Pesti Napló, 1919. szeptember (70. évfolyam, 114-115. szám)

1919-09-28 / 114. szám

Censupat: La Miron Egyes szám árai Budapesten, vidéken és a pályaudvarokon 80 fillér Budapest, 1919 70-ik évfolyam. 114. szám. Vasárnap, szeptember 28 ELŐFIZETÉSI ÁRAK« Egy bóra_ 20 kor. — fill. Negyedévre 68 « — Fél évre._ 110 « — «­­gyéd évre 220 « — « Egyés szám éra: Budapes­ten, vidéken és a pólyar udvarokon 80 allér. SZERKESZT­ŐSÉG, KIADÓHIVATAL­ Budapest, Rákóczi út 18. TELEFON: József 62—80, 62—81, 62-32, 62-38, 62—31. Nyomda: 54—39. Felelős szerkesztő: József 62—36. Igazgatóság: József 62—35.

Next