Pesti Hírlap, 1939. július (61. évfolyam, 147-172. szám)

1939-07-07 / 152. szám

4 A PESTI HÍRLAP RÁDIÓMELLÉKLETE 1939. VII. 9—15-ig 1939. VII. 9—15-ig a­pesti hírlap rádiómelléklete 3­ 4.00 Délutáni zene. 6.00 Új szórakoztató zene hegedűszóló­val. 7.00 Csajkovszkij: D-dúr szerenád; Anyegini két basszus ária; Ham­let nyitány. 8.15 Tánczene. 10.20 Schumann: II. szimfónia. 11.00 Tánczene. 12.00 Zenekar, mandolin­­’ négyes. Kétzongo­rás játék. Szoprán­dalok. BOROSZLÓ________ 4.00 Szórakoztató zene. 6.00 Spanyol mozaik. 7.00 A hangszerek tánca. 8.15 Tánczene. 9.00 Cirkuszban, hang­­ képek. 10.40—12.00 Tánczene. BRÜSSZEL I. 8.00 Dalos, zenés egybe­állítás riporttal és irodalmi felolva­sással a tengerről. 10.00 Kivánságlemezek. BUKAREST 6.17 Tánclemezek. 7.00 Rádiózenekar. 7.55 Massenet: Manón, ötfelvonásos opera, lemezeken. DEUTSCHLAND­__________SENDER__________ 4.00 Délutáni zene. 6.00 Dalok a tengerről. 6.25 Bach, Mozart és Reger-művek zon­gorán. 7.15 Dombrowski: Me­sejáték Rózsapár hercegről. 8.30 Zenekari hangver­seny. 9.30 Keletporosz utazá­sok. 10.20 Petzold: Hegedű és zongoraszonáta. 11.00—12.00 Könnyű és tánczene. PROSTWICH 7.30 Mendelssohn mű­vek. 9.50 Schubert zene. 10.10 Hangverseny. 11.00 Tánczene. 11.30 Hanglemezek. FRANKFURT 4.00 Könnyű zene. 6.30 Vidám zene. 7.30 Vidám nyári dalok. 8.15 Lemezek. 9.10 Botcsinálta doktor, vígopera. Szöveg: Moliére, zene: Al­­legra Salvatore. 10.45 Tánczene. # HAMBURG 6.00 Vidám képek. 7.00 Tánczene. 8.15 Respighi est. 9.15 Hangverseny. 10.45 Tánczene. KÖLN 4.00 Könnyű zene. 5.00 Lemezek. 6.20 Reger: Brácsa hár­mas. Unger: Intro­duction. 8.15 Lehár művek. 10.40 Tánczene. KÖNIGSBERG 7.10 Lemezek. 8.15 Katonák énekelnek és zenélnek. 10.35 Strauss Richard: Gordonka és zon­goraszonáta. 11.00 Tánczene. ___________LIPCSE___________ 4.00 Zenés délután. 6.00 Schäfer: Erdélyi kantáté. 6.50 Minne-dalok és hol­land táncok 1551- ből. 8.15 Csajkovszkij: Csip­kerózsika, keringő. Glazunov: G-dúr keringő. Lanner: Udvaribáli táncok. Heulmann: Bohóc­keringő. Strauss János: Keleti mese. 9.00 Zölner zeneszerző művei. 10.30 Mandolin- és gitár­verseny. 11.00 Zenekar. LONDON REGIONAL 7.30 Katonazene. 8.00 Schubert hangver­seny. 9.00 Revü. 10.00 Idegen nyelvű hír­szolgálat. 11.10 Tánczene. MÜNCHEN 7.00 Osztrák dalok. 8.15 Vidám egyveleg. 9.30 Hangverseny. 10.20 Schubert hangver­seny. 11.00 Tánczene. OLASZ MŰSOROK I. műsor. (Róma, Bari, Bologna, Bolzano.) 7.35 Lemezek. 9.00 Humperdipők: Ki­rályi gyermekek, meseoperett. Majd tánczene. II. műsor. (Milánó, Torino, Genova, Trieste, Catania, Róma.) 7.37 Csak Róma II.: Magyar negyedóra. 8.30 Milánó I. kivételé­vel vonós és köny­­nyű tánczene. 9.00 Dalok és ritmusok. 9.45 Egyfelvonásos. 10.20 Zongora. 11.15 Tánczene. III. műsor. (Firenze.) 7.00 Melodrámák leme­zeken. 8.30 Fagiok­, zenés hangképek. 9.30 Jazz. 10.00 Könnyű zene. 10.30 Tánczene. PARIS P. T. T. 6.30 Szórakoztató zene. 7.15 Lemezek. 8.30 Obey: Hív bennün­ket a köztársaság, zenés játék a nagy francia forrada­lomról. 10.42 Tánclemezek. • POSTE PÁRISIEN 7.13 Schubert, Csajkov­szkij- és Dvorzsák­­lemezek. 7.45 Új dalok. 8.25 Dalok. Könnyű zene. 9.10 A francia biroda­lomról. 10.00 Kezdő művészek. 10.35 Szimfonikus zene. 11.10 Lemezek. POZSONY. 7.30 Népdalok. 9.10 Rádiózenekar. PRÁGA 5.15 Fúvószene. 6.30 Zenekar. 7.20 Lemezek. 9.00 Filharmonikusok, énekkarral és operaénekesekkel. 10.10 Lemezek. 11.00 Dvorzsák: Esz-dur vonószenekar. — Suk: A mese. STRASBOURG 6.30 Énekverseny. 7.30 Kivánságlemezek. 8.15 Közvetítés a párisi vígoperából. STUTTGART 4.00 Szórakoztató zene. 6.00 Vidám lemezek. 7.00 Buenos Aires és Mexikó között, népdalok és nép­táncok. 8.15 Boroszló. 9.20 Beethoven: VII. szimfónia. 10.35 Szórakoztató zene. 12.00 Zenekar. BUDAPEST (550.5 m.) Műsorközlők: 4.45-ig: Radó. 12.15-ig: Máriássy 6.45 Torna. — Hírek. — Hanglemezek. — 1. Fahrbach: Széchenyi­induló (Mária Terézia 1. honvéd gyalogezred ze­nekara, vez.: Figedy Sándor). 2. Moszkow­­szki: Szerenád (Fütty: Guido Gialdini). — 3. Strauss János: Radetz­­ky-induló (Woitschach fúvószenekar). 4. Tier­ney: Mesebeli kék ru­hácska — keringő (Hen­ry Jacques zenekara). 5. Farkas Dezső: Vitézi in­duló (Mária Terézia 1. honvéd gyalogezred ze­nekara, vez. Figedy Sándor). — Utána: Ét­rend, közlemények. 10.00 Hírek. 10.20 „Őskori varázs­lók.“ Irta dr. Eörsy Ju­lia. 10.45 „Levelek Petőfi Zoltán színészéveiből.“ Irta: Willant Rezső. 11.10 Vizjelzés. 12.00 Harangszó. Himnusz. — Időjárás. 12.10 Mezriczky Lajos zongorázik. 1. Rachma­ninov: g-moll prelűd. 2. Chopin: a) Fisz-dur noc­­turn: b) e-moll etűd. 3. Dohnányi: Passacaglia. 12.40 Hirek. 12.55 Jeney Klára, az Operaház tagja énekel, zongorán kiséri Földes László. 1. Csajkovszkij: Az orleánsi szűz M­ária 2. Csajkovszkij: Ragyo­gó nap. * Rachmani­nov: Tavaszi rügyek. 4. Grecsaninov: Esti ha­rangszó. 5. Lányi Vik­tor: a) Bupcsu; b) Sze­gény öreg koldus.­­— G. Hubay: Minek turbékol­­tok. 1.20 Időjelzés, időjá­rás- és vízállás. 1.30 Mefhosz tánczene­kar. Vezeti Pagonyi László. 2.30 Hirek. 2.45 Műsorismertetés. 3.00 Árfolyamhírek. 4.15 A rádió diákfél­órája: „Nagy nevelőnk, a természet.“ Baloghné Hajós Terézia előadása. 4.45 Időjelzés, időjá­rás, hírek. 5.00 Hírek szlovák és magyar-orosz nyelven. 5.10 Hochstrasser Fe­renc fuvolázik, zongo­rán kiséri Földes Lász­ló. 1. Dandelot: Prelüd. __________SZÓFIA__________ 7.15 Népzene. 8.00 Kamarazene. 9.00 Orosz dalok. 9.40 Tánczene. TOULOUSE 7.45 Énekötös. 8.35 Zenés játékokból. 8.45 Indulók. 10.15 Kivánságlemezek. 10.45 Scotto: A gálya­rabok királya, operettegyveleg. VARSÓ 6.30 Orgona. 7.30 ,Zenekar. 9.00 Zongoraötös. 10.15 Bellini, Schumann, Bizet, Ferro, Pra­­tella, Macuszewic, Moszkowski és Wlasow dalok. 10.45 Lemezek. 2. Haydn: Magyar ron­do. 3. Doppler: Pasto­ral — magyar ábránd. 5.25 „Az 1939-es tenisz­világbajnokság.“ Amb­­rózy Pál előadása. 5.50 Rendőrzenekar. Vezényel Szőllőssy Fe­renc. Közvetítés a vá­rosligeti Fővárosi Pa­vilonból. 1. Fucsik: Fantasztikus induló. 2. Ziehrer: Egy rezervista álma — zenei kép a régi katonai életből. 3. Szőllőssy Ferenc: Ka­tonanóták — induló. 6.40 „Te csak mindig várj.“ Vojnits Aladár előadása. Az énekbeté­teket Littasy György adja elő, kiséri Lendvai Jóska cigányzenekara. 7.15 Hírek. 7.25 Lendvai Jóska ci­gányzenekara. 7.55 „Kirakodóvásár Tordán.“ írta Sz. Veress Jolán. Felolvassa Sala Domokos. 8.20 A „Bohémélet“ ismertetése. 8.30 Puccini: „Bohém­élet“ c. operája hang­lemezről. Előadja Alba­­nesi, Baracchi, Baronti, Gigli, Poli, Menotti, Scattola, Palai, a milá­nói Scala zenekara és énekkara. Vezényel Um­berto Berrettoni. — Köz­ben 9.25 Hirek, időjárás. Kb. 9.35 Hirek szlovák és magyar-orosz nyel­ven. 10.40 Hirek német, olasz, angol és francia nyelven. 11.00 Weidinger Ede szalonzenekara. 12.05 Hirek, Budapest II. (834.5 m.) Műsorközlő: Gecsőné 6.50—7.10 Rendőrzene­kar. Vezényel Szőllőssy Ferenc. — Közvetítés a városligeti Fővárosi Pa­­villonból. 1. Auber: A fekete dominó — nyit. 2. Chován Kálmán: Ma­gyar alföldi kép. 3. Ganglberger: Dörmögő medve (fagotszóló, elő­adja Boros János). 7.30 „Hormonok és vi­taminok“. Dr. Dobák Ferenc előadása. 8.00 Hírek. Kb. 8.10 Hírek szlovák és magyar-orosz nyelven. 8.20 Különleges hang­szerszólók. Hangleme­zek. 1. A walesi herceg szerzeménye: Mallorca­­induló (skót duda). 2. Suppé: Boccaccio-dal (éneklő fűrész: Otto Frederich). 3. Glombig: Veréb-polka (tilinkó és okarina: Ernst Mittel­bach). 4. Openshaw: Love sends a little gift of roses (theremin éter­hangszer, orgona és zongora). 5. Az álmodó hóvirág — polka (ha­rangjáték). 6. Üdvözlet Stájerországba (Kral— Holzfeind citera-hár­­mas). 7. Norvo: Polip tánca (marimbaszóló: Rudy Starita). 8. Man­­dolinat — spanyol tánc (mandolin: Pedro Fer­rari). 8.45 A százéves Győry Vilmos. Dr. Kemény Gábor előadása. 9.15 Toki-Horváth Gyula cigányzenekara muzsikál. 10.00 Időjárás. KASSA (259.1 m.) 10.00— 11.00 Azonos Bu­dapest I műsorával. — (10-kor hirek.) 11.10 „Szlovákia gazda­sági helyzete.“ Dr. Var­ga István előadása. 11.25 Hanglemezek. 11.40 Hirek magyar és szlovák­ nyelven. Műsor­­ismertetés. 12.00 1­0.15 Azonos Bu­dapest ! műsorával. BECS 4.00 Könnyű zene. 6.20 Rádiózenekar. 8.15 Respighi est. 9.15 Tarka est. 10.30 Szórakoztató zene. 12.00—3.09 Hangverseny. BELGRÁD 4.45 Lemezek. 5.20 Rádiózenekar. 6.20 Lemezek. 7.05 Népdalok. 8.00 Timotics Milán énekes. 8.30 Operalemezek. 10.15 Lemezek. __________BERLIN__________ 4.00 Délutáni zene. 5.30 Chopin és Debussy művek zongorán. Operett és filmle­mezek. 7.00 Fischer: Szabad­ságnapok, szvit. 8.15 Zischer: Német népdaljáték. 9.00 Rádiózene és ének­kar kétzongorás já­tékkal. — Weber: Preciosa, balett és cigánykar. Nico­­ole: Szerelmi val­lomás. Ries: örök mozgó. Henselt: Madárka. Huber: Nyári éjek. Rossi­ni: Teli kar. Schu­mann György: Nimfák és szati­­rok. Rachmani­nov: Szerelmi álom. Strauss Já­nos: Életem-szere­lem és gyönyör. 10.30 Könnyű és tánc­zene. 12.00 Szórakoztató zene. BOROSZLÓ 4.00 Szórakoztató zene. 6.00 Ritkán hallott le­mezek. 7.00 Tarka képek egy nyájas világból. 8.15 Szórakoztató és tánczene. 10.30 Szórakoztató és tánczene. SZERDA, JÚLIUS 12 BRÜSSZEL I.­­7.15 Könnyű lemezek. 8.00 Audran: A baba, négyfelvonásos vígopera. 10.10 Lemezek. 10.30 Tánclemezek. BIlIKAREST 6.17 Lemezek. 7.15 Szoprán és bari­ton. 7.55 Apró zeneművek zongora, hegedű és fuvola előadásban. 9.15 Goffmann Artúr énekel. 9.35 Tánclemezek. 10.15 Vendéglős zene. DEUTSCHLAND­SENDER 4.00 Zenekar. 6.35 Bariton. 7.15 Zenekar. 8.15 Zenekar. 9.00 Bachman: Thürin­­gia szóban és dal­ban. 10.20 Händel: D-dúr oboaszonáta. Tele­mann: Asztali zene. .00 Lemezek. DROITWICH 6.50 Don Pasquale ope­ra első felvonása. 8.15 Varieté. 9.30 Hangjáték. 9.50 Kabaré.­ 10.30 Tánczene. 11.30 Hanglemezek. ~~ FRANKFURT . 4.00 Katonazene. 6.30 Mozart feleségéről. 7.30 Lemezek. 8.15 Zenekar. 10.20 Gordonka és zon­gora. 11.00 Szórakoztató zene. HAMBURG 4.00 Hangverseny. 6.00 Szórakoztató zene. 8.15 Innsbrucki város­kép. 9.15 Szórakoztató zene. 10.45 Hangképek. KÖLN 4.00 Könnyű zene. 5.00 Lemezek. 6.30 Zongora. 7.15 Lemezek. 8.10 Tánclemezek. 8.30 Lortzing: Cár és ács, vígopera-11.05 Könnyű zene. " KÖNIGSBERG 3.55 Zenekar. 6.35 Tánczene. 8.15 Zenekari hangver­seny. 10.45 Könnyű zene. LIPCSE 4.00 Délutáni zene. 6.20 Tarka óra. 8.15 Tánclemezek. 8.50 Möricken Goes: A szív zavarai, hang­játék. 10.30 Bécs. LONDON REGIONAL 7.45 Don Pasquale, Do­nizetti operája. 9.00 Szórakoztató hang­verseny. 10.00 Idegen nyelvű hír­szolgálat. 11.10 Tánczene. MÜNCHEN 4.00 Kamarazene. 5.10 Hangverseny. 6.00 Vidám hangképek. 6.45 Hanglemezek. 8.30 Hangverseny. 10.20 Szórakoztató zene. OLASZ MŰSOROK I. műsor. (Róma, Bari, Bologna, Bolzano.) 7.25 Lemezek. 9.00 Szimfonikus hang­verseny. 10.00 Akinek virág van a szájában, egyfel­vonásos. 10.30 Madrigálkar. 11.15 Tánczene. II. műsor. (Milánó, Torino, Genova, Trieste, Catania, Róma.) 7.25 Lemezek. 7.37 Csak Róma II.: Magyar negyedóra. 8.30 Milánó I. kivételé­vel lemezek. 9.00 Operett. 11.15 Tánczene. III. műsor. (Firenze.) 7.00 Kamaralemezek. 7.30 Énekkar. 8.30 Vidám zene. 9.00 Dalok és ritmusok. 9.50 Részletek a Nor­ma, Ernani, Tra­­viata és Mephisto operákból. 10.30 Tánczene. PARIS P. T. T. 6.30 Szalonzene. 7.15 Lemezek. 8.00 Hegedű. 8.30 Közvetítés bemon­dás szerint. 10.42 Lemezek. 11.00 Páris. POSTE PÁRISIEN 7.13 Falla: A három­szögletű kalap. 7.40 Tánclemezek. 8.30 Dalok. Az artisták szállodájában. 8.50 Hangképek. 9.15 A D-rendszer a családokban. 9.25 Bűnügyi játék. 10.35 Jazz. 11.00 A Seherezade ka­baréból. POZSONY. 6.00 Német műsor. 7.40 Novák: Szlovák dalok. 9.20 Zongora. 10.15 Magyar zenemű­vek. PR­ÁGA 4.00 Tánczene. 5.20 Lemezek. 6.30 Zenekar. 8.20 Dvorzsák: Rusal­ka, lírai mese. 11.00 Zenekar. STRASBOURG 7.30 Könnyű zene. 8.15 Zenekar. 10.45 Zene Párisból. STUTTGART 4.00 Zenekar. 6.00 Dalos, zenés vidám délután. 7.30 Spanyol lemezek. 8.15 Katonadalok és in­dulók. 9.00 Bécs nyári estje. 10.30 Művészlemezek. 12.00 Haydn: Óraszimfó­nia. — Utána apró hegedű- és zongo­radarabok, majd Rossini: A sevillai borbély, nyitány. Mozart: Cosi fan tutte, nyitány. Don Juan, részlet.. Cho­pin: E-dur etűd. — Dvorzsák: G-dur szonáta. Boieldieu: A fehér nő, nyi­tány. Strauss Já­nos: Kék Duna ke­ringő. _________SZÓFIA__________ 7.00 Hangverseny. 7.45 Puccini: Tosca, opera. 10.00 Tánczene. 10.30 Népzene. TOULOUSE 7.00 Operettdalok. 8.45 Indulók. 9.45 Tánczene. 10.15 Kivánságlemezek. Marseillei dalok. BUDAPEST (550.5 m.) Műsorközlők: 4.45-ig: Filótás. 12.15-ig: Hevessy 6.45 Torna. Hírek.­­ Hanglemezek: 1. Fri­csay Ferenc: Méreg­­induló (Hunyadi János 9. honvéd gyalogezred zenekara, vez. a szer­ző). 2. Strauss József: Pajkos szellemek — ke­ringő (Telefunken ze­nekar). 3. Cirenei-Málé: Győzelmi induló (Olasz királyi csendőrzenekar, vez. Cirenei). 4. Kron­­berger-Mariel: Békaki­rály fáklyásmenete (Lajos Béla zenekara). 5. Dvorák Lajos: Piros­­fehér-zöld induló (Hu­nyadi János 9. honvéd gyalogezred zenekara, vez. Fricsay Ferenc). — Utána: Étrend, közle­mények. 10.00 Hírek. 10.20 Zsoldos László elbeszéléseiből: 1. „Az anya kicsi lesz.“ 2. „El-Zib­­rn “ 10.45 „A fásítás tűz­rendészeti szempont­ból.“ Irta: Csérer Gyula. 11.10 Vizjelzés. 12.00 Harangszó. Him­nusz. Időjárás. 12.10 A 15. honvéd gyalogezred zenekara. Vezényel Seregi Artur. 1. Bachó István: A 15. honvéd gyalogezred diszindulója. 2. Suppé: Költő és paraszt — nyi­tány. 3. Ferrás: Holdas éj az Alsteren — ke­ringő. 4. Nicolai: Rész­letek ,,A windsori víg nők“ c. operából. 5. Eisenberg: Malom a Fe­kete erdőben. 6. Kraus Antal: Magyar népdal­egyveleg. Közben 12.40 Hirek. 1.20 Időjelzés, időjá­rás és vízállás. 1.30 Farkas Béla ci­gányzenekara. 2.30 Hirek. 2.45 Műsorismertetés. 3.00 Árfolyamhirek. 4.15 „A hazatért Fel­vidék és Kárpátalja gyógyforrásai.“ Papp Ferenc dr. előadása. 4.45 Időjelzés, időjárás, hírek. 5.00 Hírek szlovák és magyar-orosz nyelven. 5.10 „Szlovákok a ván­­dorúton.“ Irta Vécsey Zoltán. (Felolvasás.) 5.40 Hanglemezek. 1. Händel—Stokowski: d­­moll nyitány (Filadel­­fiai zenekar, vez. Sto­kowski). 2. Giordani: Caro mio ben — ária (Heinrich Schlusnus). 3. Mozart: Szöktetés a szerályból — ária (Sza­bó Lujza). 4. Bellini: Az alvajáró — kettős (Toti dal Monte és Tito Schipa). 5. Weber: A bűvös vadász — közze­ne­ a III. felvonásból __________VARSÓ___________ 5.00 Tánclemezek. 6.00 Berlioz: Római farsang, lemezen. 7.00 Vidám félóra. 7.30 Zenekar. 9.00 Károlyi Gyula Chopin balladát és etűdöket zongorá­zik. 10.00 Olasz énekesek le­mezen. (Berlini filharmoniku­sok, vez. Furtwengler). 6. Flotow: Márta M­ária (Georges Thill). 7. Bi­zet: Carmen -- kártya­ária (Aurora Bundes). 8. Gounod: Faust — kettős a II. felv.-ból. (Saljapin és Cozette). 9. Liszt: Tarantella, Vene­zia e Napoli (zongora: Frederic Lamond). 10. Giordano: André Che­nier — ária (Apollo Graf­orte). 11. Offen­bach: Hoffmann meséi — babaária (Miliza Kor­­jus). 12. Wagner: Lo­hengrin —­ előjáték a III. felv.-hoz (Csikágói szimfonikus zenekar, vez. Stock). Közben 6.00—6.10 Beszélgetés Kulai Sándor helsinkii olimpiai attasénkkal. — Hangfelvétel. 6.45 „Reguly Antal emlékezete.“ Halász Gyula előadása. 7.15 Hirek. 7.25 Ilosvay ének­­együttes. Tagjai: Ilos­vay Gusztáv, Szűcs Ste­fánia, Kazal László, Ho­­léczy Ákos és Losonczy Zoltán. 1. Walter Lász­ló: Egy kicsi csók. 2. Szabó Kálmán: Nem lesz annak sohase jó vége. 3. Churchill: Egyveleg a „Hófehérke és a hét törpe“ c. film zenéjéből. 4. Boulange: Száll ez a halk szere­nád. 5. Livingston: Sixty seconds. 6. Szabó Kálmán: Én álmomban egyszer. 7. Fitzgerald: Tisket a tasket. 7.55 Schalkház Lipót Petőfi- és Ady-verseket szaval. 8.10 A Budapesti Hang­verseny Zenekar Csaj­­kovszkij-estjének köz­vetítése a székesfőváro­si állat- és növénykert­­ből. Vezényel Ferencsik János. 1. V. szimfónia. 2. 1812 -- nyitány. — Szünetben kb.: 9.00 Külügyi negyed­óra. 9.40 Hirek, időjárás. — Körülbelül: 9.50 Hirek szlovák és magyar-orosz nyelven. 10.00 Szegedi Ernő (zongora), Dömötör Ti­bor (hegedű), Friss An­tal (gordonka) hármasa. 1. Beethoven: Tizennégy változat. 2. Mozart: B-dúr trió. 10.40 Hirek német, olasz, angol és francia nyelven. 11.00 Karina Simi ci­gányzenekara muzsikál. 12.05 Hirek, Budapest II. (834.5 m.) Műsorközlő: Máriássy 7.00 Hanglemezek- 1- Borodin: Ázsia pustzjáin — szimfónikus kép (Pá­risi Conservatoire zene­kara, vez. Gaubert). 2. Chopin: Gesz-dur és esz­­méil etűd (zongora: Backhaus). 3. Alf­vén: Midsommarvaka — svéd rapszódia (Berlini állami opera zenekara, vez. Järnefelt). 4. Fauré: Álom után (gordonka: Maurice Maréchal). 5. Sibelius: Karelia - szvit III. tétele (Londoni fil­harmonikusok, vez. Goehr). 7.35 „Az Alföld bené­pesül.“ Firkás Nándor előadása. 8.00 Hirek, lóverseny­eredmények. Kb. 8.10 Hirek szlovák és magyar-orosz nyelven. 8.20 „Jénai séták.“ Irta dr. Klenka János. (Felol­vasás.) 8.45 Tánclemezek. 9.45 Időjárásjelentés. KASSA (259.1 m.) 10.00— 11.00 Azonos­ Bu­dapest I. műsorával. —* (10-kor hirek.) 11.10 Szlovák hallga­tóinknak: „Aktualitások a Felvidéken.“ Dr. Ná­das Sándor előadása. — Slovenskym posluchá­­com: „Aktuality na Hornom Vzemi.“ Pred­­náska dra Alexandra McHocq 11.25 Szlovák népdalok hanglemezről. 11.40 Hírek magyar és szlovák nyelven. Műsor­­ismertetés. 12.00— 12.15 Azonos Bu­dapest I. műsorával. BÉCS 1 6.00 Mozart: Vonósötös. Beethoven: Möd­lingi táncok. 6.30 Karintiai dalok. 8.15 Zenés est. 10.30 Dvorzsák: Szláv táncok. 11.30 Szórakoztató zene. 12.00—3.00 Csak Grácnak hangverseny. BELGRÁD 6.30 Gordonka. 7.05 Lemezek. 9.10 Népdalok. 9.30 Hegedű. 10.15 Lemezek. BERLIN 6.00 Nagy zenekar. 7.00 Indulólemez. 7.15 Mozart: Esz-dur divertimento vo­nóshármasra. 8.15 Zenés est. 10.30 Schrammel együt­tes és harmonika­­négyes. _ 12.00 Kis zenekar. BOROSZLÓ 6.00 Nyári hangképet tánczenéje. 7.00 Zenekar. 7.40 Kraft: Fabig dok­tor. 8.15 Zenés est. 10.30 Zenekar. BRÜSSZEL I. 7.00 Dallemezek és in­dulók. 8.00 A nagy francia forradalom emlék­estje. 9.00 Zenekar. B­UKAREST --------------------------------------------— 6.17 Karéneklemezek. 7.00 Tánczene. 8.00 Rádiózenekar. Német művek. 9.15 Tenor. 9.35 Tánclemezek. 10.30 Román est Angliá­nak.­­ CSÜTÖRTÖK, JULIUS 13 BERLIN ________

Next