Pesti Műsor, 2006. február (55. évfolyam, 5-8. szám)

2006-02-16 / 7. szám

www.pestimusor.hu SZÍNHÁZ / HELYEK Zsuzsanna, Kutas Eszter, Morvái Veronika, Papp Éva, Rajna Eszter, Sipos Viktória, Vass Judit, Hernicz Albert, Iványi Tamás, Kiss Levente, Patonai Norbert, Takács Péter, Végső Zsolt, Zsombori Miklós. Az egész estés show keretében rendkívüli zenével, káprázatos jel­­mezkavalkáddal ötvöződik a tánc és a próza. BUBORÉKOK - Vígjáték három fel­vonásban 19- én ÍV), 15h, vége kb. 17.45h és 19h, vége kb. 21.45h, Stúdiószínpad í.: Csiky Gergely. R.: Jordán Tamás. Játékmester: Törőcsik Mari. Sz.: Solmay Ignác, földbirtokos: Blaskó Péter; Szidónia, a neje: Udvaros Dorottya; Gyermekeik: Béla: Hevér Gábor; Róbert: Orosz Róbert; Gizel­la: Bognár Anna; Aranka: Szalay Marianna; Rábay Miklós: Rátóti Zoltán; Szerafin, a neje: Varga Má­ria; Morosán Demeter: Hollosi Fri­gyes; Tamás, a fia: Stohl András; Özvegy Sereczkyné: Söptei Andrea; Chupor Aladár: Újvári Zoltán; Há­mor: Vida Péter; Malvin, a neje: Mu­rányi Tünde; Gombos, ügyvéd: Kézdy György; Bangó, kereskedő­­segéd: Pécz Ottó; Adolf, inas: Kas­sai László; Relli, szobalány: Andai Kati; András, inas: Jóna,Szabolcs; Betti, szobalány: Juhász Éva. „A családi boldogság legfőbb fölté­tele, hogy a férj nejének minden kí­vánságát teljesítse” — mondja Szi­dónia, a ház úrnője, és ellenállha­tatlan jóakarattal romlásba dönti az egész Solmay családot... ANYÁM, KLEOPÁTRA! - Tragédia két felvonásban, 16 éven felülieknek! 20- án |H), 19h, vége 21.15h után, Stúdiószínpad í.: Bartis Attila. R.: Garas Dezső. Sz.: Anya, Weér Rebeka, hajdan szí­nésznő: Údvaros Dorottya; Andor, a fia: Fekete Ernő mv.; Judit, a lánya: Tóth Auguszta; Eszter, Andor sze­relme: Szávai Viktória mv.; Jordán Éva, szerkesztőnő: Csorna Judit; Taxis: Pécz Ottó; Orvos: Újvári Zol­tán; Fenyő elvtárs: Blaskó Péter. Weér Andor író keserves, önkéntes összezártságban él anyjával, Rebeká­val. Mára oly kifinomultan gyötrik egymást, hogy azt sem tudni igazán, melyikük a rab, és melyik a rabtartó... AZ ÉLET ÁLOM 20-án (H), 19h í.: Don Pedro Calderón de la Barca. R.: Valló Péter. Sz.: Basilio: Bene­dek Miklós; Segismundo: Stohl András; Astolfo: Kaszás Attila; Clo­­taldo: Blaskó Péter; Clarín: Vida Pé­ter; Estrella: Schell Judit; Rosaura: Nemes Vanda eh.; 1. Katona: Csan­­kó Zoltán; 2. Katona: Újvári Zoltán; 1. Udvaronc: Schmied Zoltán; 2. Ud­varonc: Bródy Norbert; Valamint: a Nemzeti Színház tánckara. Basilio király országát, de legfő­képpen életét s koronáját igyek­szik megvédeni, amikor egy bal­jóslat intésére újszülött fiát bezá­ratja egy toronyba, eltitkolva léte­zését. ONE SET TO LOVE - A Twisted Ro­mance in One Act, angol nyelvű elő­adás 21- én (K), 19h, Stúdiószínpad L: Matt Devere, Mike Kelly, Paul Hunter. R.: Paul Hunter. Sz.: Jessi­ca: Matt Devere / Mike Kelly; Ken­neth: Mike Kelly; Georgie: Matt De­vere; Anna: Matt Devere / Mike Kelly. Egy szenvedélyes szerelmi három­szög, féltékenykedés, árulás, buja­ság, gyilkosság, ármánykodás és... sok bohóckodás. BOLDOGTALANOK - Dráma két részben 22- én (Sze), 19h, Stúdiószínpad í.: Füst Milán. R.: Ács János. Sz.: Húber Vilmos, nyomdász: László Zsolt; Nemesváraljai Gyarmaky Ró­za, nyomdai munkáslány: Schell Judit; Víg Vilma, munkáslány: Vass Teréz eh.; Özv. Húber Evermódné: Törőcsik Mari; Sirma Ferenc, hen­tesmester: Gazsó György; Székely Ferenc, káplán: Ujlaky László; Dr. Beck Gyula, orvos: Mertz Tibor; Ró­zsi: Söptei Andrea; Öreg szolga: Spindler Béla; Hentesinas: Kole­­szár Bazil Péter. Füst Milán egy, Az Estben megje­lent hír nyomán írta a drámát, mi­szerint egy papi nyomdász végzett a szeretőjével. NEMZETI TÁNCSZÍNHÁZ (I., Színház u. 1-3. Szervezés: H-Cs 10-18h, p.: 17h-ig T.: 201-4407, pénztár H-V 13-18h, ea.napokon 19h, T.: 375-8649. Jegyek váltha­tók: a Telekom Jegyirodában, a Szabad Tér Jegyirodában és a Mű­vészetek Palotájában.) LÉLEKHÚROK - Lippai Andrea, Budai László, Bánhidi Petra és az Argentin Tangó Táncszínház közös produkciója 17- én (P), 19-én (V), 19h R.: Kárász Eszter. K.: Ljppai And­rea, Budai László. Sz.: Ézsöl And­rea, Rózsa Dániel (próza), Lippai Andrea (flamenco), Budai László, Bánhidi Petra (argentin tangó), az Argentin Tangó Táncszínház tán­cosai. A „Lélekhúrok" a fejlődésről szól. A születéskor kettészakadt külső és belső világ hogyan közelít egymás­hoz, majd a megélt élethelyzetek nyomán újra egymásra talál. NOMÁD SZENVEDÉLY — KÍGYÓ­BALLADA - ABM Duna M űvész­­együttes előadása 18- án (Szó), 19h STEEL — A FÉM LEGENDÁJA ­Táncshow két részben, az Experi- Dance és a Bolzanói Városi Színház közös előadása 20-án (H), 19h, Művészetek Palotá­ja, Fesztivál Színház (IX., Komor Marcell u. 1.) R. —K.: Román Sándor. A produkcióban történelmi korokon vonulunk keresztül világléptékben, táncban lekövetve a fém, mint anyag szerepét az emberiség fejlő­désének történetében. KÉT ALKOTO EGY SZÍNPADON 20-án (H), 19h Gergye Krisztián: E.SCH. Eroto. Ba­­tarita: Zárt Telek. Gergye Krisztián: A szatír. HOKIRALYNÖ - Az Artus - Goda Gábor Társulatának előadása gyere­keknek és felnőtteknek Andersen: Hókirálynő című meséje alapján 21-én (K), 10.30h és 15h í.: Andersen. R. —K.: Goda Gábor. Al­kotó-előadók: Dombi Kati, Gold Bea, Lipka Péter, Nagy Andrea, Oldal Ist­ván, Sipos Orsolya, Nina Umniakov. Énekes—mesélő: Kiss Erzsi. Andersen bonyolult szövésű mesé­jében különös figurák tűnnek fel, mulatságos és izgalmas helyzetek bontakoznak ki. A háttérben mind­végig ott érezni a fenséges és hatal­mas Természet — a Hókirálynő — jelenlétét. A MOZDONY, AZ MÁS - Emlékmű­­sor József Attila születésének cen­tenáriuma alkalmából. Erdélyi György, a Duna Táncműhely és a Di­­ákszinpad 2000 közös előadása 21- én |K). 19.30h, Refektorium CYBER GÉSÁK II. — ALICE NAPLÓJA CSODAORSZÁGBÓL - A Csabai Attila Társulat előadása 22- én (Sze), 19h Alkotó—K.: Csabai Attila. A felnőtteknek szóló mese virtuális képeiben, a „Cyber space"-ben, Alice-szel közösen utazhatunk a felnőttek Csodaországába. OROSZ KULTURÁLIS KÖZPONT (VI., Andrássy út 120. T.: 332-2154.) PAPAGÁJ ÉS NYÍRFA SEPRŰ - Az OKK orosz nyelvű stúdiójának elő­adása 21-én (K), 19h í.: N. Koljáda. R.: Zinaida Zicher­­man. ÓBUDAI TÁRSASKÖR (III., Kiskorona u. 7. Tel.: 250-0288.I TÖRTÉNELMI BEMONDÁSOK, BEMONDOTÖRTÉNETEK - A Ma gyár Rádió Karinthy Színpadának vendégjátéka 17-én IP). 19h PESTI MŰSOR I J.'.itJ SZÍNHÁZ

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék