Pesti Hírlap, 1926. április (48. évfolyam, 74-97. szám)

1926-04-11 / 81. szám

26 PESTI HÍRLAP, 1920. április Tatánup. KUGYINÉ ingatlaniroda, Pest­­szentlőrinc, Üllői­ út 173. Villamos végállomás, hirdetései: Beköltöz­hető kettőszobás családiház, elő­szoba, konyha, két hatvanmillió. Beköltözhető családiház, három szoba, előszoba, konyha, pince, gyönyörü gyümölcsös kilencven­flmillió. Egyszoba, konyha, stresz, beköltözhető, ára harmincmillió, hatmillióval átvehető. Egyszobás­tól ötszobásig családiházak, vil­lák, gyönyörű­ kerttel állandóan nagy választékban vehetők Bugyi­ Bénái. A cimire ügyeljünk. 90173 VENNÉK egy- vagy kétszobás há­zat gyümölcsössel, lehet nyaraló is. budai oldalon. „30—77942'' j­l Igére fökiadók. . f­ARKASRÉTEN 2464 négyszögöl gyümölcsös, egy 3 szobás lal­át, egy szoba, konyha, 2 lóra istálló, TÍZ, 150 millió. Király­ u. 19. Gaál. CSALÁDI HÁZAKAT olcsón, ked­vező feltételekkel csakis PEREGI országhírű irodájában vehet. Vil­lamos mentén, megállónál 6 szo­bás kúria, 1300 négyszögöl szőlős g­­­ümölcsössel UO.OOO.OOO, felével elöltözhető. Mátyásföldnél há­romszobás villa négyévi lefizetésre, tizenötmillióval beköltözhető vagy bérelhető. RÁKOSSZENTMIHÁ­L­YON kettőszobás 40.000.000, há­romszobás, parkettás, vízművekkel, komfortos, hetvenmillióval átvehe­tő. Pestszentlőrincesi kettőszobás, harmincötmillióval átvehető. Pest­erzsébeten kettőszobás 20.000.000, tíz millióval átvehető, másik 13.000.000. VILLATELEPEN egy­szobás 10.000.000, másik 14.000.000, felével átadó. Ugyanott szoba­konyhás, téglacserepes 22.000.000, nyolcmillióval átvehető, hátralék öt évig törleszthető. Kettőszobás 18.000 M0. Épülő családiházak tíz­ évi törlesztésre, készen vannak, Azonnal beköltözhetek tízmillió le­fizetéssel. GYÜMÖLCSÖSKERTEK Pestszentlőrincen, 400 négyszög­öles 36.000.000. Mátyásföldnél, 500 négyszögöles 32.000.000. PEREGI országhirű ingatlanirodája, Hárs­fa­ utca 10-a. 36587 VI., VII., VIII. kerületben vennék egyemeletes vagy földszintes há­zat. Közvetítő kizárva: „Készpénz 26223" jeligére Erzsébet-körúti fiókkiadóba. KÉTSZOBÁS ház, 1000 négyszögöl telekkel, Szilágyi-telepen (Csepel, sziget), jelenleg szatócsüzlet, 25 millióért eladó. Értekezhetni: IX., Gyáli-út 15-C­, 24 ajtó. 126249 ÖRÖKLAKÁS. Széna-tér mellett, déli fekvésű, teljesen modern há­rom utcai szobás eladó. Értekezés: Nádor­ utca. 14. I. 4. 14­3 HÁROMSZOBÁS családiházat ve­­szek villamos közelében. Közveti­tők kizárva. Ajánlatok „Készfize­tés 49729" jeligére fokiadéka. RÁKOSPALOTAN egyszobakony­hás 15.000.000, kettőszobás 60.000.000, négyszobás, prima 110.000.000, há­­romszobás 80.000.000, ötszobás, modern 180.000.000, üzletház 85 millió. Bérházak olcsón Lakások főbérletre. Telkek négymilliótól kaphatók Andreidesz-Baánnénál, Rákospalota. Gróf Tisza István­utca 42. (Erdősor.) „A" villamo­son. * flórás, malom KISEBB gyárnak vagy 16 lóra is­tálló, két szoba, összes mellékhe­lyiségekkel 320 négyszögöl, azon­nal beköltözhető. Ügynökök díjaz­va. Tulajdonos Wittenberg sütöde, Szent László­ ut 36. 1044 ÜZEMBEN , lévő komoly, jó jöve­delmező szikvizgyár házzal együtt elutazás végett potom árért eladó. Közvetítők díjazva. Cim a főki­adóban. 49723 VASBUTOR, rézbutor, sodronyágy. betét, összecsukóságy. kárpitozott matrac legolcsóbb Prohászka-gyár­bfil. VI., Gróf Zichy Jenő­ utca 48. RÉZBUTOROKAT, vasbutorokat, összes lakóágyat legolcsóbban szál­lit. javításokat vállal Prohásika gyáros. Gróf Zichy Jenő-utca 46. BUTORHITEL osztályunk működé­sét ismét megkezdte. Hálószobák ebédlők, uriszobák olcsón, kedve­ző fizetési feltételekkel. BOGMIL kereskedelmi r.-t. ezelőtt Balázs és Társa bútoráruháza, Vilmos csá­szár­ ut 43. BÖ755 ELŐNYÖS BÚTORVÁSÁR, HA­LÓK 3.500.000-től, EBÉDLÖK 4.000.000 tel, uriszobák, bőrgarni­túrák rendkívül olcsó árakon, eset­leg KEDVEZŐ FIZETÉSI FELTÉ­TELEKKEL elada­nak. Vidékre szakszerű csomagolás, biztosított szállítás. Andrássy-út 52, bejá­rat, Eötvös-utcából. 55780 SZENZÁCIÓS BÚTORVÁSÁR! 26 százalék árengedménnyel hálószo­bák 2,500.000-től. manageni ebéd­lök 3,200.000, esetleg kedvező fize­tési feltételekkel. Brüllné, Iza­bella-utca 81. Szondy-utca sarok. VISSZAMARADT ebédlőszékeimet minden stílben, mélyen le­szállított áron kiárusítom. sezlo­nok, szalongarniturák, matracok 30% árengedménnyel, vételkény­szer nélkül tekintse meg raktá­raimat. Kárpitosnál, Báthory-ut­ca 25. Vilmos császár-út sarok. Szövetség-utca 38. Magyar-szín­házzal szemben. 55761 BÉKEBELI, újonnan átdolgozott bútorok félárban. Üllői-út hatvan­kettő, műasztalosnál. 77176 BÚTOR legolcsóbban Alsóerdő­sor hat. Rákóczi-útnál, keleti pá­lyaudvar közelében. Ingyen cso­magolás. 77188 RÉSZLETFIZETÉSRE húsz száza­lékkal olcsóbban sezlonok, szalon­garnitúrák, paplanok, matracok, szalontakarók, sodronyok. Magyar­utca 8., kárpitosnál. 77185 SELYEMDAMASZT garnitúra asz­tallal rendkívül olcsón eladó. Akácfa­ utca 65. képüzlet. 77190 BÚTORCSARNOK. Hálók, ebéd­lők, úriszobák, konyhák, sezlonok, matracok, háromajtós szekrény! Nagyon olcsón. Csomagolás vidék­re. VII., Dohány-utca 33. Klauzál­utca sarok. 55794 VÉZ-VASBLTTOR sodronyágybetét, összecsukó­ vaságy, kárpitozott matraco­k, gyermekkocsik, legjob­bak Hacker gyárából, Dohány­ ut­ca 6. Telefon: 53506 KÖRTEFAHALÓ, alig használt, bőrgarnitúra és egy régi perzsasző­nyeg eladó. I., Tábor­ utca 1., föld­szint 2. 931 HALÓT, ebédlőt 30%-al olcsóbban vehet első kézből Nagy asztalos­nál, Újpest, Gyál,utca 75. 1012 BÚTOROK OLCSÓ ÁBBAN, ELŐ­NYÖS FIZETÉSI FELTÉTELEK­KEL Kroh Jenőnél, VII. Nagydió­fa­ utca 27. 54601 VESZEK használt bútort, szőnye­get legmagasabban. Hívásra jö­vök. Kardos, Hernád-utca 35. Te­lefon 21—97 77764 EBÉDLŐ, háló, konyha és egyéb lakásberendezési tárgyak elköl­tözés miatt eladók. Megtekinthe­tők: délelött 10—12, d. u. 4—6 kö­zött. Arany János­ utca 31., III. 8. POTOMARÉRT ELADÓ vadonatúj fehér gyerekágy. Kőris­ utca 24 III. kettő. HASZNÁLT hálószobabutor, asztal, székek, elköltözés miatt olcsón el­adók. József utca 39., fél em. 8. HASZNÁLT konyhabútor és szek­rény eladó. Megtekinthető hétfőn ló—1 között. 1­.. Ponty-utca 10. MAHAGÓNI angol íróasztal karos­székkel kézből olcsón eladó. X­, Hungária-ktirut 254. Portásnál. ELŐSZOBA, szekrény, háromajtós, tükrös olcsón eladó. Baross-utca százhuszonkettő, földszint tizen­négy. 26323 EBÉDLŐ keményfából, 6 drb. és székekből áll. szép kivitelű ba­rokk stil, eladó. I., Aligut-utca 4., I. 2. Szilágyi. 49778 MARHABŐRREL két fotel, szi­longarnitura, eladó, teljesen uj. Csáky-utca 13., III. 13. 49788 BŐRGARNITÚRA bámulatos olcsó árban eladó. Csengery-utca 62­ b. Bellák. 1489 MARHABŐRGARNITURA, előszó, bagarnitura eladó. Bécsi-utca 5., IV. 4. Szabó. Vasárnap és hétfőn ló-tól l-ig. 1363 RÉZ hálószoba, szekrények, lószőr­matracok, szalontükör, jégszek­rény. stb. eladó.­­Bécsi-utca 5., IV. 4. Szabó. Vasárnap és hétfőn ló-tő­l 1-ig. 1363 BIEDERMAYER-szekrények, ka­napé, székek, vitrin, valamint más jó állapotban lévő finom bútorok eladók. Cím a főkiadóban. 1093 MODERN, nagyméretű, elsőrendű japán konyhaberendezés eladó asztalosnál. IX., Tűzoltó-utca 31. KITŰNő állapotban lévő úriszoba-BÖRGARNTTÜRA-helyszűke miaH ^ A V f B k ' Natrymo^utca 52. II. 19. _ ""* f'6k" HÁLÓSZOBA, több apróság, na­gyon olcsón eladó. Hétfőn. Ma­gyar-utca 23. 1305 TELE topolyaháló eladó. Müaszta­losnál. VII., Almásy-t­ér 15 Bejá­rat Vörösmarty-utcáról. Weisz. ANGOL stilusu műipari hálószoba olcsón eladó. József-köntt 11. földszint 2. 36657 HALÁLESET folytán háló, ebédlő, konyha, csillár, perzsaszőnyeg, ké­­pek olcsón eladók. Tamásné, Thö­köly­ út 38. I. 26185» BERGEREGÁRNITURA, ebédlő­székek olcsón eladók. Ülőbútorok javítását olcsón vállalom. Ülőbú­torgyár, Cserhát-utca tizenhét. HÁLÓSZOBA, uriszoba, konyhabe­­rendezés visszamaradt megrendelés, bő­ eladó. Ügynök-utca 10. Aszta­losnál. 1331 FOTEL 1., "szétnyitható ágynak, sez­lonok, fiókkal "is, szőrmatrac, ber­zselyfotell, konyhabútorok, kiáru­sittatnak. Üllői-ut 5a. Viola. 77846 ANTIK, szép háló négy és félmil­lióért eladó. Vilmos császár-út 21. hátsólépcső II. 9. 58670 EBÉDLŐ, hármastükrösszekrény, szalongarnitura. Kossuth Lajos-ut­ca 15., II. 1. 59114 SAJÁTKÉSZÍTMÉNYÜ hálóimat, ebédlőimet, konyháimat tekintse meg, megtakarít pár milliót. Nagy választékban, mélyen leszállított árban. C­sengery-utca huszonhá­rom, asztalosmesternél. 58026 HÁLÓK, ebédlő és teljes lakberen­dezési cikkek legolcsóbban Vörös­marty-utca 17., bútorpincében kín­hatók. Kedvez,", fizetési felételek­kel. Címre ügyelni. 58033 MODERN háló, ebédlő sürgősen eladó. IX., Angyal­ utca huszon­kettő, II. kettő. Közvetlen Ferenc körútnál. 57931 VESZEK hasalási bútort, lakbe­rendezést legmagasabban HALAS­SA Izabella­ utca 33. József 39—48. HÁLÓSZOBÁK, ebédlők, egres bú­tordarabok, utak, használtak leg­olcsóbban BALASSA, Izabella-utca 33. Király-utcánál. 57993 HÁLÓSZOBÁK 1.800.000 koronától feljebb asztalosnál. Blau, IX Tompa-utca 16. 77871 SIMA hálószoba jutányosan eladó. Baross-utca 50., fsz. 1. 77885 SEZLONOK, matracok olcsón el­adók. Wesselényi-utca 36. Kalap­szalon. 77886 EBÉDLŐ, úriszoba, háromrészes tükrösszekrény, könyvszekrény, konyhabútor, többféle, olcsón el­adatnak. Megtekinthető hétfőtől Erdélyi­ utca 1 (Beraktározás). FARAGOTT, lakkcsiszolt, hálószo­bák, konyhaberendezések egymil­liónégyszázezertől, asztalosnál. Hernád­ utca 10. 77923 LEGOLCSÓBB bútorvásár, saját készítmény. Ribárszky asztalosnál Népszinház­ u. 31, udvarban. 58041 Ssonyec AZONNALI megvételre keresek perzsa- és másfajta szőnyegeket. József 128—43. 101 KOLFÖ­DI megbízásból vásár­lok perzsa-, szaum­aszőnyegeket, hibásat is. József: 121—37. 55765 GYÖNYÖRŰ perzsa ebédlőszőnyeg eladó privátnak. Csáky-utca 36. I. 8. 49722 KÉT perzsaszőnyeg 10 millióért, olajfestmények, női íróasztal el­adó. Izabella-utca 60. Rados. SZŐNYEG JAVÍTÁS lakásokon Burgerné, Lovag-utca 3. Telefon 16­95. 12700 KÜLFÖLDRE utazom, valódi per­zsa szőnyegeimet olcsón eladom Megbízottam Luther utca la., bútor­kereskedő. 36264 GYÖNYÖRŰ magyar perzsa olcsón eladó. Curia­ utca 3. gázferigyelő HÁLÓ 3.5 millióért ebédlő 4.5 mil­lióért, uriszoba klubgarniturával 13.5 millióért eladó. Podmaniczky utca 14. BÚTOR olcsóbb, mint bárhol. Tel­jes lakberendezések legegyszerűbb­től legdíszesebbig. Vidékre csoma­golás. VII., Klauzál-tér 6. Nyár utca sarok. Kettes villamosnál. HATHAVI részletre sezlonok, mat­racok, szalongarniturák, paplanok ebédlő, futószőnyegek nagy válasz­tékban. Kárpitosnál, VII., Wesse­lén­yi-utca 10. 5579­­ BÚTOR VII., Wesselényi-utca 4. Kedvező fizetési feltételek. Tele­fon : József 115—80. Első bajai bútorgyár mintalerakata és vezér­képviselete. Vidékre gondos cso­magolás. Langsfeld és Kulinyi. NE VEGYEN BÚTORT addig, mig meg nem győződött nálam­ a leg­olcsóbb árakról. Dorman asztalos József­ körút 15. Vidékre ingyen csomagolás. 55198 BÁRKINÉL magasabban fizetek mindennemű bútorért, szőnyegért Freller, Erdélyi­ utca egy. József 23—78. 77260 GYÁRÉPÜLET háromszáz négyzet­méter munkaterülettel, gépberende­zéssel olcsón eladó. ..Minden célra 1372­1 jeligére főkiadóba. GYÁRHELYISÉG, mindenre alkal­­mas, villanymotorral, gépekkel el­adó, esetleg bérbeadó. Király­ utca 85. Papirozlet.. . *26344 ECETGYÁR értékes ingatlannal négyszobás lakással, óriási vevő­körrel, Budapest környékén, ri­adó Ajánlatokat „Szerencsés 80186­" jeligére a főkiadóba. CUKORMAGYAR eladó. Szüksége, töke 200.000.000. Megkeresést. „Bé­kebeli 1188" jeligére, főkiadóba. Vegyes Ingatlanok (többfajta egy hirdetésben) BUDAKALÁSZ remek kilátású he­lyein nagy kertes családiházak, villák, telkek, szőlők és birtokok igen jutányosan kaphatók Takács ingatlanforgalmi irodája által. Ma­rvar-utca 4. 26320 | LAKÁSBŐREHŐCZÉS"""] Botor SZEZLONOK, Borzserfotelek, régi­ségbútorok, szalongarniturák kiáru-Bitta­-nak. Kárpitospince, Szabola­utca hatvanegy. 77187 HÁZTARTÁSOMAT feloszlatom. Ti­zenötödikéig legolcs­ibban eladom útszobás lakberendezésemet, szo­bánkint, darabonkint. Lakásomat átadom. Délutánonként, Vilmos és a szár-it negyvenhat. III. 8. 1376 BŐRGARNITÚRA potom áron el­adó. Rökk Szilárd­ utca 7. Kárpi­tos. 77189 KIÁRUSÍTTATNAK hálók, ebéd­lők sezlonok, szalongarniturák, konyhabútorok, előszobák féláron József-körút 44., bejárat József­utcából. Machlbach. 77196 HÁLÓK kettőmillió háromszáz, ebédlőők négym­illió, úriszoba öt­millió ötszáztól. Erzsébet­ körút 28. (Wes­selényi­ utca­i oldalon.­ 77183 BIEDERMAYER garnitúra, hasz­nált, két marhabőrrel bevont angol BÉKEBELI teleháló, felújítva, föl­dig érő tükrözésekkel, ebédlőberen­dezés, konyhaberendezés eladó. Garay-utca huszonkilenc, földszint tizenegy. Keleti pályaudvarnál. fotelek, sezlonok, matracok eladók | BARKINÉL~többet fizetek bútorért, olcsón. Hársfa-utca 3.. Moka kárpi-szönvecért, zongoráért. Penziás, Vasnál, Rákóczi-út mellett. 77154|Kun-utca 11. József 185—34. 77757 HÁLÓK, ebédlők, konyhák, sezlo­nok, matracok jótállás mellett el­ső kézből. Hartmann János aszta­los, Wesselényi­ utca huszonnégy. BUTORVEVŐK figyelmébe! Há­lók, ebédlők, mindenféle bútorok legolcsóbban beszerezhetők. Rá­kóczi-tér 15 . 55780 BÚTOROK GYÁRfI ÁRON részlet­re is kaphatók. Dohány-utca HAR­MINCHÉT. 55782 I igynxatlansna. GYÖNYÖRŰ nagy smirna ebédlő­szőnyeg, valódi perzsa összekötők süzetősen olcsón eladók. Abonyi-ut­ca 31., földszint 1., villában. PERZSA-, szmirnaszőnyegek, di­ványtakarók, költözködés miatt el­adók. Bezerédy­ utca 4., I. 2. *36676 GYÖNYÖRŰ faragott tölgyfaebéd­lő, Ónémet stilü, elutazás miatt sürgősen eladó. Aréna-út 52., föld­szint 4. 26079 GYÖNYÖRŰ hálószoba, ebédlő és ebédlőcsillár olcsón eladó. Baross­utca negyvenhárom, első emelet hat. . 55764 HÁLÓK, ebédlők, egyes bútorda­rabok, sezlonok, matracok, szalon-és bőrgarnitúrák, ebédlőszékek a készítőnél Vörösmarty-utca hu­­szonhárom, Király-utcánál. 56873 HÁLÓSZOBÁK és ebédlők mérsé­kelt árban. Rózsa-utca 72., Aszta­losárugyár. 56801 ÍZLÉSES konyha-, előszoba- és leányszoba-bútorok mérsékelt ár­ban VI.. Rózsa-utca 72. Asztalos­árugyár. 56802 ANTIK bútor eladó. Ankerköz 1., I. em. 3., 9—12-ig. 77840 ELKÖLTÖZÉS miatt bútorok, lak­berendezések sürgősen eladók. Nádor-utca 26. Cím a portásnál. GYc­ .a háló, ebédlő eladó. Garai-utca k­., f. 4. 26496 MAHAGÓNI ebédlő berendezés, alig használt, elsőrendű munka, eluta­zás miatt sürgősen eladó. Istvá­n-ut 20., II. 28. 21M44 LELTÁRFELVÉTEL folytán túl­halmozott háló­, ebédlőbutorok áron­­alul. Murányi­ utca 26-b. 58000 VASBUTOR, rézbutor, sodronyágy. betétek legolcsóbban beszerezhetők gyárunkban. Javítást vállalunk. Árjegyzék ingyen. Elbert és Bá­lás, Hernád­ utca 41. 77360 MIELŐTT Seflont, szalongarniturát matracot vásárolna, győződjen meg olcsó áraimról. Kárpitos, Dohány­utca 34. 77361 ELŐSZOBASZEKRÉNY. kredenc. Íróasztal olcsón eladó. Peterdy-ut­ca II. I. 5. 1»760 KÖNYVSZEKRÉNY ÍRÓASZTAL KÜLÖNFÉLE, müasztalosnál. Bok­réta-utca huszonhárom. 1430 MODERN ebédlő és antisk dekreta­ire elutazás miat­t. olcsóra eladó. Gregnss-n. 4. I. 6. 41­760 GYÖNYÖRŰ telehálószoba eladó. Újpest, Nap-utca 16. 77818 RÉSZLETRE is hálók, ebédlők vas- és rézbutorok olcsón eladat­nak. Lázár-utca 15. Butorpince. HITELKÉPESEKNEK fizetési kedvezménnyel, termelőnél ke­ményfaháló kétmilliótól feljebb Ebédlők, konyhák, gyönyörű tele hálók, minden színben. Sztopka asztalos, VI., Hunyadi-tér 11. 580.» GYÖNYÖRŰ dióháló, ebédlő, sza­lon garnitúra, bronzcsinár októ­n eladó. . István-ut 35. első­­emelet, egy­ . .V.sap KIZÁRÓLAG elsőrangú konyhák, előszobák, leányszobák, fehérbáló szobák jutányos Árban, fizetésked­vezmén­­nyel. Havas asztalosnál, Rózsa-utca husz. .VVvj-1 KÖNYVSZEKRÉNY feketei, két­ajtós, helyszűke miatt eladó. L r. Kn.«„ Maros-u e-a harminc földszint egy, „tea 63 részletosztály. KÉNYSZERELADÁS. Termelőnél legjutányosabban gyönyörű hálók, ebédlők, konyhák, minden elfo­gadható árban, kedvező fizetési feltételekkel. Buják asztalosnál Király-utca ötvenöt. 58031 VASBUTOR, rézbutor, sodrony­ágybetét grán­árban­ Klein Gyu­la és Társa vasbutorgyárában Dob-utca 58. Javításokat válla­ltunk. 58028 EBÉDLŐ, háló, uriszoba, gobeln­garniturával ebédlőkredenc, fehér­szoba, csillár, hat szék, háromajtós Szekrény, konyha, Wesselényi-utca 13. félemelet 2. 58020 HÁLÓSZOBA, egyéb bútorok el­költözés miatt eladók. Ügynök-ut­ca 10. IV. S 1208 HASZNÁLT hálószoba sezlonnal eladó. Sziv-utca 53. II. em. 21. ajtó. 49670 VITRIN, hasas sablad és többféle régiség jutányosan eladó. Lajos­utca 144. 1. " 49675 BŐRGARNITÚRA, faragott garni­túra elköltözésből eladó. Ráday, utca hét. Bálint kárpitos. 49663 GYÖNYÖRŰ modern teleháló el­adó Garay­ utca tizenkettő, föld­zint kilenc. 36619 TIZENÖTAJTÓS tölgyfa előszoba­szekrény, iroda részére is alkal­mas, egy íróasztal és egy fali már­ványm­osdó eladó. Izabella-utca 68/a. Winkler, 1241 KÉZ alatt eladó ebédlőberendezés Werbhera-kassza, szalongarniturák stb. Értekezni lehet hétfőn d.­e­ 8-tól 10-ig Lovrana-kávéház, Ki­rály-utca 102. főpincérnél. . "1237 l,900.o(M) masszív hálók kiárusitá Baross-58019 MASSZÍV, nagy fehérszekrény egy millióért eladó. Hernád-utca in­. Ül. 32. 58086 HÁLÓSZOBA, küönféle bútorok el­adók. Váci-utca 66. Kováts. 58097 PRIMA karban levő bedermeier­szekrények, ágyak, trumeau, a­­z­tal, etaglie eladók 12 év) között, Vár, Uri­ utca 36. II. emelet 8. MŰVÉSZI, fehér, aranyozott háló budok­ba kiválóan alkalmas, eladó Ferenc-körút 33., III. 21. 77876 ÖNNEK IS FONTOS! Bútorszük­ségletét megbízható helyről, ked­vezőbben és jobban, mint bárhol beszerezni. Óriási választékban há­lók, ebédlők, uriszobák, szalon- és férfigarniturák, stb. KIZÁRÓLAG KÉZMŰ ASZTALOSSÁG 1 3 ÉVI JÓTÁLLÁS. Csakis: BEHR MENY­HÉRT műasztalos butornagyáruhá­zának bizományi lerakata. Buda­pest, VI., Andrássy­ ut 60. Csenge­ry-utca sarok. 57916 SZŐNYEGSZÖVŐSZÉK betanítás­sal olcsón eladó. Conti-utca 42., földszint 18. *2646. SZÖNYEGVEVŐK figyelmébe. Va­­lódi perzsa, magyarperzsa, arga, man, velour és boukle szőnyegek, csodaszép makett átvetők, terítők és futók rendkívül olcsó árban Somogyinál. Dob-utca 22. (Holló­utca sarok.) 58621 PERZSAEBÉDLŐ szőnyeg, összekö­tőszőn­yegek. 3x4 argamán, csalá­di okból eladó. Baross-utca 48.. HI. 2. SMIRNA ebédlőszőnye­z, összekötő, perzsák fürt­ösen eladók. Liszt Fe­renc-tér 6.. II. 2. Egyéb lakásberendezés (Ciliar, ttthflr «tb.) PAPLANOK, matracok, legolcsób­ban a készítőnél: Győrffy, Ráday­utca 5. Átdolgozást, vállal. 77408 FÜGGÖNY, zöld szövet, két ab­lakra, eladó. József-körút 36. Ré.­vész. 211415 TELJESEN jó karban levő egy ajtós jégszekrény­t veszek. Matu­sek, VIII., Népszinház­ u. 30. n. 25 lakásberendezés (többfajta egy hirdetésben) TOLÓÜVEGAJTÓS n­-­ könyv­szekrények. 3 fürészporkályha, kép­keretek, puhafaszekrények és egyéb berendezési tárgyak sürgősen olcsón eladók. Wekerle Sándor (Nagyko­rona­ utca. 22.. mű­terem. KONSOLTÜKÖR, aranyozott már­ványlapos asztallal eladó. II.. Is­kola-utca 45 fajtólV­­USI BÚTOROK, szőnyegen, csillárok eladók. Megtekinthető 10-től 2-ig Kálmán-utca 17. II. 9. 1262 REMEKÜJEK­ÉSZÜLT MAJOLIKA GÁZKANDALLÓ, nyolcbordás gáz­kályha, 4 égövel és S sütővel el­látott gáztakaréktűzh­ely, gázfürdő­kályha. 5.60— 4.50 kézzel csomó­zott valódi keleti szmirnaszőnyeg, mindannyian kifogástalan állapot­ban. egy ebédlőcsillár és sok más háztartási tárgy- eladó Újpesten, Beniczky­ utca 5. 146(1 LINGEL uns-doba dus faragással, palisander ebédlő, valódi szőnye­gek, zongora, kitűnő­llapotban, alikőltősés miatt eladó. Telefon lfc—ST. 579.« FEHÉRNEMŰT FÉRFIRUHÁKAT, szőnyegeket, régiségeket, műtár­gyakat stb. legmagasabban ve­szünk. „Unió". Rökk Szilárd utca 43. József 76-60. 98218 VESZEK viselt férfiruhát, minden­féle fehérneműt legmagasabb ár­ban. Telefon: József 142—08. Ru­haüzlet, Baross-utca 91. Levelező-lapra jövök. 7719. MEGLEPŐ árat fizetek viselt fér­firuhákért. Wertheimer, Gróf li­chy Jenő-utca 23. Telefon 77—32. LEGMAGASABBAN fizetek férf-ruhákat. Buek. Nagymező-utca 12. Telefon- 117-05. 90555 HITELKÉPES vevőknek a havi vagy hitez heti hitelre szigorúan ké­szpénzárban az összes férfi és női ruházati cikkek kaphatók, úgyszintén keresünk megbízottakat magán- és állami vállalatoknál utalványok kiadására. ..Készpénz­­árak 77850'' jeligére főkiadóba. HATVANEZER koronától legele­gánsabb ruhát készítek, házhoz­­ megyek. Alsóerdősor 5. 11. 39. ELEGÁNS férfiöltönyök, női ruhák eladók. Dalnok-utca 12-B. Gera-Tegyes m­űi Azati rikheát (többfajta egy hirdetésben) LÁTTA nyakkendőim, ingeim, gal­léraim, níni harisnyáim, keztyüim? Hecht uri divatkirály, Üllői-út 16. SPORTCIKKEK, JARMÜVEK, ÁLLATOK Állatok FAJTISZTA aligoramacska eladó. Bajnok-utca 23., földszint 3. KANARI állandó nagy választékban kapható Kratochwill fodrásznál. Elemér-utca 33. 26S38 KIS francia bully eladó. Károly­körút tizenkilenc. II. kilenc. PAPAGÁLYOK, kölyökmajmok, különféle állatok eladók. Ke­rtAsz­utca 21. I. 14. 51085 atm. kerek.­r. regnali TEHERAUTÓK ÉS PÓTKOCSIK NAGY VÁLASZTÉKBAN KAPHA­TÓK RÓKA TEHERAUTÓTELEP, CSANÁDY­ UTCA 3. 55799 AUTÓT, használt, modern, négy­üléses, elsőrangú gyártmányt, 10 —20 HP, keresek. Ajánlatokat írásban, árral, részletes ismerte­téssel: Házfelügyelőhöz. IV., Vá­rosház-utca 4. 51384 EGYTONNÁS, üzemképes teher­autó jutányosan eladó. Üteg-utca 7. 51.177 4 tonnás, gardancs Packard teher­autó eladó Gát-utca 12. 77717 GYÁRI új Ford-teher és európai t­ipusi személyautók legújabb ame­rikai hc.i részletfizetés mellett el­adók. Urner és Berkovits, ezelőtt Dános és Urner. V., Pozsonyi­ ut 4­­ MOTORKERÉKPÁROKAT, BL.­CIKLIKET bámulatos olcsón Szőcs­nél, Baross-utca 17. 13348 KERÉKPÁR sürgősen hétszázezer« ért eladó. Rákos, VI., Bulyovszky­ utca 34. 49720 ORSZÁGÚTI versenykerékpár o£ csen eladó. Nap­ utca 32. földszint 13. 1338 FORD-autó, használt, a magyar utakra való, üzembiztos, kitűnő strapakocsi, huszonötmillióért el­adó. Central-garage, Rózsa­ utca 10. INDIÁN motorkerékpár, alig hasz­­nált 1000 köbcentiméteres, oldal­kocsival, rendkívül olcsón eladó. Magyar Béla, VL, Gróf Zseby Je­nő­ utca 30. ,­­49703 MODERN 6 ülésen nyitott Austro-Daimler, kitűnő karban, alkalmi áron eladó. V., Pozsonyi­ út 5. (Si­pos.) 1311 AUTÓVÁSÁRT rendez minden csü­­törtökön Imperial Garage, Nagy János­ utca 5. Eladói kocsiját költ­­ségmentesen tároljuk, tehát hozza be, ha venni akar, jöjjön el. 1327 MOTORKERÉKPÁR 5 millióért, Puch, üzemképes, eladó. Hunnia, VII., Alpár­ utca 7. 20179 EGYTONNÁS teherautó dinamóvi­lágítással negyven millióért, eladó. Pesterzsébet, Baross­ utca 51. 26^25 KERÉKPÁR olcsón eladó. Német-utca 36. Vendéglő, vm., 1141 NÉGYHENGERES motorkerékpár kétszemélyes oldalkocsival olcsón eladó. Autójavító, Király­ utca 50. AUTÓBUSZT veszek, íjat vagy használtat, üzemképest, jókarban. Ajánlatokat kérek Pápai István tutébu­szvállalkozó, Nagykőrös. FOLYTON ÉGŐ KÁLYHA, luszterek, bútorok eladók. Teréz-körut har­minc. házfelügyelő. 57902 R U H A Z A T Felsőruha MINDENFÉLE férfi női ruhane­műekért, fehérnemű­ekért, cipőkért házhoz jövök. Springer, Szwas­zer 6. ü­zlet. 5075­1 VADONATÚJ" modern motorkerék,­páromat sürgősen eladnám. Újpest, Árpád-út 150. Hattyánnál. 1230 ELADÓ alig használt 3 Tó erős New­ Imperial motorbicikli. Meg­­tekinthető hétfőn délután Király, utca 54. ül. 2. 1210 ANGOL motorkerékpárt veszek, használtat vagy utat, havi részlet­­el, ötmillió előleget adok „önál­ló 26671" fiókkiadóba. MAGAS árakat fizetek viselt férfi-és egyenruhákért. Szabóüzlet, Er­délyi­ utca tizenhárom. József negy­ven—tizenöt.­­ 77196 BÁRMILYEN férfiruhákért legtöb­bet fizetek, hívásra jövök. Frost, Szerecsen­ utca 47. Telefon 902—20. HITELKÉPESNEK előnyár, há­lók, ebédlők, matracok, sezlonok,­­ konyhaberendezések. K­ern, Kis- háromtól-ötig. Házfelügyelő! diófa-utca tizenhat. 500381 réz-körút harminc. FINOM hálószoba, klubgarnitúra, amerikai íróasztal, bútorok, luszte­rek, eladók. Kilenctől tizenegyig. " " — Te. 67900 CSODÁLATOS árakat fizetek vi­sett férfiruháért. Fischbein Nagy­diófa­ utca 34. Telefon 126­-77. 1RIVATNAL férfi- és női ruhák, cipők, fehérneműek, könyvek, fo­tellek eladók. IT., Erőd­ utca 8. I. 1- 1345 TAVASZI felöltők, kosztümök, szö­vet-, selyemruhák alkalmi árban Menyasszonyi ruhák kölcsönbe. Al­mássy­ utca 4. 06712 MOTORCSÓNAK és hajószerelő, 13 évi bel- és külföldi gyakorlattal állást keres mint művezető, gé­pész vagy soffőr, 1­5-én érkezik ha­za külföldről. Szíves értesítéseket Holly Ferenc, Yll. Hajtásár-ut 18. VESZEK kiváló állapotban lévft motorbiciklit. Ajánlatok a márka, köbtartalom és ár megjelölésével „Készpénzért 1094" jeligére faki­adóba. ÜZEMKÉPES 500 kcm. motorke­rékpár pofon árért eladó. Csónak­motorok olcsón kaphatók. Paulini, Gyep-utca 10. 1129 ÖTSZÁZAS B. S. A. oldalkocsival el adó, vagy golóban. Erzsébet ki­rályné.­ut 58. 1127 EGY 500 kcm. felülvezényelt mo­torkerékpár villanyvilágítással és bicikli olcsón el adó. Diek szállító, Podmaniczky­ u. 20. fül — Nem értem, maga orvos, hát hogy vehet magának szabadságot ? Mit csinált a pácienseivel? — Átadtam őket egy kollégámnak. — De hátha valami kellemetlenséget csinál? Például meggyógyítja őket?

Next