Pesti Műsor, 1996. július (45. évfolyam, 27-30. szám)

1996-07-18 / 29. szám

Röikk Milica h­írre Készült egy film a Magyar Te­levízióban, amely Csenterics Ágnes nevéhez fűződik és a témája Rökk Marika. Amikor az idevonatkozó sajtótájékoz­tatón meghallottam, hogy a rendhagyó operettmozi 83 perces, egy kicsit megrémül­tem. Majd elkezdődött a vetí­tés, amelyen ott ült a film va­lamennyi szereplője, Rökk Marikával az élen, és egyszer csak nem értettem, hogy ho­va tűnt 83 percem? Ugyanis úgy repült el, hogy közben még istenien is éreztem ma­gam. Mivel ez nem nagyon szokott megesni manapság, azért is jegyeztem meg. Már az is tetszett, ahogy’ a film vetítése előtt Rökk Mari­ka bejött, amiben bejött, amit mondott. Idézek: „Azért va­gyok zöld ruhában, mert 82 évesen örökzöld vagyok!” Ez persze látszik rajta és a port­ré­filmből is kiderül. Már ab­ban is mázlija volt, hogy pont Kairóban született. Az sem le­het véletlen, hogy 8 éves ko­rában pont egy fürdőhelyen perdült táncra , ahol bárki ar­ra jöhet. Jött is. Az illetőt úgy hívták, hogy Jászai Mari. In­nen már szinte sétagalopp volt, hogy elérje a csillagokat. Az, hogy kötélen mászott fel odáig, csak arra bizonyíték, akrobatikai képessége is rendkívüli volt. (Bocs a ,,volt”-ért.) A róla készült film azért jó, mert van keretjátéka. Mert van humora. Mert kedves. Mert felvillan benne bőven a Marica grófnő. Németh Sán­dor mint filmbeli (és nem csak az, hiszen ő vette rá Ma­rikát, hogy játssza el az Ope­rettben a Marica grófnőt) rendező, kitűnő. Jankovits József direkt Jávorra vette-e a bonviván figurát, vagy így jött ki, nem tudom. Minden­esetre olyan, csak jobb hangja van. Iván Ildikó primadonna­ként debütált ebben az ope­rett csapatban. Gabi Bishop is aranyos, kedves szerepet játszott. Kibédi Ervinnek is jutott néhány poén. Azt hiszem, áttörtünk. Pedig operettről van szó. És hogy ez mind Rökk Marikával vette kezdetét, jó ómen. (Adás: TV 1, július 24., 21 óra.) Kéta Piroska hatodik kőszegi nyara — Igaz, hogy maga is ját­szott az Evitában? — kér­dezem Molnár Piroskától. — Szó volt róla, de nem tudtak egyeztetni Kapos­várral. Ezek az ameri­kaiak nem olyanok ám, hogy majd akkor 6-ra, vagy akármikor értem jön a kocsi. Percre kiszámított szoros munkaprogram­juk van, aki nem ér rá tel­jes munkaidőben nekik, azt nem viszik, akad min­denki helyett húsz más. — Megint erős szezonja volt Kaposvárott. Ami­kor június közepén fel­jött a Csiky Gergely Színház pesti vendégjá­tékra három darabbal (Édes Anna, Peer Gynt, Az öreg hölgy látogatá­sa), maga mindhárom­ban vitte a prímet. Mű­vészileg ez bizonyára többet ér, mint az Evita című (bármennyire is szuper-) produkció. És mi lesz a továbbiakban? Pihenés végre? — Egyelőre nem. Július­ban Kőszegen Az bírhat­nám polgár­ban játszom.

Next