Pesti Hírlap, 1923. augusztus (45. évfolyam, 171-195. szám)

1923-08-19 / 186. szám

m­ i kérdezte a vezért, mennyit is ér voltaképen a Cor-­­ t­ain gyártelepe. — Csak hozzávetőleges összeget,­ mondhatok, felelte Baln­a Károly — körülbelül tizenöt-húsz milliárd magyar koronát. De viszont a filmjeinkért­­ dollárt akarok kapni. * IK' , ».k Most már megmondhatjuk, mi kellett a­­magyar filmjátszás életre keltéséhez. Hozzáértés, f­átorság és pénz. Nagyon sok pénz.­­ A Kert Mozi ünnepi műsora és premierje. Ma, vasárnap és hétfőn, Szent István napján látható utoljára a nyári idény kimagasló műsora, mely városszerte feltűnést keltett. A 6 felvonásos Szirén, az felvonásos Farkas izgalmasság, érdekfeszítő cse­lekmény, magas művészi színvonal tekintetében a mozgóképm­űvészet legkiválóbb alkotásai, úgyhogy az igazgatóság ama sok látogató számára, akiknek eddig hely nem juthatott, kivételesen hétfőre is meg­­­ hagyta az igazán ünnepi műsort, ünnep utánra, te­hát keddre esik a Kertmozi új premierje és egyéb új meglepetése is. A kiszámíthatatlan véletlen oly hal­latlan méretű műsort hozott a Kertmoziba, hogy azt lehetetlen két óra alatt lejátszani. Így tehát a Kert­mozi keddtől kezdődő előa­dásai két és fél órai tarta­lmiak lesznek és már fél 8 órakor lesz kénytelen meg­kezdeni az első előadást. Ezt mi, akik végignéztük a házi bemutatón, kénytelenek voltunk órával a ke­zünkben is megállapítani. A keddi premier másik meglepetése az, hogy a néhai orosz cárnak, a bolse­vizmus elől megszökött művészei szerepelnek az egyik nagy filmben, amelynek címe: A cár táncos­nője (Psycho), a másik egy izgalmas bűnügyi törté­net, amely abban különbözik a hasonló filmektől, hogy ez, amelynek címe: Mi történt a Pacsirta­ utcá­ban?, a valóságban megtörtént, tehát egy igazi bűn­ügyi történetnek filmben való rekonstrukciója, csak a szereplők nevei módosultak. Kiváló Fütty- és Peggy burleszkek adják majd vidám részét a monu­mentális műsornak. (Háromnegyed 8, háromne­gyed 10.) A Kamarában a kettős ünnep Harry PieSSel. „A sátán helytartója" diadalmas pályafutása. Ennek a filmnek jó híre úgy terjed, mint a lavina. Minél többször játsszák, annál inkább megsokasodik azoknak a szám­a, akik jegy nélkül kénytelenek eltá­vozni a Kamara pénztáraitól. Négy napon át minden, jegy elkelt az utolsó helyig. Tizenhat előadása volt eddig a Star-filmgyár világraszóló monopóliumának, A sátán helytartójának és mindegyik meghitt szín­házi esték forró izgalmában perdült le. Budapesten pedig valóságos Harry Piel-láz van. Mindenki olyan erős, olyan ügyes, oly délceg, ötletes, izmos és halál­raszánt" kíván lenni, mint a filmnek ez a verhetetlen atlétája, aki legújabb produkciójával az amerikaia­kat is lefőzte. A skót ünnepen is A sátán helytartóját játssza a Kamara, az újabb irodalon legszenzációsabb kalan­dorfilmjét. Naponta öt előadás lesz. Az előadások va­sárnap és hétfőn fél 4, 5, háromnegyed 7, 9 és 10 óra­kor kezdődnek. A Kamara Harry Piel-pénztárai arra kérik a közönséget, hogy tekintettel a nagy keresletre, helyeiket jóeleve biztosítsák. • (Parkmozi, Városmajor.) Ma utoljára: Az aranymadár (Elena Hammerstein főszereplésé­vel) dráma 6 felv. A tökéletes férj, vígjáték 5 felv. Fix és Fox nyaral, burleszk 2 felv. Holnap (hétfőtől) kezdve: Sarah grófnő (főszereplő Francesca Bertini) dráma 5 felv. és a Bosszú istennője (P. Menichelli címszereplésével) dráma 6 felv. • (A titkok háza) — mindkét rész együtt egy előadásban az Urániában 5, háromnegyed 8 és 10.10 órakor. * (A Helikon, a főváros) legszebb és legelőke­lőbb mozija, augusztus 24-én, pénteken nyílik meg szenzációs műsorral. * (Az Uránia — A titkok háza) mindkét rész együtt egy előadásban 5, háromnegyed 8 és 10.10 órakor. Eklöv, Katajorova, Lim­a, Berlin. A mérkőző fél 6 óra­kor kezdődik az Üllői-úti pályán. Jeszmás, Csontos és Varga már legközelebb részt ve­hetnek az UTE bajnoki mérkőzésén. A tanács ugyanis ki­mondotta, hogy az amatőrségüket visszanyert játékosok bármely egyesületbe igazolhatók. Kopenhágában játszik ma az FTC a Boldklubbeil ellen. A balösszekötő posztján a péntek este­ játékenge­délyt kapott. Eisenhoffer szerepel a zöld-fehéreknél. Seemann bécsi bíró vezeti a mai finn-magyar mérkő­zést. Weishein, a kiváló osztrák gátfutó képviseli a kül­földet az MTK mai versenyén. A viadal így is kiváló spor­tot igér, mert valamennyi klasszis versenyzőnk starthoz áll. Sprint- és középtávokon, valamint az ügyességi szá­mokban hatalmas küzdelem várható, de legnagyobb izgal­m­at, a 4X100 m­-es staféta kelt, melyben a MAC kiváló stafétája kemény dió lesz a KAOS rekordstafétájának. A viadal 3 órakor kezdődik, az MTK sporttelepén. Hétfőn az MTK rendezi nemzetközi versenyét a Hun­gária­ utca 4 órak­or- Biztos induló a versenyen Weil­heim is. Bademnacher, Fröhlich, az új német bajnokok, a re­korder Heinrich, egyszóval a világ legelső úszónemzeté­nek legjobbjai állanak starthoz a mai és holnapi MüSz versenyen. Négy városközi stafétában és különféle egyéni számban veszik fel velük a küzdelmet a mi legjobbjaink. A Siposs—Rademacher és a Fröhlich—Bartha párharc könnyen világeseménye lehet a versenynek. De Eperjessy, Gáborffy, valamint Turnovszky is szerezhetnek győzelmet a magyar színeknek, sőt sí 4 x 100-as stafétánk Kenyery­vel kiegészítve verhetetlennek látszik­ A verseny mindkét napon 4 órakor kezdődik a Császárfürdő uszodájában. Budapest válogatott vizipole-csapata ma délután Magdeburg ellen így áll fel: Barta III. k. TVE—Fazekas, dr. Liebner FTC—­Keserű II. FTC—Wenk FTC, Hlava­csek, Keserű I. III. k. TVE. Lelkes küzdelemmel ez a csapat győzelmet arathat. Az MBBOSz a régi idők nagyságait vonultatja fel az öreg fiúk versenyén, hogy evvel is buzdítsa a mai bir­kózógárdát a kitartó küzdelemre. A verseny megérdemli Í aZ érdeklődés, a versenyzők pedig megérdemlik az ünnep­lést, amiben a szövetség a viadal után részesíti őket. 6­4 órakor kezdődik a verseny a lóverseny­ téli pályán. LÓVERSENY. A Szent Ist­ván-díj, harmincötödször kerül eldöntésre az idén, hétfőn, Szent István ünnepén. Ez a magas dotá­ciójú verseny megalapítója lett az augusztusi meeting ki­bővülésének és felvirágzásának. Amióta a klasszikus ver­senyek egész serege létesült, elveszítette jelentőségét, de népszerűségét és varázsát mindenka meg fogja őrizni. A fo­gadó közönség számára ma it Bagi vonzerővel bír és han­dicap jellegű propozíciója ma­gár több jelöltnek az esélyét hozza egy színvonalra. A holnapi versenynek már hetek óta F. Béla bácsi a főkedvence, mely e pozícióját a Három­évesek nyári nagy handicapjében aratott győzelme óta ugyan csak megerősítette. A másik kedvenc, Baja, mely egy házi próba alapján lett fogadás tárgya. Mi azt hisszük, hogy F. Béla bácsi lesz a győztes. Hozzá legközelebb Baját és Argost várjuk. Tipjeink Szent István napjára ezek: I. Bos­selino—Talán. II. Dalmand—Vera III. III. F. Béla bácsi-Baja. IV. Scherbal­lov.—Mikolt. V. Székelyvér—Picikém. VI. Krause-idomitás—Ferrarió. Az alagi augusztusi Meeting utolsóelőtti vasárnapi napján kerül eldöntésre a kétévesek számára kirt Ilona­völgyi díj. Ez 1100 méteres versenyben a bécsi Helenentha­li­­lis mintájára olyan csikók indulnak, melyek még nem szerepeltek a nyilvánosság előtt. Jónak mondják Sanudot és Skofiumot. A Szigetmonostori díjban néhány elsőrangú flyer méri össze erejét. A súlyviszonyok szerint Mamiasz­nak első sorban Vicát kell levernie, hogy győzhessen, har­madsorban Bien Venu jön figyelembe. Tipjeink vasárnapra: I. Mamiasz—Vica. II. Über Alles—Csak azért! III. Sko­fium—Sanudo. IV. Szemfüles—Cigányleány. V. Jumper— Toledo. VI. Vaskalapos—Gróf Pej­acse­v­ich - idom­i­tás. A Szent István-díjban a valószinü indulók: 3é Baja 45% (lov. Weckermann), 4é Baroda 53 (lov. Esch), 3é Clas­­sicus 43Ms (lov. Szabó L. N­.), 4é Rózsás 55 (lov. Nagy G.), 36 Oda neki 41 (lov. Gutai), 3é Argos 50 (lov. Altmann), 36 F. Béla bácsi 52 (lov. Scheibal). Járal­tunk ismét oly üzleti hetekhez, amelyeknek több üzleti napjuk lesz kettőnél. A kalendárium a következő: "I :i Ofí TT A-f i". • T Tn n ör\í c n í I n Augusztus SO. Hvifö: Ünnepi szünet. Aug. 21. Kedd: Első üzleti nap a giró bekapcsolá-A­ug. 22. Szerda: üzleti szünet; a pót giró kassza­napja (az aug. 7. és 9-ki napok üzletére). Aug. 23. Csütörtök: Az üzleti hét befejezése (ellátás). Aug. 24. Péntek: Üzleti szünet. Aug. 25 Szomlat: Az aug. 21. és 23-ki ügyletek benyújtása a szeptember 5-ei rendes giró-kasszára. Aug. 26. Vasárnap: Szünet. Aug. 27. Hétfő: Üzleti szünet. A rendes giró­ kasszá­ja az augusztus 4-ei benyújtásra. Aug. 28. Kedd: Az új értéküzleti periódus első napja Aug. 29. Szerda: Üzleti szünet. Aug. 30. Csütörtök: Az értéküzleti periódus befeje­zése (ellátás.) Aug. 31. Péntek: üzleti szünet. Szept. 1. Szombat: Üzleti szünet. Az aug. 28. és 30-ki ügyletek benyújtása a szeptember 13-ki rendes giró­kasszára Szept. 2. Vasárnap: Szünet. Szept. 3. Hétfő: Üzleti szünet. A pótgiró­ kasszár­a. az augusztus 18-ki benyújtásra. Szept. 4. Kedd: Az új üzleti periódus kezdete­ Szept. 5. Szerda: Szünet. A rendes giró­ kasszája az augusztus 25-ki benyújtásra. Szept. 6. Csütörtök: Az üzleti periódus befejezése (ellátás). Szept. 7. Péntek: Szünet. A sz­ept 4 és 6-ki üzletek benyújtása. Szept. 8. Szombat: Ünnep Szept. 9. Vasárnap: Szünet Szept. 10. Hétfő: Új periódus kezdete Szept. 11. Kedd: Szü­net-Szept. 12. Szerda: Szünet. Szept. 13. Csütörtök: Szünet Kasszanap a szeptemmm­­ber 1-i benyújtásra. Szept. II. Péntek: Az időszak befejezése (ellátás)­ Szept. 15. Szombat: Benyújtás. Az első pótgirós kasszára (aug. 22.) — amint már szombati számunkban jeleztük — az érdekeltség azt a re­formot léptette életbe, hogy már az előző napon lehet szállítani csekk ellenében, amely utóbbi másnap fizetésként felhasználható. Megjegyezzük, hogy mi ezt már a rendes giró márciusi összeomlásakor proponáltuk, avval érvelve, hogy nem kell azt az óriási lebonyolítást egy napra össze­tömöríteni. Most már azért is szükséges ez a megkönnyí­tés, mert különben egész biztosan megfeneklene a liqui­dáció. Az újítást át kell vetíni a rendes girónak is. A pénzpiacon 12 százalék a heti pénz augusztus 27-ig. Szombaton zárva volt a tőzsde. A magánforgalomban­ kevés forgalom volt, kizárólag a szeptember 5-ki rendes girókasszára, emelkedő árfolyamok mellett Tájékoztató árak: Cukoripar ....3225-3300 Mezőh. cukor. .450-480 Olajipar 160-170 Flora 180-190 Lámpa 295-300 Hivatalosan nem jegyzett értékek Budapesti bank 9-10 Mezőgazd. hitel 18-Sajókondór. . . . 23-Ingé­fa 27-Fabank 22-Foresta 60-Karancsberényi 20-Bródi vagon. .. 70-Kopeczky.....3­2-Móri szén .... 39-Concordia szén 26-Bankok Magy. hitel .. 650-670 Osztrák hitel . 130-190 Olaszbank ... 47-52 Hazai 4250-4400 Ált. Takarék . 190 Kerest. bank . 1350-1400 Escompte.... 150-155 Bányák, tég­la­glörak­ Salgó 700-710 Kőszén 2650-2800 Urikányi ....1400-1550 Beocsini .... 1000-1100 Rima 190-205 J'alpur Lichtig 24-25 Ora : 750-760 Nasici 2100-2200 Zabolai 210-230 Izzó 700-720 Mező­gazdasíis Őstermelő 460 Georgia 1350-1450 Boni 125-Textil Juta 240-250 Karton 120-125 Kender 125-Közlekedés Államvasút .. 130-570 MFTR 520-540 Atlantica.... 85-90 Nova 140-160 A délutáni forgalom, miután sokan a két szünet­napra elutaztak, csekély volt. Az irányzat azonban szi­lárd. A spekuláció kedvező tünetnek veszi, hogy a minisz­terelnök négy heti szabadságra ment, mert ebből azt kö­vetkezteti, hogy a politikai szélcsend hosszabb időre biz­tosítva van. A fegyintézet legújabb kimutatása is is­mertté vált és hogy a 49 milliárdos pénzszaporulatban az állam 15 milliárdos igénybevétellel szerepel, ösztönzően hatott a vásárlásra. Ennek a 15 milliárdnak túlnyomó ré­szét a közalkalmazottak fizetésrendezése emészti fel és a vásárló képességet egyoldalúan növeli anélkül, hogy a termelést gyarapítaná. A drágaság további fokozódása kö­vetkezik­ ebből, ha csak az általános világkonjunktúra az összes élelmiszerekben nagy olcsóbbodást nem idéz elő, (erre meg van a valószínűség), ami enyhítené nálunk is az inflációtól felidézett drágaságot, de egyelőre, sajnos, gyö­keres árváltozást nem remélhetünk. A vásárló kedv a kö­vetkező árfolyamokban jutott kifejezésre: Földhitelbank 400.000 korona, Olasz Bank 58.000, Magyar-Amerikai Bank 52.000, Magyar Hitel 675.000, Hazai Bank 310.000, Angol-Magyar Bank 100.000, Egyesült Fővárosi Takarék 190.000, Urikányi 1.525.000, Magnesit 2.750.000, Flóra 195.000, Izzó 740.000, Szolnoki 42.000 (áru), Furnér 60.000, Ó­fa 800.000, Hazai Fa 220.000. A lombard dolgában megcáfolják azt a hírt,­­hogy a Tébében tömörült pénzintézetek elhatározták e kölcsönök felmondását és azt, hogy új értékpapír előlegeket egyálta­lában nem engedélyeznek; a Tébe evvel a kérdéssel egy­általában nem foglalkozott volna, aminthogy az értékpapír lombard kérdése az üzleti politikának olyan alkatrésze, amelynek irányítása minden egyes intézetnek saját ha- Vasipar C­anz Danub.23000-2SOOO Mag 120-135 Fegyver 1350-1400 Láng 160-270 Schlick 200 PESTI HÍRLAP •augusztus 1v., vasárnap. KÖZGAZDASÁG. 49 milliárdos államjegy-szaporulat. Az állami jegyintézet augusztus 15-iki kimuta­tása 49 milliárdos államjegyforgalomszaporulatról számol be. A pénztárjegyforgalom ezzel szemben 6,4 milliárddal csökkent, vagyis ennyi pénztárjegyet is államjeggyel cseréltek ki. A 49 milliárdos heti emel­kedés ismét a legnagyobb minden eddiggi emelkedés­sel szemben. Az államkincstár 15 milliárd előleget vett igénybe és ezzel 103 milliárdra emelkedett az állam tartozása a jegyintézettel szemben. A váltó­tárca 28 milliárddal nőtt. A pénzforgalom meghaladja a 314 milliárdot. Az új naptár. Az értéktőzsdéről. A budapesti tőzsde tanácsa szombati ülésében végle­gesen megállapította a szeptember 15-ig terjedő üzleti és girónaptárt, amelyből nyilvánvaló, hogy — amint jelez­tük — a legjobb esetben szeptember második felében ju­­ t S­PORT. A finnek elleni mérkőzés kemény erőpróbája lesz a magyar futballnak, mely nagy vérveszteség után, jófor­mán készületlenül áll ki a fontos mérkőzésre. A váloga­tás már rég nem volt olyan könnyű, mint most és a kije­lölt magyar csapat általában a legjobbnak mondható, amit az itthon levőkből ki tudunk állítani. A két csapat így áll fel: Magyarország: Zsák 33 FC, Fogl II. UTE, Mandl MTK, Kertész II. MTK, Kléber III-­k. TVK, Blum FTC, Braun MTK, Takács Vasas, Winkler MTK, Siklóssy MTK, Hicker Törekvés. — Finnország: Tamisalo Eng­­ lund, Lydman, Koskman, Soinio, Mantila, Fallström, Töxsdenapt&f. lldtsön: teljes ü­nnepi szünet. Kedd: az értéktőzsdén új izleti pe­riódus kezdete a giro bekapcsolásá­val; a gabonacsarnokban üzleti nap. Szerdán: az értéktőzsdén BZÜ-net; a pótgiroban fizetési nap az augusztus 7-i és 9-i kötésekre néz­ve; a gabonacsarnokban üzleti nap. Csütörtökön: az értéktőzsdén az időszak befejezése (ellátás); a ga­bonacsarnokban üzleti nap. Pénte­ken: az értéktőzsdén szünet; a ga­bonacsarnokban üzleti nap. Szom­baton: az értéktőzsdén szünet; a giroban bejelentési nap a szeptem­ber 5-i cassára; a gabonacsarnok­ban üzleti nap; a vetésjelentés ki­adása. Mozgó színházak* Tómozi Tel. 20—82. 163—83. A sátán helytartója. A testet öltött rémület. (Harry Pre! film). J/28, Vi­ 0 és II órakor. SníOfe-najíítíf. FooíbaU. Ma: Finn-magyar nemzetek közti Üllői-ut 5 ó. — Jövő vasárnap: az I. oszt. második s a n. oszt. első fordulója Corvini-Szilaáz Tel. J. 89—88. J. 95—84. (Nyitott tető). Tel.: Józs.125—83. Megnyitó műsor A sátán helytartója. A testet öltött rémület. (Harry Piel film) Kezdete Va4, %6, 1810 órakor. A sátán helytartója. (Harry Piel). Kezdete­k,4, 5,%7, V,9 és 10 órakor. E L I T-B 0 Z G 0 (Vígszínház mellett) Index. 10 felv. Főszer. Hené Creete és Cocantine. (4, 6, 8, 10) Tel: 71—63. NYUGAT (3 órától) A kis rongyos (Jackó Cíával) — A kövér Don Juan (Fatty). Telefon: József 121—36 Titkok háza I. II. A főszerepben : Mossoukine. (A két rész egy előadásban). Kezdete 5,­­8, és 10.10 órakor. KELETI HOZGÓ Baross tér (a Keleti pályaudvar indulási oldalán) A kis rongyos, a kis Jatzkó Cia fő­szereplésével és szem. fellép. és egy 5 felv. Fatty-burleszk. (1, 26, y,8, 5410) TURAN-HOZGÓ Nagymező­ utca 21.) A repü­lő banditák. 2 rész, 10 felv. HUMERUS ! Vakok mozija 4.'46. Csitri. — A kis cselszövő. — Chaplin és a féllábú. Kertmozi Telefon: 11—47. Michael Bohnennal: A farkas. — A szirén. Kezdete %8 és %10 órakor. Atlétika. Ma: MTK nemzetközi versenye. Hungária-ut (3 ó.). Hétfőn :1. e. MTE ifjúsági. Hungária-ut %9. D.­ u. MTK szenior nemzetközi Szombaton és jövő vasárnap: FTC Springer emlékversenye. Úszás. Ma és hétfőn: Magyarország-Né­metország Császárfürdő 4­6. Ma: Magyar-német, hétfőn Budapest. Magdeburg vizipoló-mérkőzés. Kerékpár. Telefon: 38—36. Megnyitó pénteken szenzációs műsorral. Rövidítéseit m­agyarázsita s­z. = vasárnap, h.­­: hétfő, h. ~ kedd, sze. = szerda, cs. csütörtök, p. = péntek, szo. · szombat, hétkn. — hétköznap. Ma: Fővárosi KE versenye. Male­náris 4 ó. Hétfőn: Vasasok nemzet­közi versenye ugyanott 4 ó. Birkózás. Ma: öreg fiúk versenye. Lóver­seny­tőr. 6. Űisport. Ma: h.­­4.

Next