Pesti Napló, 1924. október (75. évfolyam, 205–231. szám)

1924-10-24 / 225. szám

steomb­a. (*) Slezák hitelbe énekel Berlinben, Berlinből jelenti tudósítónk: Slezák Leó kam­araénekes, aki a Komische Oper vendége, ahol »Ilyet még nem látott a világ« című revüben lép föl, ma nyilatkozatot kül­dött a lapokhoz, amelyben annak közlését kéri, hogy szeptember 30-ika óta nem kapott fizetést igazgató­ságától és ezért választott bíróság döntését kérte szerződése érvényesítése érdekében és követeli hátra­lékos gázsijának azonnali kiűzetését. Slezák, ügy­védje tanácsára, egyelőre tovább is föllép minden este, természetesen hitelbe. Színházak, hangversenyek és kabarék hírei (—) »A vadkanc, Móricz Zsigmond nagyhatású színműve legközelebb pénteken, vasárnap és hétfőn szerepel a Vígszínház műsorán. (—•) »A nótás kapitány« dalai már mindenütt fel­hangzanak, ahol zene szól. Farkas Imre magyar operettjén lelkesedik és mulat minden este a Fő­városi Operettszínház Közönsége. (—) 11 Renaissance-színház szombati bemutatója: «Kis muszkák«, Földes Imre háromfelvonásos víg­játéka. Díszlettervező Márkus László. Rendező Som­lay Artúr. Szereplők: Radóthy Tamás .... Táray Ferenc Ha, a felesége Nagy Margit Gergő Somlay Artúr Rozál, a felesége .... Bordás Rózsi Tar Miklós Bérczy Ernő Sonya Teodorovna . . . Tőkés Anna Jóska Makláry Zoltán Julis Földy Anna Az ispán Bodnár Ferenc A premieren is rendes, leszállított helyárak. (—) Aki nevetni, mulatni akar, menjen »A nagy­hercegnő és a pincér« előadására a Belvárosi Szín­házba. A szezon legjobb vígjátékelőadása, Titkos Ilona, Mészáros Géza, Kertész Dezső, Z. Molnár, Rubinyi a főszerepekben. (—­ Világsiker a »Marica grófnő«, amely minden este az utolsó zugig megtölti a Király-színházat, ahol a közönség lelkesedéssel ünnepli, a gyönyörű Kálmán-muzsikát és Lábass Juci, Vaály Ilona, Pál­may Ilka, Pásztor Ferike, Kiss Ferenc, Rátkai, La­tabár, Boross, Szirmai, Raskó művészetét. (—) Megjelent a Színházi Élet »Maries grófnői­számának második kiadása. (—) Szenes Béla »Az olasz asszony«-a a Belvárosi Színházban. Pénteken, október 31-én mutatja be a Belvárosi Színház Szenes Béla új háromfelvonásos vígjátékát. Az olasz asszony«-t A kiváló író mulat­ságos darabjával régi sikereinek, a 250 előadást lá­tott »Gazdag lány-, és a 150 előadással dicsekvő »A buta ember színpadára tér vissza. Szímes Béla­ új darabjában ötletesség, kedvesség, humor tekintetében sokszorosan felülmúlta régi nagy sikereit is. A­­siker­rel biztató vígjáték első felvonása Velencében, a másik kettő Firenzében játszódik és így remek ki­állításra is alkalmat ad a színháznak. A jobbnál jobb, érdekes és mulatságos főszerepeket Tistkos Ilona, Róth Klári, Rozsnyai Ilona, Hahnel Aranka, P. Tárnoky Géza, Kertész Dezső, Rubinyi, Z. Molnár, Pataki, Ábel és Somlár játsszák, a díszleteket Básty István tervezte. (—) A legolcsóbb színház péntektől kezdve a Renaissance-színház, amely a tavalyi árakra szállí­totta le a helyárakat. (—) Apolló Színház, Zerkovitz-operett, Szőke Bzakáll-bohózat, "Fantom--, francia vígjáték, »Szapo­rodás­, parasztkomédia, látványos rovüképek, szenzá­ciós magánszámldó, mérsékelt helyárak. Elővételi díj nincs. (Telefán József 15­1—01.) (—) Vasárnap délután és este A molnár és gyer­mekes nagyhatású népdráma kerül színre a Buda­pesti Színházban. Az igazgatóság a h­elyárakat le­szállította és már 30, 20, 15 és 12 ezer koronáért is ,jó jegy kapható. Jegyek már mától kezdve a Buda­pesti Színház és a városi jegyirodákban minden elő­vételi díj nélkül válthatók. (—) Megjelent a »Színházi Élet« új száma. (—) A Filharmóniai Társaság II. bérleti hang­versenye október 27-én (nyilvános főpróba 26-án) lesz. Vezényel dr. Dohnányi Ernő, közreműködik Bartók Béla, zongoraművész. Műsor: Schubert: Szimfónia C-dúr, M. de Falla: Éj a spanyol kertekben, Lindov: Babajaga. Jegyek Rózsavölgyinél kaphatók. (—•) Karinthy Frigyes egyetlen humoros előadó­estje holnap, szombaton, október 25-én V 19 órakor a Zeneakadémián. Néhány jegy még csak a portásnál.­­—) Klarina Berta kamaraénekesnő megérkezett. Hangversenye holnap, szombaton V.9 órakor a Viga­dóban. (Corvin.) (—) A mai előadások. Operaház: Nincs előadás. — Nemzeti Színház: A házasságok az égben köttetnek (először, 7). — Nemzeti Színház Kamaraszínháza: Nincs előadás. — Városi Színház: A szökött katona (7). — Vígszínház: A vadkan (Vs8). — Fővárosi Ope­rettszínház: A nótás kapitány (Vs8). — Magyar Szín­ház: A vörös malom (VJS). — Renaissance-színház: Kis muszkák főpróbája ('­s8). — Király-színház: Marica grófnő (V18). — Belvárosi Színház: A nagy­hercegnő és a pincér (V28). — Il­a­ha Lujza-színház: Puszipajtások, Styriáb­ó­r stb. (1/19). — Apolló Szín­ház: Szé­pfensége, Szeánsz stb. (8). — Terézkörúti Színpad: Új műsor (V19). — Vidám Színpad (Békeffy-Kabaré): Októberi műsor (9). — Iloyal-Orfeum Nem­zet­közi Varieté: Októberi műsor (Vs9). — Papagály: Októberi műsor (11). (Pottash & Perimutter) Amerikai vígjáték 8 felvonásban. amerikai „ Jowell filmregény 7 felvonásban főszerepben: PRISCILLA DEAN. Híradó: Bikaviadalok. Előadások: 4, 6, 8, 10 órakor. PESTI NAPLÓ 1924 október 25 403 MOZI A JSibeliinrjok EemivUttta a Genius film rt. e hónap 23-án a Royal Apolloban Társadalmi esemény számba menő, óriási érdek­lődés mellett folyt le a Genius film rt. díszbemuta­tója, amelyen a germán filmgyártás világraszóló alkotása, a Nibelungok került a hazai közönség elé. A magyar filmélet történetében még nem volt példa, hogy bemutatót akkora izgalom és kíváncsiság előz­zön meg, mint a Nibelungokét, de még film sem volt, amely már a bemutatója előtt annyit beszéltetett volna magáról, mint a német Ufa-Ded­a gyárnak ez a csodálatos alkotása. A díszes vendégsereg, amelynek soraiban ott találtuk az arisztokrácia, a diplomácai testületek és a művészi világ előkelő reprezentánsait, egyöntetűen megállapították, hogy a Nibelungokhoz hasonló film eddig még nem került vászonra. Az elismerés elsősorban a filmgyárnak szólt. Az Ufa-Ded­a hallatlan anyagi eszközöket bocsátott a rendező Fritz Lang rendelkezésére, hogy a Nibelun­gokat úgy alkothassa meg, hogy az méltó legyen a hősköltemény nagyvonalúságához és megfeleljen azoknak az illúzióknak, amelyek a hősköltemény nyomán a művelt emberiség lelkében élnek. És Fritz Lang karöltve a sc­enárium írójával, Thea v. Har­bouval, valóban meg is alkotta a németség reprezen­tatív filmjét. Egy olyan filmet, amelyhez fogható sem témában, sem művészi konstrukcióban még nem teremtett a kinema­tográfia. A németség lelke él ebben a filmben és az ősgermán világ minden nagyszerűsége, ünnepélyes komorsága, félelmetes ereje. Ez a nagyvonalúság minden vonat­kozásban érzékelhető. A díszletektől kezdve a legen­dákból szült ősök életének és tragikumának ábrázo­lásáig. A Nibelungok nem a monumentális filmek elcsépelt rekvizitumaival éri el a példátlan hatását, de teljesen új felfogása, filmen eddig még nem ta­pasztalt művészi eszközei által, am­elyek különösen a fotográfiákban és a dekoratív beállításokban találják legfrappánsabb megnyilvánulásukat. Fritz Leng, a zseniális rendező és Thea v. Har­bou neve mellett az igazi művésznek kijáró tisztelet­tel kell f­ljegyeznünk Gottfried Huppert­ nevét, aki­nek a fil­éhez írt grandiózus kísérő zenéje a dísz­bemutató külön szenzációja volt. Nem volna teljes a beszámolónk, ha nem emlé­keznénk meg a legnagyobb elismeréssel P. Horváth Dezsőről, a Royal Apollo karnagyáról és Noseda Ká­rolyról a Magy. kir. Operaház kar igazgatójáról, akik a zenekar, illetve a kórus betanítását vállalták. A Nibelung-film feliratait Fodor Sándor írta. A rendkívüli siker minden kü­lső megnyilatkozása kísérte a Génius film rt. díszbemutatóját és a siker­ről könnyen következtethetünk arra, hogy a Nibe­llin­gek a filmévadnak egyik legjelentősebb eseménye lesz. Két nagy filmattrakció premierje a Kamarában Egy üzlet, két főnött, három feleség (Pottasch & Pentmutter) Holnap kezdődik az élet! . . . Ma van a bemutatója a Kamarában a világszín­padok legszellemesebb, kacagtató darabjának, me­lyet Egy üzlet, két főnök, három feleség cím alatt dolgozott filmre­­egy amerikai bohózatíró. Az utolérhetetlenül ötletes beállítása a new­yorki City tipikus figuráinak, a konfekciónagykeres­kedőnek, a milliárdosnak, az ügyvédnek és a mo­delnek.­­ Berlin és Bécs sajtójában és moziked­velőiben csak a közelmúltban is egyértelmű, lelkes elismerést váltott ki. A filmben rejlő kedves humort a sikerült feliratok nagyszerűen juttatják érvényre. Különös sikerre tarthat számot a filmben elő­forduló látványos balett és a Pottasch & Perlmutter­cég csodás divatrattára, a szebbnél szebb motelek­kel. A műsor másik nagy filmje magyar film, a Glória-gyár produkciója, a Rákosi Viktor­­ »Utrechti diákok« című regényéből készült »Hol­nap kezdődik az élet« című filmregény. A darab főszerepeit Harmath Hilda, Korda Mary és Kürthy Teréz, valamint Kom­pothy Gyula és Verebes Ernő nagy művészi kész­séggel alakítják. A Kamara előadásai Vs6, 3/18 és */­10 órakor kezdődnek. Jegyek elővételben biztosí­tandók. X Új műsor az Olympiában. Péntektől kezdődően szenzációsan érdekes és óriási terjedemű műsor kerül vászonra az Olympiában. Az első film: A tilalom földje Beregi Oszkárral a főszerepben. Ez a név már magában a legjobb biztosíték arra, hogy A tilalom földje a kinematográfiának egyik legsikerültebb alko­tása. A műsor másik szenzációsan aktuális filmje a Bikaviadalok Újpesten, mely egyike a legsikerültebb riportfilmeknek. Két érdekes sportfilmet is levetíte­nek­­még. Az egyik a Lósport, a másik pedig a rend­kívül izgalmas Vadászat jegesmedvére. A humorról sem feledkezett meg az Olympia kitűnő igazgatója, Borhegyi János, mert ugyancsak a közönség elé ke­rül — ennek a műsornak a keretén belül — a Benzin­láz című kacagtató amerikai bun­eszkfilm is. Mozgófényképszínházak műsora: Carmen-mozgó: Nagy ára van az asszonycsóknatt (amerikai színmű, 7 felv.) — Babá'hercegnő (rege, 5 felv.) (előadások 4 órától folytatólagosak). Corvin Színház (J. 83—88, J. 95— 94). Covered Wagon —• Magyar és Angol Híradók ('/18). Eldorádó (Népszínház ucca 31., 31—71): A száguldó kerék (1 előjáték, 2 rész, 14 felv.) Severin Mars (előadások 15 órától folytatólagosak). Kamara (J. 140—27): Egy üzlet, két főnök, három feleség (Pottasch és Perlmutter) — Holnap kezdő­dik az élet (Y 16, s/18 és 1A10). Mozgókép-Otthon (182—82): Egy üzlet, két főnök, három feleség (amerikai vígjáték, 8 felv.) — Szélhámosnő (Priscille Dean) (Jewel-film, 1 felv.) (4, 6, 8 és 10). Nyugat (71—62): Éljen a király! (Jackie Coogan) Mindkét rész egy előadásban — (amerikai burleszk, 3 felv.) Harold Lloyd ('/st, V‚6, '.'s8 és ••',10). Olympia (J. 129—47): A tilalom földje (Beregi Osz­kár) — Bik­aviadal Újpesten — Benzinláz — Ló­sport — Vadászat jegesmedvére (4, 6, 8 és 10). Phönix-mozgó (Rákóczi út 68.): Élje is a király! (Jackie Coogan, Titan-filo­) (4, 6, "-'48 és 'All). Royal-Apolló (J. 118—94): Quo varis? (Új feldolgo­zás! Emil Jannings!) {'/;­’, '/:8 és ' (10). Tivoli (VI., Nagymező ucea 8., 30—49). Hollywood (a leghíresebb amerikai film szarokkal) — Az eltil­tott csók (Mattyasovszky Ilona, Lázár Gida) (5, '/17, %9 és 10). Uránia: Quo vadis? (Sienkiewicz Henrik regénye filmen 1­2 rész, 10 fejezet) (5, 9/­7, Vs9 és 10,10). URÁNBA * ROYAL APOLLÓ (V.6, V.8, Y.10.) (5, '/<", V.9, 10.10) Mérsékelten felemelt helyfáratelral (Cito Cine­ma-film) Ma először ildigftáss filmje HOLLY a Tivolitban Előadások: 6, háromnegyed 7, fél 9 és 30 órakor. Milliós pályázat! A Riffino filmipari r­­t. és a Corvin-Színház igazgatósága pályázatot hird­et a következő kérdésre: Miért a szezon legfőbb filmje a C®vered Wagon? A válaszok legfeljebb tíz sorban a Corvin-Színház igaz­gatóságához küldendők névvel és lakcímmel ellátva. Pályá­zat határideje: november 4. Pályabírák: Szomaházy István, Színi Gyula és Szekula Jenő írók. A legjobb pályamunkák a következő díjakban részesülnek : I. díj: Egymillió korona. II. díj: 500.000 korona. III. díj: 300.000 korona. IV—X. díj:­­ 100.000 korona. A pályázat eredményét lapunk november 0-iki számában hirdeti ki a Corvin-Színház és a Rádióm filmipari r­­t. igaz­gatósága. A pályadíjak aznap a Corvin-Színház igazgatói irodában felvehetők.

Next