Pest-Pilis-Solt-Kiskun Vármegye Hivatalos Lapja, 1936 (34. évfolyam, 1-53. szám)

PEST-PILIS-SOLT-KISKUN VÁRMEGYE HIVATALOS LAPJA XXXIV. ÉVFOLYAM AZ ALISPÁN MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTI: DR. BALÁS VILMOS TB. MÁSODFŐJEGYZŐ 1936 LAPKIADÓ: PEST-PILIS-SOLT-KISKUN VÁRMEGYE KÖZÖNSÉGE Felelős kiadó: Dr. Téglás László vm. tb. főjegyző. — Stádium Sajtóvállalat R.-T., Budapest. — Felelős: Győry Aladár igazgató

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék