Pesti Hírlap, 1925. október (47. évfolyam, 220-246. szám)

1925-10-08 / 226. szám

1925. október 8., csütörtök, pesti hirlap mm * (Az Eső házitőpróbája) a kivételes nagy sike­rek jegyében folyt le szerdán délelőtt a Magyar Szín­házban. A dráma költői szépsége, filmszerű érdekes­sége, fülledt erotikus levegője, a művészien ragyogó díszletek, a három órán át szakadatlanul csobogó délszaki eső épen úgy elragadtatták a házi főpróba intim közönségét, mint Titkos Ilona, Pécsi Blanka, Berky Lili, Simon Mária, Csortos, Zátony, Z. Molnár, Vágó, Dénes, Abonyi, Dávid nagyszerű együttese. Premier: pénteken. * Warnerék és Szovjet-Oroszország.) Nagy a diadala a Warner Brothers cégnek. Abe War­nernek sikerült szerződést kötnie az orosz kormány­nyal az amerikai filmek importjának vezetésére nézve. A vállalat megbízottja már egy év óta élt Oroszországban, és nem volt más feladata, mint ba­rátkozni a hivatalos személyekkel. Most aztán ki­ment Abe Warner Moszkvába és könnyűszerrel meg­­kötötte a szerződést. Az orosz kormány, amely köz­pontilag kezel minden színházat, a moziügyet is köz­pontosította. Warnerék fogják intézni minden ame­rikai film ügyét, akár az ő gyárukban, akár más gyárban készült a felvétel. ° (A Fővárosi Operettszínházban) az Orlov egye­dül tölti be az esti műsort. Vasárnap délután mérsé­kelt helyárakkal a Nótás kapitány­nak lesz 126. elő­adása Péchy Erzsi felléptével. * (Az Úriemberek), a Vígszínház szenzációja, e héten még csütörtökön és pénteken kerül szi­nre. * (A „Proletárok" jelmezben.) Jövő hét szerdá­ján újítja föl a Nemzeti Színház, természetesen új szereposztással. Hevesi Sándor új rendezésében a Proletárokat, Csiky Gergely híres darabját. Ez lesz különben az első eset, hogy a Proletárokat nem modern ruhában játsszák, hanem a maga korának, a darab bemutatója idejének jelmezeiben. A főszere­peket P. Márkus Emilia, Hettyey, Környei, Iványi, Gömöry, Odry, Rózsahegyi, Horváth Jenő, Máday Fehér Gyula, Harasztos, Gabányi játsszák. NIDDY IMPEROVEN JÖVŐ HÉTEN KEDDEN ÉS SZERDÁN FÉL 8 ÓRAI KEZDETTEL TARTJA TÁNC­ESTÉLYÉT A RENAISSANCE-SZÍNHÁZBAN. Jegyek a színháznál és az összes jegyirodákban. Rózsavölgyi hangversenyei: Friedman Gyula zongoraestje okt. 15. Zsámboki ililclós gordonkaestje okt. 23. Friedman Ignác zongoraestéi okt. 23. és 28-Fischer Edwin zongoraestje okt. 25. Smeterlin Jan­a kiváló bécsi zongoraművész estje okt. 27. Bach zenekari est okt. 29. Fischer Edwin, Palestrina­körus. Waldbauer-Kerpely hat kamarazeneestjére bérletek népszerű árakkal. , Szigeti József hegedűestje nov. 2. Antalffy-Zsiross Dezső orgonaestje nov. 3 Stefániai Imre zongoraestje nov. 5. Dr. Győri Pál dalestje nov. 5. Balázs Árpád magyar nótaestje nov. 6. * (Szabó Dezső) utolsó és leghatalmasabb előadása szombaton fél 9-kor a Zeneakadémián kíméletlen kritika Hisz a mai írókról és a mai kritikusokról Jegyek Thaliá­nál, Andrássy­ út 4. és a Zeneakadémián. * („A nagy nő") nagyszerű szöveg, nagyszerű muzsika, nagyszerű kiállítás, nagyszerű előadás. Városi­­Szinház okt. 10. Helyárak 6-tól 58 ezerig. * („A nagy nő") nagyszerű tánckomikusai­ Sziklay­­József és Érck­övy László. Városi Színház, okt. 10. Hely­árak 6-tól 58 ezerig. * (Ma, csütörtökön, Lehár nagyszerű Évája Harmath Hildával) a Városi Színházban. Helyárak 6-tól 58 ezerig. * (A Nóta vége első) délutáni előadása rendes esti helyárakkal a Városi Színházban vasárnap, október 11-én. Főszereplők: Honthy Hanna, Vigh Manci, Gsernyi, Szik­lay, Simon Marcsa. Hely árak 6-tól 58 ezerig. Harmónia hangversenyei: Steiner Ferenc dalestélye okt. 13-án. Olszewszk­a Mária ária- és dalestélye okt. 31-én. Buberman Bronislaw hegedűestélye nov. 4-én. Sauer F­mil zongoraestélye nov. 14-én, * (Baklanoff ária- és dalestje) 18-án. Jegyek Bárd­nál. (Koncert.) MOZI. Rongyosok. Egy új magyar film. A Corvin Szi­jhház nézőterét szerdán délelőtt zsúfolásig megtöltő közönség, élén a kormányzói és úgy az idősebb, mint az ifjú főhercegi párral, annak az örvendetes ténynek lehetett tanúja, hogy a ma­gyar filmgyártás, a legutóbbi évek egy-egy többé­kevésbbé sikerült filmterméke után, ezúttal valóban jelentős lépést tett a fejlődés útján. Zilahy Lajos, a kiváló fiatal színműíró írta ezt a kedves és derűs, ha nem is túlságosan nagyigényű filmvígjátékot. Zilahy filmvígjátékának, mely elveszett grófi bőrönd­ből fényesen felöltözködő és ezen a réven néhány napig főúri életet élő csavargópár vidám históriáját mondja el, Gaál Béla ötletes és eleven rendezésen és a szép felvételeken kívül nem utolsó sorban érde­me, hogy jó, magyar levegőt is eláraszt a filmen, ami bizonyos speciális fűszert ad a nézőnek ahh­oz az egyébként is kellemes érzéséhez, mellyel ezt az első jelentősebb magyar filmet szemléli. A főszerep­­ ek ELŐSZÖR :„A kalózkirály" lök Csortos Gyula és Bajor Gizi pompásan és biztos ösztönnel oldják meg feladatukat, de a többi sze­repek kreálói: Kürti József, Gyöngyössy Erzsi, Dózsa István, Pethes Sándor, Abonyi Marianne, Bárdi Ödön és Pető Endre is rutinosan, a filmjáték helyes önkonómiájával mozognak a felvevőgépnek magyar színészek számára egyelőre még kissé idegen len­cséje előtt. Annyi már most még a nagyközönség döntő véleménye előtt is mindenesetre megállapítha­tó, hogy a Rongyosok nagy haladást jelent és mint ilyen, igen biztató ígéret a jövőre nézve. (Ethy.) * (Eltűnt filmmágnás.) Luther A. Grant, a hollywoodi színházi vállalatok egyik főrészvényese, nyomtalanul el­tűnt. Az eset nagy nyugtalanságot kelt. Tömegek ostromolják a Corvin­­ Színházat! Miért ? Mert ma van a Moulín Rouge fantomja !COSMOS-FILM­ (COSMOS-FILM) premierje* Milyen film ez ? Az év legizgalmasabb, legfantasztiku­sabb látványossága. Szellemek a világűrben ! Egy médium aki halott és mégis él ! Lelke a végtelent látja, ami ember­parányok számára utolérhetetlen. Budapesten mindenki megnézi ezt a csodafilmet. A Corvin­ Színház mai előadásai kil és órakor kezdődnek. Dráma 6 felv. Főszerepben: RALPH INCE Projectograph Továbbá: „A csókos szi­tA MINDEN ÚT PÁRIS-hoz VEZET A KAMARÁBA. A MŰSOR MÁSIK ATTRAKCIÓJA: Kényelmetlen szerelem Filmregény 8 felv. — Főszereplő: Evelyn Brent. Előadások 4, 6, 8, 10 órakor. Lon Chaney legnagyobb filmje — Aki a pofonokat kapja. — Andrejev Leonid drámája, 7 felvonásban. Premiere ma: Mozgókép-Otthon, Uránia, Capital. Metró-Goldwyn világattrakció- Annak idején a forradalom erejével hatott Andrejev Leonidnak, az orosz melancholia ihletett tollú költőjének megrázó drámája a bohócról, „aki a pofonokat kapta". Moszkvában Stanislawski, Ber­­linben Reinhardt hozta színpadra Leonid művét, amely egy cirkuszi clown nyomorúságos sorsán, szánalmas bukfencein és vetődésén keresztül szim­­bolizálta az élet nagy tragikumait Leonid drámája azóta bevonult a halhatatlan irodalmi értékelő pantheonjába és a világ leghíresebb tragikus színé­szei keltek egymással versenyre a bohóc figurájának ábrázolásában. Amidőn Lon Chaney, Amerika legnépszerűbb filmszínésze a Metro-Goldwyn gyárhoz szerződött olyan film főszerepében akarta megkezdeni startját, amely még azt a felejthetetlen alakítását is felül­múlja, amit a Notre-dame toronyőrében produkált, így esett a Metro-Goldwyn választása Leonid­ vi­­­lághírű drámájára, melynek filmre transponált fő­szerepét valóban csak egy művész tudta volna a szerző mély gondolatainak hiánytalan érzékeltetésé­vel megeleveníteni. Lon Chaney, Andrejev Leonid és Lon Chaney művészi ihletéből megszületett az utóbbi esztendők leghatalmasabb filmdrámája, Aki a pofo­nokat kapja. A Metro-Goldwyn legújabb világattrakcióját piától kezdődőleg mutatja be a Mozgókép Otthoni Uránia, Capitol az Akiknek nem kell a szépség című bűbájos Viola Dana-vígjáték kíséretében. A film elő­adásainak nívóját nagy mértékben növeli három kiváló operaénekesünk föllépése. A Mozgókép Ott­honban Halmos­ános, az Urániában Sárossy Andor, a Capitolban Demény Artúr énekli a Bajazzó nagy áriáját. Hétköznapi előadások kezdete Uránia 5, negyed 8, fél 10. Mozgókép Otthon 4, 6, 8, 10. Capitol fél 6, fél 8, fél 10. MA NAGY PREMIER A ROYAL,­­ APOLLÓBAN Magyar - Osztrák Paramount - attrakció A MURIKA DIADALMAS FILM REMEKE North of 36 Egy texasi leány hőstettel 8 felvonásban. A FŐSZEREPEKBEN : Jack Holt, Lois Wilson és Ernest Torrence AZONKÍVÜL Az éjféli gentleman IJftiHTB MIBHBWBB'PWMMMSN­­M—M—11 B KALANDOS TÖRTÉNET HÉT FELVONÁSBAN A FŐSZEREPEKBEN : BEBE DANIELS és RICHARD DIX Előadások kezdete : 5, negyed 8 és fél 10 órakor. ELŐADÁSOK: V,5, 548 és 1216 MA ELŐSZÖR! Irigylendő adóalanyok. Ki mennyi jövedelmi adót fizet ? Az indiszkrét amerikai újságok mindent meg­írnak. Megírják az egyes cégek és egyének jövedelmi adóját is. A színházi és filmszakmabeli adóalanyok száma 1924-ben 1923-hoz képest csökkent. Itt nehezen tudjuk megítélni, mit is jelent az income -tax ösz­szege és inkább az egyes összegek összehasonlításá­ból lehet valamelyes következtetéseket levonni. New­yorkban pl. az Astor-szálloda 4668 dollárt fizet, Ed­ward F. Albee pedig 61.735 dollárt. Az Abie's Irish Rose című vígjátékot kiaknázó társaság adója 46.000 dollár. Közlünk néhány ismertebb nevet és az illető adóját: Irving Berlin zeneszerző 4927. — Ethel Barry­­more 9510. — Hans Bartsch színházi ügynök 1409. — David Belasco 8056. — Diana Cooper 2948. — Earl Carroll személyében 385 dollárt fizet, de a nevét viselő színházi vállalat adója 12.589 dollár — Mischa El­man 1747. — First National filmgyár 271.867. — Lil­lian Gish 36.967. — Arthur Hammerstein 3289. — Buster Steaton-vállalat 4573. — Wa­le Baron szininá­író 1142. — Times hirlap 441.216. — Channing Pollock 6845. — John P. Souse karmester 11.332 — Schubert szinházcég 22.937. — Schenk filmgyár 89.623. — Uni­versal gyár 242.915. — Paul Whitemann jazzband­karmester 4504. — Adolph Zukor, a magyar szárma­zású film- és színházi vállalkozó 44.540. — Los An­gelesben Arbuckle-Fatti 6116. — Dimitri Budhovetzki rendező 6483. — John Coogan 2197. — Sidney Chaplin, Charlie öccse 1459. (Charlie nem szerepel a listán.) — Jack Dempsey 267. — William de Mille 2994. — Douglas Fairbanks 182.190. — Lillian Gish itt is sze­repel 36-967 dollárral. — Griffith adója pontosan 7777 dollár. — Ernst Lubitsch 11.463. — Mix Tom 7514. — Pola Negri 15.108. — Victor Flem.ing 2112. — Mary Pichftyd 34.387. — Paderewski 16.161. — Cfiarles Ray 1357. — Gloria Swanson 57.025. — Constance Tal­madge 5809. — Margaret Talmadge 3754. — Richard Talmadge csak férfi és 386 dollárt fizet. — Rudolph Valentino 1995, a felesége pedig 2334. — King Vidor 740, Florence Vidtor 2739. — Tájékoztatásul azt is megírhatjuk, hogy 8 dollár adónak 3000 dollár jöve­delem felel meg. dollár adónak 8000 dollár jöve­delem és 1000 dollár adót 20.000 dollár jövedelem után kell fizetni. Sok színészünk pedig boldog lenne, ha annyit keresne, mint amennyit az amerikai starok adóban fizetnek. 15

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék