Képes Pesti Hirlap, 1934 (56. évfolyam, 1-281. szám)

1934-01-03 / 1. szám

Az alagi gyilkosság. Bognár Istvánné megmutatja a csendőrüknek, hogy hol A Bognár-házaspár szobája, ahol a gyilkosság történt, dobta be férje fejét a Dunába. A gyilkos asszony, Bognárné az egyik csendőrön mu­tatja meg, hogyan darabolta fel férjét. Készül a részletes jegyzőkönyv az alagi rémdrámáról. A csendőrök Bognárnéval elindulnak a pestvidéki törvényszékre. A Magyar Gazdák Lovasegyesülete a Tattersalban lovasünnepélyt rende­zett Horthy Miklósné nyomorenyhítő akciója javára. Képünk: az ünnepség közönsége, az első sorban a kormányzó felesége (X). Jobboldali kép: a VII. ker. leventék tomamutat­­ványai lovon. Báró Villani Fri­gyes párizsi­­ ma­gyar követet a francia becsület­­rend nagy tiszti­keresztjével tüntet­ték ki. Jedlicska Ferenc, a Tót Tanács elnöke, néhány napos tar­tózkodásra Buda­pestre érkezett. Az Apollo nevű angol repülőgép, amely Belgiumban szerencsétlenül járt. Nyolc­­ utasa és a személyzet két tagja szénné égett. Baloldalon: Jakob Wassermann, a ki­váló író, újév hajnalán altausseei villá­jában meghalt. Jobboldalon: báró Melline van Albeck asszony az APA-ban előadást tartott „A trianoni szerződés és a Duna­­medence szabályozásának kérdése“ cím­mel. * Baloldalon: kép az amerikai fagyhullám­ról: ötven esztendő óta nem volt olyan hideg Amerikában, mint az idén. Egyes vidékeken mínusz 44 fokot is mértek. Festői képünk: egy halászgőzös fedélzete a bostoni kikötőben a sarki hideg nap­jaiban. *

Next