Pesti Hírlap, 1932. július (54. évfolyam, 144-170. szám)

1932-07-14 / 155. szám

1932. július 14., csütörtök. PESTI HÍRLAP SPORT. A Július 15-én a Millenárison este nyolc órakor kezdődő Szobolovszky—Cservenyi és Kéri—Kárpáti közötti bajnoki via­dalra jegyek elővételben kaphatók a Pesti Hírlap Vilmos csá­­szár­ út 78. és Erzsébet-körút 1. sz. alatti főkiadóhivatalaiban. LABDARÚGÁS A labdarúgás hírei. Az FTC—Bohn amatőr elődöntőt vasárnap az FTC-pályán ismétlik meg. — A budapesti liga­csapatok azt tervezik, hogy ha a vidéket a ligabajnokságból nem rekeszthetik ki, úgy nem vesznek azon részt és külön díjért játszanak egymás között. — A bécsi Vienna—Bologna meccset a magyar bírónak az MLSz által történt letiltása következtében svájci bíró fogja vezetni. — A Juventus— Szlávia-amiért a bécsi körök úgy akarják megoldani, hogy a Szláviét ugyan hibásnak mondják a levonulásban, de ezt nem tekintik kizárási oknak, hanem 3:0-ra Juventus javára igazolják a meccset és így 4:3 esszeredménnyel a Szlávjét segítik a döntőbe. ATLÉTIKA Két új női világrekord. A Londonban a Stamford-Bridge-i pályán szombaton rendezett angol női atlétikai bajnokságok alkalmával két világrekordot állítottak fel és pedig a 100 yardos síkfutásban Johnson az eddigi 11 ,5 mp. nemhivatalos világrekordot 11 másodpercre, a 440 yardon pedig Halstedt az eddigi 58­8 mp.-es világrekordot 56.8 mp.-re javította. ÚSZÁS. A városon keresztül úsznak a folyambajnokság ver­senyzői. A Magyar Úszó Szövetség vasárnap, július 17-én délelőtt 11 órakor rendezi a magyar folyambajnokságot. A folyam­bajnokságra a Magyar Úszó Szövetség két kitérő­ hatót inast amelyek 10 órakor indulnak az Eötvös­ térről eg­tik­ órakor a Pálffy­ téren is kikötnek. Az idei folyambajnokságot az eddigi szokástól eltérően nem a Rrimaifürdőnél kezdik, hanem a Margitsziget felső csúcsától indulnak a versenyzők és a városon keresztül úsznak le egészen a Lágymányosnál levő célig. Propaganda úszóversenyek­. A MUSz legutóbbi intézőbi­zottsági ülésén öt versenynapra terjedő programmal dolgozott, Vi amely főként az utánpótlást szolgálja és gyermek-, fiú- és ifjúsági versenyeket ölel fel. Minden egyes kategória egy-egy díjért folyik, az öt versenynapon keresztül minden kategóriá­ban pontverseny alapján. A MUSz e versenyek díjazása érde­kében a sajtóhoz fordult, amely melegen karolta fel a MUSz kérését és így e versenyek megfelelő megrendezésének semim akadálya sincs. ökölvívás. Bajnoki mérkőzések a Millenárison. Szobolovszky pénte­ken vívja életének huszonötödik profimérkőzését. Eddigi mér­kőzései közül csak háromszor volt kénytelen meghajolni ellen­felének tudósa előtt. Ezek a francia bajnok Simendé, a német bajnok Dübbers és a szintén francia westersúlyú bajnok Le­­long Mindegyik mérkőzés után azonban az összes lapok egyhangúlag megállapították, hogy Szobolovszky legalább is egyenrangú ellenfél volt. Hat mérkőzése volt döntetlen és 15 ízben győztesként hagyta el a ringet. Ilyen rekordlista mel­lett egészen jogos az a feltevés, hogy a pénteki huszonötödik jubiláns mérkőzésen oly formában veri meg ellenfelét, hogy a viadal sokáig emlékezetes marad. A Szobolovszky—Cerveny mérkőzés kiegészítéseként Fás és Weisz, valamint Erdőé és Egri vívnak hatmenetes mérkőzéseket. Ezek sem maradnak el ér­dekesség dolgában, mert mind a kettőnek régen esedékes reváns jellege van. A professzionista mérkőzéseket, valamint az amatőr kisnehézsálya bajnokság döntőjét Kéri és Kárpáti között, valamint még négy amatőrpár mérkőzését pénteken este 8 órakor rendezik meg a Millenáris-pályán. CÉLLÖVÉSZET. A Ferenczy-vándordíjas céllövőverseny. A Szombathelyi Polgári Lövész Egyesület most rendezte az államrendőrség volt szombathelyi kerül­ének tisztikata­­ltal­a alapítot, dr.­ Ferenczy­­ Tibor-vándordíj céllövő­­csapatversenyt, amelyet Szombathely, Sopron, Kőszeg, Pápa, Nagykanizsa, Zalaegerszeg, Győr és Magyaróvár lövészegyesületei részére írtak ki. A csapatver­seny eredményei a következők: 1. Szombathelyi Polgári Lövész Egyesület 19.520 ponttal, 2. győri 18.160, 3. zalaegerszegi MOVE 17.680, 4. soproni 17.031 ponttal. A csapatverseny keretében megrendezett egyéni verseny eredménye a következő: 1 vitéz Szereday József (Szombathely) 3360 ponttal, 2. Dombay Jenő (Szombathely) 3340 ponttal, 3. Hollóssy József (Zala­egerszeg) 3320 4. Pfitzner Rudolf (Szombathely) 3300, 5. Hitter István (Szombathely) 3280, 6. Lengyel Mihály (Zalaegerszeg) 3260 7 Saller Ignác (Szombathely) 3240, 8. Pohárnik Pál (Győr) 5220, Gnasser Ödön (Győr) 3200, 10. Zsibrik Tibor (Sop­ron) 3180 ponttal. (Felvételünk a Képes Pesti Hírlapban ) TEM­ISZ Véget ért a BSE versenye. Szerdán az utolsó döntőt is lejátszották a BSE versenyén. A férfi páros kizárásos döntőjében Pethő, Pfaff 6:3, 7:5 arányban győzte le a Frank, Ried párt. VI­VÁS: Kiket indít Nedo Nadi az egyéni bajnokságokban? Nedo Hadi, az olasz olimpiai vívógárda kapitánya, New­­yorkba érkezés előtt kijelölte azokat az olasz vívókat, akik az egyéni bajnokságokban Olaszország színeit kép­viselik. Ezek a következők: párbajtőrben Gaudini, Marzi és Gu­aragua. Tőrben: Cornaggia, Agostini és Ragni. Kardban: Gaudini, Marzi és Anselmi. Muzeumparkra néző gyönyörű öröklakások olcsón eladók. Interja Házkezelőség, Magyar­ utca 26. Tel.: 867-38­ Árverési hirdetmény. özv. dr. Rudnyánszky Dezsőné kényszeregyességi ügyében a szekszárdi kir. törvényszéknél Ke. 1143/1931/ 21 sz. alatt elrendelt likvidációs eljárás folytán kiküldött hitelezői bizottság közhírré teszi, hogy a „Dőrypusztai Csemegesajtgyár" vállalat a hozzátartozó, a dőrypatlani 465. sz. telekkönyvi betétben 1177/2, 1178, 1179 hrsz. alatt felvett ingatlanokkal, a leltár szerinti berendezései­vel, felszereléseivel, kinnlévőségeivel, a pécsi iparkamará­nál bejegyzett védjeggyel, a jelenlegi bérlők által vissza­adandó sajt- és vajkészlettel együtt, folyó évi augusztus hó 2-án, d. u. 3 órakor, Dőrypatlan községházánál meg­tartandó nyilvános árverésen el fog adatni. Ugyanekkor árverésre bocsájtatik a dőrypatlani 389. sz. tkvi betétben felvett ingatlannak (ház, belsőség) 11/12. része. Az árverési feltételek a „Dőrypusztai Csemegesajt­gyár" gazdabérlői irodájában Dőrypatlanban, az O. H. E.-nél Budapesten és dr. Kelemen Mihály ügyvédnél, Bonyhád, megtekinthetők. Ugyanott szerezhető engedély a gyár megtekintésére. Hitelezői Bizottság, VI. ker., Máglya­ utca 96, cirka 12.000 P. jövedelmű eme­letes 431 négyszögöles bérház és IX. kerület, Bokréta-utca 13, cirka 4000 P. jövedelmű földszintes bérház július hó 15-én délután 4 órakor, a Qjai'l/Ql,­­ztofilf A legkisebb Központi Járásbíróságnál Biul VCICtlCilK. vételár a Máglya-utcai Ingatlannál 55.000 pengő, a Bokréta­ utcai fiál £4.000 pengő. Bővebbet Dr. Orosz és Dr. Sándor ügyvédek­nél, IV., Városban-utca 14. Telefon: 8-86-93. tm LÓVERSENY. Budapesti ügetőversenyek. Kánikulai hőségben, élénk érdeklődés mellett rendezte meg a BCE szerdai verseny­napját. A főfutam, a Royal Reaper-díj kellő számú Indulók hiányában elmaradt. Ez előrelátható volt, mert a futam propozíciói nem alkalmazkodtak a pályán lévő lóviszonyokhoz. Rossz ómennel kezdődött a délután. A bevezető Háromévesek versenyében a kimagasló esélyű Oli Marsh­allal suskyjában egész után a háttérben tar­tózkodott, csak az utolsó félkörben nyomult előre és a második helyet foglalta el a könnyen nyerő Tommy mö­gött. A közönség Olt forma alatti szereplését hajtója rová­sára írta és futam után Marshhallt zajos füttyökkel és ehhez hasonló becéző szavakkal halmozta el. Maszár Izidor a kiváló hajtó súlyos balesete óta ma szállt először suskyb­a. Négy hajtása közül Kacérral és Karolával győ­zött. A részletes eredmény: Negyedik nap. Szerda, július 13. I. Háromévesek versen­ye, 450 P. Tommy Maszár F. (6) 1 Oli Marshhall (114) 2 F. még: Lilla (6), Ragyogó (3), Olga (3), Úrnő (244). Tot.: 10:52. helyre: 10:28. 13. Olasz: 10:33. Idő: 31.6. Igen könnyen. II. Handicap. 400 P. Kacér Maszár I. (2) , Suhanó B. Kovács F. (144) 2 F. még: Orbán (8), Zorica (3), Feri O. (5). Tot.: 10:28. helyre: 10:16. 14. Olasz: 10:35. Idő: 31.5. Könnyen. III. Eladóverseny. 400 P. Karola Maszár I. (1) 1 Helyre Kati Marsh­all (3) 2 F. még: Cigánybáró (2), Több­­sínes (3), Kézi (16). A győz­tesre ajánlat nem történt. Tot.: 10:15; helyre: 10:12.16. Olasz: 10:42. Idő: 30.2. Köny­­nyen. IV. Nóta-dij. 450 P. Sólyom Maszár F. (2) 1 Butelejtő Jónás (4) 2 Flórika Sütő (5) 3 F. még: Berci (5), Ibrány (10), Pávia lánya (2), Jeles O. S. (6), Melinda (6), Erika D. (10), Ili (12). Tot.: 10:17; helyre: 10:13. 18. 23. Olasz: 10:44. Idő: 28.5. Könnyen. Az V. futam elmaradt. VI. Monostorszigeti díj: 400 P. Ellasz Zwillinger (3) 1 Vinkó Simkó (2) 2 Klárika Fiszter (6) 3 F. még: Dodo (25), Sony Boy II. (2), Dolly (3). Nincs tovább (6), Jégvirág (8). Óbester diszko. II. (16). Tot.: 10:30 helyre: 10:12, 11: 28. Olasz 10:38. Idő: 31.8. Biztosan Kettősfogadás (Sólyom— EllaSz) 10:60. TÖRVÉNYKEZÉS. — Egy rendőrfőtörzsőrmester halála. Régóta hú­zódó polgári per fejeződött be dr. Bónis György törvénye­széki bíró előtt. A felperes özvegy Marton Mihályné a kincstártól és Tőkés Imre főorvostól életjáradékot és költ­séget követelt férje halála miatt. Marton Mihály rendőr­főtörzsőrmester 1930 augusztusában rosszul lett és vizs­gálatra jelentkezett a Mosonyi­ utcai kórházban. Innen sú­lyos vakbéltünetek között sürgős műtét céljából bevitték a Rókus-kórházba, ahol meg is operálták, de röviddel ké­sőbb meghalt. Az özvegy azt állította keresetében, hogy négy napig tartották a rendőrkórházban férjét anélkül, hogy megvizsgálták volna, egyszerű influenza ellen kezel­ték, holott már akkor felléptek a súlyos betegséget jelző tünetek. Az özvegy ilyen címen a kincstártól és Tőkés Imre rendőrfödiői t­­anácsosítóL. ■ .egyetemleges felelősség alapnál 1 havi 21Q1i pengő járatot és 5­6 pengőt, költséget követelt. Bónis bíró széleskörű bizonyítást folytatott le. Kihallgatták a rendőrkórház személyzetét, az összes orvo­sokat, akik elmondták, hogy nem is Tőkés főorvos vette fel a rendőrfőtörzsőrmestert, hanem Simai Artur ügyeletes orvos, aki a felvétel napján délelőtt és délután is­ megvizs­gálta a beteget. Később Tőkés főorvos is megnézte Martont, aki torokfájásról és végtagfájdalomról panaszkodott és ez ellen is kezelték. Csak később lépett fel hirtelen a vakbél­­irritáció és akkor nyomban intézkedtek a műtét iránt, de annyira előrehaladott volt már a lappangó baj, hogy nem lehetett megmenteni. A törvényszék megkereste az igaz­ságügyi orvosi tanácsot is, amely véleményében teljesen rehabilitálta a megvádolt rendőrfőorvost s megállapította, h­ogy­ semmiféle mulasztás nem történt. A törvényszék íté­letében elutasította az özvegy kártérítési keresetét.­­ A törvényszék elfogató parancsot bocsájtott ki egy nyugalmazott alezredes ellen. Dr. Szabolcska Mihály törvényszéki bíró szerdára tűzött ki folytatólagos tárgya­lást Gárdos Aladár nyugalmazott alezredes ügyében, akit az ügyészség kétrendbeli sikkasztás bűntettével vádolt meg. A vád szerint Gárdos egy hangszóró,­ rádiót vett a tulaj­donjog fenntartása mellett, fizetési kötelezettségének azon­ban nem tett eleget és a rádiót sem tudta visszaszolgált­atni. Hasonlóképen károsította meg az ügyészség szerint az egyik budapesti zongoragyárost is. Dr. Kiss Sándor ügyész indítványozta, hogy a törvényszék elfogatóparan­csot bocsásson ki a nyugalmazott alezredes ellen. A tör­vényszék ilyen értelemben is határozott.­­ A Kúria négyévi börtönre ítélt egy orvosnőt. Nagy feltűnést keltett annak idején, hogy a rendőrség letartóz­tatta dr. Köhler Hildegard kispesti orvosnőt. A pestvidéki törvényszék az ügyészség vádirata alapján háromrendbeli bűntettben és kétrendbeli emberölés vétségében mondotta ki bűnösnek az orvosnőt és ezért négy évi börtönre ítélte. Az ítéletet a tábla is helybenhagy­ta. A bejelentett semmi­ségi panaszokkal szerdán foglalkozott a Kúria, amely azo­kat elutasította és az orvosnő négy évi börtönbüntetését jogerőre emelte. — Felsőbirói határozatok Búzatartozás fedezésére szolgáló váltót ellenkező kikötés hiányában a hitelező az esedékesség napján érvényes búzaár alapján kiszámított összeg erejéig töltheti ki, — szól a Kúria határozata. — Beszedett közadó késedelmes beszállítása esetén a kincs­tárnak olyan kamattérítésre van igény­e, mint amilyen ösz­­szeget késedelmi kamat fejében a mulasztó adózó felektől követelhet, — állapította meg a közigazgatási bíróság. 11 CSAK Deák Ferenc­­utca 19 alatt M. MIKLÓS GERŐ 14 NAPOS nagy nyári vására Selymek, gyapjúszövetek, mosóáruk. G. F. B. fürdőtrikók, pulloverek, kötött áruk Árak a kirakatokban! Minőségek az üzletben! KÖZGAZDASÁG. ♦­­ •­­ Fontos Intézkedések kényszeregyezségi eljárás ügyében. A hivatalos lap legközelebbi száma közli a mi­nisztériumnak a csődönkivüli kényszeregyezségi el­járás egyszerűsítése, olcsóbbá tétele és a kapcsolatos rendelkezések tárgyában 3890/1932 M. E. szám alatt kiadott rendeletét, amely lehetővé teszi az eljárás megindítását akkor is, ha az adós ajánlatát tíz hónap alatti tíz egyenlő havi részlet felajánlása mellett teszi meg. A rendelet kötelezi az adóst az ideiglenes mér­leg szerinti költség legalább felének és az illetéknek, előzetes jólétbe helyezésére, a magánegyezségi szava­zásnál az eddig legalább 75 százalék többség helyett legalább 66 százalékos többséget kíván..Leszállítja és egységesíti az Országos Hitelvé­dő Egylet diszfitt,'-^1000 pengőnél nagyobb értékű vagyoni fedezet esetén úgy intézkedik, hogy a tárgyalásra meg kell idézni a kü­lön ügyvédi jegyzék alapján az ügyvédek köréből a bíróság által kirendelt, a tárgyalás menetére, a hite­lezők és adós tárgyilagos érdekeire figyelő bírósági jogi megbízottat. Az egyezség létre nem jötte eseté­ben bekövetkező újabb bírósági eljárást megrövidíti, amennyiben a tárgyalás határnapját nyolc napossá teszi­­és elhalasztani nem engedi, végül a védegyleti ügyészek képviseleti jogát szabályozza és az O. H. E fölé miniszteri biztost rendel. Továbbá közli a Budapesti Közlöny legközelebbi száma az igazságügyminiszternek a közmegbizatás­­ban eljáró ügyvédek és egyéb szentélyek részére bíró­ság előtti eljárásokban megállapított díjak egy ré­szének ügyvédi jóléti célokra fordítása és a kapcso­latos intézkedések tárgyában 1050/1932. M. E. szám alatt kibocsátott rendelet végrehajtása tárgyában 15.000/1932. I. M. szám alatt kibocsátott rendeletét. A rendelet úgy intézkedik, hogy a csődtömeggondno­kok, vagyonfelügyelő, ügygondnokok, stb által ügy­védi jóléti célokra beszolgáltatott, úgyszintén az Or­szágos Hitelvédő Egylet által beszolgáltatott össze­gek felét a nyugdíjat élvező ügyvédi özvegyek, ár­vák és nyugdíjazott ügyvédek járandóságának fel­emelésére, másik felét pedig a tagdíjjal vagy n­yug­­díjhátralékkal hátralékos ügyvédek ebbeli tartozá­saira, a gazdasági válság által leginkább sújtott ügy­védek támogatására, végül a kamarai segélyalapok gyarapítására kell fordítani. A magyar-román klíringegyezmény megkötése érde­kében a tárgy­alásokat július 18-án, hétfőn kezdik meg Bukarestben és folytatják Szinajában. A Hofherr—Schrantz— Clayton—Shuttleworth Ma­gyar Gépgyári Művek St.-T. 1931. évi mérlege az érték­­csökkenési tartalékalap 289.221.17 P összegű dotálása u­tán 3,291.567.21 P veszteséggel zárult. Az igazgatóság java­solni fogja a veszteségnek a tőketartalékból való leírását, amely leírás után a vállalat mérlege kereken 9 és fél millió saját tőkét mutat ki, mely összegből 5 mil­lió pengő alaptőkére, a többi pedig tartalékalapokra esik. A mezőgazdasági válság folytán előállott rendkívüli mérvű forgalomcsökkenést a társaság a régiókiadások leépítésé­vel, valamint új üzletágak felvétele útján igyekszik ellen­súlyozni. Kényszeregyezség. Megindították a kényszeregyez­­ségi eljárást: Bachrach Ernő (Kamermayer Károly­ u. 1—3) kalapkereskedő, Buday­ Emil r.-t. (Mérleg-u. 2) gyógyárukereskedő, Jákó Miklós (Semmelweis-u. 14) férfi­szabó ellen. LEVANTE-I VÁSÁR BARI-ban (Olaszország) Fiora del’Levante. Évenként szeptember 6-tól 21-ig. Legfontosabb vásár a Nyugat és Kelet árucseréje szempontjából. 21 résztvevő nemzet. Utazónak és árunak kedvezményes vasúti, hajó- és repülővonalak. MAGYARORSZÁG KRÉszEnim ADLE*? FÉLIX Budapest, IX., Soroksári­ út 16. Telefon­­ 38-2-03, vagy­ Fiora del’Levante, Bari Igazgatóga.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék