Pedagógiai Szemle, 1989. július-december (39. évfolyam, 7-12. szám)

1989-07-01 / 7-8. szám

Pedagógiai Szemle A MAGYAR PEDAGÓGIAI TÁRSASÁG ÉS AZ ORSZÁGOS PEDAGÓGIAI INTÉZET FOLYÓIRATA A szerkesztőbizottság elnöke: BENKŐ LORÁND Felelős szerkesztő: BALOGH LÁSZLÓ * Szerkesztőség: Budapest XI., Villányi út 11—13. 1114 Telefon: 666-300/15, 16, 17 Szerkesztőségi fogadónapok: hétfő, szerda, péntek * Kiadja az Országos Pedagógiai Intézet Budapest VIII., Berzsenyi u. 6. 1087 A kiadásért felelős: dr. Benedek András főigazgató * Terjeszti a Magyar Posta. Előfizet­hető bármely hírlapkézbesítő pos­tahivatalnál, a Posta hírlapüzletei­ben és a Hírlapelőfizetési és Lapel­látási Irodánál (HELIR) Budapest XIII., Lehel u. 10/a. 1900, közvetle­nül vagy postautalványon, vala­mint átutalással a HELIR 215—96 162 pénzforgalmi jelzőszámra. Elő­fizetési díj fél évre 120 Ft, egész évre 240 Ft. Megjelenik havon­ként. Számunk szerzői: dr. Bagdy Emőke vezető pszichológus (OIE Klinikai Pszichológiai Laboratórium, Bp.) dr. Benedek András főigazgató (OPI) Boldizsár Gábor főosztályvezető-helyettes (MM) dr. Brezsnyánszky László egyetemi adjunktus (KLTE, Debrecen) dr. Burka Endre ny. egyetemi docens (Bp.) Farkas Mária egyetemi adjunktus (JPTE, Szeged) Illés Lajosné dr. ny. osztályvezető (Bp.) dr. Kelemen Elemér művelődési miniszterhelyettes (MM) dr. Kiss Elemér főiskolai tanár (PMMF, Pécs) Majzik Lászlóné dr. ny. főiskolai tanár (Bp.) Müllerné dr. Seres Ágota főigazgató-helyettes (Esztergomi Tanítóképző Főiskola) dr. M. Nádasi Mária egyetemi docens (ELTE ВТК) Nagy Attila tudományos munkatárs (OSZK KMK Np. Bp.) Németh András főiskolai adjunktus (Tanítóképző Főiskola, Zsámbék) dr. prof. Neuner, Gerhart, az NDK Pedagógiai Tudományok Akadémiájának elnöke (Berlin) Z. Orbán Erzsébet pedagógiai szaktanácsadó (OPI) dr. Salamon Jenő egyetemi tanár (ELTE ВТК) dr. Sass Attila egyetemi adjunktus (KLTE, Debrecen) dr. Szeléndi Gábor főiskolai docens (Kaposvári Tanítóképző Főiskola) Szende Ákos könyvtáros (BME, Bp.) Szoboszlay Miklós ny. főiskolai tanár (Bp.) dr. Szüdi János csoportvezető (MM) Takács Gábor igazgató (Gelléri Andor Endre Általános Iskola, Bp.) Takács Gáborné általános iskolai tanár (Szigeti József Utcai Általános Iskola, Bp.) dr. Vajó Péter tudományos tanácsadó (OPI) dr. Várnagy Marianne ny. osztályvezető (Bp.) dr. Vaskó László egyetemi docens (KLTE, Debrecen) dr. Zibolen Endre ny. igazgató (Bp.) dr. Zlinszky László tanszékvezető egyetemi tanár (MSZMP Politikai Főiskola, Bp.) ISSN 0031—3785 Szerkesztőségi munkatársak: Budai Ágnes, Lukács Judit, Majzik Lászlóné Felelős vezető: Hanuszek Béla Igazgató 88-8808 Sylvester J. Ny. (3.2) CCA *

Next