Képes Pesti Hirlap, 1937 (59. évfolyam, 1-263. szám)

1937-10-27 / 218. szám

Röder Vilmos honvédelmi miniszter képviselők között a Ház folyosóján: balra Ángyán Béla, Tóth Pál, vitéz Martsekényi Imre, vitéz Arvátfalvy Nagy István, jobbra Tors Tibor, Nirnsee Pál. • Hóman Bálint kultuszminiszter és felesége fogadják a vendégeket a Nemzeti Színház centenáris ünnepsége alkalmából rendezett estélyen. Alsó képek: Sipőcz Jenő és Liber Endre síremlék-pályázatának díjnyertes pá­lyamunkái, Szentgyörgyi István és Pásztor János szobrászművészek alkotásai. Japán csapatok Tientsin közelében elfoglalják az összebombázott tecsovi városfalat. Alsó kép: a volt 9-es lovastüzérezred hősi halottainak emléktábláját most leplezték le Komáromban. Kornis Gyula és vitéz Bobory György, a képviselőház alelnökei. (Székely A. és Halmi felv.); jobboldalon: Tahy László, akit vitéz Bobory György helyébe ismét belügyi államtitkárrá neveznek ki. (Vajda M. Pál felv.) Fejér vármegye Vitézi Széke mezőgazdasági kiállítást rendezett Székesfehérváron. Ké­pünkön: gróf Széchenyi Vi­­tor főispán ki­osztja a kiállítás díjait. Malcolm W. Davis, a Carnegie ala­pítvány európai központjának igaz­gatója előadást tartott Budapes­ten, mellette Imrédy Béla, a Nemzeti Bank elnöke. Jobboldali kép: Miss Nelia Muspratt-et, aki az angol-ít ma­­gyar tanulmányi héten Buda­pesten időzött, a Liberális An­gol Nőszövetség végrehajtó taná­csa tagjává választotta. Széll József bel­ügyminiszter a kisterenyei Hősi Emlékmű leleplezé­sén.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék