Pesti Hírlap, 1942. október (64. évfolyam, 223-247. szám)

1942-10-30 / 246. szám

SZÍNHÁZ-ZENE Az oratórium-irodalom e minden időre szóló klasszikus remekét kará­csony körül vagy a húsvéti időszak­ban szokás megszólaltatni. Kétségte­len­­azonban, hogy a Halottak napja előtt is megvan a kellő hangulat és lelki készenlét a nagy mű befogadá­sára, mely az emberiségért kínhalált szenvedett Megváltó zenei eposza. Most Karvaly Viktor­ vállalkozott a „Messiás“ előadására s nemes becs­vágya elégtételt találhatott abbat­ az­ áhitatos hallgatóságban, amely zsúfo­lásig megtöltötte a Zeneakadémia nagytermét. A vezetése alatt fegyel­mezett buzgalommal működő Székes­­fővárosi Énekkar tiszta szólamveze­téssel, szigorú ritmikai pontossággal zendítette meg a nagyszabású kórus­tételeket. A pompás hangegyüttes működését azonban éppoly kevéssé hatotta át Händel lángelméjének szel­lemi sugallata, mint az egész előadást. Amit hallottunk, egy teljes hatású ,,Messiás“-előadáshoz körülbelül úgy viszonylott, mint egy szobrászati re­mekmű józan gipszmásolata az élő, tüzelő márványba faragott eredeti­hez. Hozzá még az „öntvényen“ csor­bák is akadtak épp a leginkább szembetűnő pontokon — más szóval a fiatal szólisták bizony gyengécskék voltak. László Magda szép, meleg szopránja, ösztönös tehetsége a nagy elfogódottságból csak a harmadik áriában talált önmagára. Németh Anita is még tapogatózik a klasszikus stílusban. . Nagypál Béla és Littasy György már otthonosabbak, de sem hangérték, sem technika, sem átélés dolgában nem tudták elérni az ily fontos és­ ritkán hallható mű meg­szólaltatásánál megkívánt művészi színvonalat. Ív. • Tito Schipa ária- és dalestje. A milánói Scala és a newyorld Metro­­politain világhírű tenorja, Tito Schipa, ragyogó operaszínpadi pályafutása múltával, a gramofon és rádió közön­ségének vált kedvencévé. Elképzel­hető, milyen nagyszámú hallgatósága sereglett össze a Vigadó termeiben, amikor most végre, tizenkét év után, újra eljött hozzánk, hogy mindazok, akik eddig inkább csak hanglemezek révén ismerték, meghallgathassák a hangversenypódiumon is. A közön­ségnek ez a nagyobbik része nem is csalódott felfokozott, várakozásában. A művész élő alakban is úgy énekelt, mint valami mesteri gramofon. Leg­híresebb, legnépszerűbb „lemezei“, Tosti, De Curtis és egyéb olasz dal­költők nápolyi dalai, egymásután pe­regtek le, szívsimogató falzettjeikkel, kecses hajlékonyságukkal, elragadó könnyedségükkel tökéletesen rögzítve. A végén valóságos kívánsághangver­­sennyé bővült a műsor,­­ még ami­kor a terem lámpáit eloltották, sem mozdult helyéről a rajongó tomboló közönség és Schipa örömmel énekelte le mindazokat a népszerű számait, amelyeket népszavazással kértek, sőt követeltek tőle. A közönség kisebb (zeneértő) részének azonban csak mes­teri stílusú, a bel canto minden ha­gyományával gazdag Pergolesi, Scar­­latti­ tolmácsolásával­ és a Szerelmi bájital utolérhetetlen finomságokkal előadott híres áriájával szerzett gyö­nyörűséget. Kísérője, Marzollo, csi­szolt kultúrájú zongoraművész, aki Respighi-átirata régi olasz zongora­művekkel és Liszt Polonaise-jével­­szerepelt. (f. j.) Händel „5Zessiás“-a a Zeneakadémián kereskedelmi adminisztrációban per­fekt, őskeresztény tisztviselőnőket és tisztviselőket keres nyugdíjas vállalat. Érettségi, német nyelv előny, de nem feltétel. Ajánlatokat ,,Jó fizetés“ jeligére Hausenstein és Vogler r. t. hirdető­­irodába, V., Dorottya­ utca 8. Iparvállalat keres őskeresztény utókalkulációs munkakörben gyakorlott munkaerőket továbbá ugyancsak őskeresztény, gépkönnyvelési JOT jártas könyvelőket (nőket) azonnali belépésre. Részletes ajánlatok „Gyakorlott“ jeligére Balogh hirdetőie, Szent István-körút 9. küldendők. Harmónia Jegypénztárak árusítása­ I. sz. pénztár: Mária Valéria-u. 12. 10—2-ig és 3—5-ig, vasárn­ap de. 11— 1-ig. Tel.: 184—501. II. sz. pénztár: Rákóczi-ut 36. (Szöv. Bolt) hétköznapokon 10—1-ig és 2— 5-ig. Tel.: 226—437. Iloswaenge Helge nov. 8. %7 (Thalia.) Rautawaar Aulikki, a hires finn énekesnő ária- és dalestje. Műsoron: Mozart, Verdi, áriák, Liszt, Kilpinens Sibelius dalok. Szfőv. Zenekar Rajter vez.­­ nov. 4. Mesterbér. B. III. Vigadó, %7. (Harmónia), van Kempen vezényli a Szfév. Zenekart. Közr.: Abadjiev bolgár hegedűművész. Műsoron: Weber: Euryanthe-nyit. Brahms: Hegedűverseny, Beethoven: VII. szimf. nov.­­ Mesterbérl. A. III. •Vigadó, %7. (Harmónia). Múzeumi Matiné II. nov. 8. %11. Vidám tarka d. u. nov. 8. %3. MMH. (Népm.) / Dohnányi Ernő vezényli a Szfér. Zenekar I. d. u. hang­versenyét. J.műsor: Liszt: Les preludes. Dohnányi: fisz-moll szvit. Beetho­­­­ven: VII. szimf. nov. 8. 4 óra. V. (Harmónia). Stefániai Imre és Lászlóffy Margit kétzongorás estje. Műsoron: Bach—Busoni-, Reger-, Liszt-, Weber-, Saint-Saens-, Strauss- és Stefániai-művek, nov. 9. sz. Vigadó. Mesterbérl. 1. sz. szerv. 20% kedvezmény, a Harmónia­­pénztáraknál. Népszerű operaelőadások Városi Színházban. Helge Koswaenge—Németh Mária, Jámbor, Járay, Hámory, Miklóssy, Liontas stb. felléptével, Donizetti, Lu­cia, Verdi, Puccini, Mascagni stb. mű­vek. Olcsó bérletek 5 estre 5 részletben fiz. 36 P.5 P. Városiban, Harmóniá­nál, Koncertnél. (Thalia.) Toborzó bérleti ciklusai: Világhírű operaénekesek ciklusa 10 bérl. hangv. a .Magyar Műv. Házá­ban. 2 Verdi, 2 Puccini, 2 olasz opera, 1 francia opera, 1 német opera, 1 Mo­zart- és 1 Wagner-est keretében a legszebb áriákat és együtteseket éneklik: Iller lila, Menotti, De Francesch, Németh lila, Fit) K., lei) Simon Orosz Júlia, Szabó Ilona, Székely Mi­hály, Losonczy György, Koréh Endre, Laczó, Udvardy, Jámbor,­ Járay stb. Vezényelnek: Failoni, Rubányi, Van der Eyken, Arató. Bérleti helyárak 1 estre 1—7 P-ig. VILÁGIRODALMI CIKLUS 8 szombati bérleti est a Zene­akadém­ián. A világirodalom 100 halhatatlanjá­nak költeményeit, szinműrészleteit megszólaltatják: Bajor Gizi, Bulla Elma, Dayka Margit,­­ Gobbi Hilda, Lázár Mária, Makay Margit, Márkus Emilia, Mátray Erzsi, Jriezey Mária, Nagykovácsi Ilona, Somogyi Erzsi, Szeleczky Zita, Szörényi Éva, Tas­­nády Ilona, Tőkés Anna, Abonyi Géza, Greguss Zoltán, Jávor Pál, Lehotay Árpád, Makláry­­Zoltán, Pataky Jenő, Pethes Sándor, Sárdy János, Uray Tivadar, Várkonyi Zoltán és még 50 legkiválóbb színművészünk. Mű­vészi vezető: Gobbi Hilda. Bérleti helyárak 1 estre 1—5 P-ig. •x-operett és filmdal ciklus 10 vasárnapi bér, matiné a Vigadó­ban. A világ legnépszerűbb operett- és filmslágereit, olasz, spanyol szerená­dokat és népdalokat, régi pesti és bécsi kuplékat éneklik: Fedák, Karády, Honthy, Orosz 3., Kiss Manyi, Fejes Teri, Türk B., Nagykovácsi,­­ Latabár, Sárdy, Bilicsi, Rózsahegyi, Udvardy, Járay, Pethes Sándor, Pe­thes Ferenc, Kőváry, Rátonyi, Kazal— Major, Hegyi—Magyary stb. stb. Ve­zényelnek: Rubányi és Polgár T. Bér­leti helyárak 1 matinéra 1—6.50 P-ig. MAGYAR NÓTA CIKLUS 5 vasárnap d. u.-i bérl. hangv., Zeneműv. Főislt. 1 népdalest, 1 Dankó-est, 1 Balázs— Dóczy—Szentirmay-est, 1 Fráter-est, 1 Toborzó-nótaest. Közr.: Nagy Iza­bella, Utry Anna, Karácsonyi Margit, Baksa Kató, Hajdú Anna, Fazekas Mária, Népessy Lucia, Tölgyessy Julia, Cselényi, László Imre, Orbán Sándor, Varga Imre, Szigethy L., Mindszenthy, Szántó G., Básthy—Radics, Bálint Z., Horti L., Rózsahegyi, Hosszú Z., Pe­thes S. Bilicsi, Pethes F. stb. stb. Kisér: Oláh Kálmán és cigányzene­­kara. Bérleti helyárak 1 hangver­senyre 1—5 P-ig. • Valamennyi ciklus bérletei részle­tekben fizethetők! Bérletek és prospektusok Toborzó­­nál, IV., Kossuth L.­u. 12., félem. Tel.: 189—554. Bárdnál, IV., Kossuth L.­u. 4., Színházi Magazinnál, IV., Váci­ u. 35. Az operaciklusra még a Magyar Művelődés Házában is. • * DIZŐZP­ARÁDÉ Nov. 8-án, vasárnap d. u. V. 17. Fellegi Teri, Anny Kelly, Rácz Vali, Rátkay Márta és zenekara, Anna Luli, Szilágyi Marcsa, Türk Berta, Dán Klári, Chappy és attrakciós zenekara, Ursula & Tommy, Halmai Imre fel­léptével grandiózus műsor. Jegyek: 111—111, Berlini­ tér 6. és a jegy­irodák.* Rózsavölgyi hangversenyei: Magyar Női Vonósnégyes kedden 7. %7. Közr.: Pázmán György. ROSWAEIDE KEDDEN ária- és dalest V. %7. (Thalia.) Waldhau­erék Beethoven-estje 5-én. F-moll 95. mű, A-dur 18. mű, B-dur 130. mű. 7. %z II. Múzeumi Matiné nov. 8. Kresz G. kamaraegyüttese, Dohná­nyi. Beethoven-műsor. I. Zenekari Est — Komor 11-én. Bach, Haydn, Mozart, Beethoven, Weiner-ujdonság. Közr.: Adamasky (ének), Ránki (zongora). Jussi Björling ária- és dalest 27-én. * A Színházi Magazin szimfonikus jazz-hangversenye Juhász-féle szabadalm.Tricikli,­Facem­o! teherbírása 250 kg. Ara­d 39.50. Egyedárusítása: Gerti Sándor műszaki nagykereskedő Budapest, VI., Ó-utca 21. Telefon: 315-172. Nagy iparvállalat berlini irodája részére keres műszaki képesítéssel bird őskeresz­tény, németül jól beszélő, gépírásban jártas, gyakorlattal bíró azonnali belépésre. Többéves gyakorlattal bíró gép- és anyagbeszerző urak műszaki képesítés nélkül is alkalmazásba kerülhet­nek. Ajánlatok „Berlini“ jeligére Balogh hirdetőbe, Szent István-körút 9. küldendők színházak HETI MŰSORA Opera. Pént. (46: A bűvös vadász. We­ber 3 r. dalm. (Csó­ka, Varga L., Szabó I.) (C. 5); szomb. (46: Csodahegedü (D. ál, vas. (47: Ver­di Requiem (bsz.). Nemzeti. Pént. 147: Csalóka szivárvány. Tamási 3 f. színm. (Jávor, Apáthy, Gob­bi H.) (VI. 3); szomb. (47: Csalóka szivár­vány (VII. 3.); vas. 3: Felség (lsz); vas. (47: Csalóka szivár­vány (VIII. 3.). Víg. Péntek (47: Christian. Noe 3 f. vígj. (Somlay, Tol­­nay Ke­v. Benkő); szomb. (47: Esküvő; vas. 3: Christian; vas. (47: Esküvő. Uj Magyar. Nap. (47, vas. 3 és (47: Idegen asszony. Ván­dor 3 f. szinm. (Lá­zár M., Vizváry M., v. Bánky) (F.). Kamara. Nap. (47, vas.­ 3 és (47: A bo­lond Ásvayné. Har­­sányi 4 f. szinm. (Bajor G., Kürthy, Nagy). Városi. Péntek, szomb. 4 és (47: Filmelőadás. Pesti, zárva. Madách. Nap. (47, vas. 3 és (47: Po­temkin. Felkai F. 3 f. színm. (Greguss, Sennyey V., Toro­nyi). Fővárosi. Nap. 6, vas. (43 és, C: Mária főhadnagy. Huszka —Szilágyi 3 f. ope­rettje (Szeleczky ), Honthy H., Szilassy) Andrássy. Naponta (47, vas. 3 és (47: Ártatlan vagyok. Croziére 3 f. vigj. (Murát­ L., Vaszary P., Bilicsy). Vidám. Nap. (47, vas. 3 és (47: Nemes Rózsa, Martonffy 3 f. zen. vigj. (Dayka M., Goll B., Latabár) Kamara Var. Nap. (47, csat., szomb. (44 és (47, vas. 11, (44 és (47: vidám hullámhossz (Szondy B., Kökény I., Hal­mai). Komédia. Csütör­tök (44 és (47: Régi orficsek (Türk B., Feleky); pént. (4­7, Bomb., vas. (44 és (47, váltott lovag­gal. Royal. Nap. (47, csat., szomb. és vas. (44 és (47: „Nézze meg az ember.“ Re­­vnegyv. (Déry S., Rév E., Bárczy K.). Erzsébetvárosi. Nap. (45 és (47, vas. (43, (45 és (47: Re­pülj fecském. Nemzeti Bábszin­­játék. Vas., szer., csüt., szombat (4­5: Az ügyvéd és a fér­je; hétfő, pént. (47: Az ember nincsen fából; kedd (47: Toldi; csüt., szomb., vas. (44, gyerm. el. MOZIK Elsőbetes mozik Atrium. (T.: 153-034.) Harmincadik (144, (46, (48; vas., ünn.: (42-kor is). Belvárosi Híradó. (T.: 181—244.) Hor­gászvikend. Firenzei tavasz. Háborús raj­zos híradó. Magyar, Ufa és Luce híradók. Folyt. 10—21 óráig. Corvin. (T.: 138-988.) Alkalom (3, 5, (48; szomb., vas., ünn.­i-kor is). BÉRLETI ELŐADÁSAINK Kedvezményes árú jegyeket ezen a héten a következő elő­adásokra árusítanak a Pesti Hírlap jegy­pénztárai: Operaház nov. 1. vas. 1/sz: Verdi Requiem. Nemzeti Színház nov. 7. jövő szomb. 7. „Csalóka szivár­vány". (25% kedvezmény).­­ Kamara Variété összes délelőtti, délutáni és esti előadá­sokra. , Komédia Orfeum péntek esti és szombat d. u.-i előadására. jegyelővétel A Pesti Hírlap jegypénztárai Vígszínház Fővárosi Operettszínház Új Magyar Színház Andrássy Színház Madách Színház Vidám Színház Komédia Orfeum minden délutáni és esti előadására áru­sítanak jegyeket.* Jegyárusítás. Vilmos császár-út 73. (Tel.: 112—295.) — Erzsébet-körut 1. (Tel. 225—686.) — Krisztina-körut 133. (Tel.: 150—924.) Deák (Décsi). (T.: 125—952.) Eltévedt emberek. (Naponta .(42, (44, (46, (48.) Forum. (T.: 189-543.) Férfihűség (3, 5, (48, vas. d. e. 11-kor is). Híradó. (T.: 222-499.) HorgászVikend. Sítalpakon. Háborús rajzos híradó. Ma­gyar, Ufa és Luce híradók. Folyt. 9— 21 óráig. Kamara. (T.: 423- 901.) A király bo­londja. (Naponta: 11, (42, (44, (46, (48.) Első három mérs. Kaszinó. (T.: 185-329.) Halálos csók­­(44, (48, (48; szomb., vas. ünn. (42-kor is) Korzó. (T.: 182-818.) Egy csók az élet ((44, (46, (48; vas­­útm.: n-kor is). IX Karády Katalin, Ráca Vall, Diana Claytonnal nov. 13-án 1 7-kor a Vi­gadóban. Jegyek a Színházi Magazin Hangversenyirodában, Váci­ u. 35. Tel. 1848—67 és az összes jegyirodák­ban.* Koncert rendezései: KONCERT MATINÉBÉRLET 8 d. e. a Zeneak. Basilides, J. M. Darré, Faragó, Károlyi, Wanda Luzzato, Sze­gedi—Vásárhelyi Magda, Telmányi— Faragó szonáta, Végh Vonósnégyes MagaloffaL Olcsó bérletek Koncert­nél, Harmóniánál. Pataky Kálmán ÁRIA- ÉS DALESTJE nov. 9. Zeneak. %7. nagyszerű műsorral. Je­gyek. Koncertnél, Harmóniánál és RózsavölgyinéL ENGEL­­­SAN nov. 10. Beethoven—Chopin-est V. %7. Beet­hoven: Les Adieux, f-moll szonáták. Chopin: scherzo, nocturne,, mazurka, ballada. szimfónia _ FAILONI nov. 12. V. y.7. B. H. Z., Báthy, Basilides, Rösler, Li­­tassy, Liszt kórus közr. Kovács Kornélia nov. 13. zongoraest 7. %7. Műsoron: Bach, Schumann szonáta, Chopin sorozat, Kodály 9 zong. darab. ADY Rt Zeneak. %7. Makay Margit, Szörényi, Gobbi, Lán­­czy M., Greguss, Lehotay, Várkonyi, Pataky. Dalok: Neményi Lili, orgona: Akom. Papné Kovács Edith nov. 17. zongoraest V. Viz. Beethoven 32 var., Chopin sorozat, Bach, Hummel, Schu­bert, Debussy, Albeniz, Liszt művek. Lánczy Margit előadóest nov. 18. 7. Viz. Közr. Lehotay, Pataky, Akom. Telmár­yi-Faragó nov. 19 szonátaest. Beethoven, Kreutzer, Brahms, Mozart. Végh quartett bérlete 3 est. I. hangv. nov. 20. Haydn, Beethoven: f-moll, Kodály II. vonósa. Hugo Wolf szerenád. Olcsó bérletek, jegyek. Harmóniánál is. MOZI Alkalom Uránia. Korvin, Szittya. Az igazi, szerető hitves, minden körülmények között hű marad-e a férjéhez, aki sze­reti, bár alkalom adódnék, hogy a hűségét megszegje? Ezt a kérdést teszi fel a legújabb magyar film. A kérdés­re nyilván nem lehet más válasz, mint amit a keresztény erkölcs tanít: igen. Nem lehet olyan alkalom, hogy a hűséget megszegje, még ha minden látszat is ellene szól, mert a hűség lényege az, hogy meg akar-e marad­ni az erkölcs és a tisztesség útján a feleség, vagy sem. A férj — Somlay — elfoglalt gyáros, aki ragyogó szép­ségű fiatal feleségével — Karády — nem tud megfelelő társasági életet élni, sőt maga küldi szórakozni a fiatal, tehetséges mérnökkel — Szi­­lassy —, aki természetesen lángoló Nemzeti (Royal) Apolló. (T.: 222-002.) Harmincadik. 5. hét­re prolongálva (3. 5. 7; szomb. l, vas. és ünn. XI-kor is). Omnia. (T.: 130-125.) Gentrifészek. Prol. ((44, (46, (48; szomb. (42, vas. és ünn. 11 és (4­2-kor is). Pest (Palace). (T.: 221-222.) Házasság. (Nap. 11, (42, (44, (46, (48.) Első 3 él. olcsó. 3. mérs Rádius. (Tel.: 122- 098.) Férfihüség. 2. hétre prolongálva ((44, (46, (48; szomb., vas., ünn. (42-kor is). Scala. (T.: 114—411.) Halálos csók ((44, (46, (48; szomb., vas. és ünn. (42-kor is) Szittya (City). (T.: 111—140.) Alkalom ((44, (46, (48; szomb., vas., ünn.­(42-kor is). Uránia. (T.: 146-046.) Alkalom (3, 5, (48; szomb., vas., ünn. 1-kor is). MÁSODHETES MOZIK Adria. Virrasztás ((44, (46, 1 48). Al­kotás. Leányálmok ((44, (46, (48).­­Anna. Kádár kontra Kerekes ((44, (46, (48). Belvárosi. Ba­­lalajka ((43, (44, (45, (46,­(47, (48). Budai Apolló. Valborgen­ kaland ((44, (46, (48). Capitol. Tava­szi szonáta ((42, 3, 5, 7). Duna. Estélyi ruha kötelező ((44, (46, (48). Homeros. Viharkapitány ((44, (46, (48). Józsefvá­rosi. Szerelmi vihar ((44, (46, (48). Me­sevár (Elit). Velen­cei éjszakák ((44, (46, (48). Nyugat. Mire megvirrad ((44, (46, (48). Otthon. Virrasztás ((44, (48, (48). Pátria. Baby­lon (10—1-ig folyt. mérs.: (42, (44, (46, (48). Petőfi. Vihar­kapitány ((44, (46, (48). Tinódi (Tivoli). Enyhítő körülmény (142, (44, (46, (48). Tiszti Kaszinó. Nov. 1: 2000 pengős férfi; nov. .3. Jelmezbál ((45, (47). — Toldi (Kiáltó). Hulló bilin­csek (10, (412, (42, (44, (46, (48). Tú­rán. Virrasztás (11, (42, (44, (46, (48). Ugocsa (Astra). Sza­botázs ((44, (46, (48). Újbuda. Estélyi ruha kötelező ((44, (46, (48). RADIO MŰSORA Budapest I. pénte­ki műsora. 5.40 Üzen az otthon. 6.40 Tor­na. 7 Hír. Lemezek. 10 Hír. 10.15 Szalon­zene. 11.10 Vízs. 11.15 Wagner-művek. 11.46 Ruszin műsor. 12 Harangszó. Fohász. Himnusz. 12.10 Pos­tászenekar, közben 12.40 Hir. 1.20 Idős. Vizj. 1.30 Honvé­­deink üzennek. 2 Cigányzene. 2.30 Hir. 2.45 Műsorok. 3 Arak. 3.20 Zongora. 3.45 Felolv. 4 Basilides Mária énekel. 4.20 Hir. 4.45 Idős. Hir. 5.05­ Tánczene. 5.30 Előszóval üzennek honvédeink. 5.50 Né­met hallgatóinknak. 6.10 Sport. 6.20 Ma­gyar­­ népmuzsika. 6.50 Hir. 7.05 Batáry­­vonósnégyes. 7.35 Szeleczky Zita ver­seket mond. 7.50 Könnyű zene­i könnyű percek. 9.40 Hir. 10.10 Háborús dalok. 11.10 Rádió­zenekar. 11.45 Hir. Budapest II. 5.05 Gyorsírás. 5.30 Bű­vös vadász. Közv. az Operaházból. 8.30 Rádiózenekar. Pesti Hírlap 1942 okt. 30. péntek­i érzésekre lobban a nő közelében. A gyáros szkeptikus társa és évtizedes jó barátja — Csortos — nem helyesli a férj feltétlen hitét. Rodriguez Endre kiváló­­ rendezésében lebilincselően érdekes a sokszor drámai feszültségű történet bonyolódása. A magyar film­gyártás büszkesége, Karády Katalin, ismét bebizonyította, hogy méltán kedvence a mozilátogató közönség legszélesebb rétegeinek. Fényes Sza­bolcs dala: Vannak pillanatok az em­ber életében, amit nem felejthet többé sohasem Karády ajkán életet kap és szinte végigkíséri a filmet. Karádyt ezúttal valóban remekül fényképezték és a hölgyközönség a ruháit is végig­gyönyörködi és irigyli. Somlay és Csortos, a feltétlen hívő és a kétel­kedő két jóbarát alakítása — fölösle­ges említeni — a szokott magas mű­vészi nívón mozog. Szilassy az „alkal­mat“ kereső amorozó örökösen mo­solygó szerepében ezúttal kevésbbé tetszett. Érdemes fölfigyelni néhány másodpercig tartó kis epizódszerepé­ben Alszeghy Lajosra, aki, a nagy amerikai filmek híres epizódistáira emlékeztet. Nyilvánvaló, hogy a film­nek nagy sikere lesz nemcsak Buda­pesten, hanem Szófiában, is. bl. Egy csók az élet Korzó. A film a finnek­ alkotása s így kitűnő összehasonlítási alapot kí­nál arra, hogy más kis nemzet, körül­belül hasonló technikai és anyagi le­hetőségek között, milyen eredményt tud felmutatni. Az összehasonlítás nem üt ki kedvezőtlenül reánk. A fin­nek filmje kétségtelenül komoly mű­vészi szándékkal készült, a népi tör­ténet mélyebben gyökerezik a finn népi életben, mint általában a mi népi jellegű filmjeink s egy-két szép felvétel kitűnően érzékelteti az északi ország acélos hideg levegőjét. De egyébként sem a rendezői megoldá­sokban, sem a technikai kivitelben nem szárnyalja till a mi gyártásaink jelentékenyebb alkotásait. Valami kü­­­­lönös kimértség és vontatottság ural­kodik a filmen. Forró szenvedélyek és szerelmek dúlnak Silla, a kis finn szolgálólány körül, egyiknek ő maga áldozatul is esik, de eközben a film perceket szentel egy-egy kézmozdulat­nak és mindenki kétszer meggondol­ja, hogy szóljon-e egy fél szót? Lilja, K. Linnenhao alakításában, meglehe­tősen passzív szerep, mindazt, ami a lelkében lejátszódik, csak riadt sze­mének játéka érzékelteti, elég ósdin ható eszközökkel. A férfi főszereplők meg éppen jelentéktelenek. (mja) SPORT A magyar válogatott labdarúgó­­csapat A szerdai próbajáték után állította össze végleg Vághy Kálmán szövet­ségi kapitány a Svájc ellen vasárnap szereplő labdarúgócsapatot A sok kósza hír után a végleges csa­patösszeállításnál kiderült, hogy rs mind­­össze csupán egy helyen változott az összeállítás az eredeti tervekkel szem­ben, így tehát Tóth maradt a kapus, Pe­rényi a baloldali fedezet és Németh a jobbszélső, míg baloldali hátvédként a szolnoki Kispéter helyett a csepeli Szalay szerepel. A csapat így: Tóth — Szűcs, Szalay — Sárosi HL, Polgár, Perényi — Né­meth, Kolláth, Sárvári, Bodola, Tóth HL Tartalék: Vécsey (Nagyvárad) ka­pus, Kispéter (Szolnok) hátvéd, Zsen-­­­gellér (Újpest) csatár. Szilágyi rekordot futott 15 kilométeren Szilágyi Jenőnek, a BBTE­ verseny­­zőjének idényvégi rekordkísérletéből nem lett világrekord, de azért a ma­gyar atlétika szempontjából így is tökéletesen sikerült a kísérlet, mert Szilágyi megjavította a magyar csúcs­eredményt 15.000 méteren. Szilágyi a Testvériség Farkasával és Killmannjával futott, részideje 5000 méteren 15 p 35.4 mp, 10.000 méteren 31 p 20.6 mp volt, 15 km-en megszü­letett az új magyar rekord 47 p 16 mp-el, eddig Csaplár volt e távon a rekorder 47 p 17.4 mp-el. A verseny tulajdonképeni távján, 20 km-en Farkas már megelőzte a visszaeső Szilágyit és az eredmény: 1. Farkas 1 ó 4 p 42 mp, 2. Szilágyi 1 ó 5 p 5.6 mp, 3. Killmann. Húsz kilométeren belül az egyórás futásban Szilágyi távja 18.750 méter volt, tehát nem érte el Csaplár 19 km-en túli rekordját. Kijelölték a Budapestre ju­vő bécsi t­sztnöket A német szakhivatal közlése szerint a közeli budapesti városközi női úszó­­versenyre a bécsi körzetet a követ­kező úszónők képviselik: 100 és 400 m gyorsúszásbant Thaler és Winter, 100 m hátúszásban Kum­mer és Lindenthal, 200 m mellúszás­ban Seibold és Metko, 4X100 m gyors­­úszóstafétában Thaler, Metko, Bogg és Tessauer, végül műugrásban Dau­­merlang és Pascher. A válogatott mérkőzés ellenére is egy nemzeti bajnoki mérkőzést tűztek ki va­sárnapra. Újvidéken az Elektromos küzd a bajnoki­ pontokért. Az olasz labdarúgás híressége, Meazza most a torinói Juventus játékosa, de já­téka sem tudta megmenteni a Juventus­­nak a mérkőzést a Torino elleni küzde­­lemben (5:2).

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék