Pesti Hírlap, 1941. január (63. évfolyam, 1-25. szám)

1941-01-08 / 5. szám

A Pesti Hírlap 1941 jan. 8. szerda Rovtai filmhírek Romiban filmre viszik Toscát. Imperio Ar­gentina játssza a címszerepet, Michel Simon Scarpiát, Rossano Brazi Cavaradossit. Charles Laughton, A notredamei torony­őr felejthetetlen Quasimodója, új oldaláról mutatkozik be. Az utca bolondja című­ új amerikai filmben. A filmben van egy jele­net, amelyben Laughton táncol és énekel. Társnője: Viviane Leight. A norvég háború története elevenedik meg dr. Martin Rikli nagyszabású új történelmi filmjében, amely előreláthatólag tavaszra ké­szül el Henny Porten, a néma­film egyik ked­vence, főszerepet játszik a „Philine“ című­ új Bavaria-filmben. SAKK Rovatvezető: MARÓCZY GÉZA 1347. (sima feladvány, Firkás Nándortól Eredeti Matt 2 lépésben. a- ((erősen számításba jön-A megfejtés beküldé- n® ?1­.L:16­­y:f®, 14. jének határideje feb- Jjí*.), 21.... L:c3, 22. bc3 már 15-ike. A havonta 23’ bá? (hiba, között feladványokat a helyes védelem 23... . legcélszerűbb egyszerre'^!1 y°'b, Hf6t H:f6, city levelezőlapon, az f25. L:f6 Hh7, 26. Lh4 első lépés közlésével, v64­­a vezércsere csak­­beküldeni. A címzés al-t is a világos malmára dalára „Sakk- jelzés hajtja a vizet, így írandó. A helyes meg-!k°nnyebben érvényesül fejtést beküldők közötte lövészpár és kihasz­­minden hónapban tízen-|nálható a nyilt „b"-vo­­lt könyvjutalmat sor­nál), 27. V:g4 hg4, 28. «ólunk ki |Tbl Tc6, 29. Tb4 Lc8, 30. * |Tdbl Tb8, 31. Ld8 ba, 32. ia?,az Vlasza bizonyítja, L­b5 hanem világos le­esz,molt a helyes lépés, de „ világos erre is jobban * 'áll), 33. ba6! (kellemet- Játszották a holland élen meglepetés!), 33.... csapatbajnoksági verse-T:d8 (33.. .. T:b4, 34. nyen 1940 dec. hóban.;T:b4 T:a8 tovább tartot- Világos: F. L. Wackersta a játszmát), 34. Tt8! (RSC). Sötét: M. Roos(a nyerő lépés, vitágos (NRSV). 1. d4 da, 2. c4:megnyeri a minőséget, c6, 3. Hc3 Hf6, 4. Lg5 mert T:b8-ra 35. T:b8. Lc7, 5. e3 0-0, 6. Vc2:Kg7, 36. a7 Ta6, 37. a8. Hbd7, 7. Hf3 h6, 8. Lh4,T:a8, 38. T:a8 stb. ke­a6, 9. a4 (helyesebb 9. vetkőzhetik), 34. ... Le3, Tadl­­9,... b6 (jobb 35. a7, sötét feladta, th­ni c4-re vagy pedig a Levelezési játék. Vil.: azonnal c5-el folytatni), A. J. Moonen. Sötét: H. 10. cd5 cd6, 11. Ld3 Lb7jljzerman. 1. d4 H16, 2. 12. Lg3 C5, 13. 0—0 C4,­C4 e6, 3. HC3 Lb4, 4. f3 14. Lf5 Te8, 15. He5 Hf8,­d5, 5. a3 L­c3f, 6. bc3 C5, 16. Ve2 Ld­6, 17. Tfdl!7. e3 Hbd7, 8. Ld3 0—0, Ve7. 18. Tac­ Lb4 (sötét 1 9. Hge2 b6, 10. cd5 cd6, tempókat veszít a lc­ 11. é4 de4, 12. fe4 Lb7, vészlépésekkel), 19. Lh4 13. Vc27 c4! 14. L­e4 áll. (világos nagyon jól áll, hasonló állásokban a vi­lágos támadó játéka az ellenfél királyállása el­len rendszerint hatáso­sabbnak bizonyul, mint a sötét elenjáték a ve-H:c4, 15. 000 Hdf6, 16. Ld3 Tc8, 17. Lf4! H:c3, 18. Lc5! Hcd5, 19. Vd2 Tc6, 20. Tf3 h6, 21. Tg3 N­h5, 22. Th3 Hdf6, 23. g4? VdS! 24. HgS H:g3, 25. T:g3 Tc6! 26. g5 Vhb­. zérszárnyon), 19. . . . g6,27. Kf2 V:h2t, 28. Két 20. Lc2 Ve6, 21. Vf3 V:g3t vitágos feladta.­F­ a­­bedeigh A S­h­i­­f 9­n! December 23-án d. u. 3 Willi V VA 3­0 órakor a Baross-utcában a 77. sz. ház előtt ügyfelem autója elé szaladt egy férfi. Felkérem a t. szemtanukat, hogy az igazság kiderítése végett szíveskedjenek d. u. 5—7 között felkeresni. Dr. Boleman Béla, Buda­pest, IV., Váci­ utca 79. nr. 22. Telefon: 18-95-24. «Mi i L —i ai--:.' _: i- ai -x.- :■'.n'j --■feiriMHttMíÉl Opera. Trubadúr. Ver­di 4 sz. dalm. (Németh M., Palló, Halmos) (E. bér­.) (148). — Nemzeti. A Gyurkovics leányok. Herczeg F. 4 f. vigj. (Ághy E., Pataky, Kiss) (1sz). — Vig. Szilvesz­teri kabaré (S. bér­.) (S.8). — Kamara. Ka­land. Márai S. 3 f. szín­műve (Rajnai, Tőkés A., Makay M., Jávor­ fii 8). - Madách. Négy asz­­szonyt szeretek. Bokay J. 3 . kom. (Bajor G., Ifray, Csortos) (548). — Városi. Ocskay brigadé­­ris (C. béri.) (148). — Magyar. Gyergyói bál Szilágyi—Huszka S ferv. ren. Ját. (Fedák S­, Fe­jes, T. Rózsahegyi) (L. béri.) (118). — Fővárosi, ilyenek a férfiak. Hin­­d.Y, Carlo de Fries 3 f. itteruttfr­ dUtt( M, Hajmássy, Latabár) (14­3). — Andrássy, Baj van Saloméval. C. Meano 3 f. kom. (Törzs, Szilágyi Szabó E., Hajmássy) (548). MOZIK MŰSORA ATRIUM (T. 153—034). Az eladó birtok (146, Iá 8 Iá 10. vas. és u.­­,14-kor is). belvárosi híradó (T. 181-244), így játsz­­lok ti! (Pethes-paradis). Összekötővasut a Szé­kelyföldre. Visszapillan­tás 1940-re. Sz. Walt Disney. Rajzos h. Észak- Afrójáról. Magy., Ufa, Luce. Fox híradók. D. é. 10-től éjfélig. CASINO, Eskü­ ut 1. (T. 383—102). 2-ik hétre prol.­ A notredamei to­ronyőr (146, 148, ?110; szó., v. és tL 3-kor is). errr (T. iu-ho). 3-ik hétre proL! Repülő ör­dögök (Stan és Fan) (546, 548, 5410; szó., v. és ii. 54 4-kor is). CORSO (Tel. 182—818). 3-ik hétre prol.­ Bala­laika (546, Iá 3, 5410; szám., v., ii. 5z 4-kor is). DÉCSI (Tel.: 125—932). A fekete asszony (Iá 6, Iá 8, Iá 10. szom., v., v. Ii 4-kor is). FORUM (T. 189—707). 3-ik hétre prol.­ Kék madár. Maeterlinck me­­sejátéka (T.40. iá8. 5410; szom., vas. és ün- )44- kor is). HÍRADÓ (T. 222— 409). Fehér hegyek katonái, összekötővasut a Szé­kelyföldre, visszapillan­tás 1910-re. Sz. Walt Disney: A­ híradó Észak- Afrikáról Magy., Ufa, Luce, Fox híradók. D. e. 9-től éjfélig. KAMARA (T. 423-901). Hét szilvafa ül, 2, 4, 6, 8, 10). Első három mér­sékelt, Magyar-német gyors- és géptrónát azonnali belépésre keresünk, írásbeli ajánlatokat kérünk. Magyar Siemens Reiniger Művek r.-t., Budapest, . VI., Nagymező­ utca 4.____________ Üzlethelyiséget keresek lelépéssel textilnegyedben. Telefon: 226—113. Dr. Jakab Szanatórium“05n'u1^_»" m­iátae Pilótáéra felvesz betegeket napi, U1PU8S PlIrtUá»!­g esetleg havi díjazással. Évtizedek óta IMPERIAL FÜGEKÁVÉ Brilliáns nagyköveket veszek priváttól, 1500 P-től 3500 P-ig fizetek karátonkint. Jelige ..Minden ékszert veszek 6954“ a főkiadóba. VESZEK SÜRGŐSEN, kizárólag tulajdonostól bérházat 200—300.000-ig. Ajánlatok „Reális 4217“ jeligére Blockner hirdetőbe, IV., Városház­ utca 10. Ügynökök kizárva. 101 34 éves őskeresztény vendéglősmester mint üzletvezető elhelyezkedne. Ajánlatokat „Jó megjelenésü 88" jeligére Vilmos császár­ úti­ földadóba kérek. SZÍNHÁZAK OPERA (3, '/18) NEMZETI ('/i4, Zz8) VIG (Vz­. */,8) KAMARA (Zzi, •,­%) MADÁCH ('/zl, */,8) 1 VÁROSI (3, Vzk) 3 MAGYAR ('/a4, V2&) FŐVÁROSI ('/sí, 548) ANDRÁSSY ('/sí, 548) KAMARA VAR. (/s9) Szerda . . . Trubadúr E. A Gyurkovics 1. Szilv. kabaré S. Kaland Négy asszonyt Ocskay Krig. C. Gyergyói bál L.Ily­enek a férfiak Baj van Salomév. Hurrá! 1911 Csütörtök . . Manón Lescaut B. 12. Villámfénynél Egy fillér M. Kaland Négy asszonyt Ocskay brig. D. Gyergyói bál O.Ilyenek a férfiak Baj van Salomév. Hurrá! 1941 Péntek . . . IV. Filh. hangv. Külön nóta Szilv. kabaré L. Kaland Négy asszonyt Ocskay brig. E 7 Gyergyói bál T.Ilyenek a férfiakBaj van Salomér. Hurrá! 1941 Szombat . . . A cigánybáró D. 13. Cyrano. Bem. 10. Egy fillér Kaland Négy asszonyt Balettest Gyergyói bál Ilyenek a férfiakNehéz ma férj. Hurrá! 1941 d. u.: Nílusi. Copp. Csár. |Ocskay brigadéros­­ Egy fillér | Kaland Négy asszonyt— Gyergyói bál Ilyenek a férfiakNehéz ma férj. Hurrá! 1941 ' as­ este: Traviata Cyrano I. 10. Szilv. kabaré R. | Kaland Négy asszonyt— Gyergyói bál B.Ilyenek a férfiakBaj van Salomér. Hurrá! 1941 VÍG. Szombat d. u.: Szilveszteri kabaré (Szom. d. u.-i bérl.) (K 14)..— PESTI (ZzS, Z20). Naponta: Tekintettel arra... — KOMÉDIA (ZzS, Zz*). Naponta: Ne gyerekeskedjünk! Szerda, csak pént.: akcióban. — ROYAL VARIETÉ (145, S). Naponta: Royal Trott. SZIXHÁZAK MŰSORA OLCSÓ JEGYAKCIÓNK Cyrano de Bergerac szerepel január 16-án, csütörtökön ötödik bérleti estünk műsorán. Rostand gyönyörű költői játékát most újítja fel kitűnő szerep­­osztásban a Nemzeti. Erre az előadásra rend­kívül olcsón, 30% kedvezménnyel árusítunk jegyeket valamennyi jegykategóriából. Heti műsorunkból az „Ilyenek a férfiak“ cimiű operett sorozatát emeljük ki, amely Mezey Mária főszereplésével estéről-estére táblás házak mellett kerül színre a Főváro­siban. Nagy a sikere a „Hurrá! 1941“ című revetnek is, amelyet ugyancsak sorozatosan nyújtunk a Kamara Varietéből Jövőheti előadás: Nemzeti. Csat: Cyrano. * Jegyakciós előadásaink rendjét a mű­sortáb­­lázatban vastag betűkkel emeljük ki. Jegyárusítás: Vilmos császár-út 78. (Tel. 1—122—93—94—931. — Erzsébet-körut 1. (Tel. 225—686). — Apponyi-tér 5. (Tel. 1—833—99). — Krisztina-körut 133. (Tel. 1—509—24). — Horthy Miklós­ ut 29. (TeL 2—693—95). — Margit-körut 8. (Tel. 1—520—25). PALACE (T. 221—222). 4-ik hétre prof.! Igen, vagy nem. — A kőbe­­vésett mosoly (11, 2, 4, 6, 8, 10). Az első három mérsékelt. RADIUS (T. 122—093). Tóparti látomás (146, 548, 54 10. szám., v., v. Iá 4-kor is). ROYAL APOLLO (T. 222—002). 4-ik hétre pro­longálva. Balalajka (146, 148, 54­0; szom., v., v.­ 3-kor is). SCALA (T. 114—411). Arviz Indiában (146, 148, 5110; szom., vas. és ün. 3-kor is). URANIA (T. 146—046). Vigyázat! Kém! (5, 148, 1410; szom., va. és ún. 54 5-kor is). — Vas. d. e. 1412. A Magyar-Német Társaság 1-ső kulturelő­­adása. MASONHOTEL MOZIK Admiral. Trenk, a pandúr (%­, 146, %8, 1, 10). Alkotás. Nick Carter nem téved (144, 14­6, 148, 1410). Astra. Bel ami (144, 146, 148, 1410). Belvárosi. Alcazar (4, 6, 8, 10). Budai Apolló. Trenk, a pandúr (145, 547, 9). Capitol. 3-ik hét­re prol.­ Hazajáró lélek (­4, 06, 108, l­ 10). Elit. Oz, a csodák csodája (4, 6, 8, 10). Homeros. A postamester (545, 7, 1410). Ipoly . Alcazar (144 146, 148, 1410). József­városi. Alcazar (144, 146, 148, 1410). Lloyd. Arany­­város (3, 146, 148, 5110). Odeop. Hollywoodi va­rázs (Us, 54­7, 1410). Orient. A miniszter ba­rátja (146, 547, 1410). Otthon. ■ Lángoló hatá­rok (144, 146, 148, 1410). Rialtó. Alcazar (11. 1. 3, 5, 148, 1410). Simplon. Erzsébet királyné (14­4, 148, 148, 1410). Tiszti Kaszinó. Jun. 9-én és 12-én. E­gy királynő szi­ve (145, 51­, 9). Túrán. Alcazar (4, 1, 3, 10). Budapest­­ szerdai műsora. 6.40 Torna. 7 Hir, lemezek. 10 Hir. 10.20 és 10.45 Felolv. 11.10 Vizj. 12 Harangszó, idő. 12.10 Lemezek, közben. 12.40 Hir. 1.20 Idő. vizj. 1.30 Melles zenekar. 2.30 Hir. 2.45 Műsorok. 3 Arak. 3.20 Tánczene. 4.10 Asszonyoknak. 4.45 Idő, hbr. 5 Hir szlovák és ru­szin nyelven. 5.15 Sza­lonzene. 5.45 Közv. az uj hídépítésekről. 6.15 Magyar nóták. 7 Hir. 7.20 Trubadúr. Opera. Szünetben kb. 8.05 Fel­olv. kb. 9.05 Hir, kb. 9.40 Hir­ . idő. Utána kb. .10.40 Tánclemezek. II Hírek idegen nyelveken. 11.20 Cigányzene. 12.03 Hír. Budapest EL 5.15 Előad. 5.45 Tangóharmo­nika. 6 Szalonzene. 6.35 Olasz lecke. 7 Lemezek. 7.25 Előad. 8 Hír. Etit­kár­clemezek. 5.10 Előad. 5.18 Idő. RADIO MŰSORA SPORT Csonkán ért véget a budapesti városközi jégverseny Egynapos késedelemmel kezdődött meg a BKE városligeti műjégpályáján a há­­romváros-jégünnepély, amelyet ennek el­lenére is teljesen le lehetett volna bonyo­lítani, ha nincsenek versenyösszeállítási za­varok. Az egynapos késés miatt ugyanis a versenyt akkor fejezhették volna be, ha az egyik korongmérkőzés hétfőre marad, hét­főre azonban csak Berlin játékosai ma­radhattak itt. A helyes sorrend tehát ez lett volna: szombaton Bécs—Berlin, vasár­nap Budapest—Bécs, hétfőn Budapest- Berlin. Nem a vendégeken múlt, hogy ezt a sorrendet válasszák. A vasárnap este megtartott Budapest— Bécs korongmérkőzésen 4:0 volt az ered­mény Budapest javára Szamossy (2), Há­­ray és Miklós góljaival. A vasárnap délelőtt megkezdett és dél­ben befejezett férfi- és női versenyen ma­gyar részről különösen Botond Györgyi szerepelt elsőrangúan, a betegen kiálló Kállay Kristóf csoportjában az utolsó lett. Csoportgyőztes a férfiaknál Rada, a höl­gyeknél Musilek, mindketten bécsiek. A pontverseny állása: 1. Budapest 44 és fél ponttal, 2. Bécs 40 ponttal, 3. Berlin 29­­és fél ponttal. Az­ ökölvívócsapatbajnokság megkezdődött. A BTK és a MPSE döntetlenül mérkőzött, míg a B. Vasutas 10 : 6 arányban győzött a csepeli WMTK ellen. Az első női tőrvívóversenyen, amelyet a BBTE rendezett, a döntőkörben holtverseny volt Gerevichné Bogáthy Erna és vitéz Ma­jorné Horváth Kató között, a döntőtusában aztán Gerevichné 4 :1 arányban megszerezte az elsőséget. A Szeged labdarúgói Szabadkán a Bácska ellen 2 : 1 arányban győztek Kisuczki és Nagy góljaival. A MAC síversenyzői nyerték meg a Bélyi Demény vándordíjas csapatversenyt egy per­ces előnnyel a BBTE előtt, míg egyéni győz­tes Petri BBTE. A súlyemelésben több csúcsteljesítmény volt. Pehelysúlyban Tégla B. Vasutas 285 kg-os eredménye rekordot jelent. Középsúlyú­ban a versenyen kívül szerepelt Ambrózi WMTK 320 kg-os teljesítménye ugyancsak rekord. Másodosztályú kardvívóversenyen, amelyet a Detektiv AC rendezett, Miksa BBTE volt az első, a helyeket Durst MAC és Bedő HTVK foglalta el. A BKE házi versenyén a női műkorcsolyá­zásban Papp Márta megelőzte Kékessy And­reát, az ifjúsági csoportban első volt Pajzs Magda, második Réthi Éva. A Leviczky-vándordíjat, amelyet gyorskor­csolyázók részére írtak ki, hétfőn Ladányi Gedeon végleg megnyerte, második Hidvé­­ghy, harmadik Gündisch. Ladányi 5000 mé­teren, Hidvéghy 500 méteren, végül Gün­disch 1500 méteren volt első. Az év első motorkerékpárversenye. A ke­mény hideg sem tudta elriasztani a KTT egyre szaporodó résztvevőit a már hagyomá­nyossá vált nagyrákosi téli versenytől. A va­sárnap megtartott küzdelem félkilométeres körpályán folyt le. A motorok súlya alatt be­szakadó jégréteg megnehezítette a verseny­zők nehéz feladatát. A nap hőse Demján volt, aki 200 kcm-es magyar gyártmányú gépével maga mögött hagyta az egész mezőnyt. Ered­mények: 100 kem-ig 1. Vágai (Mátra) 1:54 p, 125 kem-ig 1. Vágai (Mátra) 1:40.5 p, 250 kem-ig 1. Demján (MP) 1:38 p, a nap legjobb ideje, 350 kem-ig 1. Kiss (Victoria) 1:46.5 p, 500 kcm-ig 1. Schmiedt (BMW) 1:42.5 p. Ol­dalkocsisok 1.­Lender—Dómján (Puch)1:55 p. Főfutam kategóriakülönbség nélkül 1. Dóm­ján (MP) 3:55 p, 2. Kiss (Victoria) 4:19 p. — Szánkajöring 1. Szeift—Mocsári (Norton) 1:58 p. Stjöring 1. Szeift—Rusovszky (Norton). Új menedékház épül a Hargitán 1400 mé­teres magasságban. A menedékházat az er­délyi Kárpát-egyesület csikszéki osztálya építi fel. Olasz földön jártak most a német labdarú­gók, Milánóban Berlin 2 :2 arányban döntet­lent ért el, Rómában a müncheniekre 5 :2 arányú vereség várt. Jégvitorlásversenyt rendezett a Balatonon a Magyar Yachtszövetség Balatonfüreden, a Királyi Magyar Yacht Club előtti három­szögletű pályán. Első Heinrich Tibor, máso­­dik Kreyer-Krausz Arnold, harmadik Zábor­­szky Dezső. A legközelebbi versenyeket 11— 12-én rendezik Kenesén a Székesfővárosi Se­gítő Alap díjaiért. Gyergyóban síugrósánc épül a Gyergyó­­szentmiklós mellett lévő Sutafenyőerdőben. Új elnököt kapott a III. kerületi levente­egyesület Kuncze Géza országgyűlési képvi­selő személyében. Kedden Nagybecskereken szerepelt a Sze­ged labdarúgócsapata, amely az ottani Borac ellen 3 : 2 arányban győzött A fedettpályaversenyek egész sorozatát játssza északon a hét derekán Stockholmba utazó magyar tenniszegyüttes. LÓVERSENY A kettős versenynap eredményei Vasárnap­ hétfőn húsz futamot bonyolított le a BVE, megkezdve 1941-es versenyévét A „hosszú“ Kovács szerepelt a legjobb ered­ménnyel: ötször hajtotta a győztest, meg­nyerte gondozottjával mindkét versenynap lóversenyét Az angol Wiltshire is hajtott, így a Vízkereszt-díjban egy német állampol­gár lovát, Kama D. N­.-t de a Wiltshire-pre­­miernek nem volt sikere. Érdekes versenyek voltak, az esélyes lovak győztek. Húsz futam közül tizenöt esetben a Pesti Hírlap tipelte a győztest. A közönség nagy érdeklődést mu­tatott, a BVE tehát igen kedvező előjelek között kezdhette meg kilencvenkét napból álló verseny évadj­át. A részletes eredmények: Január 5. — L 1. Cif­! Január 6. — X. 1. Dust­­a N­. (Maszár F.), 2.(Kovács J.), 2. Vilma, 3. Dana B. F. m. 4 ló. Idői Baronesz. F. m. 5 ló. 34,9. Tot. 10:32, 14, 13.­Idő: 33.1. Tot. 10:26, 10, 114. — NI. 1. Little Tich 12, 10, 127—51. — NI. 1. (Zeidl), 2. 2ürcz. F. m.Czinka Panna—Ébredő 4 ló. Idő: 33.4. Tot. 10,14,­(Baranyai), 2. Almos— 10, 10, 21. — II. 1. Miza Orao. F.:m­. 2 fogat. Idő: (Wiesner), 2. Emke. F. 38.3. Tot. 10:17, 32. — III. m. 4 ló. Idő: 32.4. Tot. 1. Eszter (Marek), 2. Jut­ 10:11, 11, 16, 35. — IV. l.lka, 3. Fajankó. F. m­. 5 Sirocco (Kovács II.), 2.116. Idő: 32.5. Tot. 10:13. Azdaja, 3. Bicskás. F. ul. 12, 18, 15—59. — IV. m. 8 ló. Idő: 29.1. Tot. 11. Mikola (Kovács II.), 10:24 , 20, 34, 56, 98—223.2. Dávid, 3. Kama Déva — V. 1. Csalafinta (Jó-II. F. m. 4 ló. Idő: 26.3. nás), 2. Bob, 3. Demetra, Tot. 10:23, 12, 12, 12, 111. F. m. 4 ló. Idő: 27. Tot. — V. 1. Tanoda (Dózsa), 10:51, 11, 10, 11, 136. —2. Dancsi, 3. Galagonya, VI. 1. Zinkum (Feiser), F. m. 5 ló. Idő: 27.6. Tot. 2. Egyes, 3. Magnézium.110:77, 11, 11, 11, 149—157. F. m. 5 ló. Idő: 30.2. Tot.­— VL 1. Négus II. (Ma- 10:18, 11, 11, 11, 28—30. — rek), 2. Szabolcs, 3. Dal-VII. 1. Agyafúrt (Kovácsma J. F. F. m. 4 ló. Idő: II), 2. Gulliver, 3. Pique 29,3. Tot. 10:14, 14, 15, 27. Dame. F. m. 5 ló. Idő: 39. — VII. 1. Elöljáró 29. Tot. 10:23, 13, 23, 15, (Galla), 2. Carthago, 3. 99—37. — VIII. 1. Ba­:W. Aladár. F. m. 6 ló. Kony (Kovács J.), 2. Pa-i ldö: 31.4. Tot. 10:24, 14, sa, 3. Tily II. F. m. 5 ló.­21, 16, 95—57. — VIII. 1. Idő: 30.8. Tot. 10:28, 12. Emke (Feiser), 2. Adam 15. 14, 50—33. — IX. Litke Harvester. F. m. 4 Csalárd (Jónás), 2. Zep­lló. Idő: 31.1. Tot. 10,85, pelin, 3. Dália. F. m. 6! 19, 11, 247. — IX. 1. ló. Idő: 33.1. Tot. 10:117,lOpera (Hauser), 2. Mády 27, 51, 34, 953—448. — X.1fia. F. m. 4 ló. Idő: 31.7. 1. Gárda Kürtös (Ko­jTot. 10:42, 17. 15, 119. —­vács II.), 2. Bíbor, 3.­X. 1. Apród (Kovács II.), Léda. F. m. 4 ló. Idő:12. Recontra Romeo, 3. 34. Tot. 10:46, 12, 11, 13.­Elimár D. F. m. 6 ló. 82. I­dő: 32,5. Tot. 10:2, 12, 113, 12. közgazdaság A felvidéki koronairtozások és köve­te­­é­sek. Az 1938—39. évi területváltozások óta az 1928 évi magyar-csehszlovák kliringegyez­­mény alapján a pozsonyi kiegyenlítő hivatal (döntőbizottság) által jogerősen megállapított kliringtartozásoknak a Magyarországhoz visszacsatolt felvidéki és kárpátaljai adósok­tól való behajtása és hitelezők részére jog­erősen megállapított követeléseik után a po­zsonyi kiegyenlítő hivatal által adható előle­gek folyósítása szünetelt. A magyar és a szlo­vák pénzügyminiszterek jóváhagyásával a bu­dapesti és a pozsonyi kiegyenlítő hivatalok jegyzőkönyvi megállapodást írtak alá, amely a kérdéses tartozások behajtásáról és az em­lített előlegek folyósításáról a budapesti hi­vatal útján gondoskodik. A m. kir. kiegyen­lítő hivatal címe: Budapest, IV., Mária Va­­léria­ utca 7. A balkáni gazdasági helyzet átalakulása. Ró­mából jelentik: A „Stampa“ és a „Popolo di Roma“ budapesti tudósítója hosszabb cikkben számol be a balkáni gazdasági élet átalakulá­sáról. A háború következtében a Balkán gaz­dasági élete átalakulási folyamaton megy ke­resztül és ez valószínűleg még hosszabb ideig fog tartani. A cikk részletesen foglalkozik elsősorban Romániával. Megírja, hogy az agrártermelésben milyen megszorításokat léptettek életbe, közli, hogy a textilárukat egységesítették és 366 kapafajta helyett nyolc kapafajtát engedélyeztek. Romániában erő­sen korlátozták a vasúti forgalmat. Ugyan­úgy, amint a többi délkeleteurópai állam Oroszországból és Törökországból szerzi be gyapotszükségletét, Románia is szeretne gaz­dasági szerződést kötni Oroszországgal, hogy fáért gyapotot kaphasson. Bulgária Szovjet- Oroszország részére hízott sertéseket szállít és a szállítás mennyisége 1940-ben 10.000 élő­állatot ért el. Bulgáriában a szárnyasok te­nyésztése erősen emelkedőben van. Az emlí­tett lapok ismertetik még Görögország és Tö­rökország gazdasági helyzetét. A Magyar Magtenyésztési Rt. Budapest- Monor heti jelentése. A lóhere- és lucerna­mag forgalma a hét folyamán néhány pengő­vel magasabb áron bonyolódott le, mint az előző napokban; jelentősebb mennyiségek egyik cikkből sem kerültek piacra. A kötés iránt a kereslet tovább tart, ami további ár­emelkedésben is kifejezésre jutott A tavasz­bükköny változatlan árak mellett kerül el­adásra. A muhart továbbra is keresik. A mák ára jól tartott. Hivatalos nyersáruárak 100 kilogramonként a feladóállomásról: köles, fe­hér 51—52, köles, vörös 51—52, köles, egyéb 51—52, káposztarepce 40, napraforgómag 30, lenmag 50, tökmag 35, szójabab 31.50, mák 254—257, borsó, Viktória, sterilizált 50.80, borsó, zöld (expressz), sterilizált 40.80, lencse, nagyszemü, sterilizált 62.80, lencse, középsze­­mü, sterilizált 58.80, lencse, kisszemü, sterili­zált 40.80, lucernamag, nyers, arankás 410— 470, lóheremag, nyers, arankás 215—255, ló­heremag ,ólomzárolt, fehérbárcás 310—315, biborheremag 150—165, muharmag 75—90, ta­vaszbükköny 57—62, szöszösbükköny 95—110, csillagfürt 31.50—32.50, cirokmag 35—37 pengő. Török gazdasági bizottság Budapesten. Hét­főn megérkezett Ankarából a török-magyar kereskedelmi tárgyalásokon résztvevő török bizottság. A török bizottság vezetője Sámán, a török külügyminisztérium gazdasági főosz­tályának vezetője. Csorna nagyközségben a Vízkereszt ünnepe miatt elmaradt országos vásárt teljes állat­felhajtással január 8-án tartják meg.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék