Pesti Hírlap, 1904. augusztus (26. évfolyam, 212-240. szám)

1904-08-29 / 238. szám

Első Hazai Takarékpénztár újabb s határozottan előnyösebb javaslatát fogadta el, mely szerint a köl­csönök törlesztéséhez évi 50 099 korona megtakarí­tást ér el a város. Sport. Budapesti nyári lóversenyek. — Tizedik nap, augusztus 28. — Con­amoret, a bécsi és német Derby harcosát, ma vereség érte a Királyné-díjban, Keringő verte le, ugyanaz, mely mögötte a bécsi Derbyben második volt. Con­amore veresége azonban nem volt reális, mert már a próbakanterezésnél rövid galoppjával el­árulta, hogy a kemény talaj nincs ínyére. Keringő győzelmét nagyban előmozdította istállótársa, Mixi, mely az út nagy részén jó iramról gondoskodott. Con­amore az egyenesig a harmadik helyen galoppo­zott Mixi és keringő mögött, amint azonban a for­dulóhoz értek, a favoritot már lovagolni kellett. Lo­vasa, Tarai, minden erőfeszítése hasztalan volt, hi­ába verte, ostorozta, az élre húzódott Keringő biz­tosan száguldott be előtte elsőnek, míg Lelkem, mely a startnál kissé megkésett, harmadik lett. A mérkő­zésben Blocksberg is részt vett, mely azonban pilla­natig sem volt versenyben. Keringő győzelmét az osztrák ló fölött az első hely közönsége nagy tünte­téssel és tapssal fogadta. A többi futam érdektelen volt, azok részletes eredménye a következő: 1. Eladóverseny. Dij 2000 K. Táv. 2000 m, X. B. Herzog M. Gé s­her Glory 59 k. lov. Bonta. 2. Péchy A. 4é p h Disappointment 53 k. lov. U­jka. 3. Mr Albert Wood 3é p h France 45­2 k. lov. Pretzner. Könnyen három hoszszal nyerve, fejhoszszal harmadik. Idő 2.13'/,. Totalisateur: 10 : 14. 2 koro­nás helyen 10 : 15. 60 filléres helyen 10 : 16. A többi ló quptája győzelem esetén: 30 Prance, 77 Disappointment. Könyvfogadások: 2% rea Glory, 2% Prance, 4 Disappointment. II­ I. oszt. eladóverseny. Dij 1000 K. Táv. 1600 m. 1. Egyedi L. 3é p­her Lottó 48% k. lov. Lewis. 2. B.­tschtritz Zs. 3é p m Cipó 50 k. lov. Cleminson, 3. Rohonczy G. 3é p m Ezerkilencszázegy 55 k. lov. Washington. Futottak még: Rosenmontag 55 (Krousil), féliy-meddig magára vette ruháit és kiment. Ott találtam rá, a hátulsó udvarban levő lim -lom-kamara előtti lépcsőn. Bizo­nyosan addig kóborolt a hidegben, míg elfáradva odaért, ott aztán leült a lépcsőkre és elaludt. Nem volt oly nagy hideg, hogy megfagy­hatott volna, de erősen meghűlt. Mikor meglepetésemben felkiáltottam, nem ismert meg. Üvegesen fénylő szemei minden élet nélkül meredtek rám , elborzadva vettem őt karjaimba s vittem be a házba. Sürgönyöztem a szülőknek és amig a sür­göny után volt, megjött egy nagy láda játék­szer. Istenem, ha ez tegnap ért volna ide, de bizonyosan cselédre bízták az elküldést és el­késve érkezett meg. Félretettem a lábát és a fiúcska ápolására siettem. Az orvos a fejét rázta és a vállát vono­­gatta, ami mindig rossz jel. Azután megjött az apa, az anya nélkül. A szegény ember összetörve, szótlanul járt a házban, talán leheletét érezvén a szomorú végnek. A kis Laci nem ismerte meg, engem pe­dig az anyjának nézett. Ha bármit adtam neki, igy szólt: — Anyika, édes anyika . . . aztán újra csendesen feküdt. Harmadnap aztán azt se mondta. Csendesen, mozdulatlanul feküdt és senki sem vette észre, hogy az elhagyatott édes te­remtésnek mikor szállt lelke az égbe, ahol örök karácsony és örök otthon van ily sokat szenve­dett kis lakók számára. Kis Bozsi,­­ Durban 54% (Tarai), Mindjárt 50 (Bulford S.). Könnyen fél hoszszal nyerve, másfél hoszszal har­madik. Idő 1.4314. Totalisateur: 10 : 32; helyrefo­gadások: I. 50 : 90, H. 50 : 132. 2 koronás helyen 10 : 37; helyrefogadások: I. 25 45, II. 25 : 65. 60 filléres helyen 10 : 28. A többi ló quptája győze­lem esetén: 28 Durban, 75 Ezerkilencszázegy, 79 Cipó, 112 Rosenmontag, 144 Mindjárt. Könyvfoga­dások: 2 Durban, 3 Lotto, 4 Ezerkilencszázegy és Cipó, 6 Mindjárt, 7 Rosenmomag. III. Erzsébet királyné-dij. Dij 50,000 K. Táv. 2000 m. 1. Gr. Degenfeld I. 3é p m Keringő 53% k. lov. Bonta. 2. Gr. Trauttmansdorff L. 3é s m Con amore 56 k. lov. Tarai. 3. Gr. Esterházy B. 3é s k Lelkem 52 k. lov. Lewis. 4. Capt. George 3 é­s­­ Blocksberg 56 k. lov. Southey. Futottak még: Mixi 52 (Janek), Tolmács 57 (Bulford S.). Biztosan egy hoszszal nyerve, hét hoszszal harmadik. Idő 2:10. Totalisateur: 10 : 62; helyrefogadások: I. 50 : 84, II. 50 : 62. 2 koronás helyen 10 : 53; helyrefogadások: I. 25 : 44, II. 25: 32. 60 filléres helyen 10 : 51. A többi ló quptája győzelem esetén: 18 Con amore, 35 Blocksberg, 108 Lelkem, 256 Tolmács. Könyvfogadások: 1 B rea Con amore, 3 Keringő és Blocksberg, 10 Lelkem, 16 Tolmács, 50 Mixi. IV. Nyeretlen kétévesek dija. Dij 3000 E. Táv: 1000 m. 1. Gr. Batthyány E. p m Megint 57 k. lov. Lewis. 2. Dreher A. p m Vino Tinto 57 k. lov. Adams. 3. Gr. Wenckheim D. p m Tommy 57 k. lov. Cleminson. Futottak plég: Bonjour 57 (Mitchell), Rizi- Rizi 57 (Milburn), Blarney 55% (Tarai). Könnyen két hoszszal nyerve, egy hoszszal harmadik. Idő 1,04%. Totalisateur: 10 : 15; helyrefogadások: L 50 : 60, II. 50 : 82. 2 koronás helyen 10 : 16; hely­refogadások: I. 25 : 27, H. 25 : 36. 60 filléres he­lyen 10 : 17. A többi ló quptája győzelem esetén: 5.S Vino Tinto, 97 Tomy, 78 Blarney, 281 Rizi-Rizi, 101 Bonjour. Könyvfogadások: 2% reá Megint, 4 Vino Tinto, 7 Tommy, 6 Blarney, 8 Bonjour, 10 Rizi-Rizi. V. Kétévesek eladóversenye. Dij 2000 K. Táv, 1000 m­. 1. Gr- Batthyány E. p m Mind me 51 k. lov. Rothfuss. 2. Petanovics J. stp m Sáfár 46% k. lov. Maas. 3. Zangen I. p k Penniless 48 k. lov. Krouzil. Futottak még: Foglaló 43% (Pretzner), Oos 45 (Tam), Szomszéd 45 (Janek), Bakancsos 55% (Bonta), Tányérnyaló 51 (Martinkovich), Szürkület 45 (Ribensky), Hurricane 45 (Klimsa), Toilette 48 (Bocskai), Kapor 48 (Fries), Achilleon 43% (Fet­­ting), Obsitos 45 (Heidt). Félhoszszal nyerve, egy hoszszal harmadik. Idő: 1.04%. Totalisateur: 10 : 91; helyrefogadások: I. 50 : 138, II. 50 : 334, HL 50 : 114. 2 koronás helyen: 10 : 87; helyrefogadások: I. 25 : 76, II. 25 : 191, VL 25 : 61. 60 filléres he­lyen: 10 : 105. A többi ló quótája győzelem esetén: 30 Karikás, 73 Penniless és Foglaló, 111 Kapor, 210 Toilette, 218 Achilléon, 245 Szom­széd, 286 Sáfár, 309 Szürkület, 314 Cos, 507 Obsitos, 725 Hurricane. Könyvfogadások: 1% Bakancsos, 4 Penniless, 5 Mind­ie, 6 Szomszéd, Tányérnyaló, Kapor és Fog­laló, 8 Szürkület és Achilleon, 12 a többi. VI. Welter-handicap. Dij 3000 K. Táv: 1100 méter. 1. Egyedi L. 3é st p m Master Jack 53% k. lov. Lewis. 2. Mravik P. 3é s k Derce 51 k. lov. Milburn. 3. B. Üchtritz Zs. 6é s m Gallium 47% k. lov. Baines. Futottak még: Fro­gaiety 50% (Cleminson), Montana 57% (Southey), Rendetlen 56% (Janek), András 54 (Tarai), La Plata 43 (Pretzner). Köny­­nyen két hoszszal nyerve, félhoszszal harmadik. Idő: 1.097,. Totalisateur: 10 : 22; helyrefogadások: I. 50 : 74, II. 50 : 130, III. 50 : 182. 2 koronás he­lyen: 10 : 22; helyrefogadások: I. 25 : 34, II. 25 : 77, LH. 25 : 100. 60 filléres helyen: 10 : 23. A többi ló quptája győzelem esetén: 44 András, 63 Pro­­gaiety, 144 Rendetlen, 122 Derce, 193 La Plata, 189 Montana, 242 Gallium. Könyvfogadások: 10 And­rás és Master Jack, 6 Derce, 7 Pro­gaiety, 8 Rendet­len, 10 a többi. ún. Erdő-dij. Dij 3000 K. Táv: 2400 m. 1. Megyeri Krausz L. 4 é­s m Viribus unitis v­­­r­­ *451 k. lov. Lewis. PESTI HÍRLAP____ 1904. augusztus 29., ht­ ífő­. 3 2. Megyeri Krausz L. 4é s m Paprika 52% k. 1 lov. Martinkovich. 3. Capt. 7. 40 p m Cipész 60 k. 1 lov. Bonta. Könnyen másfél hoszszal nyerve, félhoszszal harmadik. Idő: 2.52. Totalisateur: 10 : 12. 2 koronás helyen: 10 : 12. 60 filléres helyen: 10 : 12. Cipész quptája: 10 : 29. Könyvfogadások: 3 reá­ltribut­unitis, 2 Cipész, 4 Paprika. Lewis-t, Bontá­t és Mari­tinkovich-ot mozgó start megkísérlése miatt megint tették . A Prinz Hermann von Sachsen Weiß­mar emlékversenyt, mint egy baden-badeni távi­­ratunk jelenti, Caius (lov. Rausch) nyerte meg OV (lov. Stern) és Kansk (lov. Reiff) ellen. Futott még Markommane. Biztosan fél hoszszal nyerve, fél hosz­­szal harmadik. Totalisateur, 10 : 12; helyrefogadá­­sok: I. 20 : 20, II. 20 : 20.. Labdarúgás. Ifjúsági bajnoki mérkőzés. Az őszi mérkőzé­­sek sorát a Budapesti Sport Ifjak és a Józsefvárosi Sport Club csapatainak mérkőzése nyitotta meg, a mérkőzés 4 : 0 arányban az előbbi javára végződött. A mérkőzés elé főleg az ifjúság tekintett nagy érdeklődéssel, mert e mérkőzés eredménye döntő le­het a bajnoksági helyezésre. Az eredmény nem reális. A korai terminus alaposan megboszulta magát s mindjárt az első goal öngoal volt, melyet a második félidőben még egy­ követett s csak az ezáltal deprimált csapattal szem­­ben tudott aztán az ellenfél túlsúlyra vergődni. A játék képe a korai mérkőzések rendes képe. Az összjáték csak időnként látható, aminek magya­­rázata, hogy egyes — az egész nyáron át játszó —­ játékosok, nem bízva nyári vakációt élvezett partne­­reikben, önzően játszottak. Különösen áll ez a Józsefvárosi Sport Clubi csapatáról, mely csapat egyes tagjai a nyáron át a nagy clubok néhány primadonnáskodó tagjával nyári csapatot alkottak s ezzel hosszú időre elrontották ta­­vaszszal mutatott szép formájukat. A Ramblerek Bécsben. A Budapesti Ramb­­lerek szeptember 11-ikén Bécsben mérkőznek a bé­csi Rambierekkel, kik csapatukat a W. A. C., Kris­ketterek és First Vienna tagjaiból már össze is ál­lították s vasárnap training-mérkőzést tartottak. A­­ budapesti Rambierek csapatösszeállítása és training­­je elé ezek után fokozott érdeklődéssel tekintünk. Corinthiánok körútja. A tavaszszal nálunk járt Corinthiánok újabb körútra indulnak, mely­nek folyamán Gottenburgban, Stokholmban, Gefle­­ben és Kopenh­ágában összesen 6-szor fognak mér­kőzni. A csapat — nagyjában ugyanaz, mely nálunk volt — a következő: kapus Rowlandson, hátvédek: O. T. Noris, W. M. Timmis, fedezetek: Curwent Wreford-Brown, Vickers, csatárok: Corbett, Bryant, Molver, Moon. Az ötödik csatár még bizonytalan. Tartalékjátékos Yglesias. A fentiek közül csak Nor­ris, Bryant, és Molver nem voltak Budapesten, a két év előtti afrikai körúton pedig Vickers és Moon ki­vételével valamennyien résztvettek lapi fairek.­ ­ (Hieronymi Károly visszaérkezése.) Hie­­ronymi Károly kereskedelemügyi miniszter hétfőn­ indul el Marienbadból, ahol nejével négy hetet töl­­­tött s szerdán érkezik a fővárosba. Hieronymi most’ már Budapesten marad és átveszi a kereskedelem­ügyi­­minisztérium vezetését. — (Pénzügyigazgatói kinevezés.) A király­: Mauks Endre pénzügyi tanácsost, pozsonyi pénz-­­ ügyigazgató-helyettest, jelenlegi pénzügyi tanácsosi­­ minőségében, s.­aljaujhelyi pénzügyigazgatóvá ki­nevezte. ’­­ (Alapítványi helyek adományozása.) A ki­­­rály a bécsi Theresianumban megüresedett Máriás Terézia-féle báttaszéki magyar alapítványi helyet­ Görgey Bélának, a néhai Rudolf trónörökös nevét viselő megüresedett magyar alapítványi helyet pedig Beöthy Józsefnek adományozta.­­­ (Gróf Apponyi Albert elutazása.) Mint Liverpoolból sürgönyzik, gróf Apponyi Albert, azt interparlamentáris magyar csoport elnöke, Lukácsi György főispán és Steiner Ferenc országgyűlési­ képviselők társaságában a Cunard Line „Campa­nia"­ nevű gőzösén szombaton New-Yorkba uta­­­zott. , ül. — (Városi cselédszerző intézet.) Kecskemét város hatósága véget vetendő a cselédmizériáknak, és a helyszerzők visszaéléseinek, elhatározta, hogy hatósági cselédszerző intézetet s a helynélküli eset­­lédeknek menhelyet állít föl. Szeptember havában már megnyílik ez igazán más városok által is mél­tánylandó, humánus és praktikus, intézet. . . ’

Next