Pesti Műsor, 1948 (4. évfolyam, 1-53. szám)

1948-10-29 / 45. szám

defies, részletes Heti mozi- és Han&versenymű­ser Okt. 29-től nov. 4-ig IV. évfolyam, 45. szám Ára 1­80 forint Tkj/­ PESTI MŰSOR 28 HÍRE 1-4 Az Operaház négy híre: 1. Sárdy János visszatért az operaszínpadra! A Wind­­sor víg nők Fenton szerepét fogja elő­­ször énekelni. Második szerepe a Mester­­dalnokok Dávidja. — 2. A Windsori víg nők két női főszerepét Osváth Júlia és Szilvássy Margit énekli. Falstaff Székely Mihály, aki ez alkalommal lép fel először női ruhában. Az egyik jele­netben nagymamaként kötöget... — 3. Novemberben mutatja be az Operaház Kenessey-Bihari új balettjét,­­a Majálist. Főszereplője: Bordy Bella, koreográfusa: Harangozó. — 4. Klemperer Ottó nov. 8-án a Fideliót vezényli az Operában, utána hatheti vendégszereplésre Ber­linbe, Brüsszelbe és Londonba utazik. 5-7 A Companee 7.darab három híre: 1. A hetvenötödik születésnapját ünneplő Ró­zsahegyi Kálmánt sajnálatos baleset érte. Egy utcai tolongás közben úgy meglökték a Kálmán bácsi szájából el­maradhatatlan pipát, hogy az meglazí­totta egész fogsorát. Rózsahegyi Kál­mán a főpróbán és a premieren beszéd­re kézségei ellenére hősiesen részt vett­ , utána azonban kénytelen volt átadni szerepét Farkas Gyulának, akit a Liliom Festi Színházbeli előadásáról ismerhet a fővárosi közönség. — 2. Sokan állítják, hogy most először történt meg a felrdu­tott­ eset: filmből írtak színdarabot. Ez tévedés. Először közvetlenül a felszaba­dulás után párisi színpadokon játszották a Companeer-darabot, amelyből később készült a Lehullott az álarc című film. A budapesti közönség tévedése onnan ered, hogy ide a darab híre nem jutott el, csak a filmé. — 3. Az előadás egyik rendezői bravúrja a színpadon szereplő óra, amely fontos szerepet játszik és amelynek másodpercre egyeznie kell a színpadon folyó játékkal. Különleges technikai eljárással, elektromérnökök számításaival, hosszú próbák után ju­tottak odáig, hogy a színfalak mögül irányított óra tökéletesen „játssza“ sze­­re­pét.­ ­ Az őszi évad egyik legkiemelkedőbb zenei, sőt társadalmi eseménye az Ope­raház kórusának önálló szereplése lesz a Városi Színház színpadán. A kórust felvirágoztató Fless László karigazgató vezényli a hangversenyt, amelynek ez­ idő szerint zenei problémája már nincs, de „divat“.problémája van: milyen öltö­zékben jelenjék meg a pódiumon a kó­rus? Az első hangversenyt az Operaház kórusánál: rendszeres hangverseny sze­replése fogja követni.­ ­ A Díszmagyar című, rövidesen forga­tásra kerülő filmkomédia egyik legmu­­latságosabb szereplője Peti Sándor lesz, aki a filmen Viktor Emánuel volt olasz királyt személyesíti meg. Hogy Peti Sándor minél jobban utánozni tudja­ a kistermetű király mozgását, a napokban levetítették előtte Viktor Emánuel buda­pesti­ látogatásáról készült egykori film­híradókat. MAGYAR Állami OPERAHÁZ *■»' n 1 ■ ' i11'* . 1 n­j'-w— ■' i - ■ * Pénteken, október 29 én Bérlet: Népművelés, 1. szám IGOR HERCEG K. 6. V. 10 ií. Opera 3 felvonásban, __ előjátékkal. Szövegét írta: Alexander Porfirievics Borodin. Fordította: Nádasdy Kálmán. Zenéjét szerezte: Alexander Porfirievics Boro­din. Rendente: Oláh Gusztáv. (RéStabem Dobrotven nyomán.) A díszleteket Oláh Gusztáv, a jelmezeket és az előfüggönyt Márk Tivadar tervezte. Karigazga­tó: Pless László. Veszényel: Komor Vilmos. Igor herceg Jaroszlavna — Wladimir, fia­­ Galiczky herceg — Kanosak----------­Koncsakowna-----­A kán vezére-----­Owlur Szkula I­vándor- Jeroska < muzsikusok Poloveei leány — Dajka-------------­Első leány ----------­Második leány — Jámbor László Warga Lívia Sim­ándy József Losonczy György Székely Mihály Németh Anna Koszó István Somló József Maleczky Os­t r Fekete Pál Surányi Éva Virág Ilona Jurenák Ida Orgonás Margit A II. felvonásban előforduló poloveci táncokat­­ előadják: Kálmán Etelka, Csi­­nády Dóra, Harangozó Gyula, Sallay Zoltán, Vashegyi Ernő, Tóth László, Fü­löp Viktor. Betanította és koreográ­fiáját készítette: Harangozó Gyula. TARTALOM: Előjáték. A XII. században a mád Orosz­ország helyein kis f­ej­ed­el­e­msé­gek volta­k, melyek állandó harcban álltak egymással. Il»or herceg, Putril ura, szerette volna egyesíteni a törzseket és kiűzni a nomád hordáikat az orosz­­ földről. Hadiba indul a poloveciek ellen, akik évek óta dúlják bar­bár seregeikkel az orosz városokat. Hiába kéri felesége, a szendéjét a Jaroszlavna, hogy ne kezdjen ebbe a merész­­ küzdelembe, hiába figyelmeztetik őt vezérei a baljós jelekre. Igor feleségét annak unoka­bát­y­­jára, Galiczky hercegre bízván, fiával hadba indul. I. felv.: Galiczky herceg Igor távollétében féktelen tivornyá­kat rendez és igyekszik a népet a maga partijára hangolni. Attól sem riad vissza, hogy a város szép leányait el­csábítsa. (Változás.) Jaroszlavna hercegnő nap-nap u­tán várja haza férjét. Fiatal lá­nyok csoportja oltalmat kér a hercegnőnél Galicziky herceg erőszakoskodásai ellen. Mi­dőn Jaroszlavna ezért felelősségre vonja unokabátyját, az elfajult szenvedélyességgel magát a hercegnőt kezdi ostromolni. Jaro­szlavna­ a bojároktól megtudja, hogy Igor, fiával együtt, Koncsak kán fogságába esett. Alig tér magához fájdalmábó­l, a vészharan­gok jelzik a kán vad seregeinek közeledtét. II. felv.: Alkony a poloveciek táborában. Koncsakovna, a kán leánya, halálosan sze­relmes Igor fiába. Éjjelenként találkoznak a hold ezüstös fényénél. Igor herceg szaba­don jár-kel a táborban, csak adott szava Németh Anna Tvcimor Viidunos

Next