Pesti Hírlap, 1845. január-június (418-494. szám)

1845-06-22 / 490. szám

FÁY ANDRÁS SZÉPIRODALMI ÖSSZES MUNKÁI. 8. kötetben, acz­élmetszésekkel. Velinen, borítékba fűzve 12 st­­pp. E’ 8 kötet foglalja az iró: Meséit, Allegóriáit, Aphorizmáit, Regényét, Beszélyeit, Novelláit, Bohó­zatait, Színműveit, s némelly apróbb dolgozatait és töredékeit. A’ 8-dik (utolsó) kötet épen most elhagyta a sajtót! Szükségtelennek tartom valamit, ezen, módjában mai napig még páratlanul álló, hazai költő dicséretéhez mondani. — Munkái mind víg, mind komoly könyvek, barátjainak kellemes éleményei mindig maradnak. — ÉLJ ! fi Y Z ÉS id­lll ALATT. Társalgási vígjáték 3 felv. Irta REGRE ALAJOS­ 1845. Borítékba fűzve, képekkel. 40 kr. pp. E’ vígjáték folyó évi april 14-én adatott legelőször a’ nemzeti szinpadon, ’s mennyire vonta légy­en magára az érdemes közönség figyelmét és kedvező részvétét, kiadó eléggé tanúsítva hiszi az által, hogy az oita néhány hét alatt több ízben ada kedves estvélyt a’ valóban ízléses mulató közönségnek ’s tölté meg a’ színházat, de egyebek felett ajáldva van a’ munka egyszersmind korszerű tartalma által, melly több feltűnő jelenetekben tárgyalja a’ korszerű védegyletet, ’s kedves szolgálatot remél kiadó tenni az Ízlés teljes közönségnek, midőn ezen munkát közrebocsátja. Z­SIDÓ Eredeti színmű dalokkal. 4 szakaszban. Borit, fűzve, képekkel. 40 kr. pp. KÉT PISZTOLY. Eredeti színmű. 3 szakaszban. Borit, fűzve, képekkel. 40 kr. pp. B­EÖTHY ZSIGMOND. KÖV­ETVÁ­LASZ­­­Á­S. Eredeti politicai vígjáték, 3 szakaszban. Fűzve 20 kr. pp. ORSZÁGGYŰLÉSI SZÁLLÁS eredeti vígjáték 4 felvonásban IRTA VACHOT IMRE. (Adatott legelőször Pozsonyban 1843-ban October hó elején ’s Pes­ten a’ nemzeti szinpadon October végén.) 1844. Ára 40 kr. A HELYSÉG KALAPÁCSA. Hősköltemény nég­y énekben. IRTA PETŐFI SÁNDOR. Vet., 2 csinos képpel ékesített bor. fűzve 36 kr. pp. Egy ifjú tehetséges költőtől, az első tréfás hősköltemény (az újabb időben) e’ könyvecske (diszes kiállítása mellett) komoly ’s humoristikai tartalma által mindazoknak ajánlhatóvá lesz, kik, hogy víg órát magoknak készíthessenek, egy kis kiadást tenni nem sajnálnak. ►Shakespeare összes színművei. fordította LEMOUTOM EMILIA e­l­ső Füzet: A’ Szélvész. Színjáték 5 felv. 2-dik füzet: A’ két Veronai nemes. Színjáték 5 felv. 3-dik füzet: A’ Wind­so­ri vígnők. Vígjáték 5 f­elv. E’ napokban a’ negyedik füzet is meg fog jelenni. 12-rétben velvnen, minden füzet ara 15 pkr. A’ legnagyobb angol írónak e’ jeles fordítás’ első füzetei, a’ magyar olvasó közönségtől olly nagy tetszéssel fel voltak véve, hogy a’ folytatás lehető legnagyobb gyorsasággal ígérhetik. A BOLYONGÓ ZSIDÓ.­­ Regény tiz kötetben SÍJE JENŐTŐL. Francziából fordítva Bíró Miklós által. 1 — 3-dik kötet. Fűzve, 1845. egy-egy 40 kr. pp. w mmsmm.. IRTA PETŐFI SÁNDOR. Velinen, 1844. Borit, fűzve 1 ft. 12 kr. Nyomatott Beimel József’ betűivel.

Next