serdülőkori pszichológiai kutatások Európában........................................ 565 MŰHELY Bánfalvi József: Az előrehozott vizsgájú osztályok harmadik évi munkájának ér­tékelése ........................................................................................................................... 570 Bakonyi Anna: Az óvodapedagógusok képzésének néhány elvi és gyakorlati kérdése 575 ESZMECSERE Bán Ervin: Keretszám, szabad beiratkozás — vagy..................................................... 581 FOLYÓIRATOK A finn felnőttoktatás megújítása — Az Adult Education in Fin­land 1988. 3. számának tartalmából (Majzik Lászlóné) ...................... 585 KÖNYVEK Tóth Dezső: Közösség és irodalom (Kerékgyártó István)...................... 590 A helyzet. Merre menjünk? Szerk.: Tellér Gyula (Schüttler Ta­más) .................................................................................................................................... 591 497

Next