Pesti Napló, 1926. december (77. évfolyam, 273–298. szám)

1926-12-16 / 286. szám

/ (*) Zukor Adolf ünneplése. A Paramount-gyár most ünnepli Amerikában fennállásának 15 éves jubileumát. A Variety, Newyork legnagyobb szín­házi hetilapja külön Zukor-szárítót adott ki, amelybe a magyar származású Ulm királyról. Amerika min­den filmmel és művészettel kapcsolatot tartó expo­nense üdvözlő sorokat írt. Kilényi, a Newyorkban élő magyar szobrászművész plakettet készített Zukor Adolfról, amelyet sok­ezer példányban küldtek szét a Paramount elnöke tisztelőinek. (*) H. G. Wells feleségének levele. A Pesti Napló megírta, hogy H. G. Wells februárban ellátogat Budapestre. Most Katherine Wells, az író, felesége levelet írt a budapesti vendég­szereplést előkészítő vállalat igazgatójának, amelyben azt írja, hogy februárban nem jöhet férje Budapestre. Wells ugyanis ezt a hónapot D Dél-Franciaorszá­­ban tölti és csupán­ április­ban tud Magyarországra jönni, akkor azonban feltétlenül. A budapesti megbízott természete­sen elfogadta ezt az újabb terminust és erről értesítette a magyar Pen-Clubot is. (*) Kreist-díjas vígjáték bemutatója Frankfurt­ban. Az egész ném­et irodalmi világ nagy ér­deklő­déssel várta a legfiatalabb német, Kleist-díjjal ki­tüntetett író Alexander Lernet-Helen­a egyik­ vona­tosának frankfurti bemutatóját, A hosszú lélegzetű t'gyfllvmnásos címe: aliapoaida. A darab a frank­furti Schauspialhausban ker­ült színre Bert Brecht Die Hochzeit a mű egyfelvonásosával együtt. Lernet-Holenia egyfelvonásosa nagy sikert aratott. Ez az egyfelvonásos a régi Comedia dell arte stílusában készült. Jóízű vígjáték, mely viharzó cselekménnyel visz egy házasságtörési komédiát a színpadra. Bert Brecht­ egyfelvonásosa azonban nem aratott túlságos sikert. (*) Joan Manen ismét Budapestre jön. Néhány héttel ezelőtt hangversenyt adott Budapesten Joan Manen­, spanyol h­egedűművész és zeneszerző. Érte­sülésünk szerint Manen januárban ismét ellátogat Budapest,­ és ismét hangversenyezni fog. .(*) A Bécsi Mag­y­ar Szövetség Kulturestélye. A Bécsi Magyar Szövetség e hónap 6-án tartott Kul­túrestélyén Prof. Rudolf Nik­us, a kiváló bécsi diri­gens vezényelte a Neues Wiener Konservatorium zenekarát. A Szövetségnek estélyén Márkus Lily budapesti zongoraművésznő is fellépett. Szterényi Malvin, a bécsi Staatsoper volt tagja francia dalo­kat adott elő. Lisi Löffler hárfázott. Rita Mell­o klasszikus táncai fejezték be a sikerült, magyar kul­turális célt szolgáló estét. Révy államtitkár kiváló tehetségének köszönhető, hogy ezek az estélyek mind nagyobb népszerűségre tesznek szert. (—) Pogácsa — Gyerm­ekelőadás a­ Magyar Szín­házban — A legjobb gyermekelőadás — Szenzációs siker — Eggert Márta kis­­primadonna — Látvá­nyosság — Dalok és táncok — Szombat délután 3 órakor — Re­ndkívül mérsékelt helyár­ak: 4008-55.000 koronáig.­­ Elővételi díj nincs. 10 Csütörtök PESTI NAPLÓ 1926 december 16 Színházak, hangversenyek és kabarék hírei Nem nősülök! Szenes Béla új vígjátéka a Vígszínházban Szenes Béla új vígjátékát jövő szerdán mutatja be a* Vígszínház. A kiváló szerző épúgy, mint az Alvó férjben, ezúttal is teniver l­uuu*cs u történetet visz..a. s­zínjjadra. Az I. felvonás színhelye egy előkelő, elegáns »téli sportszanatóriummak ki nevezett nagyszálló. A II. felvonás nem kevésbé előkelő és elegáns kerete egy híres fürdőhely. A III. felvonás színhelye a Vígszínház előcsarnoka egy premier estéjén. Mindhárom felvonásban a nagyszerű főszerep­lőkön kívül a fővárosi társas életnek még tömérdek kacagtató alakja élénkíti a hallatlanul mulatságos cselekményt. A­ Nem nősülök előadásait páratlan érdeklődés­sel várja egész Budapest. Az első öt előadás jegyeit már árusítják. PIRANDELLO és világhírű társulata két este vendégszerepel a Az előadások előtt beszél a kö Hétfőn, dec. 20-án Hat szerre Kedden, dec. 21-én Ifjas was*, ha egy szerzőt ! így tetszik Ji ,, Jánoska" rendkívül olcsó helyárakkal Martos'"és Jacoby népszerű gyermekdarabját a karácsonyi iskolai szünetre való tekintettel szom­baton délután 3 órakor játsszák rendkívül olcsó helyárakkal a Király-színházban. Ez a mulatságos és látványos gyermekdarab, amely felnőtteknek is szórakoztató mulatság. Jackó Ciával és a kis Hor­váth Mancival kerül a két fő gyermekszerepben színre. Hel­yárak 5-től 60.000 koronáig. — Minden este a gyönyörű zenéjű operettet,­­Chopine-t adják. — Vasárnap délután olcsó helyárakkal a népszerű, poétikus Farkas Imre-féle daljáték, »A királyné rózsája« kerül szinre Vaály Ilonával, Berky Lilivel, Halász Annával,, Nádorral, Halmayval, Latabárral, Szirmaival, Bubinyival, Gallaival a főszerepekben. .VÁROSI SZÍNHÁZ ©perest ujjdonság­a Szombaton, decem­ber 18-án isr ELŐSZÖR -16 HONTHY HANNA felléptével VYKAM­ A—) Ma, csütörtökön este Higoletto — Városi Szín­ház. (—) Bob herceg —­ Biller Irén — holnap, pénteken este — Városi Színház. (--) Aida — vasárnap délután — Városi Színház — mérsékelt helyárak. (—) Neufeld Ernő hegedűestje ma fél 9-kor a Zeneakadémiában. Jegyek az esti pénztárnál. (Kon­cert.) (—) Moissi Alexander egyetlen szereplése ezen évadban december 19-iki előadóestje. Jegyek korlá­tolt számban Fodornál. (—) Heifetz Bánzato, Veesey. Mischa Elimann, Prihoda, Kubelik. a legsikerültebb gramofonlemez hangversenyei a Sternberg­­-nél, Rákóczi út 60. Köhögés, rekedtség­nél régi, bevált _ .ér0 _ minden gyógyszertár­ban és drogériában. Vezérkép­viselet : Vegyi- és Gyógyszerkereső E.-T. Budapest, V., Falk Miksa ucca . Telefon L. 895—94­­00** Molnár Ferenc: a kastélyban Magyar Színház pénztár egész nap árusítja a jegijeket (—) A Képzőművészeti Társulat sorsjátékát , a magy. kir. pénzügyminisztérium 125—934/1926. számú rendeletével megszüntette. Az eladott sorsjegyek érát, dabonként 10.000 koronát a Társulat számve­vősége a Műcsarnokban hétköznapokon délelőtt 10—2 óráig, b­ezárólag 1928 december 31-ig a bemu­tatóknak visszafizeti. E határnapokon túl a rende­let értelmében semmiféle reklamációnak helyet neki adnak. (—) Mi volt a Heit'e­z-eset Páholyából kire lesett? (Mert hogy lesett, az már tuti) Elmondja a Lábass Juci Chopin-kóla, Fedák útban Kiss Ferencünk Hollyw­oodban Bob herceg darabmelléklet Ez az új­­Színházi Élet. h­i Heti műsor Magyar kir. Operaház: Csütörtök, 7 órakor. A-bérlet: Fidelio. Péntek, B-bérlet: Lohengrin. Szom­­bat, D-bérlet: Cigánybáró. Vasárnap, E-bérlet: Fi­garó házassága. Nemzeti Színház: Csütörtök, 7 órakor: Ahol unatkoznak. Péntek: A vén gazember. Szombat: Az új rokon. Vasárnap délután: A vén gazember; este: A pirosr­a hús hölgy. Nemzeti Színház Kamaraszínháza: Csütörtök: V18 órakor: A képzelt beteg. Péntek: Lili. Szombat: Páter Benedek és Révészek. Vasárnap délután: Vál­junk el; este: Dr. Nikodimusz. Vígszínház: Egész héten minden este 1 8 óra­kor: A Noszty-fiú esete Tóth Marival (Somlay Artúr, Góth, Góth­né K. Ella, Gaál Franciska, Lukács Raj­nay). Vasárnap délután: Liliomszál (gyermekelőadás). Magyar Színház: Csütörtök, Vs8 órakor: Játék a kastélyban (Titkos, Törzs, Hegedűs, Vágó, Dénes).­ Péntek: Sárga liliom. Szombat délután: Pogácsa, (gyermek előadás); este: Játék a kastélyban. Vasár­nap délután: A menekülő asszony; este: Játék a kas­télyban. Király-színház: Egész héten minden este */­8 órakor: Chopin (Lábass, Vaály, Kovács I., Orosz V., Nádor, Halmai). Szombat délután, 3 órakor: Jánoska (gyermekelőadás). Vasárnap délután: A királyné ró­zsája. Városi Színház: Csütörtök, és8 órakor: Rigó­­letto. Péntek: Bob herceg. Szombat: Aszonykám (elő­ször). Vasárnap délután: Aida; este: Asszonykám. Fővárosi Operettszínház: Egész héten min­den este 9 órakor és vasárnap délután 4 órakor: Uraim, csak egymásután! (Rátkay, Kabos, Sarkadi, Fejes Teri, Lázár Mária). Belvárosi Színház: Egész péntekig híres elő­adás, szombat este (először) és vasárnap: Vasár­os. Terézkörúti Színpad: Egész héten minden este­­/19 órakor: A vekkeróra, Bertalan mint vendég, Sza­bályos kabaré, új tréfák és új magánszámok. Andrássy­ úti Színház: Egész héten minden este Vs9 és vasárnap délután Vi4 órakor: A ki­rályné papucsa (Honthy Hanna, Kiss Ferenc, Bo­ross Géza, Kabos Gyula). Fehér és fekete, Feri bácsi jó útra tér, Pártközi búcsúvacsora, Hetet harangoz­nak, Kökény, Radó, Fekete magánszámai, Békefil konferál. Royal Orfeum: Egész héten minden este 8 óra­kor és vasárnap délután­­/14 órakor, Varieté-kabaré. A zseniális csimpánzok, Zerkovitz Béla világhírű operettje, Beppó. A­­ Julians, a nyújtó királyai, A 2 Fellow, a világ leghíresebb excentrikus művészei, a Folie Bergore csillagai. Solti, Szokolay, Dénes, Minden vásár- és ünnepnap délután Vi­ órakor mér­sékelt helyárakkal, minden szombat délután gyer­mekesdudás fehér műsorral, olcsó helyárakkal. Kis Komédia: Egész h­éten minden este­­/1* órakor: Férjhezadom az an­yósomat! Dame$ AU ver­mieten! Eszter böjtje: Rott, Steinhardt. Filmszínházak hírei : A közönség magyar filmeket akar látni. A lapokból már értesült róla a közönség, hogy Mihály István kalandos vígjátéka a Csodadoktor, amely első az idén készült magyar filmek között, január elején kerül bemutatóra. A Star­ film­gyár a napok­ban tette közhírré a megjelenési dátumot és az or­szág mozgószínházai máris elhalmozzák megrende­lésekkel a gyárat, hogy a filmet maguknak, bizto­síthassák. Mindennél meggyőzőbb bizonyítéka ez annak, hogy a magyar moziközönség sóvárogva vágyik magyar filmek látása után. Mozgófényképszínházak műsorai Andrássy mozgó (Csengery u. 39. Andrássy út sarok).­­U asszony golgotája (Ne ölj! dráma, 9 felv., fősz. Conrad Veidt, Harry Liedtke, Werner Krauss, Malw Delschaft) — Három­­hét Párizsba,­ (vígjá­ték, 7 felv.) (1 5, 7, VslO). Astor Mozgószínház (Akácfa ucca 4. Rákóczi út sar­kán, a Nemzeti Színházzal szemben. T.: 1. 78(­0-3). A bagdadi tolvaj (fantasztikus regény, 12 felv., fő­sz. Douglas Fairbanks) — Big Parade (lángba-borult világ, a háború alkonya, a béke hajnala, 9 fe­.v., fősz. John Gilbert , és Rence Ad­orre) —• Híradók. A megerősített zenekart­ Hirsch Sándor karnagy vezényli (15. VI8. ,1110). Belvárosi Mozgó (IV., irányi u. 21. sz. Telefon: József 153—88). Big Parade (lángbaborult vitág, a há­ború alkonya és a béke hajnala, 10 felv., fősz. John Gilbert és Renee Adorre) — A pokolhajó (az ördög vitorlása, dráma, 7 felv., fősz. Lionel Barrym­ore és Norman Kerry). Vasárnap délelőtt Will-kor matiné (Piros terem 5, 1, Vill, zöld te­rem 6, 8). Bodográf Mozgó (József körút 63. Telefon: 1. 84—76). Rádióhiénáit (kalandorfilm 2 részben, 10 felv. fősz. Margaret Quim­by és Jaques Daugherty) — Josette kisasszony a feleségem (vígjáték, 7 felv., fesa. Eszterházy Ágnes) (V.5, 7, y.10)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék