Pesti Műsor, 1982. április (31. évfolyam, 14-17. szám)

1982-04-21 / 16. szám

A TELEVÍZIÓ állandó MŰSORA április 22-től 28-ig­ ­. műsor 19.10: Tévétorca. — 19.20: Esti mese. — 19.30: TV-ariadó. (Mi­vel az adások túlnyomó ré­szét színesben sugározza a televízió, lapunkban­­csak a fekete-fehér műsorokat jelöl­jük csillaggal.) A Televízió a műsorváltozta­tás jogát mindenkor fenntart­ja. 22. CSÜTÖRTÖK 1. műsor 8.00: Tévétorna. 8.05: Iskolatévé. 13.15: Iskolatévé. (De­ adás ism.) 15.20: Mindenki iskolája.* 16.00: Hírek.* 16.05: A British Múzeum kin­csei. Angol filmsorozat: Néprajzi gyűjtemény. (XII.) Ism. 16.30: Tévébörze.* 16.40: A nyelv világa.* 17.25: Telesport. 17.50: Pedagógusok fóruma.* 18.25: Magunkat és Lenint faggatva ... Mai töpren­gések V. I. Lenin szü­letésnapján.* 20.00: Lányok pórázon. Mb. francia filmvígjáték. • Nem is olyan könnyű a helyzete a filmbeli revütársulat hölgytagjainak, mint azt bárki feltételezné. Az igazgató Evans Evans úr rendkívül szigorú. Nemcsak a lányok táplálkozá­sát ellenőrzi minduntalan, grammra kimérve a fogyaszt­ható földi sókat, tűzzel-vassal védve őket a felesleges kilók­tól, hanem talán még ennél is jobban őrködik az erkölcsök felett. Különös elszántsággal veti harcba magát, ha vala­hol feltűnik egy udvarló vagy fé­ljelölt, ám a lányok sem hagyják magukat. Radványi Géza novellájából rendezte filmjét Jean Korber, a fősze­repben a francia film egyes számú komikusával Louis de Funès-vel, aki mellett a csinos Noelle Adam partnereként fia, Olivier de Funés is bemutat­kozik. 21.20: Az élő népdal. A csitári hegyek alatt. 21.30: Hírháttér. Nézetek, vé­lemények, közérdekű kérdésekről. 22.20: Tabán, 1981. A Locomo­­tív GT műsora. 23.10: Tv-híradó 3. 2. műsor 17.10: Még egyszer gyerekek­nek ! Szervusz Szer­­gej( Ism.) 17.40: Iskolatévé. 18.15: Magyarországért har­coltak. Dokumentum­film. (Ism.) 18.55: Nas Ekran — különki­adás. A Pécsi Körzeti Stúdió műsora. „Pokládé su­­ podladni dani.. .” (Farsang a délszlávok­­nál). 20.00: Unokáink is látni fog­ják... (Ism.)* 20.40: Tv-híradó 2. 21.10: Jégkorong Világbajnok­ság. Svédország—Cseh­szlovákia mérkőzés. Köz­vetítés Helsinkiből. 23. PÉNTEK 1. műsor 8.00: Tévétorna. 8.05: Iskolatévé. 14.10: Iskolatévé. (De­ adás Ism.) 16.00: Mindenki Iskolája. (Ism.) 16.35: Hírek.* 16.40: Postafiók 250. Takács Mária műsora.• 16.55: utazz velünk. Játékos Ismeretterjesztő sorozat: Tengerparton — szigete­ken. (III.) 17.35: Világkongresszus Ha­vannában. Riportfilm. 18.35: Sorstársak. A Pécsi Kör­zeti Stúdió rehabilitáci­ós fóruma.• 20.00: Delta. Tudományos hír­adó. 20.25: A fele sem Igazi Vetél­kedőműsor.* 20.55: Szép a világ. Rendha­gyó operetthan­gverseny Lehár Ferenc műveiből.­­ A magyar és a bécsi ope­rett nagymesterének, Lehár Ferencnek műveiből nyújt vá­logatást Csenterics Ágnes mű­sora, amelyben A víg özvegy, a Friderika, a Paganini, A mo­soly országa szerzőjének dalla­maiból, többek között Felföldi Anikó, Zsadon Andrea, Miller Lajos, Németh Sándor, Nagy János ad elő részleteket. A műsorvezető Antal Imre. 21.55: Fiatalok órája.* 22.55: Tv-híradó 3. 2. műsor 20.00: Pulzus. Könnyű, zenei panoráma. 20.50: Tv-híradó 2. 21.10: Gólyavár f esték. Fejeze­tek a legutóbbi harmad­évszázad magyar törté­nelméből. Berend T. Iván előadása. Az új realizmus megerősödése, a reformok radikalizáló­­dása (1977—1981.) Ism. 21.55: Ki fizeti a révészt 7 Mb. angol tévéfilm-sorozat: Visszatérés a tegnapba. (I.) • Új, hétrészes magyarul beszélő angol tévéfilm-sorozat kezdődik ezen az estén, amely­nek forgatókönyvét Michael J. Bird írta és egyben ő a görög koprodukcióban készült alko­tás rendezője is. A cím Kha­­ronra, az alvilág révészére utal, aki megfelelő obulus el­lenében átszállítja a lelkeket az élőket a holtaktól elválasztó Styx folyón. A film azonban a különlegesen szép helyszínen, Kréta szigetén túl, alig kap­csolódik a mitológiához, hiszen cselekménye a hatvanas évek­ben játszódik, amikor elláto­tt a szigetre a volt angol Április 22—281 fee IJ­H

Next