Százhalombattai Hírtükör, 2012 (25. évfolyam, 1-25. szám)

2012-09-20 / 19. szám

8. oldal Napos, derűs hétvége A város és a környék apraja­ nagyja részt vett a Battai Napok rendezvénysoro­zatán, Százhalombattán szeptember 7-9 között. A vidám kavalkádnak ezúttal az időjárás is kedvezett. A városlakókat gólyalábasok hívogat­ták a szabadidő központba, ahol elsőként a Forrás Néptáncegyüttes lépett színpad­ra. A Freedom zenekar koncertje után Vezér Mihály polgármester nyitotta meg a rendezvényt, majd ünnepélyes keretek között kihirdették a „Virágos Százhalom­batta” és a „Tiszta Udvar - Rendes Ház” elnevezésű versenyek eredményét. A két felhívásra idén több mint kétszázan je­lentkeztek. Vezér Mihály az önkormány­zat nevében megköszönte a városlakók Virágos Európa Versenyben tanúsított aktivitását is. Az ebből az alkalomból ké­szült ötszáz szeletes tortát maga vágta fel. Az ünnepélyes megnyitót követően a Megasztárból ismertté vált Fekete Dávid, majd a 2010-es X-Faktor győztese, Vastag Csaba lépett színpadra. A péntek esti koncertek sorát az Anima Sound System zárta. Szombaton kora reggel elindult az Aranyfakanál Főzőverseny, amelyre ezút­tal tizenöt csapat nevezett. Míg a Városi Strandon hatalmas bográcsokban Totyog­tak a hagyományos magyar konyha ízletes ételei, addig a nagysátor alatt több mint kétezer nyugdíjast látott vendégül a város egy finom ebédre, amelyhez ezúttal is muzsikaszó járt. A Jávor Pál Nemzeti Cigányzenekar és Gergely Róbert szóra­koztatta a vendégeket. A szombati nap fénypontja a Játékos Városiak Találkozója volt, amelyen hat csapat - a Polgármesteri Hivatal, a BKK, a MOL, a VSZK, a BBC és az Erőmű összeállítása - mérte össze erejét, ügyességét és gyorsaságát. A bará­tok, családtagok és kollégák kereplőkkel, dudákkal és transzparensekkel buzdítot­ták a versenyzőket. A játékokat az előző évekhez hasonlóan a MOL csapata nyer­te. Mint mondták, ebben a felállásban idén utoljára vágtak bele a JVT-be. A koncertek sorozatát szombaton Puskás Peti kezdte, de színpadra lépett Tolvai Renáta és az Animal Cannibals is, majd több ezren énekeltek együtt a Republic zenekarral. A Battai Napok má­sodik estjét látványos lézershow és tűzijá­ték zárta. Vasárnap aztán a Halászléfőző verseny­nyel vette kezdetét a nap. A szakmai zsűri a kóstolók után hasznos tanácsokkal látta el a csapatokat. A zárónapon a tini lányok kedvence, Farkas-Jenser Balázs, majd Kasza Tibi lépett fel, Marót Viki és a Nova Kultúrzenekar pedig az ’50-es, ’60- as évek zenéivel varázsolt jó hangulatot. Az estet - és egyben a 19. Battai Napokat - Geszti Péter és a Gringo Sztár élő showja zárta. A nagyszínpadi produkciók mellett a Nyitott Színpad Zenei Egyesület szerve­zésében idén második alkalommal a helyi és környékbeli zenekarok is megmutat­koztak. A Battai Napok idén is bővelke­dett sport- és gyermekprogramokban. Volt cica- és kutyaszépségverseny, gyer­mekpark, vidámpark, népművészeti be­mutató, mesterségek utcája, egészségsá­tor, borfalu, gasztronómiai- és kirakodó­­vásár. Több helyi tánccsoport bemutatót tartott, a Százhalombattai Lövész Klub pedig több száz érdeklődőt avatott be a légpuska és a sziluett lövészet rejtelmeibe. FD Kisboldogasszonny ünnepe Kisasszony, olykor Kisboldogasszony, Szűz Mária születésének emléknapja már a XI. században számon tartott ünnepünk. A százhalombattai Román Kisebbségi Önkormányzat szeptember 11-én emlékezett meg az ortodox templomban. Mária születésének gazdag apokrif ha­gyományai vannak. A Teleki-kódex Anna-legendájában a következő sorokat olvashatjuk: „Szent Annának elkövetkez­vén az órája, a hétnek néminemű keddin szüle. Egészségben szülé az igaz Dávidnak királyi plántáját, ez világnak előtte válasz­tott leányt, az édes Szűz Máriát. Miképpen az angyallul megtanítottak valának, mert ő vala ez világnak jövendő megvilágosojtója és asszonya és tengernek csillaga. ” Az ünnep eredetileg annak a jeruzsále­­mi templomnak a felszentelési évfordu­lója, amely ott található, ahol a hagyo­mány szerint Mária született. Ez a ma is álló jeruzsálemi Szent Anna-templom. Bizáncban és Rómában már a VII. szá­zadban megünnepelték Mária születés­napját. A százhalombattai szerb temp­lom is Mária kegyelmébe lett ajánlva. Az itt élő románoknak is egyik gyönyörű hagyománya ez az ünnep, amelynek so­rán a közös áhítat után felköszöntik a Máriákat, majd közösen elfogyasztják az új búzából készült kalácsot és a frissen le­vert dióból, új búzából, friss mézből és rumból elkészített süteményt, a koljivo-t. A szertartáson Sinka László alpolgár­mester is megjelent, akinek a nemzetiségi ünnepeken rendszerint nincsen szüksége tolmácsra. Kérdésünkre elmondta, büsz­ke, hogy városunk kultúráját az itt élő szerbek, románok, görögök és horvátok hagyományai gazdagítják. Ez a sokszínű­ség Szent István intelmeire hívja fel a fi­gyelmünket, aki nemcsak egy templo­mot, hanem egész Magyarországot aján­lotta Szűz Mária oltalmába. Dr. Sajtosné Király Marianna, a Román Kisebbségi Önkormányzat elnöke elmondta, hogy következő ünnepük a novemberi Szent András nap lesz, amelynek során egy moldovai kolostorból származó Szent András-ikont adományoznak az óvárosi templomnak. F.I. Irány Dél-Korea! Százhalombattán, a BKK-ban láthatta a közönség először azt a műsort, amely­­lyel hazánk mutatkozik majd be az októberi World Folkloriadán, vagyis nép­­művészeti olimpián, Dél-Koreában. A Nemzetközi Néptáncfesztivált Szervezők Világszövetsége (CIOFF) négy évenként szervezi meg a világfesz­tivált, amin 2000-ben, Japánban a száz­halombattai Forrás Néptáncegyüttes képviselte Magyarországot. Az idei, ok­tóber 1. és 14. között Dél-Koreában megrendezésre kerülő folklóriádán is­mét ott lehetnek az együttes táncosai. Négy párt ugyanis beválogattak abba a nemzeti együttesbe, amelyet Hungarica elnevezéssel kifejezetten erre az alka­lomra állított össze a CIOFF hazai szer­vezete. A húsz főből álló formációban nyolc százhalombattai táncos - Pap Kinga, Lajtos Zsanett, Fábián Fanni, Koller Dávid, Koncz Olivér, Sebestyén Tamás, Kovács Gergő, valamint Zsille Dóra, a nemzetközi játékprogram ma­gyar animátora­­ kapott helyet. A „nemzeti néptánc-válogatott” már 2011 decembere óta próbál Székesfehérvá­ron, illetve Százhalombattán. Kísérőjük a Bara zenekarból ismert Pál Éva prímás által vezetett Hatvan Banda lesz, a cso­porttal utazó három kézműves közé pe­dig Winklerné Petri Kiss Borbálát, a Forrás egykori táncosát, a Népművészet Ifjú Mesterét is felkérték. A delegációt Szigetvári József, a Forrás Néptánc­együttes alapító igazgatója vezeti. SZÁZHALOMBATTAI HÍRTÜKÖR • XXV. ÉVFOLYAM 19. SZÁM Zoltán hajó parkja Megújult parkkal gazdagodott Százhalombatta szeptember 11-én, amikor átadták a Dunamenti Erőművel szemben található Zoltán hajó emlékparkot. Az eseményen meg­jelent Csenterics Ágnes, az üzem első igazgatójának, Csenterics Sándornak a lánya is, aki férjével, Fellegi Tamás újságíróval érkezett. Az idősebb városlakók még emlékezhet­nek rá, hogy ezen a területen kellett végig­menniük, ha a közelben horgonyzó, társasá­gi összejövetelekre fenntartott Zoltán hajóra igyekeztek. A vízi jármű ugyan már évek óta múzeumban pihen, de emléke a park jóvol­tából tovább él. A GDF SUEZ 2005 óta minden évben meghirdeti munkavállalói körében a „Környezetünkért” akciót olyan elképzelé­sek támogatására, amelyek a szolgáltatási te­rületén található zöld felületek hasznosítá­sát, illetve rehabilitációját szolgálják. A központi régió tavalyi nyertes pályázata Százhalombattán a Zoltán hajó emlékpark felújítását célozta, a projekt megvalósításá­hoz 1 millió forinttal járult hozzá a GDF SUEZ Csoportba tartozó Dunamenti Erő­mű. A támogatásnak köszönhetően a parkot lelkes önkéntesek - a Faluvédő Egylet Hul­ladék-kommandója, a „Matrica” Múzeum Baráti Köre, az 1026. Szent László király cserkészcsapat tagjai - tették rendbe, a Szá­­kom Kft., a Napkert Biofény Bt. és a Tátra- Bill Kft. közreműködésével. A padokkal, hulladéktárolókkal, emlék­táblával, új növényekkel ellátott ligetet ün­nepélyes keretek között adta át Jászberényi Zoltán, a Dunamenti Erőmű zrt. vezérigaz­gatója, Pátkai Zsolt alpolgármester és dr. Vncze Magdolna, a „Matrica” Múzeum igaz­gatója. Jászberényi Zoltán elmondta, hogy az áramtermelés elkerülhetetlen környezeti ha­tásai miatt kötelességüknek érzik a környe­zetvédelem és az igényes környezet kialakítá­sának támogatását. Ezt a célt szolgálja az évente meghirdetett pályázat is. Dr. Vncze Magdolna arról beszélt, hogy a múzeum környezetrekonstrukciós program­jának egyik fontos célkitűzése, hogy az ős­honos növények újra tért nyerjenek a város területén. Ezért vállaltak részt szívesen a munkálatokban. Pátkai Zsolt alpolgármester szerint a Zoltán az Százhalombattának, mint Laki­telek az országnak, mivel egykor számos po­litikai jellegű összejövetel is zajlott a hajón. Az ünnepséget követően a megjelentek vendégfogadás keretében vették birtokba a kellemes, zöld területet. BK Pollencsapda a Régészeti Parkban Ezekben a hetekben tetőzik az allergén pollenek, vagyis a virágporszemcsék kon­centrációja a levegőben. Már kora tavasszal megjelennek, és a lándzsás útifű, a feke­te üröm, valamint a parlagfű virágzásával októberig is jelen lehetnek. Osztálya és a „Matrica” Múzeum együtt­működésének köszönhetően már a Régi-A­pollenallergiások száma eléri hazánk lakosságának huszonöt százalékát, és évről évre nő, vagyis közegészségügyi problémát jelent. Megelőzni nem tudjuk, mert az al­lergiára való hajlam független az életkortól és az egészségi állapottól. Ugyanakkor gyó­gyítása jelenleg majdnem lehetetlen, a kü­lönböző kezelésekkel, intézkedésekkel leg­feljebb enyhíthetjük a tüneteket, elkerül­hetjük a szövődményeket. Elsősorban a zárvatermő növények vi­rágporszemei allergének. A problémát azonban ezek kiirtásával sem tudjuk meg­oldani, hiszen a szél akár száz kilométerről is környezetünkbe hozhatja a virágport. A pollenszórás időszakát az arra érzékenyek csak különböző óvintézkedésekkel tudják átvészelni. Számukra nagyon fontos az úgy­nevezett pollennaptár ismerete, amelynek összeállításakor az ország különböző pont­jain felállított pollencsapdák eredményeit veszik alapul. 2009-től, az Országos Környezetegész­ségügyi Intézet Aerobiológiai Monitorozási szeti Parkban is található pollencsapda, amely adatokat szolgáltat a környék pollen­helyzetéről, és segíti a múzeum környezet­rekonstrukciós törekvéseit is. A Környezetegészségügyi Intézet a pol­lencsapda kihelyezése mellett ingyenes mo­nitorozási képzést is biztosított a múzeum munkatársának, Adi Zsuzsannának, aki hu­szonnégy óránként mintát vesz a csapdá­ból, majd mikroszkóppal meghatározza az - egyébként különlegesen szép - pollene­ket. Ezeket az adatokat továbbítja az orszá­gos nyilvántartásba, illetve regisztrálja a múzeum saját kutatásaihoz, mert a csapdá­ban található pollenek megmutatják a tele­pített és az őshonos növények arányát is. A monitorozás évei, évtizedei folyamán pon­tos képet kaphatunk arról, hogy a támoga­tott őshonos növények milyen mértékben tudnak újra tért hódítani a Régészeti Park környezetében. BK Légi régészet Egy nemzetközi légi régészeti konferencia 40-45 fős csoportja látogatta meg a százha­lombattai „Matrica” Múzeumot, a Régészeti Parkot, a vaskori halomsírmezőt és a bronzkori földvárat szeptember 15-én. A szakemberek összesen 16 országból ér­keztek hazánkba. A légi régészet a régészet­tudomány speciális területe. A levegőből fo­lyó megfigyelés, fotózás, mérés fő célja a le­lőhelyek „szelíd vallatása”, ugyanis ásatás, földmunkák nélkül is rengeteg információ nyerhető az erődítésekről, az egykori telepü­lések szerkezetéről, kőépítményekről, teme­tőkről. A kutatók az adatokat térinformati­kai módszerekkel dolgozzák fel. Légi régé­szeti módszerekkel a százhalombattai lelőhe­lyeket is vizsgálják.

Next