Pesti Hírlap, 1931. december (53. évfolyam, 273-296. szám)

1931-12-25 / 293. szám

199M. december 35., péntek. PESTI HÍRLAP fó Rendezője: WILHELM THIELE Zeneszerzője: WERNER R. HEYMANN írója: FODOR LÁSZLÓ A BAL CÍME : FŐSZEREPLŐ: BEMUTATÓ MA. KAMARA DOLLY HAAS BEMUTATÓ MA. CORSO 4. A KARÁCSONY LEGSZEBB AJÁNDÉKA. + IV. Filharmóniai hangverseny: főpróba január 10. esti előadás 11-én. Dohnányi Ernő vezényletével különlegesen ér­dekes összeállítású műsort hoznak filharmóniku­saink IV. hangversenyük alkalmából. Műsoron Bach—Vivaldi: Koncert­­ zongorára. Brahms: II szimfóniája, Ravel: Bolero és Radó: gordonkaver­seny. A fiatalon elhunyt kiváló zeneszerző koncert­jét Csuka Béla gordonkaművész játssza. A Bach— Vivaldi ! zongorára és zenekarra írt versenymű zon­goraszólamait 4 kiváló fiatal művész: Fischer Annie, Földes Andor, Heimlich­ Lajos és Kilényi Edvard fog­ják előadni. Jegyek a főpróbára és előadásra a Kon­certnél (IV., Váci­ u. 23. Tol. 884—64.) és az Opera pénztáránál kaphatók. Dohnányi Beethoven Est. Január 15. Zeneakadémia. Legnagyobb érdeklődéssel várt nagyszabású Beethoven zongoraestjének műsorán Dohnányi, Ernő Fis-dur, As-dur, Es-dur szonátákat, Eroica­ variáció­kat és g-dw- Romlót játssza. Jegyek 1­-r6,B­ig Kon­certnél. Waldbauer Quartett 13-án. IIL bMcti hangverseny. 33 a ni ; Nagyszabású ünnepi esemény Szilveszter éjjel a Városi Színházban. A Városi Szintiéi társulatának sikerült meg­nyernie a napokban Budapestre visszatért nagy mű­vésznőt, Felszf­lt Sárit arra, hogy a Szilveszter­ éjjelén 11 órai kezdettel színre kerülő nagyszerű Lehár­­operetteben, a Cigányszeretteikben feljátsza Körösházy Ilona szerepét. A művésznőnek,­­ aki nagy készség­gel vállalta a Városi­ Színház társulatának támoga­tását,­­ a Cigányszerelem főszerepe feledhetetlen és európai nevezetességű alakítása volt és a világhírű magyar zeneszerző Lehár Ferenc a harmadik fel­vonásbeli mulató-jelenetnek közkedvelt és közismert nótáját. ,,Messze a nagy erdő...“ egyenesen Fed­ák Sári részére komponálta. Hosszú idő után ez lesz az első alkalom, hogy Budapest közönsége kedvenc mű­vésznőjét újra a színpadon ünnepelheti és így Fedők Sárinak Szilveszter-éjjeli fellépése ritka szenzáció lesz. A többi főszerepet Kőszegi Teréz, Szedő Miklós és a színház együttese játsza. A zenekart Márkus Dezső főzeneigazgató vezényli. Erre az előadásra je­gyek elővételben a szokásos elővételi helyeken és a Városi Színház pénztárainál kaphatók. .Szilveszter­napján és újévkor is a Városi Színház társulata két­két előadást rendez. * Dr. Plank Bella táncmester dec. 26. és 27-én­­ össztáncot rendez. 29-én új tanfolyamot nyit, kizáró­lag az úri társaság részére. Különórák. Mozdulat­művészeti tréning. Estélyek rendezése. Andrássy­ út 24. Tel. 288—88. * Tetszenek-e önnek a Maya táncai: a rumha, az angol walzer, stb.­? Megtanulhatja M. Utassy Gizi,, tánciskolájában (Teréz-körút C. I. 5. Tel. 157—90),a­hol jelenleg Honthy, Szokolay, Sziklai és a Főv. Op. Színház többi jeles művészei tanulnak. Minden csü­törtök és szombat­ este össztánc. * A Városi Színház karácsonyi előadásai. Pén­tek délután 3 órakor mérsékelt helyárakkal Bajazzo és Parasib­ecsület. Péntek este fél 8 órakor Lábasa Juci, Kőszegi Teréz, Szedő Miklós Cigányszerelem. Szombat délután 3 órakor mérsékelt helyárak­kal Hárma a kislány. Szombat este fél 8 órakor I.Mihass Juci és Szedő Miklós Luxemburg grófja. Vasárnap délután 3 órakor mérsékelt helyárak­­ban­ Kőszegi Teréz Hoffmann meséi, vezényel Márkus Dezső. Vasárnap este fél 8 órakor Kőszegi Teréz, Szedő Miklós, Házmán Ferenc Denevér. A Városi Színház újra megnyitása iránt a kö­zönség soraiban megnyilvánult­­, nagy érdeklődésre tekintettel, ajánlatos a jegyeket a szokásos elővételi helyeken vagy a szinh$ ^p^tkt^eá^á^^eje^^t^s},­­illetve megváltani. * A Kamaraszínház jövő heti műsora. A Ka­maraszínház karácsonyi műsorán pénteken és szom­baton este és­ vasárnap délután szerepel a színház nagy sikere, a Parcellán. Az ünnepi műsoron pénte­ken délután Egy pohár víz, szombaton délután Akns Miklós, vasárnap este Bunburry kapott még helyet. Szilveszterkor rendes előadásul A megboldogult. Bisson bohózata, éjjeli előadás ez alkalommal elő­ször a Kamaraszínházban szintén a Parcellán lesz,­­ amely most kedden él­i meg a 25. előadást. Ezenkí­vül karácsony után hétfőn nem élhetek muzsikaszó nélkül pénteken, szombaton, vasárnap és hétfőn a Parcellán, jövő vasárnap délután pedig A három, testőr van műsoron. * Eilényi Eduard zongoraestje febr. 1. * Vidám délután holnap fél 6-kor a Zeneaka-­­­démián. Göthé­k, Szász I­­. Hercseg—Komlót, Badó, Ilont Erzsi, Béli Anny. Kelch, Baló, Borost, 22 tagú­­ új szim.­rmikus jazz közreműködésével. Jegyek 80 fil­lértől HM pengőig a Zeneakadémián, szombaton d. e. a Rózsavölgyinél. Failoni Sergio dec. 27. estje a legnemesebb karácsonyi szórakozás. Olcsó helyárak 195­0-ig. 100 tagú zenekar. Remek műsor. Beethoven: Eroica szimfónia. Strauss: Till Eulenspiegel. Schubert: Rosamunda. (Rózsavölgyi­) * Missa Solemnis Beethoven remekművét feb­ruárban adja elő az Ének- és Ze­nekaregyesület. Ve­zényel: Lichtenberg. * Zeneakadémia Szilveszterén Iiathy Anna, Etek Jn­di, Szabó Lujza, Szedő Miklós, Kerpely Jenő, Bajna Alice, Rátk­ai, Ascher, Andersen Felicia, Fehér Artus, Gárdonyi, N­erczeg—Kondás, Keleti, László Miklós, Réti Anny, Boross, Lészay Kató, Moór Júlia, Víg Miklós lépnek fel. Este 10 órától 1-ig. Jegyek Rózsavölgyinél, Zeneakadémián. PAPAGÁJ karácsonyi nagy ünnepi műsora Budapest látványossága ! Péntek, vom­bat, vasárnap 5-től 8-ig tánccal egybekötött műsoros teadélutánok. Belépődíj nincs ! Sellveeeters os italren­­delések telefonja: 42-1—87. isis# A kitűnő kvartett műsorán: Lajtha: II. vonós­négyes, Beethoven: fis-moll vonósnégyes op. 131. és Brahms: Clarinet! kvintett szerepelnek. Jegyek Kon­certnél. Cortot Chopin Est. Január 11). Koncert bérlet. A múlt szezonban Cortot-Thibaud­­szonátaestje felejthetetlen eseménye volt a Koncert-szezonnak, épúgy élménye lesz az idén muzikális közönségünk­nek a kiváló francia mester Chopinestje. Jegyek már kaphatók Koncertnél. KREISLER egyetlen hangversenye febr. 28-án. Koncert bérlet 2 évi távollét után hatalmas sikerű amerikai turnéjáról jön Budapestre a hegedű nagy mestere. Kreisler egyetlen hangversenyén grandiózus műsort hoz. Jegyek (kistermiek is) már válthatók Kon­certnél. * Comedian Harmonists! Jan. 12-én Budapestre jön! Jack Hylton hatalmas sikere után a hangosfilm és gramofonlemezekről világhírű Comedian Harmo­nists (a német Revellerisk) mutatkoznak be Buda­pesten nagyszerű műsorral. Bécsben meg kellett is­mételni hangversenyüket! Egyetlen estélyükre je­gyek 1—S pengőig Koncertnél. * A Koncert r. t. közleményei: Szilveszter-est a Vigadóban. Filharmóniai főpróba tan. 10. Filharmóniai hangverseny 11 Comedian Harmonists 12. Stah­sbauer-k­vartett 13. Dohnányi Beethoven-est 13. Karam­zay Dénes hegedüest 18. Walter Rummal zongoraest II. Halász Fischer Annie hegedűest 28. Cortot Chopin-est 29. Szekeres orgonaest 31.­­Angeli Gaston Schubert-estje febr. 0. Pro Mu­s­ica (Gertler) kvartett fuhr. 14. A „KONCERT“-nél vásárol legjobban RÁDIÓT, GRAMOFONT, LEMEZBEST! Rádiót, igényeinek és viszonyainak legjobban megfelelőt, választhat az összes egyen- és váltóáramú Standard, Orion, Telefonkén, Philips, Telefongyár stb. készülékekből. Gramofont, legújabb típusú His Masters-gépet, 160 pengőért. Jack Hylton­, Rumba­­stb. lemezek 5.50 pengőért, művészi lemezek. Olafi kerámiai kiállítás tárgyainak olcsó árusítása. Jegyirodánk az összes színházak jegyeit (Opera, Nemzeti és Kamaraszínházét is) árusítja. Koncert, IV., Váci­ u. 23. Tel. 884—64 és 833-09. * Walter Rummel zongoraest 18-án. Műsoron: Bach—Busoni: Dieieinigkeits fuge Walter Rummel átdolgozásában, Beethoven: Szonáta op. 2, Chopin; Cis­moll, Liszt: Funerailles művek. Jegyek Kon­certnél. BLECH helyet! KRIPL JOSEF A karlsruhei Opera zseniális főzeneigazgatója, jan. S. 149. A dec. 14 re szóló jegyek érvényesek. Mű­sor: Csajko­v­szky VI. patétikus és Schubert HunjoU szimfóniák. Bach—Hubay: Chaconne. (Első előadás.) Mérsékelt helyárak. (Rózsavölgyi.) * Hubermann jan. 12. Műsor: Brahms: D-moll szonáta, Bratséhén h­édor. (Ének: Basi Udé S. brácsa: Hubermann). Bach: C-dúr szóló szonáta. Továbbá vonószenekarral Bach: E-dur koncert és Air. (Rózsa­völgyi.) ELEK-EKKER SZIDI JAN. 5-én. tartja ária- és dalestjét. Műsoron: Betthovitz, Brahms, Wolf, Mahler, Kodály, Radmi, Lányi, Itm­­nitz, Tamay. Jegy Rózsavölgyinél. (Studio.) * Stúdió hangversenyiroda. Jegyárusítás Rózsa­völgyinél. Karácsonyi vidám délután holnap 146. Zene­­akadémia. Jegyek a helyszínen. Szilveszter-est a Zeneakadémián. Elek Su­di ária- és dalestje jan. 5. A „Nyugat“ jubileumi nagyestje jan. 10. Andersen Felicia—Szű­cs László estje Márk Lilly közreműködésével jan. 14. Emmner Lajos Bee­thoven-estje jan. 19. Shnonyi, Mária—A­meter Oszkár matinéja jan. 2­5. Hegedűs Gyula emlékünnep jan. 24. * Bán-iroda hangversenyei. (Jegyek Rózsa­­völgyinél.) Karácsonyi vidám délután holnap (5-6 kör a Zeneakadémián. Szilveszter a Zeneakadémián 10 órától 1 óráig a legszebb műsorral. Kiss József-est jan. 10. (7. 1-16) a költő halálá­nak 10 éves évfordulóján. Az örökké szép verseket Pécsy Blanka, Csortos Gyula, Gál Gyula, Fehér Ar­túr, Torday Judit, Végh Erzsi mondják el, a dalokat Tarnay Alajos zenéjével és kíséretével Ft. Albert, Erzsi, Petry Kató és Laurisin Lajos éneklik. Múlt és Jövő II. kulturestje jan. 17. (Z. Szedő Miklós, a népszerű, kiváló operaénekes, a rádió és gramofon kedvence, jan. 17-én adja álá- és dalestjét. (Z. 19.) Tarnay Alajos jan. 21-iki (Z. 14.) szerzői est­jén az eddigieknél is ragyogóbb gárda tolmácsolja műveit: Báthy Anna, Elek-Ekker,Szidi, Gulley Liviu, dr. Székelyh­idy Ferenc, Laurisin Lajos, Keréh Endre Végh Sándor. Candela Miguel, a francia hegedűfenomén­, estje jan. 22. (7. 19.) KARÁCSONYI MŰSOR! KARÁCSONYI MŰSOR! A SZŐKE VÁLÓOK UFA-VÍG­JÁTÉK. Főszereplők: Lien Deyers, Johannes Biemann és Paul Hörbiger. Premier karácsony első ünnepén, pénteken. CORVIN CAPITOL

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék