Pesti Műsor, 1984. augusztus (33. évfolyam, 31-35. szám)

1984-08-01 / 31. szám

A „lift-fodrászok” zenés üzenetei Végighallgattam a KFT második nagy­lemezét. Nézegetem a borítót, úgy lát­szik, már nem akarnak polgárt pukkasz­tani. Szolid ötletű, szelíd tasak. Pedig milyen jó poénnak tűnt az első album aktok a sarokban-féle megközelítése! És milyen poén volt maga a lemez is — ak­kor. Ma már természetes, hogy a KFT ilyen.. Csakhogy mégsem ilyen! Mindig is több volt holmi poengroupnál, máso­dik lemezük alapján pedig megkockáz­tatom: a KFT jelenséggé nőtt. Egyéni véleményük, látásmódjuk s a hozzá kap­csolt zene már nem mérhető gazdasági mutatókkal, mert ez a zene nem lehet mindenkié! Ugyanakkor intellektusuk ellenére sem váltak öncélúvá, s a belter­jesség vádja is hibás. Témájuk, a háború vagy béke kérdése ma mindenkit foglal­koztat, s az utóbbi mellett úgy teszik le vok­sukat, hogy az nem válik szónok­lattá, kötelező agitációvá. Aki bújt, aki nem — megyek —, dörren a pillanatnyi szünetbe egy sztentori hang,­­s szinte hal­lani a detonáció erősségű lépéseket. ,Laár „iprófétikusan” szól: „Rendezz el min­dent, de már ne vegyél bérletet”. A Fodrász és az Üzenet a liftből között többféle párhuzam vonható, de mindket­tő „veszélyesen jó” dal. A sláger,burkolat jótékony praktikuma „ápol és eltakar”. Egyszerre szól mindenkihez, de igazi té­mája csak rétegeket érint, velük talál kapcsolatot, a fiatal értelmiséggel. Témájuk a szorongás, egyedi, groteszk klausztrofóbia. Valami mocorog, közlik, mégiis újra és újra falba ütköznek. A szö­veg néhol asszociatív, sejtelmesnek tűnő, ugyanakkor nagyon is konkrét utalás egy sokakban lappangó életérzésre. A KFT mindig nagyon komoly, bár nevetésre ingerlő, de egyben mosolyfagyasztóan fonák dolgokról szólt. Figurák, jellemek, akik mindenkit körülvesznek, a jók és rosszaik, a „szépek és bolondok”, mi és ők maguk, a KFT. Az aktuális zenekar. Hatos Péter 1421J :M­ ­­ür Ifjúsági Rendező Iroda Bp. VI., Székely M. u. 4—8. Tel.: 122-784, 423-921 Jegyiroda: Bp. VIli., Harminckettesek tere 2. Telefon: 135-094, 141-906. Nyári esték az óbudai Zichy-kastélyban „Jöjjön ki Óbudára” zenés szórakoztató műsor Közreműködik: Aradszky László, Csongrádi Kata, Do­­mahidy László, Horváth Tivadar, Psota Irén, Rózsa György, Sárosi Katalin, Straub Dezső, Szerednyey Béla, Zsoldos Imre. Kísér: a Stúdió 11 Dobsa Sándor veze­tésével. Műsorvezető: Sabján Éva, Dénes Gábor, Rendezte: Deák István. Az előadások időpontja: augusztus 16., 15­, II., 17., 24.,­­„ 26., 27. Esőnapok: augusztus 19., 28., 29., 30„ 31. „Rohan az idő” S. Nagy István szerzői estje 1984. augusztus 20-án (esőnap: 23-án) Közreműködik: Aradszky László, Csongrádi Kata, Ha­rangozó Teréz, Máté Péter, Payer And­rás, Psota Irén, Sárosi Katalin, Vámo­si János, Zárai Márta, Zsoldos Imre. Műsorvezető: Antal Imre. Kisér: a Stúdió 11, Dobsa Sándor ve­zetésével. Rendezte: Csenterics Ágnes. Jegyek kaphatók valamennyi előadásra: A Színházak Központi Jegyirodájában, a Radnóti Színpad szervezési osztályán és a helyszínen.

Next