Pesti Hírlap, 1934. április (56. évfolyam, 73-96. szám)

1934-04-20 / 88. szám

a pesti hírlap rádiómelléklete. 1934. IV. 22—23-ig. 8.00 Szöveget a dal­ia mh ücí. II. pályázatunk eredményei. 8.03 Holtzer és Sachs: Jazz és szerelem, nép­­ez in mű da Jókkal. Reif Walter zenéjévé], 10 05 Jazz. BELGRAD 11.00 Népdaluk lemezeken. 12.15 Kádiózenekar. 1.15 Népdalok. 3.00 Lemezek. 3.30 Énekkar. 4.00 Lemezek. 4.30 Délszláv dalok. 5 GO Tán elem ezek. 7.00 Njura dalai. 8.00 Mozart: Klarinét-, brácsa- és zongo­ratrió. 8.40 Rádiózenekar. 9.30 Népdalok és zene. 40.00 Tánczene. 41.00 Tánclemezek. BERLIN 2.15 Uj film- és operett­lemezek. 8-43 A Hindonburg-ver­­seny célpontjánál« mikrofon riport. 4.00 Szórakoztató zene. 6.00 Kendi: A magve­tő, hangjáték. ©.30 A mai vonóshang­­- szerek elődei. 7.00 Schubert: G-dur zongoraszonáta. 8.00 Rádiózenekar. 40.00 Szóra koztató ée tánczene. BOROSZLÓ 3.30 Kzer gyermek vi­gasságának közve­títése. 4.00 Zenekar. 5-30 A maorik életéből, csevegés lemeze­ken. 6.00 Niernann: Dali. Iá tomások és képek a messzi Keletről. 7.20 A hassitzi ifjúsági szállás. 8-00 Zeller: A mada­rász. háromfelv. opera. 40.30—12.30 Vidám zen* BRUNN 9.35 Lemezek. 41.00 Zenekar. 112.15 Zenekar. 1.45 Lemezek. 300 Dalos verseny. 6.30 Lemezek. 6.00 Nemzeti műsor. 7.15 Zenekar. 8.00 Zárásig Prága. BRÜSSZEL Francia adó. 6.00 Szimfonikus hang­verseny. B.00 Gluck szimfonikus — müvei. 40.C0 Könnyű lemezek. 40.15 Zeneképek. 41.10— 1.00 Tréfás zene. Flamand adó. 6.00 Tánczene. 9.00 Különböző népek táncai. 40.00 Strauss János mü­veiből. 41.10— 1.00 Tánczene. BUKAREST 42.15 Rádiózenekar. 1.20 Könnyű lemezek. 5.00 Délutáni zene. 7.20 Lemezek. 8.00 Ének. 9.20 Rádiózenekar. 9.15 Rádiózenekar. DAVENTRV 5.00 Orgona játék. 5 43 Vonósnégyes. 7.00 Cicero mint levélíró. 7.30 Mozart-. Schumann- és Grieg-dalok. 9.05 Rádióénekkar. 10.30 Szállodai zene. FRANKFURT 4.00 Zenekar. 6.00 Helyszíni közvetí­tés egy ifjúsági szállásról. 6.30 Vonósnégyes. 7-00 Mikrofon riport. 7.25 Opera Stuttgartból 11.00 Zenekar. 12 00 Hangverseny. HAMBURG 4.00 Könnyű zene. 5.30 Emlékezés 1870-ből G.OQ Scbütz­hangverseny. 6 55 Amimergauból, Müller Ahlenberg hangképsora. I. Ettal. II. Oberam­me rgau. 8.00 Vidám zene. 10.30 Vidám zene. HEILSBERC ____ 4.00 Tea tánc. 6.00 A régi Königsberg zenéjéből. 7.20 Felolvasás. 8.00 Kívánság­­hangverseny. 10 30 Zenekar. KASSA 3.00 Dalosverseny. 7.15 Zenekar. 8.00 Zárásig Prága. KÖNICS­WUSTERHAUSEN 4.00 Zenekar. 5.30 A német fa,jegész­ségügyi társaság ülésének közvetí­tése. 6 GO Graarroióiikxibaré. 6.30 Vidám vélemé­nyek. 7.15 Roimeech: Délti­roli paraszti üüo­­dalom. 7.45 Diákdalok. 8.00 Dur a moll ellen, vidám zene. 11.00—12.30 Zenekör. _______LAIB AC H_____ 4.30 Éneknégyes, citera­­trió. 8.00 Operaközvetítés. LANCENBERC 4.00 Délutáni zene. 5.00 Uj dolgok nagy Theoderich rnven­­nai palotájáról és sírjáról. 5.20 A leány szövetség én éke és zenéje. 7.00 Érdekes lemezek. 8.15 Zenekar. 9.15 Mikrofonlátogatás a ruhrvidéki ipar­telepeken. 10.20 Vidám zene. 11.00—12.30 Nagy rádió­zenekar. LIPCSE 12.00 Fúvószenekar. 2.35 t'aruso-lemezek. 3.15 MandvHinzenekar. 3.40 Mikrofonriport a Thüringiai erdő­ből. 4.00 Szimfonikusok. 5.45 Schubert: F-dur nvolcas. 6.45 dauert, a marki tréfaosináló. 7.15 Különböző nem­zetek diákdalai. 8 00 A német mezei fu­tóbajnokságok. 8.20 Nagy táncest. 10.30 Tánczeue. LONDON RECSONAL 4.30 Könnyű zene. 5.30 Katonazenekar. 6 30 Szórakozta-tó zene. 8.45 Daventiy. 9.05 Rádióaenekar. 4.00 Lemezek. 5.00 Szórakoztató zene. 6.00 Hírek. Lemezek. 8.10 Reklámhangver­seny. . 9.00 Shake t-pearee^t. MORVA 03TRAVA 9*15 Tamburakar. 9.45 Délszláv da;ok. 10.05 liendvaí: Fúvós­ötös. 11.00 Zenekar. 12.15 Zenekar. 3.00 Dalosverseny. 5.30 Lemezek. 6.00 Német óra. 7.15 Rádózenekar. 8.00 Zárásig Prága. MÜNCHEN 12.00 Térzene. 1.10 Cit era szóló. 1.45 Az első bajor par rasztnup Mün­ch en ben r Dai'ré minis*tér herédé­vel. 2.30 Könnyű lemezek. 4.00 Délutáni zene. 5.30 Látogatás az ot­­tobeureni bencés­apátságban. 5.50 Szólisták hang­versen ve. 7.00 Az első oberam­­mergaui passiójá­ték. népszínmű négy felvonásban. 8.30 A Frank-zenekar «zólistákkal We­ber: Oberon, nyi­tány. Wagner: Erzsébet imája. JVlestwdalnokok. előjáték. Strain**: Arabella, ária — Pfitzner: Pa]esz­trina. előjáték. Puccini: Twca. klettős. Pillangó, ábráiul. Verdi: T ru hadúr, kettős. Wagner S.: Min­dennek a manó az oka. Iiortzing: Undine, ária. — Strauss János: Cs á sz ár- ke ri n go. 10.30 Ki« rádiózenekar. PALERMO 5.30 Kis zenekar. 8.20 I*emezek. 8.45 Zerkovitz: A me­zok . leánya, há­romfelv. operett. PÁRIZS 7.35 Berlioz: Szili illek keringő je (lemez), 7.45 Reklámhangver­seny. Ő.10 Franck—Novain-. Spanyol ‘óra. egy­­felvonásos vigjátéa versében, 8-55 Kanada fölfedezé­sének négyszázadik évfordulója. A rá­dió ünnepe. _______POZSONY 5.15 Népgyüjtési köz­vetítés. 6.15 Alá gyár műsor. 7.25 Könnyű zene. 8 00 Zárásig Prága. PRÁGA 7.30 Karlsbadi fürdő­­zenekar. 10.10 Régi egyházi ze­nemüvek. 11.00 Zenekur. 12.15 Zenekar. 3-00 A dalünnep első hangversenye. 5.30 Lemezeik. 600 Német műsor. 7.15 Zenekar. 8-00 Smetanu: Az el­adott menyas­szony. három felv. vigopera. 10.20 Lemezek. 10.30 tfrnmouika-iió­­gyes. RÓMA 12.30 [.emezek, 3-CO Operaközvetítés egy színházból. 7.30 Hírek, lemezek. 8.10 Keklámhu nerver­­neny. 8.55 Fos a: Francává kapitány. három­­felvoaá®os operett-STOCKHOLM 5.35 Angol dalok. 7.50 Centerwall: örök szerelem, vígjáték. 9.15 Rádiózenekar. STRASSBURC 2-30 A Journal hang­versenye. 5.00 Vegyes zene. 7.45 Lemezek. 8.30—10.30 Elzá-szi tar* ka est. 10 30 Tánczene. STUTTGART_____ 11.00 A Daim-ler-emlék­­mü Leleplezése. 11.30 Hárfazene. 12.00 Zenekar. 1.00 Különböző hang­szerek lemezei. 2.30 Osztrák szerzők balladái és dalai. 3.00 Rádiózenekar. 6.00 Bach-kantáté. 6.55 A munka dalai, versek zenére. 7.30 Csajkovszkij : Pique Dame, opera cBUDAPEST 550 m. hullámhossz. 6-45 Torna. Utána Kis Musters Voice hangle­mezek. 1. Maxa: Jaj-jaj (2. honvéd gyalogezred zenekara). 2. Lehár: Luxemburg grófja r— keringő (Marek Weber é« zenekara). ő. Stolz- Szécsén; Agyó kis gár­dahadnagyom (Szedő Miklós). 4. Planquctte: Az aldershoti katonai tábor takarodója (Kató-* nazenekar). 5. Jurek: Deutschmeister ezred­­induló (Marek Weber zenekara). 9.45 Hírek. 10.00 1. Csikóspárbaj egy német regényben. 2. Mi hajtja a rotorha­jót. (Felolvasás.) Köz­ben His Master's Voice hanglemezek. 1. Seidel —Schmidt—Köthen: Wugneriana (Dauber szaloQzeuekara). 2. Fall Leó: Dollárkirálynő (Shilkret és zenekara)v 11.10 Nemzetközi viz- Jelzőszolgálat. 12.00 Déli harangozó a7. Epyetemi templom­ból, időjárásjelentés. 12.05 A ni. kir. állam­­rendőrség fuvóazenekara Vezényel: Szóllőssy Fe­renc. 1. Blankenburg: Alabárdosok bevonulá­sa — iuduló. 2. Ivano­három felvonás­ban, hét képben. 11.00 Zenekar. 12.00 Éjjeli hangver­seny. SVÁJCI NÉMET ADÓ 4.00 Népszerű luzerni délután. 5.30 Kelták nyugaton, előadás elmetek­kel. 6.15 Lemezek. 7.00 Sport. Lemezek. 7.15 A harangEzcutelótí, hangjáték. 8.40 Zürichi rádió­­zenekar. 9.10 Welti: Meztelen lelkek, hangjáték. VARSÓ 12.15 A filharmonikusok' orosz hangverse­nye. 2.30 Népzene. 3.20 Szalonzene. 4.30 Rubinstein zongo­raművész lemezei. 5 15 Noskowski-daiok. 6.40 Könnyű zene. 7.52 A rádió szimfoni­kus zenekara. We­ber: Oberon, nyi­tány. Rubinstein: Odur etűd. Tho­mas: Mignon, ária. Donizetti: Ke­gyencnő, ária. Csajkovs-zij: Pique Dame. ária. Per­­golese: Szerenád. Ippolitov-Ivanov: Kaukázusi képek. 9.15 Vidám est. 10.25 Tánczene. Z Á C RÁ B 5.30 Kávéházi tánczene 8.15 Rádiózenekar. 10-15 Tánczene. ] vici: A Duna hullámain — keringő. 5. Suppe: Pique dame — nyitány. 4. Káper—Jurmann: Ni­non — slowfox. 5. Leon­cavallo: Készletek a ..Bajazzók“ cimü ope­rából. 6. Fiyberg: Fa­lusi zene. 7. Farkas Inaye—Szőllőssy: Nótás­­kupitány — operett egy. veleg. Közben kb. 12.30 Hírek. 1-15 Pontos időjelzés, időjárás- és vízállásje­lentés. 1.30 Rigó Jancsi és ci­gányzenekara. 240 Hírek, élemiszer­­árak, piaci árak, árfo­­lyamhirek. 3.30 A rádió diákfél­­órája. ..Kábel a tenger alatt.“ 4.C0 Asszonyok tanács­adója. (Arányi Mária előadása.) 4.45 Pontos időjcl/Ld, időjárás jelentés, hírek. 5.00 Uray Margit ma­gyar nótákat zongorá­zik. 1. a) Fráter Ló* lánd: Mit su*>og a fehér akác; b) Maros vize fo­lyik csendesen; c) fízer dahelyi József: Ezt a kerek erdőt; d) Hübet Sándor: Gyon-ctáruá*; 2. a) Szcntirmay Ele­mér; Hullámzó Bala­ton; b) Lányi Ernő: ML nck a szőke énnekem; c) Ha látom a fergete-tj elejti; Fráter Lóriim!; MILANO HÉTFŐ, ÁPRILIS 23. 1934. IV. 22-—*8~íg. a pesti hírlap rádiómelléklete 11 BERLIN 1.15 Operalemezek. 2.15 Dalok. 3.35 A gyermekek dől* gofeni tanulnak, rádió revü. 4.00 Könnyű zene. 6.05 Az ismeretlen sportember. 6.20 Müvészlemezek. 7.00 Az országutak nap­­lopói. rádiórevü. 8.10 A Spreewaldon át Forstbu. 8.30 Hétvégi est zené­vel. 10 00—1.00 Tánczene. BOROSZLó ______ 4.00 Délutáni zene. 4.50 Fuvola- és zongora* hangverseny. 6.00 Felolvasás. 7.00 Mai földmüvesQŐk 7*20 Harangozó. Utána helyszíni közvetí­tés egy katonai hírszerző csapat működéséről. 8.10 Katonazene. 10.30—1.00 Fílharmoni* kusok. Verdi: Aida győzelmi induló. Liszt: NIV. ma gyár rapszódia Thomas: Mignon, nyitány. Supjié: Donna Juanita, közjáték. Czcrnik: Az erdő. Strauss János: Császár ke­ringő; Mese a bá­­t i r sza b<k*Rkáróí Utána divatos á\­­lók. majd Bion: Élien Európa, in dúló. BRÜNN 11.00 Rádiózenekar. 12.35 Zenekar. 4.00 Zenekar. 5.50 Német dalok gi­­tárkisérettel. 6.35 Népdalok. 6.50 Lemezek. 7.20 Vidám est. 9.00 Ária-est. Aida: Két ária. Manón Les­­caut. ária. A vég­zet. hatalma, ária. 9.20 Rádiózenekar. Bi­zet: Pátria, nyi­tány. Nedbal: Scherzo, caprice. Alfvén: Nyáréji nap, eved rapszó­dia. 10.15 Lemezek. 10.30 Zenekar. BRÜSSZEL Francia adó. 4.00 Egyházi hangver­seny Albert király­­emlékezetére. 6.00 Tánczene. 7.15 Toiuasi francia ze neszerző müvei. 9 00 Könnyű zene. 9.50 Énekkar. 11.10— 1.00 Könnyű ze­ne. Flamand adó. 6.00 Lemezek. 7.00 Lemezek. 9.00 Weber-müvek. 10.00 Kabaré. 11.10— 1.00 Rádiózene­kar. _____B UK AR EST_______ 5.00 Délutáni zene. 7.20 Lemezek. 8.00 Frenkel István ze­nekari kísérettel heged ül. 8.20 Rádiózenekar. 9.20 Rádiózenekar. Le­hár: Friderika, egyveleg. Ozibulka: Stefánia-gavott. — Drigo: Mandofi­nata. Csajkovszkij: Szomorú ének. Sto- | jowski: Szerelmi | dal. -Koehmann: Foxtrott. A mada­rász motívumaira DAVENTRY 7.30 A város éjjel. 8.00 Tánczene. 9.35 Mozart: Varázs fu­vola, I. felvonás. Rossini: A sevillai bort>ély, II. felvo­­ná.\ 10.35 Táncz.ae. FRANKFURT 4.00 fceneka.r. 6.35 Alkalmi közvetítés. 7.00 Vidám est. 10.40 Vidám negyedóra. 11.00 Tarka zenés est. 12.15 A régi vidám Frankfurt. HAMBURC 1.20 Vidám zene. 2.30 Tánelemezek. 4.00 Fúvószenekar. 6.00 Vegyes lemezek. 6.35 A haditengerészet negyedórája. 7.00 Nagy Mozart* hangverseny. r.10 Tánczene. 10.20 Tánczene. HEILSBERC 4.00 Kis rádiózenekar. 6.25 Schütz Adolf orgonázik. 7.00 (Jrajnofóukabaré. 8.10 Egyesitett katona­zenekarok hang­versenye. 10.30 Filharmonikusok. KASSA 4.05 Zenekar. 5.25 Lemezek. 6.20 Lemezek. 7.20 Vidám est. 9.00 Vaisiesek: Álom vagy valóság, rá­­dióvigjáték dalok* kai és zenével. 10.30 Zenekar. KÖNIGS­WUSTERHAUSEN 4.C9 Zenekar. 5.30 Utazás a erore­­lem körül, cseve­gés hanglemezek­kel. 7.C0 Tarka zeno. 8.10 Tarka est. 8.45 II. ola^z. nétnet bséreha nkvonucn v- 11.00—12.30 Tánczene. LAIBACH 6 00 Lemezek. 6.30 Vidám félóra. 8.00 Könnyű zene. 8.45 Énekötös. S.15 Sehr araméin égje?. 10.00 Könnyű zene. LANCENBERC 4.30 Zenekar. 5.15 Az ifjúsági száL lások vendégei. 7.00 Tánczene. 8.10 Tánczene. 8.45 Schuaf: Valami történt a stúdióban, vidám rádiójáték. 10.20—1.00 Tánc-zene. LIPCSE 1.25 Lemezek. 4.00 Filharmonikusok. 5.30 Uj törtéueleni­­szemlélet. 6.15 Vidám lemaz?K, 6.50 Dnlszövet-égi hangverseny. 7.35 Germán vallás bá­ró mezer éTVul ez­előtt. 8.10 Katonazene. 8.45 <Va*z hanv**rgcny Turinból. Hiaigag­liat* Három pie­­raonti népdal. Áia­­eetti: K^t emiliai népdal. Maié: > Já­rom szicíliai né ti­dal. 9.15 Adoi#al: 10 20 Tánczene. LONDON RGC50NAL 3.30 Könnyű trió. 4.15 Ege—Hackforth: Hét napsütése« nap. daljáték. C 30 Szórakoztató zene. 7.30 Dalok. 9.15 Zenés tarka est. 10.00 HiMiam: Bueking­harosíre. zenei ki­rándulás. MILANO 5.10 Tánczene. 7.40 Lemezek. 8.05 Lemezek. 8.45 Brahms: Trió. részletek. Prevt­­tai: Három kiél zenekara)} hege­dűre. Granados: Spanyol tánc, he­gedűre. Fauré: Álom után. csel­lóra. Schubert: A méh. csellóra. De Falla: (Spanyol tánc, hegedűre. 9.40 Tarkaest. 10.25 Lemezek. MORVA OSTRAVA 11.CO Zenekar. 12.35 Zenekar. 4.05 Rádiózenekar. 5.25 Lemezek. 6.10 Lemezek! 0.20 Fucószehekar. 7 20 Vidám est. 8.20 Mendelssohn: zsoltár. a zsidó éne kegy let elő­adása. 9.00 Ária est. 10.30 Rádiózenekar. MÜNCHEN 1.35 Vidám lemezek. 3.15 Aulinger: Rumpl­­hanni, 2-egényréőZ- let.. 4.00 Könnyű zene. 5.30 Máj listáról. 5.50 Knab: Nyolc zoö­­gorakorál. 6.10 Leanyénekkar. 7.00 Tarka népzene. 8.10 Katouazene. 9.00 T*arka est. 10.20 Bemondás azerint. 11.00 Tánczene. PALERMO 5.30 Lemezek. 8.20 Vegyes zene. 8.45 Cuscina: Nilu menyasszonya, há­romfelv. operett. PÁRIZS 6.56 Lemezek. 7.30 A Folíes-Bergére revüjéből. 8 20 Hangverseny. 9.05 Jazz. POZSONY 4.05 Zenelíar. 6.15 Boly: Szerelem a sztratoszférában, három Felvonásos hangjáíék magya­rul. 7.35 Vándnrdalok. 9.00 Sági Margit és a rádiózenekar nép­szerű hangverse­nye. 10.30 Zenekar. PRÁGA 11.00 Zenekar. 12.10 Lemezek. 12.35 Zenekar. 1 45 Lemezek. 4.05 Zenekar. 5.15 Hárfa-, hegedű­ért ctíellőbangver- Kcny. 6.10 Német műsor 7.20 Vidám rádiójáték dalokkal. 8.20 A rádió fuvós­­együttCMí. 9.00 Ária-est. 10.15 Lemezek. 10.30 Zenekar. RÓMA 5.10 Könnyű zene. 7.40 Lemezek. 8.05 Lemezek. 8.45 Lemezek. 9.C0 Opera valamely színházból. STOCKHOLM 4.00 Ukrán népzene. 2.30 Népdalok. 5.45 Lemezek. 7.30 Régi tánczene. 8.45 Kabaré. 10.00 Tánczene. STRASSBURC 4.00 A humor Beetho-’ ven müveiben. 4.15 lemezek. 4.30 Tánczene. C 30 Szórakoztató zene. 7.45 Lemezek. 8 30 Hangverseny. 10.30 Tánczene. STUTTCART 1.20 Pengetőhang­­szerek. ■I5HW» It* 2.00 Könnyű lemezek. 2.30 Liideritz Ado-lf, hangjáték. 3.30 Harmonika. 4.00 Zenekar. 5.30 Kűrtné-gyes. 6.C0 Tán elemezek. 7.00 Vidám est. 10.40 Közzene. 11*00 Tarka est. 12.00—2.00 Éjjeli hang­­veivcny. SVÁJCI NÉMET ADÓ 4.00 Hangverseny. 6.CO Lemezek. 7.30 Romantikus ket­tősök. 8.30 Vidám hamtrképcle* 9.10 Hangverseny. 10.15 Tánelemezik. VARSÓ 4.35 Hegedű és ének. 6.10 Bti-uiisH József, János és Strau»* Oszkár lemezei. 8 02 Spanyol könnyű, zenre. 9.00 ( hopín-müvek zongoián. 10.15 Könnyű- és ti'uie­­lemezek. 110)5 Tánczen«. IáCRáB 5.CO Trió. 8.15 Rádiózenekar. 9.15 Könnyű zene. 9.45—11 CQ Jazz. hírek a rádió világából. Vasárnap megindul a kettős magyar műsor. A magyar rád Hi április 22-től kezdődően kettős műsort szolgáltat. Egyelőre kísérletként ugyan s csak a régi, eseiieli t! kilownttns mlóállomú­­son iiutúl a második magyar rádióműsor. Célja könnyű, szórakoztató műsor-számokról gondos­kodni akkor, amikor P,udni>est I. műsorán ki*­­molyaid) zenei mflsorsíúmok szerepelnek. Né­­liáuy hónap múlva, amikorra a régeblú, 20 kilowattos adriállomást átszeielik Htnla|)PSl II. liUlliimliosssArn. ez a tekintélyes energiát ké|>­­viselő rádléia d<’> he rendezés sugározza majd a napi négy órát kitevő második műsort. Az át­meneti időtlen n llégy vidéki közvetítő állomás: Nyíregyháza, Pécs, Miskolc, Magyaróvár rend­szerint a második műsort adja, de miután van­nak eltérések, mai számunktól kezdődően külön közöljük Kudapest I.. külön Eudaliest ír. és külöu-külön a közvetítő állomások és a Telefon Hírmondó műsorát. Kettős műsora lesz az olasz rádiónak. Ax olasz rá difin Ilont ások jelenleg négy műsor) T- gároznak, mert a milánói és római mfisormi kívül l’alei-mó és Hiizi-n is önálló műsort ad­nak. Ig’gkésőldi 193Ő tavaszáig azonban Pa­lermo a déli. Hózen iiedig az északi olasz rá­dióadóállomások csoportjához kerül s Olaszor­szágnak kettős műsora lesz. A két műsort úgy állítják össze, hogy a hallgatóságnak állandóan alkalma legyen különböző természetű mű-öt­­számok között válogatni. Radio'Paris uj hullámhosszon. A magás­­hullámOu működő francia rádlőadőállomás el­foglalta a szádaára Gcnfhen kijelöl, H'öO mé­teres hullámot. Eddigi hullámhosszán, az 1700 méteren ugyanis külföldi rádióállomások, főleg a finn Ealiti erőseit zavarták. Rádióállomás épül a Csendes-óceán egyik ozi-setén. Az amerikai fennható-ág alá tartozó Uiiam-szigeten t>gy magántársaság rádióadó* állomást szándékozik Opiteni. Az adóberendezés energiája egyelőre 75 watt lenne és liailgntéi­­sága a sziget hétezer lakosú városából, Aganá* Isii kei ülne ki.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék