Pesti Hírlap, 1934. április (56. évfolyam, 73-96. szám)

1934-04-20 / 88. szám

8.00 Szöveget a dal­la­mh­­el. II. pályázatunk eredményei. 8.03 Holtzer és Sachs: Jazz és szerelem, nép­­ez ii mű da­lokkal. Reif Walter zenéjével. 10 05 Jazz. BELGRÁD 11.00 Népdalok lemezeken. 12.15 Rádiózenekar. 1.15 Népdalok. 3.00 Lemezek. 3.30 Énekkar. 4.00 Lemezek. 4.30 Délszláv dalok. 5 GO Tán­clem­ezek. 7.00 Njura dalai. 8.00 Mozart: Klarinét-, brácsa- és zongo­ratrió. 8.40 Rádiózenekar. 9.30 Népdalok és zene. 40.00 Tánczene. 41.00 Tánclemezek. BERLIN 2.15 Új film- és operett­lemezek. 8-43 A Hindenburg-ver­­seny célpontjánál a mikrofon riport. 4.00 Szórakoztató zene. 6.00 Kendi: A magve­tő, hangjáték. 6.30 A mai vonóshang­­­­szerek elődei. 7.00 Schubert: G-dúr zongoraszonáta. 8.00 Rádiózenekar. 40.00 Szóra­koztató és tánczene. BOROSZLÓ 3.30 Ezer gyermek vi­gasságának közve­títése. 4.00 Zenekar. 5-30 A maorik életéből, csevegés lemeze­ken. 6.00 Niem­ann: Dali. lá­tomások és képek a messzi Keletről. 7.20 A hassitzi ifjúsági szállás. 8­00 Zeller: A mada­rász. háromfelv. opera. 40.30—12.30 Vidám zene BRUNN 9.35 Lemezek. 41.00 Zenekar. 112.15 Zenekar. 1.45 Lemezek. 300 Dalos verseny. 6.30 Lemezek. 6.00 Nemzeti műsor. 7.15 Zenekar. 8.00 Zárásig Prága. BRÜSSZEL Francia adó. 6.00 Szimfonikus hang­verseny. 8.00 Gluck szimfonikus­­ művei. 40.00 Könnyű lemezek. 40.15 Zeneképek. 41.10— 1.00 Tréfás zene. Flamand adó. 6.00 Tánczene. 9.00 Különböző népek táncai. 40.00 Strauss János mű­veiből. 41.10— 1.00 Tánczene. BUKAREST 42.15 Rádiózenekar. 1.20 Könnyű lemezek. 5.00 Délutáni zene. 7.20 Lemezek. 8.00 Ének. 9.20 Rádiózenekar. 9.15 Rádiózenekar. DAVENTRY 5.00 Orgona játék. 5 43 Vonósnégyes. 7.00 Cicero mint levélíró. 7.30 Mozart-, Schumann- és Grieg-dalok. 9.05 Rádióénekkar. 10.30 Szállodai zene. FRANKFURT 4.00 Zenekar. 6.00 Helyszíni közvetí­tés egy ifjúsági szállásról. 6.30 Vonósnégyes. 7­00 Mikrofon riport. 7.25 Opera Stuttgartból 11.00 Zenekar. 12­00 Hangverseny. HAMBURG 4.00 Könnyű zene. 5.30 Emlékezés 1870-ből 6.O0 Schütz­hangverseny. 6 55 Am­mergauból, Müller Ahlenberg hangképsora. I. Ettal. II. Oberam­me­rgau. 8.00 Vidám zene. 10.30 Vidám zene. HEILSBERG ____ 4.00 Tea tánc. 6.00 A régi Königsberg zenéjéből. 7.20 Felolvasás. 8.00 Kívánság­­hangverseny. 10 30 Zenekar. KASSA 3.00 Dalosverseny. 7.15 Zenekar. 8.00 Zárásig Prága. KÖNIGS­WUSTERHAUSEN 4.00 Zenekar. 5.30 A német fa­jegész­ségügyi társaság ülésének közvetí­tése. 6 GO Graarro­en­kxibaré. 6.30 Vidám vélemé­nyek. 7.15 Roimeech: Délti­roli paraszti nro­­dalom. 7.45 Diákdalok. 8.00 Dur a moll ellen, vidám zene. 11.00—12.30 Zenekör. _______LAIB AC­H_____ 4.30 Éneknégyes, citera­­trió. 8.00 Operaközvetítés. LANCENBERC 4.00 Délutáni zene. 5.00 Új dolgok nagy Theoderich raven­­nai palotájáról és sírjáról. 5.20 A leány szövetség én­eke és zenéje. 7.00 Érdekes lemezek. 8.15 Zenekar. 9.15 Mikrofonlátogatás a ruhrvidéki ipar­telepeken. 10.20 Vidám zene. 11.00—12.30 Nagy rádió­zenekar. LIPCSE 12.00 Fúvószenekar. 2.35 J­aruso-lemezek. 3.15 Mandvrinzenekar. 3.40 Mikrofonriport a Thüringiai erdő­ből. 4.00 Szimfonikusok. 5.45 Schubert: F-dúr nyolcas. 6.45 dauert, a marki tréfacsináló. 7.15 Különböző nem­zetek diákdalai. 8­00 A német mezei fu­tóbajnokságok. 8.20 Nagy táncest. 10.30 Tánczene. LONDON RECSONAL 4.30 Könnyű zene. 5.30 Katonazenekar. 6 30 Szórakozta­tó zene. 8.45 Daventry. 9.05 Rádiózenekar. MILANO 4.00 Lemezek. 5.00 Szórakoztató zene. 6.00 Hírek. Lemezek. 8.10 Reklámhangver­seny. . 9.00 Shake­­­pearee­ 1. MORVA 03TRAVA 9*15 Tamburakar. 9.45 Délszláv dalok. 10.05 K­endvar. Fúvós­ötös. 11.00 Zenekar. 12.15 Zenekar. 3.00 Dalosverseny. 5.30 Lemezek. 6.00 Német óra. 7.15 Rádózenekar. 8.00 Zárásig Prága. MÜNCHEN 12.00 Térzene. 1.10 Cit­era szóló. 1.45 Az első bajor par­­asztnap Mün­ch­en­ben a Dai­ré miniszter herédé­vel. 2.30 Könnyű lemezek. 4.00 Délutáni zene. 5.30 Látogatás az ot­­tobeureni bencés­apátságban. 5.50 Szólisták hang­versen­ye. 7.00 Az első oberam­­mergaui passiójá­ték. népszínmű négy felvonásban. 8.30 A Frank-zenekar szólistákkal We­ber: Oberon, nyi­tány. Wagner: Erzsébet imája. Jelest a dalnokok. előjáték. Strain**: Arabella, ária — Pfitzner: Palesz­trina. előjáték. Puccini: Twen­ k­ettős. Pillangó, ábrásul. Verdi: T ru­badúr, kettős. Wagner S.: Min­dennek a manó az oka. Stortzing: Undine, ária. — Strauss János: Cs­á­sz­ár- ke­ri­n­gő. 10.30 Kis rádiózenekar. PALERMO 5.30 Kis zenekar. 8.20 I­emezek. 8.45 Zerkovitz: A me­zők , leánya, há­romfelv. operett. PÁRIZS 7.35 Berlioz: Szib­ illek keringő­je (lemez). 7.45 Reklámhangver­seny. 6.10 Franck—Novain­. Spanyol Nóra, egy­­felvonásos vígjáték versében, 8-55 Kanada fölfedezé­sének négyszázadik évfordulója. A rá­dió ünnepe. _______POZSONY 5.15 Népgyűjtési köz­vetítés. 6.15 Alá gyár műsor. 7.25 Könnyű zene. 8­00 Zárásig Prága. PRÁGA 7.30 Karlsbadi fürdő­­zenekar. 10.10 Régi egyházi ze­neművek. 11.00 Zenekar. 12.15 Zenekar. 3­00 A dalünnep első hangversenye. 5.30 Lemezeik. 600 Német műsor. 7.15 Zenekar. 8­00 Smetani: Az el­adott menyas­szony. három felv.­vígopera. 10.20 Lemezek. 10.30 tiramouska-n­é­­gyes. RÓMA 12.30 L­emezek, 3-CD Operaközvetítés egy színházból. 7.30 Hírek, lemezek. 8.10 Reklámhu­nerver­­neny. 8.55 Fos­a, Francová kapitány. három­­felvoaá®os operett-STOCKHOLM 5.35 Angol dalok. 7.50 Centerwall: örök szerelem, vígjáték. 9.15 Rádiózenekar. STRASSBURG 2-30 A Journal hang­versenye. 5.00 Vegyes zene. 7.45 Lemezek. 8.30—10.30 Elzá­szi tar­­ka est. 10 30 Tánczene. STUTTGART_____ 11.00 A Daim­ler-emlék­­mű Leleplezése. 11.30 Hárfazene. 12.00 Zenekar. 1.00 Különböző hang­szerek lemezei. 2.30 Osztrák szerzők balladái és dalai. 3.00 Rádiózenekar. 6.00 Bach-kantáté. 6.55 A munka dalai, versek zenéje. 7.30 Csajkovszkij : Pique Dame, opera. BUDAPEST 550 m. hullámhossz. 6­ 45 Torna. Utána Kis Masters Voice hangle­mezek. 1. Maxa: Jaj-jaj (2. honvéd gyalogezred zenekara). 2. Lehár: Luxemburg grófja rá keringő (Marek Weber és zenekara). 3. Stolz- Szécsén: Agyó kis gár­dahadnagyom (Szedő Miklós). 4. Planquette: Az aldershoti katonai tábor takarodója (Kató-*­nazenekar). 5. Jurek: Deutschmeister ezred­­induló (Marek Weber zenekara). 9.45 Hírek. 10.00 1. Csikóspárbaj egy német regényben. 2. Mi hajtja a rotorha­jót. (Felolvasás.) Köz­ben His Master's Voice hanglemezek. 1. Seidel —Schmidt—Köthen: Wagneriana (Dauber szalonzenekara). 2. Fall Leó: Dollárkirálynő (Shilkret és zenekara). 11.10 Nemzetközi víz- jelzőszolgálat. 12.00 Déli harangozó az. Egyetemi templom­ból, időjárásjelentés. 12.05 A m­. kir. állam­­rendőrség fuvóazenekara Vezényel: Szöllőssy Fe­renc. 1. Blankenburg: Alabárdosok bevonulá­sa — induló. 2. Ivano­három felvonás­ban, hét képben. 11.00 Zenekar. 12.00 Éjjeli hangver­seny. SVÁJCI NÉMET ADÓ 4.00 Népszerű luzerni délután. 5.30 Kelták nyugaton, előadás elmezek­kel. 6.15 Lemezek. 7.00 Sport. Lemezek. 7.15 A harang szentelett, hangjáték. 8.40 Zürichi rádió­­zenekar. 9.10 Welti: Meztelen lelkek, hangjáték. VARSÓ 12.15 A filharmonikusok­ orosz hangverse­nye. 2.30 Népzene. 3.20 Szalonzene. 4.30 Rubinstein zongo­raművész lemezei. 5­­5 Noskowski-dalok. 6.40 Könnyű zene. 7.52 A rádió szimfoni­kus zenekara. We­ber: Oberon, nyi­tány. Rubinstein: Odur etűd. Tho­mas: Mignon, ária. Donizetti: Ke­gyencnő, ária. Csajkovs­zij: Pique Dame, ária. Per­­golese: Szerenád. Ippolitov-Ivanov: Kaukázusi képek. 9.15 Vidám est. 10.25 Tánczene. Z­Á C RÁ B 5.30 Kávéházi tánczene 8.15 Rádiózenekar. 10-15 Tánczene. vic­: A Duna hullámain — keringő. 5. Suppe: Pique dame — nyitány. 4. Káper—Jurmann: Ni­non — slowfox. 5. Leon­cavallo: Részletek a ..Bajazzók“ címü ope­rából. 6. Fiyberg: Fa­lusi zene. 7. Farkas Innye—Szőllőssy: Nótás­­kapitány — operett egy­­veleg. Közben kb. 12.30 Hírek. 1­15 Pontos időjelzés, időjárás- és vízállásje­lentés. 1.30 Rigó Jancsi és ci­gányzenekara. 240 Hírek, élemiszer­­árak, piaci árak, árfo­­lyamhírek. 3.30 A rádió diákfél­­órája. ..Kábel a tenger alatt.­ 4.00 Asszonyok tanács­adója. (Arányi Mária előadása.) 4.45 Pontos időjel/Ld, időjárás jelentés, hírek. 5.00 Uray Margit ma­gyar nótákat zongorá­zik. 1. a) Fráter Ló­­lánd: Mit suttog a fehér akác; b) Maros vize fo­lyik csendesen; c) fízer­dahelyi József: Ezt a kerek erdőt; d) Huber Sándor: Gyon­ctárvá*; 2. a) Szentirmay Ele­mér: Hullámzó Bala­ton; b) Lányi Ernő: Mi­nek a szőke énnekem; c) Ha látom a fergete­tt elejti; Fráter Lór­im!; HÉTFŐ, ÁPRILIS 23. ] BERLIN 1.15 Operalemezek. 2.15 Dalok. 3.35 A gyermekek dől­­gesem­ tanulnak. rádió revü. 4.00 Könnyű zene. 6.05 Az ismeretlen sportember. 6.20 Művészlemezek. 7.00 Az országutak nap­­lopói. rádiórevü. 8.10 A Spreewaldon át Forstba. 8.30 Hétvégi est zené­vel. 10 00—1.00 Tánczene. BOROSZLÓ ______ 4.00 Délutáni zene. 4.50 Fuvola- és zongora* hangverseny. 6.00 Felolvasás. 7.00 Mai földműves­ők 7*20 Harangozó. Utána helyszíni közvetí­tés egy katonai hírszerző csapat működéséről. 8.10 Katonazene. 10.30—1.00 Filharmoni­­kusok. Verdi: Aida győzelmi induló. Liszt: NIV. ma­gyar rapszódia Thomas: Mignon, nyitány. Supsié: Donna Juanita, közjáték. Czernik: Az erdő. Strauss János: Császár ke­ringő. Mese a bá­­t­­­r sza­bók*Akáról Utána divatos ál­­lók. majd Bion: Éljen Európa, in­duló. BRÜNN 11.00 Rádiózenekar. 12.35 Zenekar. 4.00 Zenekar. 5.50 Német dalok gi­­tárkisérettel. 6.35 Népdalok. 6.50 Lemezek. 7.20 Vidám est. 9.00 Ária-est. Aida: Két ária. Manón Les­­caut: ária. A vég­zet­ hatalma, ária. 9.20 Rádiózenekar. Bi­zet: Pátria, nyi­tány. Nedbal: Scherzo, caprice. Alfvén: Nyáréji nap, ered rapszó­dia. 10.15 Lemezek. 10.30 Zenekar. BRÜSSZEL Francia adó. 4.00 Egyházi hangver­seny Albert király­­emlékezetére. 6.00 Tánczene. 7.15 Tolvasi francia ze­neszerző művei. 9 00 Könnyű zene. 9.50 Énekkar. 11.10— 1.00 Könnyű ze­ne. Flamand adó. 6.00 Lemezek. 7.00 Lemezek. 9.00 Weber-művek. 10.00 Kabaré. 11.10— 1.00 Rádiózene­kar. _____B­UK­AR­EST_______ 5.00 Délutáni zene. 7.20 Lemezek. 8.00 Frenkel István ze­nekari kísérettel heged­ül. 8.20 Rádiózenekar. 9.20 Rádiózenekar. Le­hár: Friderika, egyveleg. Czibulka: Stefánia-gavott. — Drigo: Mandofi­nata. Csajkovszkij: Szomorú ének. Sto-­­­jowski: Szerelmi­­ dal.­­Koehmann: Foxtrott. A mada­rász motívumaira DAVENTRY 7.30 A város éjjel. 8.00 Tánczene. 9.35 Mozart: Varázs­fu­vola, I. felvonás. Rossini: A sevillai bort­ély, II. felvo­­ná.­ 10.35 Tánczene. FRANKFURT 4.00 fzeneka­r. 6.35 Alkalmi közvetítés. 7.00 Vidám est. 10.40 Vidám negyedóra. 11.00 Tarka zenés est. 12.15 A régi vidám Frankfurt. HAMBURD 1.20 Vidám zene. 2.30 Tánclemezek. 4.00 Fúvószenekar. 6.00 Vegyes lemezek. 6.35 A haditengerészet negyedórája. 7.00 Nagy Mozart* hangverseny. 1.10 Tánczene. 10.20 Tánczene. HEILSBERG 4.00 Kis rádiózenekar. 6.25 Schütz Adolf orgonázik. 7.00 (Gram­ofónkabaré. 8.10 Egyesített katona­zenekarok hang­versenye. 10.30 Filharmonikusok. KASSA 4.05 Zenekar. 5.25 Lemezek. 6.20 Lemezek. 7.20 Vidám est. 9.00 Vaisiesek: Álom vagy valóság, rá­­dióvígjáték dalok­­kal és zenével. 10.30 Zenekar. KÖNIGS­WUSTERHAUSEN 4.09 Zenekar. 5.30 Utazás a szőze­­lem körül, cseve­gés hanglemezek­kel. 7.00 Tarka zene. 8.10 Tarka est. 8.45 II. olasz, ném­et bsereha­nkvon­en v­ 11.00—12.30 Tánczene. LAIBACH 6­00 Lemezek. 6.30 Vidám félóra. 8.00 Könnyű zene. 8.45 Énekötös. 8.15 Lehr araméin égje?. 10.00 Könnyű zene. LANDENBERG 4.30 Zenekar. 5.15 Az ifjúsági szál­lások vendégei. 7.00 Tánczene. 8.10 Tánczene. 8.45 Schuaf: Valami történt a stúdióban, vidám rádiójáték. 10.20—1.00 Tánc­zene. LIPCSE 1.25 Lemezek. 4.00 Filharmonikusok. 5.30 Új történelem­­­szemlélet. 6.15 Vidám lemezek. 6.50 Dalszövetségi hangverseny. 7.35 Germán vallás bá­ro­mezer évvel ez­előtt. 8.10 Katonazene. 8.45­­Va*z hang**Igény Turinból. Hiaigag­liat* Három pie­­raonti népdal. Pia­­cetti: Két emiliai népdal. Malé:­­­­á­rom szicíliai né­pi­dal. 9.15 Add­ dal. 10 20 Tánczene. LONDON AACIONAL 3.30 Könnyű trió. 4.15 Eger Hackforth: Hét napsütéses nap, daljáték. C 30 Szórakoztató zene. 7.30 Dalok. 9.15 Zenés tarka est. 10.00 HiMiam: Bucking­harpstre, zenei ki­rándulás. MILANO 5.10 Tánczene. 7.40 Lemezek. 8.05 Lemezek. 8.45 Brahms: Trió, részletek. Prevt­­tai: Három kiel zenekara,­ hege­dűre. Granados: Spanyol tánc, he­gedűre. Fauré: Álom után, csel­lóra. Schubert: A méh, csellóra. De Falla:­­Spanyol tánc, hegedűre. 9.40 Tarkaest. 10.25 Lemezek. MORVA OSTRAVA 11.00 Zenekar. 12.35 Zenekar. 4.05 Rádiózenekar. 5.25 Lemezek. 6.10 Lemezek 1­0.20 Fucuszenekar.­­ 20 Vidám est. 8.20 Mendelssohn: zsoltár. a zsidó éne­kegy­let elő­adása. 9.00 Ária est. 10.30 Rádiózenekar. MÜNCHEN 1.35 Vidám lemezek. 3.15 Aulinger: Rumpl­­hanni, r­egényrész­­let.. 4.00 Könnyű zene. 5.30 Más listáról. 5.50 Knab: Nyolc zon­­gorakorál. 6.10 Leányénekkar. 7.00 Tarka népzene. 8.10 Katonazene. 9.00 T­arka est. 10.20 Bemondás szerint. 11.00 Tánczene. PALERMO 5.30 Lemezek. 8.20 Vegyes zene. 8.45 Cuscina: Nilu menyasszonya, há­rom felv. operett. PÁRIZS 6.56 Lemezek. 7.30 A Foltes-Bergére revüjéből. 8 20 Hangverseny. 9.05 Jazz. POZSONY 4.05 Zenek­ar. 6.15 Boly: Szerelem a sztratoszférában, három Felvonásos hangjáték magya­rul. 7.35 Vándordalok. 9.00 Sági Margit és a rádiózenekar nép­szerű hangverse­nye. 10.30 Zenekar. PRÁGA 11.00 Zenekar. 12.10 Lemezek. 12.35 Zenekar.­­ 45 Lemezek. 4.05 Zenekar. 5.15 Hárfa­, hegedű­ért c­rellőhangver- seny. 6.10 Német műsor 7.20 Vidám rádiójáték dalokkal. 8.20 A rádió fúvós­­együttCMr. 9.00 Ária-est. 10.15 Lemezek. 10.30 Zenekar. RÓMA 5.10 Könnyű zene. 7.40 Lemezek. 8.05 Lemezek. 8.45 Lemezek. 9.00 Opera valamely színházból. STOCKHOLM 4.00 Ukrán népzene. 2.30 Népdalok. 5.45 Lemezek. 7.30 Régi tánczene. 8.45 Kabaré. 10.00 Tánczene. STRASSBURG 4.00 A humor Beetho­­­ven műveiben. 4.15 lemezek. 4.30 Tánczene. C 30 Szórakoztató zene. 7.45 Lemezek. C 30 Hangverseny. 10.30 Tánczene. STUTTCART 1.20 Pengetőhang­­szerek. ■I5HW»­st* 2.00 Könnyű lemezek. 2.30 Lu­deritz Ado­lf, hangjáték. 3.30 Harmonika. 4.00 Zenekar. 5.30 Kürtné­gyes. 6.00 Tán­clemezek. 7.00 Vidám est. 10.40 Közzene. 11.00 Tarka est. 12.00—2.00 Éjjeli hang­­verseny. SVÁJCI NÉMET ADÓ 4.00 Hangverseny. 6.00 Lemezek. 7.30 Romantikus ket­tősök. 8.30 Vidám hamarképele* 9.10 Hangverseny. 10.15 Tánclemezek. VARSÓ 4.35 Hegedű és ének. 6.10 Bit­un­sz József, János és Straus* Oszkár lemezei. 8­02 Spanyol könnyű, zen­e. 9.00 ( hopín-művek zongorán. 10.15 Könnyű- és ti­use­­lemezek. 110­5 Tánczene. IáCRáB 5.00 Trió. 8.15 Rádiózenekar. 9.15 Könnyű zene. 9.45—11 CQ Jazz. a­pesti hírlap rádiómelléklete. 1934. IV. 22—23-ig. 1934. IV. 22­—*8~ig. a­pesti hírlap rádiómelléklete 11 h­írek a rádió világából. Vasárnap megindul a kettős magyar műsor. A magyar rád­­ó április 22-től kezdődően kettős műsort szolgáltat. Egyelőre kísérletként ugyan­­ csak a régi, esetieli 1! kilowattns­oióállomá­­son n­atul a második magyar rádióműsor. Célja könnyű, szórakoztató műsor­számokról gondos­kodni akkor, amikor P.adnipest I. műsorán ki*­­molyaid) zenei mű­sorszámok szerepelnek. Né­­h­ány hónap múlva, amikorra a régebbi, 20 kilowattos adriállomást átszerelik Hunla|)PSl II. l­Ullu­mb­osssAmn. ez a tekintélyes energiát képp­­viselő rádiója d­’t­he rendezés sugározza majd a napi négy órát kitevő második műsort. Az át­meneti időtlen n­­­égy vidéki közvetítő állomás: Nyíregyháza, Pécs, Miskolc, Magyaróvár rend­szerint a második műsort adja, de miután van­nak eltérések, mai számunktól kezdődően külön közöljük budapest I., külön Budap­est ír. és külön-külön a közvetítő állomások és a Telefon Hírmondó műsorát. Kettős műsora lesz az olasz rádiónak. Az olasz rá­dióvn­llont­ások jelenleg négy műsor­­t­ gároznak, mert a milánói és római mű­sorai kívül l’alei­mó és Hi­zi­n is önálló műsort ad­nak. Ig­y későbbi 1936 tavaszáig azonban Pa­lermo a déli, Hézen p­edig az északi olasz rá­dióadóállomások csoportjához kerül s Olaszor­szágnak kettős műsora lesz. A két műsort úgy állítják össze, hogy a hallgatóságnak állandóan alkalma legyen különböző természetű mű-öt­­számok között válogatni. Radio­ Paris új hullámhosszon. A magas­­hullámon működő francia rádióadóállomás el­foglalta a szádaára Genfben kijelölt H­ 60 mé­teres hullámot. Eddigi hullámhosszán, az 1700 méteren ugyanis külföldi rádióállomások, főleg a finn Baliti erőseit zavarták. Rádióállomás épül a Csendes-óceán egyik szi­getén. Az amerikai fennhatóság alá tartozó Ullam-szigeten­­­gy magántársaság rádióadó- állomást szándékozik építeni. Az adóberendezés energiája egyelőre 75 watt lenne és h­allgatós­­sága a sziget hétezer lakosú városából, Aganáb isii ker­ülne ki.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék