Pesti Hírlap, 1938. január (60. évfolyam, 1-24. szám)

1938-01-23 / 18. szám

1 I 3938. Január 23., vasárnap. PESTI HÍRLAP 21 ■M A vasárnap sportja Birkózás. Húsos XI. oszt. versenye a nemzeti torna­csarnokban (Szentkirályi-utca) d. e. tízkor. Gyorskorcsolyázás. Európa-bajnoki verseny II. része Oslóban. Kézilabda. Terembajnokság d. u. 6-tól a Nemzeti tornacsarnokban. Labdarúgás. Utolsó edzőmérkőzések a nemzeti baj­­jpokság tavaszi fordulójának megkezdése előtt. ökölvívás. Csapatbajnoki mérkőzések a Beszkárt Sportcsarnokában a Hungária-uton: d. u. félhatkor FTC r—B. Vasutas és este félnyolckor BTK—Beszkárt. Tennisz. UTE magyar-jugoszláv versenye az újpesti tfedett páUán d. u. félötkor. Vívás. BEAC I. oszt. kardversenye d. e. 9 és d. u. 5-kor a BEAC vívótermében. — Beszkárt II., III., IV. oszt. kardcsapatversenye d. e. 9 és d. u. 5 ó. a Műegye­temen. — UTE párbajtőrversenye d. e. 9 ó. az Eötvös­­utcai Santel.li-vivóteremben. — Spárta női tőrversenye a bankliga József-téri vívótermében d. u. 5 ó. LABDARÚGÁS London remekül tör előre, hét elsőligacsapat kiesett. Az angol kupa II. főfordulója bővelkedett nagy esemé­nyekben. 55 ezer néző előtt Arsenal kiütötte az otthon szereplő Wolverhamptont (2:1), London többi csapata közül Brentford Portsmouth ellen és Charlton Leeds el­len győzött 2:1 arányban. Alston Villa, jelenleg II. liga­beli, végzett Blackpoollal, a III. ligabeli York City pe­dig West Bromwich-csel (4:0, ill. 3:2), végül Preston— Leicester 2:0 és Sunderland—Everton 1:0. — Aranyérnél és béldugulásnál, valamint az ezekke: járó derékfájás, mellszorulás, szívdobogás és szédülési ro­hamok esetén reggelenként egy-egy pohár teimészetes ,,Ferenc József“ keserüviz csakhamar kellemes megköny­­nvebbülést eredményez. Kérdezze meg orvosat. TÉLI SPORT A jéghokibajnokság utolsó mérkőzésén, szombat éj­jel, a BBTE 9:1 arányban győzött a BKE II. ellen. Kaspar az Európa-bajnok a férfi műkorcsolyázásban -a szombati szabadkorcsolyázás után: 1. Kaspar osztrák 6_376.99 p., 2. Sharpe angol 9—374.59 p., 3. Allward osztrák 17—360.28 p., 4. Faber német 26.-343.97 p., 5 Terink magyar 27—345.07 p. stb. frjy\ Velvor (düftin) gyönyörű Pongyola, mosó színekben . . . P 1.38 muszlinból . , . P 2.90 HÓCIPŐ, férfi, hibátlan . . . . P 9.SB Lmprimett műselyem, NŐI RUHA . P 4.50-től FÉRFI KESZTYŰ, tavaszi szí­disznóbőr­nekben . . . P —.48 Gyermekruha Crepe de szerű . . . . P 2.98 | SzatKut a VáAás halad a VáAást Szalad a l/ájjsf Szc fi sú| Süt & h. Stair aK a Va/tA* StalcM a Vűmcui Staled a Vaja* __ « Vá4ád ha Mad a Vota* fad a VSuíoi (sad a VáAásf rád a. VdAájr Jalad a. VcUájt \ala.d a. VÖAcot 'ala-d a VáAájt Stalfcd Szalad Szalad SscaJkutJyK&k R Müselyem, nem gyűrődő, divatszinekben P —.98 Gyapjúszövet, női, dús választékban ,, 2.68 Nyakkendő, tiszta selyem ....... 1.45 Chiji-“,-hímzett . . . Asztali diszóra, nikkelezett . . 2.60-tói P 1.95 FÉRFI SPORT­ING, finom zefir . . . . P2.98 OLCSÓ ASZ­TA L-on fan­tázia mű­­selvmek . . .P 2.68 Nappit.............P 2.93 VIZES POHÁR, színes v. fehér ,, —.13 PORCELLÁN BÖGRE, hibátlan, különféle minta .............—.28 NŐI HARIS­NYA, m use-Ivem1 pár . P -,98 Ezenfelül többezer más cikk hasonló olcsó árban! Tol.: 14-54-20 6« 18-79-99 SZÖVETKEZETI BOLT "hangya HáJCox/OL út 36. !$OT<í/f04 ttod /. kötelékében Mis uyitiiic Legkisebb hirdetés 10% P 4—, vasárnap P 5.S0 LÓVERSENY Hihetetlenolcsó! Mindent felülmúl a/, ezidei PREISACH­CIPÖ VASÁR Kiárusításra kerül eok száz pár Ííöeipo.. hócsizma, női divátcipő. gyermekcipő, papucs, stb., stb. Saját érdekében kérjük bennün­ket mielőbb felkeresni. I. KRISZTINA-TÉR 3. (Auguszt cukrászda mellett.) Tánc- és művész lemezvásár! 25,60,100,150 filléres egységáru használt csapottQk immár 24—31-ig. Gramofonok iJÄ! .Táska--,, .vagy asztali- nn ^ P-. gép használt már OU. tül Kifzpcnti Gépraktárban Rakóczi-ut 80., udvarban. A vasárnapi ügetőversenyek programja A vasárnapi Ügető versenyekre százh üssön kilépő neve­zést adtak le. Bár az első futam előreláthatólag elmarad, mégis érdekes versenyekre, bő fogadási alkalomra van kilátás. A Lidó-dijban Mikola és Bob mellett Keletóz, Ildikó, Kati és Liselotte is az élesomóban küzdhet. Az Amatőr verseny ben Jósnő és J‘i<ine Dame legutolsó futá­saira fátyolt kell vetnünk. A Mechanikus hendikepben nagyon megbízhatatlan lovak: Groo Peggy, Minor, lá­bért y Manőver az esélyesek. Lastdt kétszer is nevezték; Melyik futamban nyer? A Kemzetközi hendikepben l>'ei­­ser mester Elvirával vagy Himbával megverheti Szeszé­lyest! A „hosszú“ Kovács lovai: Palóc és Halvány is két-két versenyben szerepelnek. Mindkettő nyerőesélyt visz a starthoz. A részletes program: Nyolcadik nap. Január 23. Hölgyeim! Le a kötőtűvel! Itta XX. század szenzációja a szab. „RAPID“ Vézikötőkésziilék Munkája kézimunka Minden kcttil minta kütliető Néliány óra alatt köt­tet magának pull overt blnzt vagy ruhát. Kezeiére egyszerű, ára 26 P Kérje 6. ismertetőt. Áruforgalmi kft. V.. Erzsébet tér 4. szám Hideg időben has náljon KERPEL kézfinomítói! A kezet 3 nap alatt báivony­­eimává és hófehérré teszi. 1 üveg ára .... P 1.40 4 üveg rendelésénél franco KERPEL PATIKA Szent István-körut 28. sz Malom eladás Veezprém-Varsáhyban, közel a •va3Utállomáshoz, 2 v. napi őr­lőképesség. Teljesen felszerelve, jó körzetben, üzemképes álla­potban biztos megélhetés. Meg­felelő * számban lakóépületek, 2€0 sertésre szállás stb. Bírói árverés 1938 február 21-én a %irczi kir. Járásbíróságon. Ár­verés előtt szabadkézből is Imegvehetö, kedvező fizetési fel­tételekkel; Felvilágosítást ad h Győrvárosi és Megyei Taka­rékpénztár. Győrött, Barpss-ut4 Kölcsön székek, asztalok, felszerelések alkal­makra igen olcsón. HEXNER, KIRÁLY-UTCA 25. Ácru+tttl ,oszloU a to1 lJel> ügy LUKI Le* toll 7.— tol. '1 pál na ^kispárna 1 dunyha jO angiuna és V2 kg fosztott tollal Pfi). — iŐ. CEISLER, Heraád u. 1. (Tböküly-uf sarok.* Telefon 143—842 Belváros, Haas Ivo -uica 9. 3 szobás bejáratú utcai és 2 szobás komfortos la­kások. újonnan festett, fehér zo­­. máncosak. előkelő bérpalotában májusra kiadók. Tudakozódás: üázkezelőriég, Lónyay-utca 7. I. 14. Telefon: 185—643. ÜZEMHELYISÉGET 500—500, m- alapterülettel, bel­területen keresek. Ajánlatok ,;liehet souterrain 158“ jeligére íőkiadóba. gyermekruhaiizlet átadód íJiiiigy lehetőség ^ 134“ jeligére íökiiuióba. Gyönyörű 2 szobás összkomfortos lakás február l-re átadó. Rákóczi-ut 29 Kálvin-tér — Lónyay-u. 7. 4—5 szobás klubhelyiségnek, rendelőnek, iro­dának is kiválóan alkalmas ut­cai komfortjaivá*-, valamint 2 szobás utcai komfortosak újon­nan festve, fehérre zománcozva májusra kiadók. Tudakozódás: HYizkezclőség. Lónyay-utca 7. I. 14. Telefon: 180—643. Közreműködő TÁRSAT KERES 25—30.000 pengővel jól beveze­tett. adósságmentes kötöttáru­­gyár. ..Nagyobbitás“ jeligére Btocknerhez, Andrássy-ut 4. sz. Gyárhelyiséget 500 m- munka- és rakiárterü­­lettel, 2 irodahelyiséggel, köz­müvekkel, lehetőleg azonnalra keresünk. Ajánlatokat ..F.acit“ jeligére Baloghoz, Lipót-körut 9 MAGYAR-NÉMET CY0RS- ÉS CÉPIRÓT, feltétlenül kifogástalan, gyors:, fiatal munkaerőt kerw szer­számcég. Rövid ajánlatokat, ki­merítő adatokkal, ,,Állandó 9560" jeligére Patak hirdetőiro­­dáb'u, VI., Vilmos csás-zár-ut 29. kérünk. 161 Kéreskedelmi érettségivel bíró fiatal munkaerő kötütt-8/.övöttáru nagykereskedésbe felvétetik. Ajánlatok ..Fiatal 2Ó036" jel­igére Blockner J. hirdetőjébe, Andrássy-ut 4. 163 Paplanokat S S paplanüzem, Király-u. 19. (ud­varban). Dunnáját paplanná, régi paplanát újjá alakítjuk. Telefon: 14—28^59. I. Háromévesek versenye. 945 P. 1700 m. 1 Aboiiyi ist. Eboli 1700 2 Körmén, in. Móric S. 1720 3 Rayihcr B. Dénes 1740 Tip: Dénes—Móric S. I IT. Lidódij. 945 P. 2100 m. 1 Klein M. Mikola 21 CO 2 Nerháft Pillangó O. 21001 3 Kamendini m. Orao 2100 4 Töröksztm. in, Kati 2100 5 Kreiter I. Aztíaja 2100 6 Imre ni. g. Dancei 2100 7 Szakách H. Ildikó 2120 8 Vámosy P. Opera 2120 9 Körm. m. Liselotte 2120 10 Heister K. Bob 2140 11 Abouyi ist. Kelevéz 2140 12 Fischer M. Zarándok 2160 Tip: Mikola—Bob. IIT. Amateurverseny. 810 P. 2000 in. 1 P ánt. i. Pique Dame 2000 2 Fáy I. Jósnö 2000 3 Kom »S. Zsazsa 2020 4 Széke y S. Hyperol 2020 5 Nagyb. m. Csongor 2020 6 Molnár I. Echo fia 2040 7 Turn. m. Péter Pilot 2040 8 Reimer G. Csipke 2040 9 Gr. Vuy M. Toti 2100 Tip: Pique Dame—Jósnö. IV. Mechanikus hendikep. 945 P. 2100 in. 1 Melange ist. Siheder 2100 2 Ptab. in. L. Hanover 21 CO 3 Panuiki in. Minor 2100 4 Kenedi I. Croo Peggy 2110 5 Kovács T. Gyarmati 2120 6 Herrn, ist. Drégely 2130 ! 7 Herrn, i. Árvalegény 2130 8 Baranyay I. Elsőm 214C 9 Kölp. in. Szoknyahős 2140 ! 10 Fúhrpiann T. Lugos 2140 11 Gr. Vay M. Toti 2180 12 Baik örök. Epilog 2190 13 KÖrm! ni. Janka 21 SO Tip: Croo Peggy—Minor. V. Csak előre dij. 1215 P. 2100 m. 1 Tibor. i Johny J. F. 2100 2 Ti szia i m. Bohém 21OC 3 Hoósz K. Lasta 2100 4 Bauer V. Edömér 2120 5 Dadányi ö. Chaiimar 2120 6 Vályi ist. Cina 2120 7 Herrn, ist, Tilly 2120 8 Hangya itt. Tanoda 2140 9 Rei: mann R. András 2200 Tip: Crna—(Edömér)—Lasta. VI. Nemzetközi hendikep. Í215 P. 2ICO ni. 1 Huszár L. Szeszélyes 2100 2 Anna ist. Varázsló 21 OC 3 Baranyai I. Clória 2100 4 Baiik örök. Estike 2110 5 Bakos N.. London 2120 6 Alexander ist. Oda 2130 7 Szekerka M. Bosiljka 2130 8 Alexander ist. Simba 2140 9 Dr. Szakách Elvira 2140 10 Siló Gy. Csákány 2140 14 lfj. Fcflér 8. Csalán 21QO 12 Vadnay J. Big Bill 2150 13 Rosemarie i. Győző 2150 14 lfj. Fehár S. Csalán 2100 15 K'wma- M. Balja 2180 Tip: Elvira—(Simba)— Szeszélyes. VTI. JégcsiUám-dij. 13£0 P. 2500 m. 1 Turn. mén. Danilo 2520 j 2 Burjp. m. Aranyom 2540, 3 Hoósz K. Lasta 2540 4 Sebőul, Bakafántos 2540 5 Henri. ’j«p% Kunúry 2640 6 B. Kobelr, Junak 2560 7 Sash. ist. Calagonya 2580 Tip: Junak—Kuntjry. Vili. Hendikep. 810 P„ 2100 m. 1 Rayiner B. Pocok 2100 1 Székely S. Revisio 2100 3 Molnár I. Princessin 2100 4 Baik ö. Marlene B. 2110 5 Márkus G. Ágnes 2130 6 Herrn, ist. Palócz 2140 7 Rosem, i. Imréd II. 2140 8 Nemes J. Paris 2140 9 Hermina ist. Varázs 2160 10 Bor Hanna the Great 2170 11 Deutsch I. Marina 2170 12 Amerikai ist. Séma 2180 13 Burjasp. ni. Sterling 2180 Tip: Hermina-ist.—Pocok. IX. Eladóverseny. 945 P. 2200 in. 1 Siló Gy. Vakarcs 2160 2 Läufer N. Hékás 2180 3 Fodor te-stv. Ugyanis 2180 4 Hermina ist. Palócz 2200 5 Niagara ist, Bandi ka 2200 6 I). M. istálló Főur 2240 7 lfj. Szmrecs. Nemes 2260 Tip: Hékás—Palóc. X. Szebeni-dij. 675 P. 2ICO m. 1 Szakách Eszeveszett 2080 2 Tengelici in. Zászlós 2080 3 Kriegier R. Alpár C. 2080 4 Bolváry G. Csurgó 2080 5 Kozma M. Utalvány 6 Síró Gy. Dajka 7 Sárréti m. óhaj 8 Uliner M. Bmelejtö 9 Dom. m. Rubintom 10 Imrém. gazd. Várta 11 Nagyb. in. Démon 12 Terézia ist. Sirocco 13 Báder A. Pletyka ____ 14 Rosemarie ist. Nikla 2100 15 Veronika ist. Csalárd 2120 16 Kossuth Csipkerózsa 2120 17 Terézia i. Dáridó II 18 Baik 'örök. Matador 19 Szabó P. Csárda 20 Göcseji ist. Láimás 21 Erdélyi» ist. Kamat 22 Aranka ist. Lutri Tip: Utalvány—(Csurgó)— Csipkerózsa. 2080 2080 2100 21C0 2100 2100 21CO 2100 2100 2120 2120 2140 2160 2180 2180 XT. Pótverseny. Hendikep. 810 P. 2100 m. 1 Siró Gy. Dajka 2100 2 Kozma M. Utalvány 2100 3 Nagyb. m. Bimbí 2100 4 Báder A. Céda 2100 5 .Pusztah. in. Bessy L. 2120 6 Siró Gy. Vakarcs 2120 7 Almádi ist. Urpeter 2130 8 Terézia i. Dáridó II. 2130 9 Fodor tes'v. Ugyanis 2130 10 Kamendini m. Orao 2130 11 Vámosy 1*. Opera 2140 12 Kor rí S. Jónás 2150 13 Tisza bői i. Bajadére 2150 14 Rayiner B. Pocok 2150 15 Göcseji ist. Lármás 2160 18 Orczy I. Timidé II. 2160 17 Rosem, ist. Imréd II. 2180 18 And rész A. Ocuü 2190 19 Szód várd. m. Tombola 2200 Tip: Vakarcs—(Jónás)— Urpeter. TÖRVÉNYKEZÉS Két és félévi fegyházra Ítélték s nyomban ietartóztatták dr Donáth Lipót volt ügyvédet Szolnok, jan. 22. (A Pesti Hírlap tudósítójának táv­irata.) Két napon át tárgyalta a szolnoki törvényszék Fuchs-tanácsa dr. Donáth Lipót jászárokszállási ügy­véd sikkasztási és csalási ügyét. Donáth ellen már 1926-ban megindult az eljárás, de részben az idős ügy­véd betegsége, részben a szükséges bizonyítékok be­szerzése miatt csak most kerülhetett sor a főtárgya­lásra. A vádirat szerint dr. Donáth nem számolt el ügyfelei pénzével és mintegy húszezer pengővel meg­károsította őket. A szolnoki ügyvédi kamara a bűn­ügytől függetlenül már három évvel ezelőtt törölte Donánthot az ügyvédek névsorából. Pesti Dunaparton épülő bérpalotában legjobban kiállított, szép kilátással bíró 4 szoba hallos lakás még: kapható Tudakozdóás: 129—425 telefonon. A pénteken és szombaton megtartott főtárgyaláson a vádlott mindvégig ártatlanságát hangoztatta. Azok az összegek, amelyekkel a vádirat szerint nem számolt el — mondta —, őt a perek vitele során felmerült költségek fejében megillettek és ügyfeleivel elszámo­lási viszonyban volt. A tanuk nagyrésze megcáfolta a vádlott védeke­zését. Szombaton délután hirdette ki dr. Fuchs Gyula elnök az Ítéletet. A törvényszék dr. Donáth Lipótot bűnösnek mondotta ki folytatólagosan elkövetett sik­kasztás és csalás bűntettében, ezért két és félévi fegy­házra ítélte és elrendelte azonnali letartóztatását. Az Ítélet még nem jogerős — Az asszony kötelessége törődni azzal, hogy bél­működése rendben legyen, amit pedig úgy érhet el, ha reggelenként éhgyomorra agy félpohár természetes ..Ferenc József * keserüvizet iszik, amely enyhén és kellemesen, pontosan és biztosan szabályozza az anyag­csere folyamatát. Kérdezze meg orvosát. — Ötévi fegyház után — felmentés. A múlt nyáron lágerben, egy kocsmai mulatozás után. Benedek fiola- gaz­dálkodót • összeszurkálták. A szerencsétlen ember olyan súlyosan megsérült,' bogy néhány' órai szenvedés utáni meghalt.. Különböző gyamjokok alapján letartóztatták Gyenge Sándor cipészsegédet, akit az 'egri törvényszék szándékos emberölésért öl évi fegyházra Ítélt. Az Ítélő­tábla Kállay-tanácsu most megváltoztatta a törvényszék ítéletét, Gyenge Sándort felmentette és elrendelte azon­nali szabadldbraheiyezését. A tábla szerint ugyanis a vád­lott tagadásával szemben nincsenek olyan meggyőző és megnyugtató bizonyítékok, amelyek bűnösségét, kétséget kizáró módon igazolnák. Kész női ruha szakmában manipulációhoz is értő FÉRFI ELADÓT keresünk. Kimentő ajánlatók „Belvárosi szálon ölő”' jeligére főkiadóba.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék