Pesti Napló, 1930. január (81. évfolyam, 1–25. szám)

1930-01-29 / 23. szám

702 Csütörtök PESTI NAPLÓ ta*fi január 3ft (*) A Bózsalova? őtvenedszer. Kedden játszották Operaházunkban Ötvenedszer Strauss Richard ra­gyogó vígoperáját, a Rózsalovagot. A modern dal­műnél ritka jubileumot liem jelezte semmi' ünnepi külsőség. Igaz. hogy ez a pompás opera, jó előadásban, eléggé ünnepli önmagát. Ks Operaházunk jó előadást produkált. A marsallnó szerepét Sebők Sári, Sopbiet Sándor Erzsi .játszotta, tehát az a két művésznő, kinek nevéhez a" Eózsalóvág budapesti premierjének sikere fűződik. Mikor ez a két kiváló művészuő először éne­ít-j't a Iíózsalovagban. Strauss még forradalom volt, csupa újszerűség, mely friss, fogékony szellemet, magát a szokatlanba gyorsan beleélő fantáziát követelt a sze­replőktől. Sándor Erzsi és Sebők Sári művészeto akkor rhóditott:) a zene birodalmában, űj területeket foglalt, cl a gazdag szellemek bámulatos ruganyossággal és a magasabbrendű énekkultúra ösztönös, természetadta alkalmazkodó képességével. Ma, a Eózsalovag ötvenedik előadásakor, a Sirauss-zene, a Strauss-ének: már befe­jezett, kialakult stílus. A Kózsalovag dallamai, reesi­tatívói nemes, tiszta stílussá jegeeesedtek ki az ő lel­kükben, az ő énelfkultúrájukban is, úgyhogy mindazt, amit egykor bátor fantáziával felfedeztek, most letisz­tult, érett szellemben tárják fel előttünk, hogy egyszer majd mint nemes tradíciót adhassák át az utánuk kö­vetkező generációnak. Ezt a fiatalabb, Strauss-stilust már kialakulton, készen kapó generációt, a mai előadá­son a címszerepet éneklő Xagg Margit a legméltóbban képviselte. Finom szinjátszótalentumával, tiszta, ko­moly muzikalitásával s a zene költői szépségeinek szol­gálatában kicsiszolódott énekkultúrájával nyomába tud szegődui az előtte járó, nagy példát adó énekművész­nőknek. Őszinte elismeréssrl kell még megemlékeznünk fíyékai Nándor buzgó karmesteri munkájáról s dicséret illett a kisebb szerepekben bemutatkozó Zsögön Lenkét, Uollayt és Maleczkyt is. Szende Ferenc Oelis szerepében természetesen ismét az előadás egyik főerőssége volt. (T—lh.) (*) Wolf Frigyes az Operaházban. Az Opera­házban a tíz estére terjedő Wagner-ciklus második estéjén csütörtökön, Wolff Frigyes a bécsi állami Operaház tagja lép fel. A Lohengrin címszerepét énekli. _____ C—) Zala Lili és Doetor Zsuzsi szonátaestje febr. 8. A BETHLEN-TERI SZÍNPAD szenzációs; FEHÉR RÓZSA" műsora állandó táblás Házalt mellett 99 csütörtökön "'éíkézifc el az ,if>i'X% '.ne.Jiiserfq -ik előadáshoz Jegyek elővételi dfj nélkül már válthatók! Tele tönt József 443-70. jegyrendelés d. e. 10 órától. I Helyárak 50 fillértől 3 Pdg] Mozgólényhépszínházah műsora i ANDRASSY (Cscngery u. és Ándrássy út sarok. Aut. 261—73): Párizsi divatkirály (vígj., 8 felv., Harry Liedtke, Korda Mária) — Nancttc (vígj., « felv., Haus .lunkermann) — Az óceán parancsa (<lrám:i. 8 felv.. Jaquelino Loogan, Richárd Arlen) (fi, Í48, 'Mo). ASTOR (Akácfa ueca 4. J. 378—03): Nancttc éd*-s (víarj., 10 íelv., Hau« Juukermann) — A fakir (8. felv., Jaqueliac Loogan) — Paramount Híradó (5, HS, '/*10). BELVÁROSI MOZGÓ (Irányi ucca. Aut. 833-20): Termékeny­ség (10 felv., Andró Lafayette, Gabriel Gabrio) — Az álarcos S<irl (filmregény, 7 felv., Várkonyi Mihály) — Fos Híradó (Piros terein 5, Tis. 'ilO; zöld terem 8). BODOGRAF (József körút 63. ,1. 3S4—76): Prolongálva! Singing Fool (Az éneklő bolond, hangos filmdráma, 11 felv., AI Johlson, Betty Bronson, Jowfino Dunn) — Gigli: Paraszt­becsület (nagyária) — Abe Lymaiin jazz zenekara — Híradó (5, '48, 'UW). CAPITOL FILMPALOTA (Baross tér. J. 343—37): Internatio­nale Eevű — Enek, tánc, zene — Színes bérfelvétel — Fox hangos Híradó — A világ szeme — Submarine (Acélkoporsó, hangos űlmremek, 19 felv., Jack Holt) (5, ÍÍS, ?L-10). Az elő­adás megkezdése után az ajtókat lezárjuk. CORSO (Váci ucca 9. Aut. 871—02): Submarine (hangos Hím, 10 felv., Jack Holt, Dorotby Seba6tiai) — Souvenir, Schu­bert szcenirozott énekes jelenet a Szerenád álmáról — Hír­adó (1, ti, 8. 10). CORVIN FILMSZÍNHÁZ (József körút és Üllői út sarok. ,T. 398—83): Paramount hangos Híradó — Noé bárkája (Uan-KOS film) — Georg Davey néger basszista — Tit.ta Ttnffo. az énekesek királya — Forradalmi nász (színmű) (!iti, 1 jS, "alO). — Fűszeres Katica (Anny Ondra) — Híradók (á, US, V410). fSIKAGÓ MOZGÓ (István út 39. J. 321—75): Kertész M~iha.lv mestermunkája: Noé barkája (12 felv., 2 rész, Dolores Cos­tello. George Ü'Biica) — A uégy jómadár (am. b.url-, 2 felv.) Pincérek gyöngye (aiu. burl., 2 felv.) — Híradók (5, 'í8. VilO). T>í;CSI {Teréz korút 2«. Aut.. 213-13 . és Aut. 23i»"3Ű): Ez Hollywoodi (Hollywoodi rejtelmek, a Meíro-Góldwio hangos világattrakciója, főszerepben: Marion Dawies és William ITayues, a fihaboa közreműködnek: Cbarlio Chaplin, John Gilbert. Douglas Fairbanks, Rod la Roque, Aileen Pringle, Eenée Adorro stb.) — Aaronson világhírű jazz — Hangos Híradó (4, 6. 8, 10). ELIT (Lipót körút 16. Aut. 161-51): Velencei éisz.ikák (dráma, 10 felv., Maria Jrkobini) — A álarcos görl (ilbu­regény. 7 felv., Várkóáy! Mihály. Dorótliy Revier; -- >rctru Híradó (3, US, 'Í10). FÉSZEK (József körút 70. J. -160—10): A világváros ir.ély»n (dráma. S felv.) — Álarcos giirlSk (tilmrcgéáy, 7 felv.. Vár­konyi Mihály) — Szervusz, Harold (burl., 6 .i'elv., Harold Lloyd) (•>, US, »MO). FORUM FILMSZÍNHÁZ (Kossuth bajos ucca 18. Ant 893-43, fül-fii): Fos Movieton News (A viliig hangja) — Benjamino Gigli felléptével: Gyöngyhalászok (Biizet operájából) — Rio Rita nagy duettje (Éneklik: Bebe Daniels és John Boles) — Lady Divine (Trafalgári oroszlán, énekes, hangos film, 12 fel­vonásban, Corinne Giiffitb. Várkonyi Mihály) (3, '«S, "%10). Ar. «leadás meskezdése után az ajtókat lezárjuk. US Dagover Fritz Kortner Gösta Eckman Clive Brook ARA Ma premier! Ilégp pilágszfár! Három ailágtilml Forradalmi nász Párizs bálvánga M ördöü táncosnője (United Artists) Előadások a nagy műsorra való tekintettel: 5,'/«8 és 10 órakor IMPERIAL (Dembinszky ucea és Aréna út sarok. J. 325—90): A világ legszebb hangos filmje: Singing Fool (Al johlson, beszél, zenél, énekel) — A. newyorki Bildmore Hotel jazz bandje — Ch. HecJcett: Kó'. ária a Rigolettóból (5, '48. 1-10). JOZSEFVAROSI FILMSZÍNHÁZ (Kálvária tér 6. J. 346—44): A világ legszebb hangos filmje; Singing Fool (Al Johlson, beszél, zenél énekel) — Arnaut Bross a Szerelmes madarak című füttyjelenetben — Abe Lymann ,iazz band (5, 7, MIO). KAMARA MOZGÓ (Dohány u. és Nyár u. sarok. .1. 440—27): Forradalmi nász (Karina Bell, Gösta Eekmann) — Párizs bál­ványa (Lil Dagover) — Az ördög táncosnője (Clivc Brook) (3, TáS, 1«). NVUGAT MOZGÓ (Toréz körút, Aut. 271-62): Noé bárkája (14 felv., rendezte Kertész Mihály. Fősz.-. Dolores Costello, George O'Brien, Noah Berry) — Tavaszi láz (színmű, 8 felv., Joaai Crawford. W. Haines) (fa4, >:•«. »/«S, "rlO). ODEON MOZGÓ (Rottenbiller ucea 37/b. József 302-63): Az orvos és az asszony (8 fejezet, Marcella Albani, Uans AdalberI) — Farsangi herceg (vidáan töri., 10 felv., Harry Liedtke, Hans Juukermann) — Hiradó (5, 7. *M0). OLTMPIA (Erzsébet körút 26. ,T. -tó!> —47): Xoé bárkája 1! felv., Kertész Mihály monumentális mesterműve) — Parasztbecsület nagyáriáját énekli: Benjamino Gigli — Hír­adói, (4. 6, 8. 10). OMNIA (József körút 31. J. 301—25): Bestia (hangos film, Ri­cardo.- Cortez, Alma BeueM) — Cigányvér (sgiiiq^., hftAgftg.., rftlrí) .»-'TVilhcini QTíeil.-világhírű tenorista hároau sláger«- . dala — 'Híradó (5, US, 1J10). ORIENT (Izabella ucea é's Aradi ucea sarok. Aut. J}0-tS):ff VofélyláítóSS ÍK te«*.,"KóS'átí SláViaVBans Ad'áíbVr- Sjféli frigy (8 felv., Betty Pomí>son. George Baucroft) — Híradó (5. 7, '.-Í10). ORION (Eskii út l. Aut. 831—02): Bestia (izg. beszélő, zenélő és éneklő fllni, Ricardo G'ortez, Alma Benett) — Cigányvér (szines beszélő film) — William O'Xeil, híres tenorista három slágerdala) — Magyar .Híradó (!á6, '->8. 3 /tl0). PALACE FILMSZÍNHÁZ (Erzsébet körnt 8. József 365—23): Submarine (amerikai hangos világattrakció, 10 folv., Jack Holt, Ralph'Graves) — Revü international (színes beszélő, éneklő, táncoló zenés revű, 3 felv.) — Híradók ("46, S, 10). PATRIA HANGOS MOZGÓ (Népszínház u. 10. J. 436-73): 'Singing Fool (Al Johlson) — Gigli: Parasztbecsület — Jazz band C.jt, Íi6, »,'48, 10). Vasárnap d. c. 11-től a teljes esti. műsor. RADILS (Nagymező ncca 22-21. Aut. 220-93 cs 292—30): Atlantic (a beszélő tílmcsoda, a BIP németül beszélő, zenélő és énoklő remekműve. Rendezte: E. A. Dupont) — Hangos Híradó (5, y2 8, 10). ROTÁL APOLLÓ (József körűt. J. 429—16 és J 419-02): Prolongálva! Fos Foiies (a világ legnagyobb levüűlmjc, lát­ványos, éneklő, beszélő, zenélő attrakció) — Magyar haaigos illm (Biller, Csclényi, Mindszcnty Tibor, Pethes—Dénes és Bura Sándor cigányzenekara) — Fox és Paramount hangos Híradók (3, '48. 'Í10). TIVOLI (Nagymező ueca 8. Aut. 230—49): A Kraus-csalóii (vidám tört., 7 felv.) — Éjféli frigy (dráma,• 8 felv., Georg» Bancroft, Betty Couipson) — A szerelem álma (dráma, 9 felv., Joan Crawford, Nils Asther) — Híradók (4, 'I* b 10). TFRAN (Nagymező ucea és Mozsár. ueca sarok. Aut.. 264—20): Noó bárkája (It felv., rendezte Kertész Mihály. Fősz.: Dolo­res Costello, George O'Brien, Noah Berry) — Tavaszi láz (színmű. 8 felv.. Joan Crawford, W, ltaiues) (4, 6, 8, 10). l'FA FILMSZÍNHÁZ (Teréz körút 60. Aui. 197—+Í7 és Aut. J97-J-6S): Mária--Tcrépiá (magyar' Lifgy'ú .Iiaiigo.s JU(B, Petro­- vtici SzveászIdé. l, , Bii DafeÓVcP) — A "világ legjobb hangos varieté projyantía: Titta líuí'io, az énekesek királya — Noé ..kirj.-aif^-Jtrii^Ii^l^taföi^jJ —i fe; WsinyilKWcrá' néger basszista .Uaag • Híradó — "Szetórcs Férőn« orgonajátéka (3, ÍÍS, 'ilfll. URANIA SZÍNHÁZ (Rákóczi út 21. .1. 460—43 és J. 4G0—16): Néhány hét múlva megnyílik az első nagy magyar hangos filmmel, melynek címe: Vasárnap délutáu... VESTA (Erzsébet körút 39. J. 326—39): Szenzációs hangos műsor: Császári kozákzeuekar — A legjobb hau'gos Siee­koniédia — Rézi ... Rézi ... — A nagyhercegnő (Sardou drámája, Pola Negii. Lukács Pál, Normáim Kerrv) 0i4,. %ti, %8, %10). 2 ÓRA HOSSZAT tart a Metró Goldwyn világattrakciója hét óra hos«iai játszik, Pisiétől végig a filmen siati, zenél, énekel: Páninkén déliafán mutatja be kizárólagos joggal a szezón minden várakozást felülmúló ragyogó filmjét „egyeket ajánlatos elővételben már ma megváltani. Telefon: Automata 259-52, 213—43. m

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék