Pesti Hírlap, 1939. március (61. évfolyam, 49-74. szám)

1939-03-23 / 68. szám

12 Próba közben A tavasz még nagyon késik. A szokottnál jóval messzebb az idő, amikor piros pipacsok tengere özönli el a földeket. Amikor hiába ro­han százas tempóval gépkocsiján a Balaton felé az úrvezető, meg kell állnia a vele utazó hölgyek kérésére, akik leszállnak, nem is egy­szer, hogy megfürödjenek az igéző pipacsten­gerben és teleszedjék pipacsszárral a gépko­csit. De, amit az idő zordonsága miatt, hiába keresel a földeken, péntektől megtalálod a Vígszínház színpadán — Ignácz Rózsa új da­rabja ezer holdnyi pipacsot ígér már a címé­ben. Hogy mi nyílik, reménységként, külön a szerző, az egyik főszereplő, a rendező szívében, "ról adunk alább három kis pipacsszálat. Ignác Rózsa: — Tudja, szerkesztő úr, nehéz dolog így a szegény Szerzőnek megmondani, hogy mit érez legjobbnak, leg­hatásosabbnak a darabjában. Pláne, ha első darabról van szó, mint a jelen esetben. Hát... bizony számomra az az érzés lenne a legboldogítóbb, ha a komolyan el­gondolt mondanivalóimat elég könnyed közvetlenséggel tudtam volna elmondani. Mert ez volt a szándékom. Remélem, hogy sikerült... Tolnay Klári : — A harmadik felvonás végén rámesteredik a Tiszaparton. Egyedül vagyok és azt érzem, hogy amiért jöttem, hiábavaló volt. És ekkor bejön két kis zsellér­gyerek. Szegények, elhagyottak... és az anyjuk Oda­haza a vackon éppen kis testvérüket várja — Elme­gyek velük, segíteni rajtuk és rajtuk keresztül az egész m­agyar föld nyomorgó népén. Ettől a jelenettől várom a legtöbbet. De nagyon hatásosnak érzem azt a jelene­tet is, amikor a kissé könnyelmű földesúrhoz (Ajtay Andor) berobbanok, én, az okos, kedves, aranyos kis fruska és... rávezetem őt a helyes útra. Tarján György: — Olyan darabot rendezhettem, amelyik őszintén fel­nyíltan olyan súlyos problémát mer színpadra vinni, mint a földreform kérdése. A darabnak a tendenciáját érzem a legerősebbnek és így azt a jelenetet a negye­dik felvonásból, amelyikben a szegény, nyomorult zsellér a földesúr elé járulhat és ott végre megértést talál. * A Java Báli még két napig, ma és pénteken, Budapesten marad és fellép mind a két napon a Vá­rosi Színházban. * Kodály magyar zsoltára — görögül. Az elmúlt napokban Athénba is elérkezett Kodály Zoltán világ­hírű „Psalmus Hungaricus“-a. A magyar remekművet az athéni Filharmonikus Társaság mutatta be, még­pedig úgy, hogy a karrészeket görög nyelven tanulta be a kórus. A magánszólamot azonban magyarul éne­kelte az előadás budapesti vendégénekese, Rosier Endre. A kiváló tenorista, aki önálló ária- és dal­estjével is igen nagy sikert aratott a görög főváros­ban, most érkezett haza és már részt vesz a „Faust" próbáin, amelynek teljesen új beállítású előadásán húsvétkor ő énekli a címszerepet. * Magyar estély Rómában. Dr. Koltay-Kastner Jenő egyetemi tanár, a római Magyar Akadémia igaz­gatója estélyt adott az Akadémia termeiben, amelyen Cztrubay Melinda, Nagy Izabella és Dániel Ernő zon­goraművész szerepelt nagy sikerrel . Növendékhangverseny. A Zeneakadémia szer­dai növendékhangversenyének egyik szereplője Nagy Alice volt, aki a filmművészet birodalmába tett sike­res kirándulása után (ő játszotta a „Süt a nap“ film­­változatának női főszerepét), visszatért a főiskolára szerény növendéknek. Nagy Alice zongoraművésznői pályája aligha fog hasonlóan merész lendülettel a ma­gasba törni. De tanárának, Ember Nándornak a veze­tése alatt a muzsikusi pályán is tehetségesen, törek­vően halad előre s miként Mozart d-moll zongoraver­senyének szolid, finom előadása is bizonyitja, itt is sok szép sikerre számíthat még. A hangverseny másik talentumos közreműködője, ötvös Magda, Händel Idély hegedűversenyét játszotta értelmesen és muziká­lisan. Zsámboki Margit, Siki Béla, Kéler Marianna és Varsányi László számai egészítették ki a műsort. Beküldött hírek * A „Cigánybáró“ vasárnap délután és este a Városi Színházban. A „Cigánybáró“, Strauss világ­hírű operettje Márkus Dezső vezényletével oly átütő nagy sikert aratott, hogy vasárnap ism­étlésre kerül a felújítás kiváló szereposztásában. Zoltán Irén gyö­nyörű hangjával, Barabás Sári különösen két kolora­­tur walzerével szenzációt keltett, Angyal Nagy Gyula t­isshangu Barinkay, Solthy György elragadó Gábor Ják volt. Fodor Artur és Sziklai Szeréna minden szava derűt keltett. A legközelebbi klasszikus felújí­tás Offenbach: Orpheus a Pokolban c. operettje lesz, Tihanyi rendezésében, Harmath Hildával Euridice Szerepében. Jupiter Rózsahegyi Kálmán lesz. * Történelmi Szepesség címen tart vasárnap dél­előtt 11 órakor az Urániában előadást dr. Nemény Vilmos. Az előadás iránt nagy az érdeklődés. A koncert rendezései: Bartók—B. Pásztory Ditta Acétzongorás est holnap 7. 09. Pozsonyi díszhangverseny 29-én. Szigeti zenekari est 30-án. Bandó Gyula zenekari est 31-én. Ady-est április 1. Fischer Annie zongoraest ápr. 5. Italy: Szent Ferenc Oratórium ma Zeneak.3/48 tesselg­een» «!» és este a Zeneak. Betegek gyakran székrekedésben is szoktak szenvedni. Ilyenkor gondoskodni kell Darmos hashajtóval a jó emésztésről. Betegségben , ■ i,T­ i,i­ szükséges a vL A MÁV sportliga évi közgyűlése pénteken délután hatkor kezdődik a nyugati pályaudvar második számú ka­puja mellett fekvő első épületben lévő hivatalos helyi­ségében. A Bocskai—Salgótarján nemzeti bajnoki mérkőzést elhalasztották, mert a Bocskai játékosainak zömét szolgá­lati beosztása meggátolja a játékban. Az 1939. évi bankközi asztali­tennisz csapatbajnoki mérkőzések befejezést nyertek. Eredmények: bajnok: a Hitelbank csapata (Réti, dr. Zahorán és Kovács) 4 győ­zelemmel, 2. Lesz. Bank 3 gy., 3. holtversenyben a Közs. Takarék, a Kér. Bank és az Orsz. Földhitelintézet csapata 1—1 győzelemmel. A Spillenberg Béla-vándordíjas verseny első kiírásában: TI a Községi Takarék (Gábor, Kózika és Wol­ff) 3 győzelemmel, 2. a Lesz. Bank 2 gy., 3. a Hitelbank 1 gy., 4. az Országos Földhitelintézet. Influenzás kurutoknál jól bevált a debreceni CSOKONAI ÁSVÁNYVÍZ. Kérje mindenütt. Az ökölvívó-bajnokságok döntői pénteken este 8 órakor kerülnek lebonyolításra. A döntőben a következő párok mérkőznek : Légsúly: Horváth BSzKRT—Zseni Lapter­jesztők. Harmatsúly: Bellus MÁVAG­—Bondi BVSC. Pe­helysúly : Frigyes BSzKRT—­Montera BTK. Könnyűsúly: Kaltenecker BTK—Mándi FTC. Váltósul­y: Horváth BTK—Bene BVSC. Középsúly : Jákics BSzKRT—Baron I. Lapterjesztők. Félnehézsúly : Erdős BTK—Szigeti FTC. Nehézsúly: Nagy BVSC—Homolya FTC. A Hungária és Ferencváros közötti mérkőzés ellenére a vasárnapra kitűzött többi mérkőzés egyikét sem hozták előre a szombati ünnepnapra. A derbi előmérkőzésén a Nemzeti és a Taxi az ellenfél, Újpesten a Szolnok játszik, Kispesten az Elektromos, Budafokon a Phöbus, végül Zug­lóban a Szeged. Magyarország egyéni görög-római stílusú birkózóbaj­nokságait a MBSz szombaton és vasárnap rendezi meg a városligeti Fővárosi cirkuszban. A viadalra 23 vidéki versenyző is jelentkezett. Most első ízben szerepelnek Budapesten a 20 évi kényszertávollét után a felvidéki versenyzők, akik közül számosan nemzetközi viszonylat­ban is figyelemre méltó eredményeket értek el. A vidéki városok közül Kassa 3, Rozsnyó 2, Cegléd és Győr 4—4, Tatabánya és P­écs 3—3, Debrecen 2 versenyzőt nevezett. A bajnoki verseny, amely egyben válogató verseny is az április 11-én Budapesten megrendezendő olasz-magyar nemzetek közötti versenyre és az április le-iki Wels-ben megrendezendő német-magyar nemzetek közötti váloga­tott versenyre is, nagy küzdelmeket eredményezhet. Hi­szen tudnivaló dolog, hogy minden amatőr versenyzőnek leghőbb vágya a válogatott csapatba való bejutás. Egy héttel a bécsi magyar-német úszómérkőzés előtt rendezi a német úszószövetség a német úszóbajnokságokat Hamburgban, az einsbütteli uszodában. Megmarad a cseh önállóság a sportban és így a cseh versenyzők a sport minden ágában saját nemzeti színeik­ben indulhatnak. A MASz közgyűlése csütörtökön délután öt órakor kezdődik a testnevelési ház első emeleti tanácstermében. A MASz ezen a közgyűlésen választja meg Stankovits Szilárd utódját. Az új elnök dr. Vangel Gyula lesz. Szerdán este hazaérkezett a párisi és corki útról a magyar labdarúgóválogatott. A játékosok közül egyedül Korányi harcképtelen, akit orrcsonttörése hetekre meg­gátol a játékban. Hétfőn lesz a válogatás Svájc ellen. Dr. Dietz szövet­ségi kapitány Korányi helyére helyettest keres és csak a csatársorban várható egy-két helyen változás. Bartali, a tavalyi Tour de France olasz hőse, aki pap­növendék, most újból szerepel. Bartali most vasárnap a Milánói San Remo kerékpáros távversenyt nyerte meg 7 óra 31 perc 46 mp-es idővel. PESTI HIRLA­P 1939 március 23. csütörtök SPORT Magyar műkorcsolyázók a berlini hétvégi jégünnepélyen A Budapesti Korcsolyázó Egyesület részéről a két Botond-nővér, továbbá Terták Elemér és Kállay Kristóf, Zöllner Ottó pontozóbíró vezetése alatt szer­dán este Berlinbe utaztak, ahol pénteken kezdődik a sportpalotában a háromnapos idényzáró jégünnepély. Sporthírek Az MTK-pályán vasárnap délután 4 órakor eldön­tésre kerülő Hungária—Ferencváros és az ezt 2 órakor megelőző Nemzeti—Szürketaxi közötti nemzeti bajnoki labdarúgómérkőzésekre jegyek elővételben kaphatók a Pesti Hírlap Vilmos császár­ út 78. és Erzsébet-körút 1. sz. alatti főkiadóhivatalaiban. Kozma Endre próbaversenye. Miként már a Pesti Hír­lap jelentette, Kozma Endrét, a többszörös magyar motor­­kerékpár- és gépkocsibajnokot a bajorországi BMW-gyár próbaversenyre hívta meg. Ha a kísérletek sikerülnek, Kozmát gyári versenyzőnek szerződtetik. Április első nap­jaiban a hockenheimi versenyben mutatja be Kozma motorkerékpárvezetési tudását. Kétségtelennek tartjuk, hogy az eredmény kielégítő lesz. Karcagon Debrecen, Szeghalom, Hajdúnánás, Kisúj­szállás, Kisvárda és Mezőtúr tornász diákversenyzői rész­vételével tornaverseny volt, amelyen az I. o. csapatver­senyt a karcagi Nagykun r. g., a központi díjas versenyt Karcag, a II. o. csapatversenyt a kisújszállási Horthy r. g., az egyéni összetett versenyt pedig Kienes debr. ref. g. nyerte Balla debr. kát. g., Oláh szeghalmi g. és Balogh karcagi ref. g. előtt. Keretversenyek is lesznek az idei magyar-német úszó­­mérkőzésen. Mindkét nemzet starthoz állít a 4X200 mé­teres gyorsúszóstafétában „B“ és „C"-csapatot, valamint lesz versenyen kívül 100 méteres gyorsúszás mindkét részről 4—4 résztvevővel. Két elmaradt bajnoki labdarúgómérkőzés pontjairól döntött a labdarúgószövetség. A Mávag—Váci SE mérkő­zés pontjait a Mávag, a félbeszakadt Postás—Tokod mér­kőzés pontjait a Postás kapta. LÓVERSENY A csütörtöki ügetőversenyek programja Dávid szereplése teszi érdekessé a csütörtöki ügetőprogramot. Kucsera ismét több kamendini ere­detű ügetőt hajt. Érdekes lesz az Ezerjó-díj is. Feiser ugyan teljesen formán kívül van, azonban bizonyára mindent elkövet, hogy Listrac-al megnyerje a versenyt még Kangor ellen is. Galagonya is indul­ papíron De­­metra az ellenfele. A részletes program: Nyolcadik nap. Március 23. HLs­utyin Legkisebb hirdetés 100. P 4.—. vasárnap P 5.50 Jtcuderdic&L 1 1^ScotraitJ ANDRASSY-UT 21­,7 Két testvér intelligens, iskolázott, a ház­tartás minden ágában, főzés, sütés, befőzés stb. jártas, a sorscsapások következtében el­menne idősebb házaspárhoz, vagy magányos úrhoz, házve­zetőnő, anyahelyettes, társal­kodónőnek és megelégszenek csekélyebb díjazással, csak­hogy együtt maradhassanak. Csakis vidékre, birtokra, a róm. kat. templom közelében. Ajánlatokat „Testvérek“ jel­igére „Lilly“ kézimunkaüzlete, XL. Szent Imre herceg­ ut 6. KIADÓ május elsejére (Kossuth Lajos tér közvetlen kö­zelében) V., Szalay u. 5/B. sz. alatt épülő házban gyönyörű kivitelű 2 erkélyé.’, 2 szobás, hallos, valamint garszonlakás központi­ fűtés, melegvízzel. Ér­deklődés egész nap a helyszínen vagy telefon. 06—­43—80. 74216ffU 10 raktárban 100 készítő lOOO bútora UNIVERSAL Irodabútorgyár, V­I., Wesselényi utca 8. szám Keres­ü­n­k lehetőleg a város belterületén cca 100 ml-es raktárhelyiséget autók raktározására Ajánlatok „SZÁRAZ" jeligére Rudolf Mosse-hoz, Erzsébet­ körút 23. szám. Fiatal őskeresztény magyar gyors-és gépkrénzt keres azonnali belépésre gyógy­szerárú nagykereskedés. Aján­latok az eltöltött idő feltünte­tésével vb a fizetési igények me­gad­á­sár­a 1 ., Gyógy­szer:­­ nagy keres­kedés“ jeligére I. Háromévesek versenye. 945 P. 2000 m. 1 Pam. PamUki Harpia 2000 2 Pusztab. m. Zircz 2000 2 Kamend. m. Herkules 2020 4 Domoszl. Dalma J. F. 2020 5 Lónyay I. Négus II. 2080 Tip. Herkules—Zircz. II. Ibolya dij. 945 P. 2100 m. 1 Szekülesz I. Csak azért 2120 2 Lőrinci m. Thymian 2120 3 Deák S. Mády fia 2120 4 Pertl R. Rózái 2140 5 Fácánk. Renaissance 2140 Tip. Renaissance—Thymian. III. Háromévesek versenye. 945 P. 1700 m. 1 Kamend. m. Sirius 1600 2 Domoszlói m. Ficsur 1720 3 Pam. Pamuki Harpia 1720 4 Barcik. Dorette Foote 1720 5 Varga J.. Kincsem 1720 6 Fischer M. Zepperl 1720 7 Pusztab. m. Zircz 1720 8 Szabolcsi m. Sári biró 1740 9 Kossuth L. Éltes 1760 Tip. Ficsur—Sirius. IV. Kürtös dij. 945 P. 2000 m. 1 Fácánk. Renaissance 2000 2 Abonyi ist. Dávid 2000 I 3 Törökszentm. ist. Kati 2000 4 Baik örök. Matador 2020­­ 5 Reinisch J. Napsugár 2020 6 Ifj. Fehér Agyafúrt 2020 7 Imrém. gazd. Dancsi 2020 8 Imrém. gazd. Várta 2040 9 Pusztab. m. Wilt Mária 2040 10 Szebeni ist. Jónás 2040 11 Ludányi Csipkerózsa 2040 12 Magyarbánh. mv. Detto 2060 13 Szmrecsényi L. Gin 2060 Tisz. Dávid—Agyafúrt. ^,ti­l. Mechanikus hendikep. 1080 P. 2100 m. 1 Hermina ist. Zivatar 2100 2 Tiszai m. Bohém 2100 3 Ifj. Fehér Zúzmara 2100 4 Hoósz K. Lasta 2100 5 Anna ist. zficskás 2120 6 Schönlebe Bakafántos 2120­­ 7 Kenedi i. Groo Peggy 2120 8 Hung. ist. Triumpf 2120 9 Deutsch I. Marina 2140 10 Nagybánh. m. Csongor 2300 Tip. Triumpf—Bakafántos. VI. Nemzetközi verseny. 1350 P. 2200 m. 1 Dr. Szakách Ildikó 2200 2 Kenedi ist. Kangor 2200 3 Giza ist. Törzsfőnök 2220­­ 4 Kenedi ist. Demetra 2220­ 5 Tiszai m. Bájos 2220 6 Amerik. ist. Uzsorás 2220 7 Sződvárd. m. Veronika 2240­­ 8 Komár. ist. Galagonya 2240 1 9 Molnár L. András 9260 1 Tip. Galagonya—Demetra. J VII. Hendikep. 810 P. 2100 m. 1 Siró Gy. Dajka 2100 2 Szekülesz I. Tóni 2100 3 Szentet. ist. Leo 2200 4 Hermina ist. Jonny 2100 5 Giza ist. Czinka Panna 2120 6 Melange ist. Siheder 2120 7 Nemes I. Gulliver 2120 8 Dr. Szakách Margit 2120 9 Imrém. gazd. Sabazia 2140 10 Gräber F. Bandika 2140 11 Csabai is­t Imréd II. 2140 12 D. M. ist. Four 2140 13 Kenedi ist. Ultra 2140 14 Kossuth L. Ursus 2140 15 Wojta P. Egyetlen 2140 16 Galla Gy. Lenke 2160 17 Deutsch I. Nestor 2160 18 Alexander ist. Lali 2láo 19 Mayer A. Arvalcgény 2180 20 Hermina ist. Utóda 2180 21 Gombossy Gy. Sophie 2200 Tip: Margit—(Jonny)—Tóni. VIII. Ezerjó dij. 1215 P. 2200 m. 1 Molnár I. Cäzar 2220 2 Vasmegyei ist. Dóba 2240 3 Kenedi ist. Listrac 2240 4 Molnár I. Echo fia 2240 5 Szekerka M. Orao 2260 6 Pusztab. m. U. S. A. 2260­­ 7 Kenedi ist. Kangor 2260 Tip: Listrac—Dóba. IX. Hendikep. 810 p. 2100 m. 1 Jakupcsek J. Bufelejtő 2100 2 Weisz B. Sybill 2100 3 Ivancsics I. Perun 2120 4 Vámosi P. Opera 2120 , 5 Ulmer M. Vakarcs 2120 6 Horváthy S. Balbo 2140 7 Baross I. Századkürtös 2340 8 Rosem. ist. Zarándok 2140 9 Bódéi* Á. Léka 2140 10 ördög ist. Lucifer 2140 11 Mándy E. Bessy L. 2160 12 Törökszentm. ist. Kati 2160 13 Kozma M. Utalvány 2160 14 Almádi ist. Urpéter 2160 13 Szentet, ist. Iliperol 23­60 16 Siró Gy. Pique Dame 2180 17 Csabai ist. Toti 2180 Tip. Hauser-idomitás.— (Századkürtös)—Perm­. X. Oltvölgyi dij. 675 P. 2100 m. 1 Kamend. m. Leander 2080 2 Korn S. Csapodár 2080 3 Kassai K. Illés 2080 4 Kreiter I. Orgona II. 2100 5 Tengelici m. Zsémbes 2100 6 Laufer N. Etel 2100 7 György ist. Olyan 2100 8 Almádi ist. Pandur D. 2120 9 Aréna ist. Dinera 2140 10 Gruber F. Magnézium 2140 11. Baranyai I. Dália 2160 12 Hangya ist. Zászlós 2160 Tip: Leander—Olyan.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék