Pesti Műsor, 1987. május (36. évfolyam, 18-21. szám)

1987-05-13 / 19. szám

[rTV-MŰSOR Május 14-10?) a televízió Állandó MŰSORA május 14-től 20-í1­­. MŰSOR Keddtől péntekig 10.10: Esti mese. is.20: Tv-híradó. Csütörtök, 19.15: Lottósor­solás. Figyelem! Ezentúl csak a fekete-fehér adásokat je­lezzük! (FF) A Televízió a műsorváltoz­­tatás jogát mindenkor fenn­tartja! • műsor .00: Tévétorna nyugdíjasok­nak. .05: Teledoktor. .15: Gaudeamus. Csehszlovák tévéfilm. (ism.) .45: Képújság. .10: Hírek. .20: Az Országos Közlekedés­­biztonsági Tanács műso­ra. .25: Évszázadok slágerei. .05: Képújság. .10: Telesport. .45: A rózsaszín párduc. Amerikai rajzfilmsoro­zat. (XI.) .05 . Az öreg.­­NSZK bűnügyi tévéfilmsorozat. • Új NSZK-beli krimisoro­zat jelentkezik ezen az estén a képernyőn, legelső epizódjá­val, amelyben egy rejtélyes gyilkosság az elindítója az ese­ményeknek ... Az öreg — az­az Köster felügyelő — és mun­katársai hozzá is látnak a nyomozáshoz, ám ahogy ha­ladnak előre, úgy bővül a gyanúsítottak köre, és ráadá­sul senki ellen sincs döntő bi­zonyíték ... A produkció köz­ponti alakja az a felügyelő, aki alkatában, módszereiben, gondolkodásmódjában legin­kább a Rupert Davies által alakított Maigret-re emlékezte­ti a nézőt. Az igencsak erősen középkorú Köster kalandjai azt a fajta krimitípust képvi­selik egyébként, amely igyek­szik a nézőt megóvni — a kö­rülményekhez képest — a bru­talitástól, az erőszak véres be­mutatásától, de nem mond le az izgalomkeltés eszközeiről, ami végül is természetes, ha éppen bűnügyi sorozatról van szó . . . (Képünkön A bume­ráng című epizód egyik jele­nete.) 21.05: Panoráma. 22.05: Melindától — Melindáig Moldován Stefánia mű­sora. • Moldován Stefániával, az ismert operaénekesnővel csak­nem egyórás műsorában Bara­­nyi Ferenc beszélget életéről, sikereiről, fontosabb szerepei­ről, miközben részletek eleve­nednek meg többek között a Bánk bán, a Don Carlos, a Vérnász, a Manon Lescaut, a Don Giovanni és az Otello című operákból, illetve Strauss Denevérjéből. A műsor rende­zője: Csenterics Ágnes. 22.50: A hét műtárgya. 22.55: Híradó 3. 2. műsor 17.05: Képújság. 17.10: A Pécsi Körzeti Stúdió riportfilmje. 18.05 :Pannon Krónika. 19.05: Autó- motorsport. 19.25: Tévétorna. . . 19.30: Mi és a számítógép. 20.00: Dávid — család. (I.) • A Magyar Televízió és a Hunnia filmstúdió közös vállal­kozásában született meg ez a négy részes dokumentum-szo­ciográfiai sorozat ifj. Schiffer Pál rendezésében. Egy közép­magyarországi falu, Dunapa­­taj krónikája kerül a szemünk elé egy középparaszt-család hétköznapjainak tükrében. Az első rész témája az egyéni gazdálkodás, majd a kötelező beszolgáltatások ideje, később pedig a téeszek megalakulása, kibontakozása. A második folytatásban az ifjú Dávid Jó­zsef lakodalmán vehetünk részt, s tanúi lehetünk az élet­kezdés első mozzanatainak, a menni — vagy maradni — kérdésének. Aztán a jó, ered­ményes gazdálkodás rejtélyei­ről hallanak a sorozat nézői, végül a záróadásban a min­dennapok eseményei kapnak helyet: temetés, betegség, csa­ládi változások ... A forgató­­könyv írói: Juhász Pál, Ma­gyar Bálint. A riporter-műsor­vezető : Juhász Pál és ifj. Schiffer Pál. 20.55: Híradó 2. 21.10: Varieté, NDK, tévéfilm. • Heinrich Mann komédiá­jából forgatták az NDK-beli tévéstúdiókban ezt az adaptá­ciót Martin Eckermann rende­zésében, Jenny Gröllmann­­nal és Daniel Minetti-vel a fő­szerepekben. Az 1910-es évek­ben játszódó mű egy már nem éppen ifjú, ám még mindig vonzó primadonna és szerető­je, a komponista Fred szerel­mét idézi, amely nem egészen felhőtlenül boldog. Léda és társa kénytelen raffinált trükkhöz folyamodni, hogy végre megmeneküljön a szo­rongató pénztelenségből, az adósságok elől, s így a pénzes színidirektor őket szerződteti új operett-bemutatójához . . . 4. CSÜTÖRTÖK

Next